Aandelen Analyse: Fundamentele en Strategische Analyse | Happy Investors

Aandelen Analyse

Aandelen analyseren is dé bepalende factor bij succesvol beleggen. Wie lukraak aandelen koopt zonder analyse is gedoemd om te falen. Klinkt hard, maar het is zo. Aandelen analyseren is een must. We moeten weten hoe we aandelen waarderen op basis van financiële waardering, en op basis van strategie. Met name strategie is van groot belang voor bedrijfsprestaties op de lange termijn.

In dit artikel leer je alles over het maken van aandelen analyse.

Hoe aandelen analyseren? 3 factoren bij fundamentele analyse

aandelen analyseren

Hoe aandelen analyseren? Wel nu, dit doen we op basis van fundamentele analyse. Op de lange termijn is dit de enige analyse die telt. Technische analyse is enkel relevant op (zeer) korte termijn. Maar succesvol beleggen in aandelen doen we in de beste bedrijven die op de lange termijn floreren.

Aandelen analyseren middels fundamentele analyse werkt op basis van drie pilaren, namelijk:

 • Financiële waardering
 • Bedrijfsstrategie
 • Concurrentie analyse (macro-, meso-, micro-niveau).

Financiële waardering bij aandelen analyseren is een vak apart. Net als strategie overigens. In dit artikel lees je alles over aandelen waarderen op basis van financiële kerncijfers. Denk aan Koers/Winst-ratio, maar ook aandelen analyseren op winstgevendheid, schulden, et cetera.

Hieronder bespreken we in details hoe we aandelen analyseren op basis van strategie en concurrentie. Dit is van groot belang, aangezien wij investeren in bedrijven. Op de lange termijn is strategie dé drijvende kracht achter rendement.

Indien een bedrijf geen of slechte strategie heeft, dan zal zij onherroepelijk falen. Terwijl de beste bedrijven met sterke strategie zullen floreren, zelfs binnen een krimpende markt.


gratis-aandelen-kopen

Aandelen analyseren op strategie

Aandelen analyseren op strategie. Het doel? Bepalen of dit bedrijf in de toekomst gaat winnen. Waarom? Omdat beleggen in winnaars veel rendement geeft. En dit begint met aandelen analyseren op bedrijfsstrategie.

Het is cruciaal om te begrijpen dat de bedrijfsstrategie leiden is voor toekomstige financiële successen of falingen. Je wilt vooruit kijken. Je wilt weten wat er gebeurt. En dus moet je bedrijven analyseren op haar (strategische) ontwikkeling.

We gaan zo direct beginnen. Maar nog even geduld met mij a.u.b. Want waarom kan ik je iets leren over aandelen analyseren op bedrijfsstrategie? Wel hierom:

Ik heb een HBO- en universitaire studie afgerond in bedrijfskunde. Meer specifiek in Management & Organisatie. Daar heb ik veel kennis opgedaan omtrent strategie, innovatie, en meer. En dat niet alleen. In al die jaren tot op heden heb ik letterlijk honderden kennisboeken gelezen. Strategie, organisatiekunde, financiën, et cetera. Ik verricht al jaren onderzoek naar aandelen. Inmiddels als fulltime belegger,  met meer dan 10 jaar ervaring, waarbij ik veel tijd spendeer aan aandelen analyseren.

Dit maakt mij nog geen expert. Blijf dus ook zeker voor jezelf nadenken. Kritisch zijn is een waardevolle kwaliteit.

Wél heb ik kennis van zaken. En passie. In dit artikel ga ik je op weg helpen met aandelen analyseren. Dit wordt wel vaktechnisch, met een poging om het praktisch en simpel te houden 😉. 


cursus-beleggen-aandelen

Waarom aandelen analyseren op bedrijfsstrategie?


Waarom aandelen analyseren op bedrijfsstrategie? Bedrijfsstrategie is de oorzaak. De bron van al hetgeen dat volgt. De katalysator voor succes óf ondergang. Een bedrijf met een goede strategie presteert in praktijk beter de concurrentie. Het gevolg is betere financiële resultaten. Denk aan sterkere omzetgroei of een hogere winstmarge. Ook de ROE is een gevolg van een effectieve organisatie (wat weer onder strategie valt).

Presteert het bedrijf met de beste strategie altijd het beste? Niet altijd. Pech kan uit onverwachte hoek komen. Ook bestaat er zoiets als emergent strategy. En je hebt nog gevallen waarbij de strategie goed is maar de implementatie faalt. Wél zal een bedrijf met een sterke strategie een hogere kans op succes hebben. Beter dan zij die maar een dotje doen.

Wat is dan een beste strategie? Tja, hier zijn complete boeken over geschreven. Maar als ik het mag samenvatten in één woord dan zou dat duurzaam competitief voordeel zijn. Of praktischer: een duurzame reden voor klanten om alleen bij dat bedrijf te kopen.

In de gehele fundamentele analyse kijken we naar:

 • Management
 • Duurzaam competitief voordeel
 • Concurrentie
 • Aandelen waardering o.b.v. financiële kerncijfers en -ratio’s

In dit artikel hebben we het over aandelen analyseren op bedrijfsstrategie. We richten ons voornamelijk op duurzaam competitief voordeel. Waarom? Omdat de beste bedrijven een duurzaam competitief voordeel hebben. Daardoor presteren zij beter dan gemiddeld (omzet, winst, et cetera).

Is er sprake van duurzaam competitief voordeel? Dan kan het een interessante belegging worden. 

Tip: als je dit alles te veel werk vindt, kan je wellicht beter kiezen voor ETF beleggen.

Aandelen analyseren op strategie: duurzaam competitief voordeel


Een cruciale vraag bij aandelen analyseren op strategie is: hebben klanten een duurzame reden om “alleen” bij dat bedrijf te kopen?

Hiervoor kijken we naar meerdere factoren, waaronder (maar niet uitsluitend tot):

 • Strategische positionering
 • Tailor-made Value Chain
 • Source of uniqueness
 • Innovatie
 • Strategische implementatie
 • Cultuur en tevredenheid van werknemers

Om het leuk te houden, zal ik de essentie vormgieten in een verhaaltje.

Het begin. Een bedrijf wordt opgericht. Het team heeft nagedacht over haar bedrijfsstrategie. Dit wordt omgezet tot een strategische positionering. Dit behelst verschillende bouwstenen. Denk hierbij aan de combinatie van merknaam, kwaliteit, service, prijsniveau, organisatie, distributie, et cetera.

Ook moet het bedrijf keuzes maken. Welke doelgroep(en) gaan zij bedienen? En welke niet? Vervolgens dienen zij een waardeketen op te stellen die volledig is toegespitst op bediening van deze klanten.

De volgende stap is dat het bedrijf hier uniek in wilt worden. Wat doen zij dusdanig onderscheidend dat klanten voor dit bedrijf kiezen? Veel bedrijven geraken niet tot dit punt. Anderen wel, maar zij blijven stilstaan (inertia). En dan heb je nog unieke bedrijven die wél blijven innoveren en haar unieke positie continue versterken.


Unieke bedrijven blijven innoveren en daarmee de toegevoegde waarde aan klanten maximaliseren.


Het zijn deze bedrijven die duurzaam succes boeken. Zij leveren unieke toegevoegde waarde aan een specifieke doelgroep(en). Dit doen ze op een manier die niet te kopiëren is. Vervolgens blijven ze innoveren en de positie versterken (product life cycle). Zo bouwen ze bijvoorbeeld een ecosysteem waardoor de klant, soms letterlijk, niet meer zonder het bedrijf kan (customer lock-in). Idealiter om de toegevoegde waarde te verhogen. En daarmee de Customer Lifetime Value. En de klanten? Die zijn blij. Zo blij dat ze het bedrijf bij iedereen aanbevelen.

Op dit punt boekt het unieke bedrijf superieure (financiële) resultaten. Indien zij vervolgens ook haar cultuur zo weet te behouden, met intrinsiek gemotiveerde werknemers, is duurzaam succes onvermijdelijk.

Aandelen analyseren op bedrijfsstrategie stelt je in staat om unieke bedrijven te vinden voordat zij beter presteren dan de rest. Dit betekent dat je kan investeren voordat de menigte dit ontdekt. En zo kan je exponentieel hoog rendement van x10, x20 of zelfs x50 halen.

Dat is waarom ik fulltime onderzoek verricht naar unieke bedrijven. Mijn onderzoek deel ik op de HIM community. 


beste-aandelen-laag-risico

Toelichting bouwstenen bij strategische analyse van aandelen

hoe-strategie-bedrijven-analyseren

Een duurzaam competitief voordeel ontstaat uit een unieke samenstelling van deze “strategische” bouwstenen. Het verhaal van hierboven bevat de essentie. Natuurlijk is het ook simplistisch. Een duurzaam competitief voordeel ontstaat pas na jarenlang doelgerichte uitwerking van de strategie. En gaandeweg komen er nieuwe ontwikkelingen bij die de koers (lichtelijk) doen stijgen.

Ook in de bedrijfswereld geldt de natuurlijke wet van survival of the fittest. Daarom is innovatie zo belangrijk. Dit kan niet alleen het competitief voordeel behouden. Ook leidt het tot potentiële nieuwe verdienmodellen.

hoe-strategie-aandelen-analyseren

Hieronder gaan we iets nader in op de verschillende bouwstenen.

value-aandelen

Strategische positie

Een bedrijf kan in twee type oceanen terecht komen: red ocean vs. blue ocean. De term red ocean doelt op een positie waarin het bedrijf direct concurreert met andere bedrijven om exact dezelfde doelgroep met een soortgelijk (niet-onderscheidend) aanbod. Red ocean leidt tot hevige concurrentiestrijd, met rode cijfers als gevolg.

Blue ocean gaat om het betreden van (gedeeltelijk) nieuwe markten. Daarbij trek je niet-consumenten. Deze markt is soms zelfs groter dan de red ocean. Het is logisch dat een blue ocean gemakkelijker te bevaren is dan een red ocean.

Daartoe wilt een bedrijf een strategische positie innemen. Dit kan van alles zijn, zolang het maar onderscheidend is. Zo zijn er verschillende combinaties mogelijk tussen de belangrijkste pijlers van kwaliteit, service en kosten.

Voorbeelden:

 • Apple: unieke kwaliteit (design), hoge service, en hoge kosten.
 • Walt Disney: unieke kwaliteit (ervaring), hoge service (beleving), en hoge kosten.
 • Action: lage kwaliteit, lage service, de laagste kosten
 • Amazon: lage – normale kwaliteit, hoge service, de laagste kosten


Kwaliteit, service en kosten zijn de basis. Het is de bedoeling dat een bedrijf hierom heen haar business bouwt. Denk aan een specifieke merkpropositie: ervaring, beleving, service, et cetera. Ook de visie en missie zijn hoofdzaak.

Apple gaat geen iPhones van $100 maken. Dit past niet bij haar merkidentiteit van hoge en unieke kwaliteit.

Mijn voorkeur gaat uit naar bedrijven met hoge winstmarges

Een bedrijf hoeft niet altijd uit te blinken op hoge kwaliteit. Ook een verdienmodel gebaseerd op de laagste kosten kan leiden tot een duurzaam competitief voordeel. Wél is het zo dat de laagste kosten altijd een “knellende” positie is. De marge voor fouten is laag. Efficiëntie en volume (omzet) moeten hoog zijn. Dit alles drukt op de winstmarge.

Ik geloof het meest in bedrijven die unieke toegevoegde waarde leveren met hoge kwaliteit. Hier betalen klanten met liefde veel geld voor. De winstmarge bij zo’n verdienmodel ligt hoog. En hoge winstmarges betekent dat er veel winst kan worden herinvesteert in het bedrijf. Ook als de markt even tegenzit, kan er nog winst worden gemaakt. In contrast is dit niet altijd het geval bij een verdienmodel met lage winstmarges en hoge volumes (omzet). Alleen bedrijven die echt uniek zijn kunnen snel groeien met dit type verdienmodel (denk aan Amazon).

De winst is waar het om draait. Een commerciële organisatie streeft altijd naar winst. Hoe meer winst, hoe meer zij geld zij kan herinvesteren. En zo groeien. Sterker. Groter.

Mijn voorkeur gaat uit naar bedrijven die, in potentie, hoge winstmarges maken.

Bedrijven die structureel hogere winstmarges realiseren dan de concurrentie leveren superieure rendementen


Tailor-made Value Chain

Een bedrijf kan hoge winstmarges realiseren indien klanten bereidt zijn een hoge prijs te betalen. Dit noemen ze Willingness To Pay (WTP). De WTP kan verhoogt worden met méér toegevoegde waarde. Dat is de Unique Value Proposition oftewel waardepropositie (zie de afbeelding van hierboven). Anderzijds kan de organisatie streven naar efficiëntie die de kosten drukken. Het gevolg: hogere vraagprijs en lagere kostprijs. De winstmarge stijgt.

Voorbeeld: Apple maakt unieke iPhones met optimale gebruikservaring. Klanten willen hier de hoofdprijs voor betalen. Apple kan de winst verhogen door efficiëntie en schaalvoordelen die leiden tot lagere kosten.

Om dit te bewerkstelligen is een tailor-made value chain nodig. Value chain staat voor waardeketen. Een keten om van A tot Z toegevoegde waarde te leveren aan de klant:

Bron: Value Chain van Michael Porter

Tailor-made Value Chain staat voor het perfectioneren van de waardeketen voor een zo hoog mogelijke toegevoegde waarde aan de klant. 


Unieke bedrijven hebben een sterke merkidentiteit die aantrekkelijk is voor een specifieke doelgroep.


Voorbeeld: Apple heeft een efficiënt productieproces waarbij goederen just-in-time worden geleverd (inbound logistics). Er wordt efficiënt geproduceerd (operations). Distributie gebeurt online en in eigen winkels over de gehele wereld voor hogere service. Salesmedewerkers zijn goed getraind om extra waarde toe te voegen aan de gebruikerservaring (service). Tevens biedt Apple ondersteuning met eigen besturingsplatform en exclusieve apps (service). Ook cultuur speelt hier een belangrijke rol. Zijn de medewerkers servicegericht?

Qua innovatie blijft Apple werken aan haar merkidentiteit. Met nieuwe, kwalitatieve producten. Ook verhoogt Apple continue haar service, door van Apple een alles-in-één platform te maken. Denk daarbij aan Apple Pay en andere ontwikkelingen.

Om wereldspeler te blijven investeert Apple veel geld in Research & Development (R&D). Ook heeft zij een sterk inkoopteam om schaalvoordelen te maximaliseren voor lagere inkoopprijzen voor hoge, kwalitatieve componenten.

Ander voorbeeld: ZARA heeft een business gebouwd die fast fashion tegen een goede prijs levert. De gehele organisatie is erop gericht om in een zeer korte periode nieuwe modetrends op de markt te brengen tegen een goede prijs. Dit is een zeer complexe business die zeer moeilijk te kopiëren is.


commissievrij-beleggen-etf

Unieke bedrijven geven de hoogste rendementen

Een duurzaam competitief voordeel is alleen mogelijk indien je uniek bent. Alles wat we hierboven hebben gesproken is een middel. Het doel is hoge winstmarges maken. Hoe specifieker de toegevoegde waarde aan een bepaalde doelgroep, en hoe specifieker de tailor-made value chain, hoe unieker het aanbod. En dit vaak tot hoge winstmarges.

Bedrijven die structureel hogere winstmarges realiseren dan de concurrentie leveren superieure rendementen

Dit is mogelijk dankzij het duurzaam competitieve voordeel. En om dit te realiseren moet een bedrijf uniek zijn. Dit is de onderscheidende factor waarom klanten alleen dat bedrijf kiezen (en niet voor de concurrentie).

Waarom koop jij van Apple? En waarom niet? Omdat je wel/geen binding met de merkidentiteit voelt. En de merkidentiteit ontstaat vanuit de waardepropositie + tailor-made value chain (zie boven).

Unieke bedrijven hebben een sterke merkidentiteit die aantrekkelijk is voor een specifieke doelgroep. Dit alles leidt weer tot hogere winstmarges (toename Willingness To Pay). En daarom leveren unieke bedrijven hogere rendementen.

Over innovatie

De waardepropositie is heel belangrijk. De toegevoegde waarde is waarom klanten bereidt zijn een bepaalde prijs te betalen. Dit betekent dat het aanbod altijd relevant moet zijn voor de doelgroep. Helaas voor bedrijven is dit geen constante. Behoeften van doelgroepen veranderen in de loop der tijd. Dit kan door van alles ontstaan.

Naast verandering in marktbehoeften, is er ook de ontwikkeling van concurrentie. Sommige bedrijven trachten elkaar te kopiëren. Anderen streven naar een nog hogere toegevoegde waarde, bijvoorbeeld dankzij verbeterde technologie. Hoe dan ook, een bedrijf mag niet stilstaan.

Het is letterlijk surivival of the fittest!

Persoonlijk voorbeeld over innovatie

Mijn vader heeft van jongs af aan de boek- en kantoorvakhandel van zijn vader overgenomen. Het bedrijf bestaat al 130 jaar. In al die jaren heeft mijn vader niet veel aan innovatie gedaan. Wat hij wel deed, zoals het introduceren van nieuwe producten, leverde tot de hoogste omzet en winst ooit. In diezelfde periode heeft hij nog twee andere boekhandels opgekocht. De een nog beter dan de ander. Hierdoor kon hij kosten verder drukken (schaalvoordeel) en de winstmarge verhogen.

Zijn aanbod daarentegen was niet uniek. Boeken zijn een commoditie. En de kantoorvakhandel werd overgenomen door nationale concurrenten. Desalniettemin kon hij business uitbouwen. Tot de financiële crisis. Hier kan je als ondernemer niet tegen op. En daar kwam de opkomst van Bol.com bij. Dit was een te grote tegenslag en vijf jaar later ging hij failliet. Hij heeft een dorstart kunnen maken en runt nog altijd de lokale boekhandel die al 130 jaar in handen is van onze familie. De andere panden heeft hij verkocht.

Wat had hij kunnen doen?

Achteraf terugkijken is altijd makkelijk. Maar toch is er wel de rode draad van te weinig innovatie. Vader dacht niet genoeg aan de klant. Wat willen mijn klanten nu echt? En hoe positioneer ik mijzelf? Word ik de “high-end” boekhandel waar je ook koffie kan drinken? Of word ik de “laagste prijs” winkel met goedkope agenda’s, schoolspullen, et cetera (boeken hebben een vastgestelde prijs…).

Mijn vader innoveerde niet om meer uniek te worden. Ook keek hij niet naar technologische ontwikkelingen zoals de opkomt van het Internet.

Nogmaals: achteraf terugkijken is makkelijk. Maar weinig ondernemers hebben deze transitie (naar online verkoop) goed ingeschat. Maar zij die dat deden hebben nu een fortuin.


Unieke bedrijven blijven innoveren en daarmee de toegevoegde waarde aan klanten maximaliseren.


PS: ik heb enorm veel respect voor mijn vader. Niet alleen was hij ondernemer die zijn business meer dan vervijfvoudigd heeft. Ook was hij vader van vijf kinderen. Probeer dat maar eens te evenaren.

Strategische implementatie

Een bedrijf runnen is niet makkelijk. Complexe omgeving. Onzekere toekomst. Continue wisselingen. En te veel informatie om te bevatten. Derhalve is het formuleren van een strategie geen sinecure. En dan moet deze ook nog geïmplementeerd worden.

Een goede strategie is existentieel. Vervolgens moet deze effectief worden geïmplementeerd. Kan het bedrijf haar visie en aanbod waarmaken? Hoe effectief doen zij dit?

Sommige bedrijven presteren beter simpelweg omdat haar strategische implementatie beter is. Dit is een belangrijk onderdeel. En het valt te meten. Zo zijn de ROE, ROA en ROI een indicatie van hoe rendabel het bedrijf opereert op haar eigen investeringen.

Ook cultuur en werknemerstevredenheid valt in een zekere zin onder strategische implementatie. Zijn de werknemers intrinsiek gemotiveerd? Hebben ze een servicegerichte cultuur? Customer first.

Dit valt moeilijker te meten, al kan je kijken naar de Net Promotor Score (NPS) en tevredenheidsonderzoeken zoals Great Place To Work (GPTW).

Conclusie aandelen analyseren op bedrijfsstrategie

In dit artikel hebben we het gehad over hoe aandelen analyseren op bedrijfsstrategie. Het doel? Aandelen opsporen die hoog rendement geven. Hoe? Door de beste bedrijven te selecteren op een winnende strategie. Een goede bedrijfsstrategie leidt tot een unieke positionering van het bedrijf. Daarin levert zij unieke toegevoegde waarde op een kostenefficiënte wijze.

Het resultaat? Hogere winstmarge en toekomstige groei.

Ook zijn we in detail in gegaan op hoe aandelen analyseren op bedrijfsstrategie. Namelijk door te kijken naar deze componenten:

 • Strategische positionering
 • Tailor-made Value Chain
 • Source of uniqueness
 • Innovatie
 • Strategische implementatie
 • Cultuur en tevredenheid van werknemers

De truc is om aan de hand van analyse te concluderen of het aandeel in de toekomst beter dan gemiddeld gaat presteren. In de toekomst leidt dit betere financiële resultaten. Denk aan toenemende omzet- en winst(-marges). Ook de P/E wordt gunstiger door stijgende EPS. En de ROE zal toenemen.

Aandelen analyseren op bedrijfsstrategie stelt je in staat om unieke bedrijven te vinden voordat zij beter presteren dan de rest. Dit betekent dat je kan investeren voordat de menigte dit ontdekt. En zo kan je exponentieel hoog rendement van zelfs x10.

Hoe concurrentie analyse voor aandelen uitvoeren?

concurrentie-analyse-aandelen

We gaan aandelen analyseren op concurrentie. Dit willen we zo holistisch mogelijk doen. En dus analyseren we op drie niveaus, namelijk:

 • Macro-economie: concurrentie analyse op internationaal niveau
 • Industrie: concurrentie analyse op sectorniveau
 • Organisatie: concurrentie analyse op bedrijfsniveau (financiële resultaten & strategie

Waarom beginnen we vanuit macro-economisch perspectief en niet op bedrijfsniveau? De reden is omdat het beter is om vanuit het totaal perspectief in te zoomen. Vanuit dit overzicht gaan we de de beste industrieën analyseren. We willen namelijk investeren in opkomende sectoren. Daar ligt de groei.

Dit is heel belangrijk: beleggen in groeisectoren is véél beter dan stabiele en krimpende sectoren.

In groeisectoren is er meer ruimte voor alle spelers om omzet- en winstgroei te realiseren. De focus ligt op groei. Bij stabiele sectoren ligt de focus op concurrentiestrijd. Deze strijdt leidt tot dalende winstmarges, en daarmee potentieel lagere aandelenkoers op de lange termijn.

Binnen gunstige sectoren willen we vervolgens de allerbeste bedrijven selecteren. We investeren alleen in de toekomstige winnaars. Dit zijn de meest unieke spelers met een duurzaam competitief voordeel. De allerbeste hebben zelfs nauwelijks tot geen concurrentie omdat zij in een blue ocean bevinden of gewoon dominant zijn.


De beste bedrijven hebben een unieke strategische positie met duurzaam competitief voordeel


Dit is hoe ik kijk naar beleggen in aandelen. Ik ben fulltime bezig met het analyseren en onderzoeken van de beste bedrijven in gunstige sectoren. Bedrijven met hoge jaarlijkse omzet- en winstgroei. Winnaars met unieke posities en duurzaam competitief voordeel voor dominante groei.

ipo-beleggen

Macro-economie: concurrentie analyse van aandelen op internationaal niveau

analyse-concurrentie-aandelen

We beginnen onze concurrentie analyse van aandelen op macro-economisch niveau. We kijken naar de wereld in haar totale perspectief en vragen ons zelf af: ‘waar liggen de kansen?’. Om ons zelf te helpen kunnen we het Diamond Model van Michael Porter toepassen.

Diamond Model

Diamond Framework:

 • Demand conditions – grote industrieën die meer relevant zijn zullen meer resources aantrekken en sneller groeien. Hoge afnemersbehoeften vereist meer innovatie en kwaliteitsverbetering, en dus meer kapitaalinvestering.
 • Factor conditions – wat is de aanwezigheid, kwaliteit en kostprijs van grondstoffen? Hoe is de infrastructuur van de industrie?
 • Supported industries – hoe is de samenwerking met key suppliers?
 • Firm Strategy, Structure & Rivalry – hevige concurrentiestrijd in een land maakt die bedrijven sterker en innovatiever. Zij hebben hogere slagingskans bij internationale expansie

Gebruik het model om interessante industrieën te ontdekken. Welke industrieën worden in de toekomst meer relevant? Hoe staan zij in de ontwikkeling?

Laten we de semiconductor industrie als voorbeeld nemen. Deze industrie is essentieel voor de werking van de economie. Toekomstige machines en zelfs huishoudapparatuur werken op chips. Deze relevantie zorgt voor een positieve toename van demand conditions. Indien we kijken naar de factor conditions, is dit oké. Er zijn genoeg toeleveranciers. Wel zien we een bottleneck in de supply chain ontstaan bij bedrijven die de technieken leveren om chips te maken. Denk aan ASML, ASMI en Taiwan Semiconductor. De ketensamenwerking is gunstig (supported industries). En de Firm Strategy, structure & rivalry heeft geleidt tot enkele sterke, dominante spelers zoals ASML.

PEST-analyse

Ook de PEST-analyse kan handig zijn bij een concurrentie analyse van aandelen. PEST staat voor:

 • Politiek
 • Economie
 • Sociaal
 • Technologie

Zijn de politieke, economische, sociale en technologische omstandigheden gunstig of ongunstig?

Door PEST-analyse toe te passen kan je opzoek gaan naar nieuwe industrieën. Denk aan elektrisch rijden als voorbeeld. De politiek leverde miljarden subsidie. De economie was gunstig en dus konden bedrijven en particulieren de hogere autoprijs betalen. Sociaal speelt er de opkomende trend van duurzaamheid. En de technologie was dusdanig ontwikkelt dat er goede elektrische voertuigen gemaakt konden worden.

De macro-economische factoren waren zeer gunstig. Vervolgens kan je de industrie en verschillende organisaties onderzoek. Uiteindelijk zou je destijds bij Tesla zijn aangekomen. Zou je vroegtijdig willen investeren in Tesla (met al die miljardensubsidie)?

Gebruik het Diamond Model en de PEST-analyse naast elkaar. Zijn de macro-economische factoren gunstig voor deze industrieën?

 • Waterstof
 • Cryptomarkt
 • Olie
 • Scheepsvaart

ipo-beleggen

Industrie: concurrentie analyse van aandelen op sectorniveau

Vanuit macro-economische analyse bekom je een overzicht van potentieel interessante industrieën. Dit kan een mix zijn van groeiende en stabiele (doch hele relevante) sectoren. De volgende stap is om deze industrieën met elkaar te vergelijken. Welke zijn de beste? En hoe ziet iedere industrie eruit?


Dit doen we aan de hand van het 5-krachtenmodel van Michael Porter.


5-krachtenmodel

Het 5-krachtenmodel kijkt naar de factoren (in het Engels):

 • Threat of new entrants
 • Bargaining power of buyers
 • Bargaining power of suppliers
 • Threat of substitute products
 • Rivalry among existing competitors


In dit artikel ga ik geen volledige uitwerking van dit model geven. Daarvoor kan je mijn cursussen over aandelen analyseren volgen op de HIM community. 

Het 5-krachtenmodel kan je gebruiken om aantrekkelijke industrieën te vinden. Uiteindelijk is de vraag hoe gunstig een industrie is voor de bedrijven die erin acteren. Stel dat jij een onderneming opstart. In dat geval wil je het liefst grote obstakels hebben die nieuwkomers tegenhouden. Je wilt in een unieke positie zitten waarbij jij de prijs bepaalt, en niet dat klanten dit voor jou doen omdat ze genoeg keuze hebben. En leveranciers? Die moeten geluk hebben dat ze aan je mogen leveren! De bedreiging van substituten? Nee, je hebt unieke producten/diensten die onmisbaar zijn. En tot slot de concurrentie. Idealiter is er genoeg ruimte voor allen om te groeien. Dit bespaart je een hoop geld aan advertenties en prijzenoorlogen. In plaats daarvan kan je dit geld investeren in hogere kwaliteit en service. Win-Win.

Het doel is om bedrijven te vinden die een sterke positie hebben binnen gunstige industrieën. De combinatie tussen PEST-analyse en 5-krachtenmodel geeft indicatie over hoe duurzaam gunstig een industrie kan blijven.

SWOT-analyse

Tot slot zou je ook een SWOT-analyse kunnen initieren. Eigenlijk gebruik je de SWOT-analyse om een bedrijf te vergelijken met andere bedrijven. Maar het zou ook kunnen tussen verschillende industrieën.

SWOT-Analyse:

 • Strenghts
 • Weaknesses
 • Opportunities
 • Threats

Uit de SWOT-analyse kan je een confrontatiematrix samenstellen waarbij je de verschillende factoren met elkaar verbindt. Denk aan: Sterktes – Kansen of Zwakheden – Bedreigingen. Voorbeeld: beeld je in dat het jaartal 2010 is en je vergelijkt de opkomst van elektrische voertuigen met benzine voertuigen. De olie industrie heeft als zwakheid dat het milieuvervuilend is. Een grote bedreiging is CO2-belasting vanuit politiek beleid. Dit is een van de redenen waarom elektrische voertuigen de strijd hebben gewonnen.


Nu is achteraf terugkijken wel heel makkelijk. Vooruit kijken is moeilijk 😉.

Organisatie: concurrentie analyse van aandelen op bedrijfsniveau (financiële resultaten & strategie)

hoe-concurrenten-aandelen-analyseren

Vanuit macro-economisch perspectief heb je interessante industrieën gevonden. Na analyse op sectorniveau weet je waar de grootste kansen liggen. Nu ga je de individuele bedrijven binnen deze sectoren analyseren.

Dit is de gebruikelijke concurrentie analyse van aandelen op bedrijfsniveau. Je wilt weten of jouw aandeel het beste presteert op financiële resultaten. En de financiële resultaten zijn een gevolg van strategische positie.

De beste bedrijven hebben een unieke strategische positie met duurzaam competitief voordeel.

Concurrentie analyse aandelen op financiële resultaten

Analyseer aandelen van concurrentie op financiële resultaten. Zo achterhaal je haar prestaties in de huidige situatie. Let wel: succesvol beleggen gaat om de toekomstige situatie. En daarvoor heb je concurrentie analyse op bedrijfsstrategie nodig (zie hieronder).

Eerst wat meer over concurrentie analyse van aandelen op financiële resultaten. Gebruik hiervoor de belangrijkste kerncijfers en vergelijk concurrenten met elkaar op basis van:

 • P/E
 • P/S
 • P/B
 • EPS groei
 • Omzet en Winst groei
 • Omzet- en winstmarges
 • ROE, ROA en ROI

Dit is geen volledig overzicht. Er zijn nog andere relevante kerncijfers.

Belangrijk in je analyse is dat je de gehele context meeneemt. Hoe verhoudt het huidige financiële resultaat zich tot de concurrentie? Tot het verleden? En tot de toekomst? Met name vooruit kijken is van essentieel belang!


beheerd-beleggen-aandelen-vergelijken


Concurrentie analyse aandelen op bedrijfsstrategie

Succesvol beleggen doe je door vroegtijdig te investeren in unieke bedrijven. Op de lange termijn zullen zij beter presteren dan concurrentie. Het gevolg: enorme groei in zowel omzet als winst. En zo boek je exponentiele rendementen van x5 of hoger.

Vroegtijdig investeren doe je door vooruit kijken. Wat worden de belangrijkste spelers binnen een groeiende sector?

Het mag duidelijk zijn dat dit veel tijd kost. Een goede concurrentie analyse van aandelen op bedrijfsstrategie omvat minimaal deze factoren:

 • Strategische positionering
 • Tailor-made Value Chain
 • Source of uniqueness
 • Innovatie
 • Strategische implementatie
 • Cultuur en tevredenheid van werknemers

Je wilt weten welke bedrijven de dominante spelers worden. Daarvoor zal je willen achterhalen welke bedrijven een uniek en duurzaam competitief voordeel hebben én relevant zijn en blijven voor haar doelgroep(en).

Berichten over Aandelen Analyse:
Realty Income (O) REIT Aandelen Analyse | Beste Vastgoedfonds Lange Termijn?
0
Realty Income (O) REIT Aandelen Analyse | Beste Vastgoedfonds Lange Termijn?
Realty Income (O) REIT Aandelen Analyse | Beste Vastgoedfonds Lange Termijn?
EPR Properties (EPR) REIT 8% Dividend | EPR Aandelen Analyse | Beste Vastgoedfondsen 2024
0
EPR Properties (EPR) REIT 8% Dividend | EPR Aandelen Analyse | Beste Vastgoedfondsen 2024
EPR Properties (EPR) REIT 8% Dividend | EPR Aandelen Analyse | Beste Vastgoedfondsen 2024
National Retail Properties (NNN) REIT Aandelen Analyse | 5,5% Dividend Vastgoedfonds
0
National Retail Properties (NNN) REIT Aandelen Analyse | 5,5% Dividend Vastgoedfonds
National Retail Properties (NNN) REIT Aandelen Analyse | 5,5% Dividend Vastgoedfonds
VICI Properties (VICI) REIT Aandelen Analyse | VICI aandelen kopen of niet?
0
VICI Properties (VICI) REIT Aandelen Analyse | VICI aandelen kopen of niet?
VICI Properties (VICI) REIT Aandelen Analyse | VICI aandelen kopen of niet?
Technologie Aandelen Kopen in 2024? 5 Tech Aandelen | Beleggen in Technologie Aandelen
0
Technologie Aandelen Kopen in 2024? 5 Tech Aandelen | Beleggen in Technologie Aandelen
Technologie Aandelen Kopen in 2024? 5 Tech Aandelen | Beleggen in Technologie Aandelen
Clear Secure Aandelen Kopen of niet? Analyse +51,6% Groei | Happy Investors
0
Clear Secure Aandelen Kopen of niet? Analyse +51,6% Groei | Happy Investors
Clear Secure Aandelen Kopen of niet? Analyse +51,6% Groei | Happy Investors
TOP 3 Aandelen met activistische aandeelhouders| Activistische Beleggers Aandelen Kopen | Happy Investors
0
TOP 3 Aandelen met activistische aandeelhouders| Activistische Beleggers Aandelen Kopen | Happy Investors
TOP 3 Aandelen met activistische aandeelhouders| Activistische Beleggers Aandelen Kopen | Happy Investors
Small cap aandeel Everi Holdings aandelen kopen? Analyse + 41,3% Groei | Happy Investors
0
Small cap aandeel Everi Holdings aandelen kopen? Analyse + 41,3% Groei | Happy Investors
Small cap aandeel Everi Holdings aandelen kopen? Analyse + 41,3% Groei | Happy Investors
Small cap aandeel ACM Research aandelen kopen? Analyse +38,8% Groei | Happy Investors
0
Small cap aandeel ACM Research aandelen kopen? Analyse +38,8% Groei | Happy Investors
Small cap aandeel ACM Research aandelen kopen? Analyse +38,8% Groei | Happy Investors