CVR Energy Aandelen Kopen? Analyse +50% Groei | Happy Investors
cvr-energy-aandelen-kopen
Beleggen in Aandelen
Happy Investors
Beleggen in Aandelen
03/24/2023
9 min

CVR Energy Aandelen Kopen? Analyse +50% Groei | Happy Investors

03/24/2023
9 min

In dit artikel behandelen we een analyse van CVR Energy aandelen. CVR Energy aandelen kopen of niet willen we doen omwille haar groeipotentieel. De markt verwacht een potentieel van +50% groei. Hoe presteert het aandeel nu, en wat zijn de koersverwachtingen? In deze analyse lees je relevante informatie ter kennisgeving.

Dit artikel is gemaakt en geschreven door Freedom24. Houdt er rekening mee dat dit artikel op geen enkele wijze persoonlijk beleggingsadvies is. In samenwerking met Freedom24 mogen wij van Happy Investors als enige in Nederland haar content publiceren. Dit doen wij louter ter inspiratie en vermaak. Op onze website vind je diverse onderwerpen, van ETF beleggen tot aan informatie over vastgoedfondsen of beleggen in aandelen en beleggen in crypto.

Wil je meer inspiratie omtrent aandelen analyses? Bekijk dan de Happy Investors analyse naar de beste aandelen. Of bekijk onze cursussen beleggen indien je wilt leren succesvol investeren in lange termijn vermogensopbouw.

Bent u nog niet bekend met Freedom24? Klik hier voor meer informatie over deze partij.

Over CRV Energy, Amerikaans regionale producent van olieproducten en stikstofmeststoffen

CVR Energy (CVI) houdt zich bezig met de productie en verkoop van benzine, diesel en andere aardolieproducten, alsook met de productie van meststoffen zoals ammoniak en ureum, die worden gebruikt om de landbouwopbrengsten te verhogen. CVR Energy werd opgericht in 2006. Het hoofdkantoor is gevestigd in Sugar Land, Texas.

 • Ticker: CVI
 • Toegangsprijs: 28,8 dollar
 • Richtprijs: $43,2
 • Potentieel: 60,7%
 • Horizon: 12 maanden
 • Risico: gemiddeld
 • Positiegrootte: 2%

CVR Energy aandelen kopen of niet?

 1. Transformatie van het bedrijf van een olieraffinaderij naar een producent van biobrandstoffen.
 2. Sterke vraag in de VS naar maïs, dat niet alleen steeds meer wordt gebruikt voor voedsel maar ook voor de productie van biobrandstoffen. De vraag naar maïs stimuleert ook de vraag naar meststoffen.
 3. Productieflexibiliteit: het vermogen van raffinaderijen om verschillende oliesoorten te verwerken, waaronder de Canadese soorten met een gemiddeld en hoog zwavelgehalte.
 4. Verbetering van de financiële prestaties en stabiele operationele ontwikkeling.

Let op dat beleggen in grondstofaandelen en grondstof ETF’s onderhevig zijn aan hogere volatiliteit dan je gewend bent. Het kopen van CVR Energy aandelen kan derhalve ook tot een onvoorzien verlies leiden. Hiervoor is macro-economische kennis benodigd. Voor expertise in commodities raden we aan om de inzichten van onze partner Capitalist Exploits te bekijken.

Analyse CVR Energy aandelen met groeipotentie

Er zijn diverse redenen om CVR Energy aandelen te kopen. In deze analyse benoemen we een aantal redenen. Let er echter op dat er ook diverse risico’s zijn. Beleggen kent risico’s tot geld verlies. Individueel risico kan worden vermeden door te beleggen in de beste ETF’s of bijvoorbeeld v

Reden 1. Omvorming tot biobrandstofproducent

CVR Energy haalt alle inkomsten uit twee bedrijfssegmenten:

 1. Oliesegment, dat de productie en verkoop van benzine en distillaten (diesel, kerosine, vliegtuigbrandstof) omvat. In 2022 bedroeg het omzetaandeel van het segment 91%;
 2. Het segment stikstofmeststoffen, dat de productie en verkoop van ammoniak, UAN en andere producten omvat. Het segment stikstofhoudende meststoffen wint aan kracht, aangezien het omzetaandeel ervan sinds 2020 is gestegen van 7,7% tot 9%.

Begin jaren 2020 besloot de directie van CVR Energy echter de onderneming geleidelijk om te vormen tot een producent van biobrandstoffen, waarvoor een nieuwe strategie werd vastgesteld.

De overgang naar de productie van biodiesel wordt ingegeven door wereldwijde trends:

 • biodiesel kan rechtstreeks in de bestaande dieselmotoren worden gebruikt zonder dat deze moeten worden aangepast;
 • wetgeving van Amerikaanse staten om het gebruik van biobrandstoffen te verhogen, zoals de Low Carbon Fuel Standard (LCFS) van Californië;
 • biodiesel stoot praktisch geen koolstof uit en heeft geen geur door de afwezigheid van zwavel en schadelijke onzuiverheden;
 • het gebruik van biodiesel is efficiënter vanwege het hogere cetaangetal en het lagere motorgeluid;
 • zijn de prijzen van diesel en biodiesel bijna gelijk.

Als onderdeel van de strategie heeft CVR Energy in april 2022 een olieraffinaderij in haar fabriek in Wynnewood, Oklahoma, omgebouwd tot een eenheid voor de productie van biodiesel en bio-nafta op basis van behandelde soja- of maïsolie. De capaciteit van de eenheid bedraagt 7.500 vaten per dag (bpd), wat overeenkomt met 9,2% van de totale huidige koolstofdieselproductie van het bedrijf.

In het derde kwartaal van 2023 wil de onderneming de bouw van een eenheid voor de bereiding van grondstoffen voor biobrandstoffen voltooien. De eenheid zal niet-eetbare maïs en plantaardige oliën, alsook dierlijke vetten verwerken tot grondstoffen voor de productie van biobrandstoffen.

CVR Energy is van plan een soortgelijk project te starten voor de bouw van een biodieselproductie-eenheid op haar tweede raffinaderij in Coffeyville, Kansas. Momenteel is het projectontwerp voltooid en de bouw begint binnenkort. Verwacht wordt dat CVR Energy na de uitvoering van het project de biodieselproductie met nog eens 11.000 bpd zal verhogen, waaronder ongeveer 2.000 bpd biobrandstof voor de luchtvaart.

Een belangrijk kenmerk van alle omschakelingsprojecten van de onderneming is de mogelijkheid om de eenheden terug te brengen naar de olieraffinage, indien dit om economische redenen gerechtvaardigd is.

Reden 2. Verfijning van de flexibiliteit

CVR Energy bezit twee raffinaderijen in het midden van de VS, in Coffeyville en Wynwood. Elke raffinaderij beschikt over reserve-installaties voor olieraffinage, waardoor de installaties zo weinig mogelijk stilstaan. Door de beschikbaarheid van dergelijke reserveverwerkingsinstallaties kon het bedrijf een campagne starten om ze om te bouwen tot productie-eenheden voor biobrandstoffen.

De fabriek in Coffeyville kan 132.000 bpd ruwe olie verwerken en draait op volle capaciteit. De Winnwood-raffinaderij kan 74.500 bpd ruwe olie verwerken, waarvan 20.000 bpd bestemd is voor schone olieproducten. De raffinaderij draait ook op volle capaciteit.

Bovendien kan de Winnwood-fabriek alle bestaande soorten ruwe olie verwerken, waaronder schalieolie. Hierdoor kan de onderneming haar leveranciersportefeuille diversifiëren, aangezien CVR Energy niet rechtstreeks bij de olieproductie betrokken is. Afhankelijk van de marktvoorwaarden en de vraag naar een bepaald olieproduct kan de onderneming zowel bij lokale leveranciers als in Canada ruwe olie kopen, wat een positief effect heeft op de marges.

cvr-aandelen-analyse 

Verandering in het aandeel van de verschillende soorten geraffineerde olie; bron: bedrijfsverslagen

Dankzij deze flexibiliteit verdiende het bedrijf de afgelopen vier jaar $2 meer aan de raffinage van 1 vat olie dan het sectorgemiddelde. De uitzondering waren de kwartalen na het coronavirus, maar in het derde en vierde kwartaal van 2022 presteerde CVR Energy opnieuw beter dan de industrie.

cvr-energy-aandelen-analyse

Raffinagemarge per 1 bar. olie; bron: bedrijfspresentatie

Reden 3. Sterke vraag naar meststoffen

In de landbouw worden hoofdzakelijk drie soorten meststoffen gebruikt: stikstof, fosfaat en potas. CVR Energy bezit via haar dochterondernemingen (CVR Partners, LP - 36,8%; CVR GP, LLC - 100%) twee fabrieken voor de productie van stikstofmeststoffen.

Volgens de International Fertilizer Association (IFA) is stikstof het belangrijkste voor planten en maakt het 56% uit van alle primaire meststoffen.

De duurste (in termen van de gebruikte hoeveelheid stikstof) stikstofmeststof vanwege zijn veelzijdigheid is ureumammoniumnitraat, UAN (een waterige oplossing van ureum en ammoniumnitraat die als meststof wordt gebruikt), dat door de onderneming in de grootste hoeveelheden wordt geproduceerd.

De wereldwijde vraag naar meststoffen wordt voornamelijk bepaald door de vraag naar graan en de uitputting van de voedingsstoffen in de bodem. Het bedrijf merkt op dat de vraag naar graan wordt gestimuleerd door wereldwijde trends zoals:

 1. een gezonde voeding met meer granen en oliehoudende zaden;
 2. toename van de productie van biobrandstoffen;
 3. groei van de wereldbevolking.

Bovendien kreeg de wereldmarkt in 2022 als gevolg van het conflict tussen Rusland en Oekraïne te maken met een tekort aan door beide landen geproduceerde stikstofmeststoffen. De levering van Russisch gas aan Europa is aanzienlijk gedaald, waardoor verschillende Europese stikstofmeststoffenfabrieken zijn gesloten.

Deze omstandigheden hebben geleid tot een sterke stijging van de prijs van stikstofmeststoffen op de wereldmarkt (tot 50%), en de Europese en de Amerikaanse markt vormden daarop geen uitzondering. Volgens het bedrijf kon de stijging van de gasprijzen, die 66% van de kosten van de meststoffen uitmaken, echter niet opwegen tegen de stijging van de kosten van de meststoffen zelf.

cvr-aandelen-kopen-of-niet

Grafiek nr. 1 - marktprijzen voor ammoniak en UAN, $/ton; grafiek nr. 2 - prijzen voor aardgas en petroleumcoke, respectievelijk $/MMBtu en $/ton; bron: bedrijfsverslagen

Reden 4. Aandeelhouder met zeggenschap, Icahn Enterprises L.P.

CVR Energy is voor 71% in handen van Icahn Enterprises L.P. en haar dochterondernemingen. Carl Icahn, de oprichter en meerderheidsaandeelhouder van Icahn Enterprises, staat bekend om zijn overnamestrategie om de aandeelhouderswaarde te verhogen door de reorganisatie van het overgenomen bedrijf en de uitsluiting van inefficiënte managers. De komst van een beroemde investeerder in het kapitaal van CVR Energy kan de aandeelhouderswaarde van de onderneming aanzienlijk verhogen.

Financiële analyse CVR Energy aandelen

De resultaten van CVR Energy voor 2022 kunnen als volgt worden samengevat:

 • De inkomsten bedroegen 10,9 miljard dollar, een stijging van 50,5% ten opzichte van een jaar eerder.
 • EBITDA steeg van $366 miljoen naar $1,3 miljard. De EBITDA-marge steeg van 5,05% naar 11,48%.
 • De nettowinst bedroeg $644 miljoen tegenover $74 miljoen vorig jaar. De nettomarge steeg van 1,02% naar 5,91%.

cvr-aandelen-kopen

Dynamiek van de financiële indicatoren van de onderneming; bron: samengesteld door auteur

De stijging van zowel het bedrijfsresultaat als het nettoresultaat ten opzichte van de vorige periode is hoofdzakelijk te danken aan de uitbreiding van de kraakspreiding. Ook de stijging van de prijzen voor ammoniak, die in 2022 met 88% steeg, en nitraat hadden een geringe invloed.

 • Aan het einde van de laatste verslagperiode steeg de operationele kasstroom tot 967 miljoen dollar, tegen 396 miljoen dollar aan het einde van het voorgaande jaar.
 • De vrije kasstroom steeg van 172 miljoen dollar naar 776 miljoen dollar. 

De sterke stijging van de vrije kasstroom is het gevolg van een hogere bedrijfsefficiëntie en hogere prijzen voor de door het bedrijf geproduceerde meststoffen.

cvr-aandelen-financieel

Bedrijfscashflow; bron: samengesteld door auteur

Het bedrijf heeft een gezonde balans:

 • De totale schuld bedraagt 1,6 miljard dollar.
 • Kasequivalenten zijn goed voor 510 miljoen dollar
 • De nettoschuld is $1,1 miljard, iets meer dan de EBITDA van 2022; Net/EBITDA - 0,83x (voor 2021 - 3,13x).
 • De rentedekkingsratio is 11,3x.

Dit niveau van hefboomwerking bewijst een goed schuldbeheer en een sterke financiële kracht.

Financiële waardering CVR Energy aandelen

Ondanks de sterke groei wordt CVR Energy verhandeld tegen een korting op het sectorgemiddelde in zowel de olieproducten- als de meststoffensector: EV/Sales - 0,39x, EV/EBITDA - 3,41x, P/S - 0,30x, Fws P /E - 11,57x.

cvr-energy-analyse-kpen

Vergelijkbare score; bron: samengesteld door auteur

Het koersdoel van investeringsbank UBS is $36 per aandeel. Mogelijk hebben analisten positieve resultaten meegenomen in de huidige koersen. Volgens onze consensus is de reële marktwaarde van het aandeel echter $43,12 per aandeel, wat een opwaarts potentieel van 50% ten opzichte van de huidige prijzen impliceert.

cvr-bedrijf-analyse

Berekening van de consensusprognose; bron: samengesteld door auteur

Belangrijkste risico's bij CVR Energy aandelen kopen

 • De geleidelijke stabilisatie van de meststoffenmarkt leidt tot een daling van de wereldprijzen voor meststoffen. Zo zijn de prijzen voor UAN, die in 2022 opliepen tot 800 dollar en meer, nu gedaald tot 365 dollar per ton. Dit is echter nog steeds bijna het dubbele van het gemiddelde niveau voor 2010-2020.

 cvr-aandelen-risicos

Prijzen voor UAN en ureum, in $ per ton; bron: trading-economics.

 • Afhankelijkheid van grote klanten: De twee grootste klanten van CVR Energy genereren 25% van de inkomsten van het oliesegment en 30% van de inkomsten van het meststoffensegment. De onderneming wordt ook beïnvloed door de conjunctuur, die afhangt van de wereldprijzen voor meststoffen en ruwe olie. De afgelopen twee jaar werden de financiële prestaties van het bedrijf ondersteund door een gunstig marktklimaat. Het is echter waarschijnlijk dat de grondstoffenprijzen zullen dalen, wat de financiële resultaten van CVR Energy onder druk zou zetten.
 • Verwacht wordt dat de vraag naar olie op middellange termijn zal afnemen als gevolg van de strengere wetgeving inzake klimaatverandering. Hoewel de mondiale energiemarkt door de pandemie van het coronavirus en het conflict tussen Rusland en Oekraïne ernstig uit balans is geraakt, lijdt het geen twijfel dat de noodzaak om de economie koolstofneutraal te maken de komende jaren dringender zal worden.

En, wat denk jij? CVR Energy aandelen kopen of niet? Wat is jouw analyse en jouw koersverwachting? Laat het ons weten! 

Tip: lees hier meer over beleggen in grondstoffen.

Disclaimer: beleggingen in effecten en andere financiële instrumenten houden altijd het risico van verlies van uw kapitaal in. De prognoses en prestaties uit het verleden zijn geen betrouwbare indicatoren voor toekomstige prestaties. Het is essentieel dat u uw eigen analyse uitvoert voordat u een belegging doet. Indien nodig dient u zorgvuldig onafhankelijk beleggingsadvies in te winnen bij een erkende professional. Het kopen van aandelen tegen IPO-prijzen kan extra beperkingen met zich meebrengen. Alle content en afbeeldingen zijn van Freedom24. Dit artikel bevat op geen enkele wijze koopadvies.

Reacties
Categorieën