Disclaimer The Happy Investors
arrow_drop_up arrow_drop_down

Disclaimer TheHappyInvestors.nl

Mijn naam is Jorik Vermeulen, eigenaar en bedenker van de Happy Investors Community. Alhoewel het mijn persoonlijke missie is en ik zeer gepassioneerd ben om alle leden tot de Happy Investors Community te helpen naar Financiele Onafhankelijkheid, ben ik geen gelicenseerd financieel adviseur. Ik heb het allerbeste voor met iedere community lid, als ook bezoeker van mijn website www.thehappyinvestors.nl. Hierbij probeer ik altijd te adviseren om je risico te spreiden, geen onnodige risico’s te maken en bijvoorbeeld tips te geven over alleen beleggen met geld dat je 100% kan missen. Maar nogmaals, ik ben geen beleggingsadviseur in wat voor vorm dan ook. Lees daarom goed onderstaande informatie c.q. disclaimer, als ook de volledige disclaimer in artikel 17 uit de algemene voorwaarden, die ook hieronder nogmaals staat beschreven.


Binnen de Happy Investors Community komen meningen, inzichten, interpretaties en ervaringen over geld zaken aan bod. En ook over beleggen, maar dit zijn nooit en te nimmer kooptips. Het zijn enkel meningen en ervaringen die met elkaar worden gedeeld. Daarbij is de insteek om te allen tijden ons risico te reduceren, waar de gewone mens hier niet genoeg kennis voor heeft proberen wij hen te helpen. Wie zich aanmeld voor het Premium lidmaatschap kiest bewust voor het ontvangen van meningen en ervaringen over beleggingen met typisch gezien veel hoger risico, waarbij de volledige inzet van geld kan worden kwijtgeraakt door koersverlies. Indien u hier niet mee akkoord bent, kies dan niet voor het lidmaatschap Premium of verlaat onmiddellijk deze website. Nogmaals, er worden geen kooptips afgegeven en ook worden er geen financiële producten verkocht binnen de Happy Investors Community.  


Beleggen brengt altijd risico’s met zich mee. Je loopt het risico tot het verliezen van je geld, of een deel hiervan. Wees hiervan bewust, blijf zelfstandig nadenken en maak je eigen keuzes. Het enige wat ik doe is mijn ervaringen met jou delen. Daarbij probeer ik altijd zoveel mogelijk het risico aan te geven, maar ik ben niet verantwoordelijk voor de volledigheid van alle risico’s. Als eigenaar en bedenker van de Happy Investors Community ben ik ook niet verantwoordelijk voor eventuele verliezen bij beleggen door het opvolgen van tips & meningen binnen de community. Een volledige uitleg over de disclaimer vind je terug onder artikel 17.


Door het accepteren van de algemene voorwaarden ga je akkoord met het feit dat Jorik Vermeulen van Happy Investors Community op geen enkele wijze aansprakelijk kan worden gesteld bij eventuele verliezen van geld of andere zaken door toedoen bij het opvolgen van tips en meningen binnen de Happy Investors Community. Het is 100% uw eigen verantwoordelijkheid wanneer u besluit te gaan beleggen waarbij de kans tot verlies van een deel of uw gehele inzet mogelijk is. Ook heeft u een eigen plicht om de risico’s bij beleggingen te onderzoeken alvorens in te stappen. Stap nooit in met 100% van uw geld. Beleg enkel met geld waarvan je accepteert dat je het volledig kan verliezen. Kies altijd voor zo laag mogelijk risico en kies altijd voor maximale spreiding middels gediversifieerde beleggingsportefeuille in zoveel mogelijk verschillende beleggingsproducten met een typisch laag risicogehalte zoals gecontroleerd onder toezicht van AFM. 


VOLLEDIGE DISCLAIMER:


Artikel 17 – Disclaimer Happy Investors community en www.thehappyinvestors.nl 


Het onderstaande is van toepassing voor de website www.thehappyinvestors.nl en de Happy Investors Community die u bekijkt. Door pagina’s van deze website te gebruiken stemt u in met deze disclaimer. In aanvulling op deze disclaimer geldt ook het Privacybeleid zoals te vinden op www.thehappyinvestors.nl


De eigenaar van www.thehappyinvestors.nl is geen vastgoedmakelaar, beleggingsexpert, beleggingsadviseur of financieel adviseur. Op de website www.thehappyinvestors.nl kunt u geen vastgoedinvesteringen of aandeleninvesteringen aangaan of afsluiten, noch geldt dit voor alle andere vormen van beleggen en investeren. Er worden geen directe financiële beleggingsproducten verkocht, en ondernemer is ook geen bemiddelaar tot financiële transacties. De website www.thehappyinvestors.nl is geen online aankoopwebsite en doet geen zaken in naam van vastgoedinvesteerders en/of aandeleninvesteerders en/of iedere andere vorm van beleggen c.q. investeren.


De website www.thehappyinvestors.nl is enkel een online doorverwijsplatform dat bezoekers doorverwijst naar websites en bedrijven waarbij je vastgoed- en/of aandelen- en/of overige investeringen kunt aangaan of afsluiten. Als bezoeker van deze website kan je volledig gratis gebruik maken van deze doorverwijsservice. De eigenaar van deze website is niet verantwoordelijk voor de inhoud op de aan deze website gekoppelde websites en bestanden waarnaar wordt verwezen. Binnen de community, e-learning video’s en beleggingsrapporten worden zo nu en dan meningen, inzichten en ervaringen tot beleggen gedeeld door Ondernemer. Ondernemer is echter geen beleggingsadviseur en geeft dan ook geen bindend advies of bindende kooptips. Win steeds het advies in van een professional alvorens u een investeringsbeslissing maakt.


De eigenaar van deze website streeft ernaar om de inhoud van deze website relevant en accuraat te houden en om deze mooi te presenteren. Toch moet alle informatie op deze website geverifieerd worden. De eigenaar van deze website is niet aansprakelijk en verantwoordelijk voor de accuraatheid van de getoonde informatie en mogelijke onjuistheden van de getoonde informatie. Ga dus verder met voorzichtigheid.


De eigenaar van deze website is op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade in wat voor vorm dan ook die mogelijkerwijs ontstaan zou zijn door beslissingen van derden op basis van door ons beschikbaar gestelde informatie.


Indien je besluit om op deze website of binnen de community te surfen en informatie op te doen, moet je accepteren dat de inhoud van deze website niet bedoeld is om advies te geven, om zaken aan te raden of om uit te nodigen tot deelname aan een of andere vorm van investering of investeringen. Je dient zelf jouw eigen onderzoek te voeren, het risico in te schatten en eventuele voorzorgsmaatregelen te nemen om jezelf te beschermen. Je zou altijd juridisch advies moeten inwinnen bij een geautoriseerde of geschikte onafhankelijke financieel adviseur. De website www.thehappyinvestors.nl verschaft geen financieel advies of aanbevelingen in wat voor vorm dan ook.


De eigenaar van deze website is niet verantwoordelijk voor contact dat plaatsvindt tussen bezoekers en derde partijen. Bezoekers die beslissen om te beleggen via een derde partij doen dit volledig op eigen verantwoordelijkheid. Investeerders zouden altijd geschikte experts moeten consulteren voor geschikt advies alvorens de investeringsbeslissing te maken.


De eigenaar van deze website kan niet aansprakelijk worden gesteld voor geleden verliezen. De eigenaar van deze website kan niet aansprakelijk worden gesteld voor handelingen, verzuim of fouten van derde partijen waarmee investeerders zaken kunnen doen ten gevolge van informatie die ter beschikking werd gesteld door de eigenaar van deze website.


Investeerders erkennen dat vastgoed, vastgoedprojecten, aandelen, ETF’s en iedere andere vorm van beleggingsproduct in sommige landen andere of grotere risico’s met zich kunnen meebrengen en dat het potentieel voor winst of verlies uit beleggingstransacties in bepaalde landen kan beïnvloed worden door schommelingen in de wisselkoersen.


In verband met verschafte rapporten, documentatie, teksten en informatie vertegenwoordigt de eigenaar van deze website niemand en geeft de eigenaar van deze website geen garantie inzake het nauwkeurig en allesomvattend zijn van de inhoud in zijn totaliteit. Investeerders zouden altijd advies moeten inwinnen van professionals ter zake in verband met specifieke informatie.


Op bepaalde pagina’s op www.thehappyinvestors.nl kan je berekeningen, statistieken, inschattingen en interpretaties raadplegen, in combinatie met inschattingen van het commerciële potentieel door de eigenaar van deze website. Deze berekeningen, statistieken, interpretaties en inschattingen van het commerciële potentieel door de eigenaar van deze website zijn louter informatief en hieruit valt geenszins af te leiden hoe interessant en rendabel een project of investering werkelijk is of zal zijn. Immers kunnen zich onvoorziene zaken in de toekomst afspelen waardoor een potentieel interessante investering kan leiden tot een deel of volledig verlies van inleg. De eigenaar van deze website kan niet aansprakelijk worden gesteld voor handelingen van bezoekers ten gevolge van deze informatie die ter beschikking werd gesteld door de eigenaar van deze website.


De eigenaar van deze website geeft geen garantie dat een gebeurtenis de waarde van de belegging van investeerders zal verhogen en verbeteren. Vastgoedprijzen, aandeelprijzen en prijzen van andere beleggingsproducten, als ook haar potentieel of te verwachten jaarlijks rendement kunnen snel veranderen en kunnen zowel naar beneden als naar boven evolueren. Het verleden is niet noodzakelijk een gids voor de toekomst. De vastgoed- en aandelenmarkt, als ook andere beleggingsmarkten, zouden minder liquide kunnen worden waardoor het moeilijker kan worden om te verkopen. Ook kunnen zij meer risicovol worden door wijzigingen op zowel micro, meso als macroniveau. Denk hierbij aan culturele veranderingen, een financiële crisis, een gezondheidscrisis en andere fundamentele gebeurtenissen die de maatschappij en de beleggingswereld drastisch kunnen veranderen. Hetzij negatief hetzij positief veranderen. Investeerders zouden altijd geschikte professionele adviseurs moeten contacteren om advies op maat te verkrijgen alvorens al dan niet te investeren.


Aan alle gegevens en informatie op deze website kunnen geen rechten ontleend worden. Het oneigenlijk of ongeautoriseerd gebruik van de inhoud of delen daarvan vormen een inbreuk op de intellectuele rechten. Om de getoonde inhoud of delen daarvan te gebruiken op publiek toegankelijke plaatsen dient u eerst schriftelijke toestemming te vragen aan de eigenaar van deze website.

Indien u vragen of twijfels heeft over deze disclaimer kunt u de eigenaar van deze website contacteren. Houdt er rekening mee dat beleggen altijd risico’s met zich mee brengt. Bij beleggen is het mogelijk dat je (een deel van) geld verliest. Hoe laag het risico ook is, of hoe veilig je de investering ook acht, er is altijd risico en daarom dien je als verantwoordelijke de juiste mate van risicospreiding en andere maatregelen, zoals alleen met geld beleggen dat je kan missen, toe te passen.


Gelieve de website www.thehappyinvestors.nl of de Happy Investors community onmiddellijk te verlaten indien u niet akkoord gaat met deze disclaimer.