Beleggen in Grondstoffen: Aandelen, ETF, Tips | Happy Investors

Beleggen in Grondstoffen

Beste lange termijn belegger, beleggen in grondstoffen is een interessante markt. Een markt die gekenmerkt wordt door sterke cyclische bewegingen. Dit kan leiden tot jarenlang kapitaalverlies, om vervolgens binnen enkele jaren tot nieuwe recordhoogtes te stijgen. Dit maakt beleggen in grondstoffen volatiel, meer risicovol, maar ook potentieel heel winstgevend.

In dit artikel leer je de cruciale basis voor succesvol beleggen in grondstoffen. Van grondstofaandelen tot grondstoffenfondsen. Ook gaan we dieper in op enkele interessante thema’s die het begin van een bullmarkt vertonen.

Op naar duurzaam succes!

Beleggen in Grondstoffen: de kracht en het gevaar van cyclische assets

beleggen in hulpbronnen

Beleggen in grondstoffen is een vak apart. Meer dan bij aandelen in bedrijven, worden grondstof aandelen deels gestuurd door vraag- en aanbod vanuit macro-economisch niveau. Een nieuw politiek bewind kan de ene energiesector (olie) langzaam laten afbrokkelen om ruimte te maken voor een andere energiesector (schone energie). Technologische doorbraken, zoals de auto (olie) en later de elektrische accu (lithium), kunnen grondstoffen een enorme boost geven. En uiteraard spelen andere (sociaal-maatschappelijke) factoren een rol bij beleggen in grondstoffen.

Over het algemeen kent beleggen in grondstoffen 5 categorieën:

 • Energie: olie, zon- en windenergie, uranium, …
 • Kostbare metalen: goud, zilver, palladium, …
 • Bouwmaterialen: koper, aluminium, cement, …
 • Landbouw: sojabonen, suiker, koffie, …
 • Overig: lithium, kobalt, rare earth metals, …

Beleggen in grondstoffen kent een sterke cyclus. Dit is zowel het grootste voor- als nadeel. In korte tijd kunnen deze cyclische assets naar nieuwe recordhoogtes stijgen. De prijsverhoging van een grondstof leidt tevens tot meer productie.

Als de olieprijs met 50% toeneemt, gaan oliebedrijven meer produceren. Als politiek beleid wereldwijd meer inzet op kerncentrales, zullen uraniummijnen (weer) meer produceren.

Tijdens de “rally” in koper tussen 2003 – 2008 is koperaandeel Freeport-McMoran met +550% gestegen. En meer recentelijk van 2020 – 2022 met +675%!

beleggen-in-grondstof-aandelen

Hét grote voordeel aan beleggen in grondstoffen is dat zij cyclisch is. In korte tijdsperioden kunnen zeer hoge rendementen worden behaald. Anderzijds is het grootste nadeel dat beleggen in grondstoffen soms jarenlang in een bear market zit.

Wie op het verkeerde moment instapt, verliest 90% van haar geld over soms wel 20 jaar!

Het instapmoment is van groot belang bij beleggen in grondstoffen. Dit is voor gevorderden.

value-aandelen

Is beleggen in grondstoffen voor de lange termijn verstandig?

De beste lange termijn beleggers blijven dicht binnen haar kerncompetenties. Zij beleggen in aandelen die zij door en door kennen. Waarvan zij met zekerheid kunnen bepalen dat die aandelen een (1) gunstige prijs hebben en afkomstig zijn van (2) sterke bedrijven met (3) betrouwbaar management en (4) die opereren binnen een groeiende markt.

Is beleggen in grondstoffen verstandig voor de lange termijn belegger?

Ja en nee.

Beleggen in grondstoffen heeft een voordeel t.o.v. aandelen. Zo kennen grondstoffen meestal weinig tot geen correlatie met aandelen van bedrijven. Grondstoffen kunnen sky high gaan, terwijl andere bedrijven op faillissement afstevenen.

Omwille diversificatie zouden we minimaal een gedeelte in grondstoffen willen beleggen.

Het is echter wel zo dat dit een vak apart is. En wij moeten dicht bij onze kennis blijven om succesvol te zijn.

Een alternatief is om kennis te kopen. Zo zijn wij, Happy Investors, officieel partner van Capitalist Exploits. Dit team van hedge fund managers beheert $100 mln. aan vermogen. Zij doen fulltime onderzoek naar asymmetrische beleggingen zoals in de grondstoffen. Dankzij haar onderzoek hebben wij al reeds mooie rendementen geboekt. En dit is nog maar het begin. Nu lijkt een verlengde bull market voor grondstoffen te zijn. Dit zien we aan vrijwel alle grondstofaandelen, zoals die van Freeport-McMoran.

Klik op de banner voor meer informatie over het onderzoek van Capitalist Exploits.


beste-aandelen-laag-risico

Hoe beleggen in grondstoffen

hoe beleggen in grondstoffen

Er zijn meerdere manieren hoe te beleggen in grondstoffen, namelijk:

 • Fysieke grondstoffen
 • Large cap aandelen van grote, gevestigde bedrijven
 • Exchange Traded Funds
 • Beleggingsfondsen
 • Royalty firma’s
 • Exploratiebedrijven (bv. zoeken naar nieuwe goudmijn)
 • Opties en futures op grondstoffen
 • Small cap aandelen (junior)

Hoe beleggen in grondstoffen is afhankelijk van jouw kennis en ervaring. De beste manier is ook hier afhankelijk van. Over het algemeen bieden small cap aandelen, zoals junior goudmijnaandelen, de hoogste kans op exponentieel rendement. Zij hebben een kleine beurswaarde en kunnen vanuit die positie, indien de grondstoffenmarkt sterk aantrekt, exponentieel groeien. Dit betekent: x5, x10 of zelfs x100 rendement.

Hieronder gaan we een aantal nader bekijken.

Waarom aandelen van grondstoffen kopen?

Het grootste voordeel aan waarom aandelen in grondstoffen te kopen is omwille de explosieve koersstijgingen in korte tijd. Bij het aantrekken van vraag naar een grondstof, zal de onderliggende waarde in korte tijd fors toenemen. Dit leidt ertoe dat productiebedrijven van deze grondstof eveneens in korte tijd exponentieel meer winstgevend worden.

Stel. Royal Dutch Shell produceert een vat olie tegen een all-in kostprijs van $100. Bij een onderliggende waarde van $110 per vat, maakt Shell $10 brutowinst. Nu vindt er een gebeurtenis plaats. Zoals de coronacrisis. Aanbod en vraag nemen snel af in korte tijd. De koers implodeert. Na covid-19 nam de vraag snel toe, maar aanbod kan niet in korte tijd even snel toenemen. Gevolg: vraag overstijgt aanbod, waardoor de onderliggende waarde van één vat olie stijgt. Stel dat dit stijgt naar $150 per vat. Nu maakt Shell geen $10, maar $50 brutowinst per vat. Dit is +600% winststijging. Het gevolg: de koers explodeert.


olie-grondstof-aandelen-kopen

De coronatijd was een unieke gebeurtenis met snelle afname en toename van grondstoffen in een korte tijd. En nadeel bij aandelen van grondstoffen kopen is dat zij jarenlang in een bear market kunnen zitten. Een goed voorbeeld hiervan is Uranium. Dit blijft pijnlijk lang aanhouden, tot het moment dat de vraag in korte tijd snel toeneemt. Dit zien we bij aandelen van Cameco, een van de grootste uraniumbedrijven ter wereld.

beleggen-in-grondstof-uranium

Waarom aandelen van grondstoffen kopen? Omdat zij in korte tijd veel koerswinst kunnen realiseren dankzij cyclische bewegingen op macro-economisch niveau.

Wil je weten wat de beste grondstof aandelen op dit moment zijn? Lees hier ons onderzoek naar de beste grondstof aandelen.


beste-aandelen-laag-risico

Over beleggen in grondstoffen ETF

Naast aandelen in grondstofbedrijven kunnen wij ook lange termijn beleggen in ETF’s. We hebben echter gezien dat beleggen in een grondstoffen ETF niet interessant is. De cyclische marktbeweging kan ertoe leiden dat een grondstof ETF jarenlang in het rood staat. Dit is nu juist niet wat wij willen als ETF belegger. Wij willen duurzaam vermogen opbouwen dankzij veel risicospreiding in aandelen.

Beleggen in grondstoffen ETF’s werkt op eenzelfde manier als grondstoffen aandelen: markt timing is van groot belang. Het voordeel aan een ETF is dat zij risico spreidt. In dit geval kan je op de gehele sector van één grondstof richten. Dit is verstandig wanneer je er zeker bent van toenemende vraag, maar onzeker over welke aandelen (bedrijven) hier het meest van profiteren.

Beleggen in grondstoffen doen we het beste in aandelen. Niet in een ETF. Dit heeft wederom te maken met ons kennisniveau. De circle of competence. Zoals met iedere belegging, werkt ook beleggen in grondstoffen het beste wanneer je er veel kennis van hebt. En wie veel kennis heeft, ziet grotere kansen in individuele aandelen dan een grondstof ETF.

Hoe dan ook: voor beginnende beleggers is een grondstof ETF dan weer het beste begin. En daarna is het ons inziens verstandig om zoveel mogelijk kennis en ervaring op te doen binnen de cyclische wereld van commodities.

Lees hier over goede grondstoffen ETF's.

Over beleggen in grondstoffen beleggingsfonds

 beleggen grondstoffondsen

Uitbesteden is een alternatief. Wie niet over de nodige kennis beschikt, kan deze beter inhuren. Dit doen we immers met alles: van loodgieter tot chirurg. Waarom niet beleggen in grondstoffenfondsen? In dit geval kan je potentieel genieten van koersexplosies, zonder jezelf te riskeren aan jarenlange bear markets.

Grondstoffenfondsen hebben voor- en nadelen. Allereerst is het duurder dan zelf doen. Maar dat is oké indien zij beter presteren. Dit is alleen niet altijd het geval. Het is daarom van groot belang om te kiezen voor de beste grondstoffenfondsen. Zij met een bewezen trackrecord van consistent hoger dan gemiddeld rendement.

Zoals aangegeven vinden wij Capitalist Exploits een van de beste beleggingsfondsen voor grondstoffen. Binnen haar Insider-lidmaatschap zoeken zij naar asymmetrische beleggingen in grondstoffen aandelen die exponentieel kunnen stijgen. En tot op heden met groot succes. Dit zien we ook terug aan ons eigen rendement.

Meer weten over dit beleggingsfonds voor grondstoffen? Lees de volledige Capitalist Exploits review


beste-aandelen-laag-risico

In welke grondstoffen beleggen?

 beleggen grondstof aandelen

Zoals aangegeven is beleggen in grondstoffen vooral op macro-economisch niveau kijken. Wat gebeurt er in de wereld? Zijn er politieke stromingen die gunstig uitpakken voor bepaalde grondstoffen? Technologische doorbraken? Sociaal-maatschappelijke stromingen? Et cetera.

Als lange termijn belegger kijken we vooruit. We investeren in aandelen van bedrijven en/of grondstoffen die op de lange termijn een toenemende vraag kennen. Ons inziens is de vraagzijde meest belangrijk. In sommige gevallen kan een dalende afname ook interessant zijn. Dit laatste zien we bijvoorbeeld bij koolmijnen. Kool als grondstof wordt al jarenlang afgebouwd vanuit West-Europa. Maar in landen als China en Indië is kool vooralsnog hard nodig. Het sluiten van koolmijnen in West-Europa, kan juist leiden tot vraagtoename bij resterende koolmijnen elders.

Aandelen grondstoffen: schone energie

Schone energie was jarenlang een kostbare grondstof. Hoge productiekosten maakte het beleggen in schone energie niet rendabel. Dankzij ongekende technologische vooruitgang, in relatief korte tijd, zijn productiekosten hard gedaald.

Nu is schone energie niet alleen duurzaam, maar ook economisch rendabel. Er is veel politieke stimulering voor schone grondstoffen. En consumenten zijn liever duurzaam dan vervuilend. Tot slot is schone energie de toekomst.

Als lange termijn belegger beschouwen wij schone energie als beste grondstof van dit moment.

Aandelen grondstoffen: koper

Sinds 2012 kent de industrie een dalende trend in kapitaalinvesteringen. Productiecapaciteiten zijn fors afgenomen. Een groot wereldwijd te kort lijkt voorhanden te zijn. Vanaf 2020 begint men wakker te worden. Koper zit in een nieuwe bull market. De vraag naar koper blijft stijgen, en de industrie moet in rap tempo bijbenen.

Op de korte termijn kunnen koper aandelen rap stijgen.

Aandelen grondstoffen: uranium

Zoals elke grondstoffenmarkt is ook de uraniummarkt cyclisch. Maar het is een markt waarbij de grondstof zelf nog volatieler is dan andere hulpbronnen, aangezien zij slechts een miniem deel uitmaakt van de kostencomponent van kernenergie. Het aanbodtekort dat dreigt, belooft ons rijkelijk te belonen wanneer de markt onvermijdelijk de prijzen herziet.

Dit effect kan worden versterkt door de noodzaak aan schone energie. Duurzame hulpbronnen als zonne- en windenergie zijn waarschijnlijk niet genoeg om klimaatdoelstellingen te realiseren. Beleggen in waterstof ETF's kan veelbelovend zijn, maar deze industrie bevindt zich nog in haar kinderschoenen.

Uranium aandelen kunnen op korte termijn zeer snel stijgen. De stijgende trend op lange termijn kan mogelijk doorzetten.

Binnen het Insider-lidmaatschap krijg je direct toegang tot een mandje met aandelen voor uranium, koper, olie, scheepsvaart, landbouw en nog vele andere thema’s.

beste-aandelen-laag-risico

Aandelen grondstoffen: olie

Op de korte termijn zal de vraag naar olie blijven stijgen, terwijl het aanbod (bewust) stabiel neemt. Olie als hulpbron lijkt op de lange termijn afgeschreven. De wereld zet vol in op schone energie. De realiteit is echter dat olie op de korte termijn essentieel is. De transitie naar schone grondstoffen zal niet snel genoeg gaan. Olie is simpelweg nodig om de economische groei te voeden.

Aandelen grondstoffen: landbouw

Tot slot hebben we landbouw. Vrijwel niemand die naar landbouw omkijkt. Laat staan beleggen in grondstoffen aandelen binnen de landbouw. Een saaie sector. Maar wel een die vitaal is voor de mensheid. Zonder landbouw, geen eten.

Er zijn een aantal factoren die de prijzen van landbouwgrondstoffen in de komende jaren aanzienlijk kunnen laten stijgen. Tot deze factoren behoren de gevolgen van de monetaire afzwakking nu de centrale banken vechten om de economieën te redden van de gevolgen van de covid-19-sluitingen, verstoringen van de bevoorradingsketen als gevolg van grenscontroles en ander overheidsbeleid en interventies in de vrije markt die tot tekorten leiden.

Naast de genoemde grondstoffen aandelen zijn er nog andere sectoren die interessant zijn. Beleggen in grondstoffen belooft een interessante periode te worden. Nu instappen kan leiden tot mooie rendementen voor de komende 3 – 5 jaar.

Lees verder in onze blogs over beleggen in grondstoffen voor meer inspiratie en kennis.

Berichten over Beleggen in Grondstoffen:
Uw gids voor het beleggen in goud
0
Uw gids voor het beleggen in goud
Uw gids voor het beleggen in goud
Newmont Aandelen Kopen of Niet? Analyse +20% Groeipotentie | Happy Investors
0
Newmont Aandelen Kopen of Niet? Analyse +20% Groeipotentie | Happy Investors
Newmont Aandelen Kopen of Niet? Analyse +20% Groeipotentie | Happy Investors
Tronox Aandelen Kopen of Niet? Analyse +67% Potentie | Happy Investors
0
Tronox Aandelen Kopen of Niet? Analyse +67% Potentie | Happy Investors
Tronox Aandelen Kopen of Niet? Analyse +67% Potentie | Happy Investors
CVR Energy Aandelen Kopen? Analyse +50% Groei | Happy Investors
0
CVR Energy Aandelen Kopen? Analyse +50% Groei | Happy Investors
CVR Energy Aandelen Kopen? Analyse +50% Groei | Happy Investors
2x Aandelen Zeldzame Metalen voor Groene Energie | Happy Investors
0
2x Aandelen Zeldzame Metalen voor Groene Energie | Happy Investors
2x Aandelen Zeldzame Metalen voor Groene Energie | Happy Investors
Wat is een CFD (Contract for Difference)?
0
Wat is een CFD (Contract for Difference)?
Wat is een CFD (Contract for Difference)?
5x Energie Aandelen met Value [2022]
0
5x Energie Aandelen met Value [2022]
5x Energie Aandelen met Value [2022]
Chris MacIntosh Review en Ervaringen als Belegger
0
Chris MacIntosh Review en Ervaringen als Belegger
Chris MacIntosh Review en Ervaringen als Belegger
Beleggen in Windenergie en Windmolens: 6 Opties
0
Beleggen in Windenergie en Windmolens: 6 Opties
Beleggen in Windenergie en Windmolens: 6 Opties