Vermilion Energy aandelen kopen? Analyse +32,3% Groei | Happy Investors
Vermilion Energy aandelen
Aandelen Analyse
Happy Investors
Aandelen Analyse
10/12/2023
15 min

Vermilion Energy aandelen kopen? Analyse +32,3% Groei | Happy Investors

10/12/2023
15 min

In dit artikel behandelen we een analyse van Vermilion Energy   aandelen. Vermilion Energy    aandelen kopen of niet willen we doen omwille haar groeipotentieel. De markt verwacht een interessant groeipotentieel. Hoe presteert het aandeel nu, en wat zijn de koersverwachtingen? In deze analyse lees je relevante informatie ter kennisgeving.

Dit artikel is gemaakt en geschreven door Freedom24. Houdt er rekening mee dat dit artikel op geen enkele wijze persoonlijk beleggingsadvies is. In samenwerking met Freedom24 mogen wij van Happy Investors als enige in Nederland haar content publiceren. Dit doen wij louter ter inspiratie en vermaak. Op onze website vind je diverse onderwerpen, van ETF beleggen tot aan informatie over vastgoedfondsen of beleggen in aandelen en beleggen in crypto.

Wil je meer inspiratie omtrent aandelen analyses? Bekijk dan de Happy Investors analyse naar de beste aandelen. Of bekijk onze cursussen beleggen indien je wilt leren succesvol investeren in lange termijn vermogensopbouw.

Over Vermillion Energy, een wereldwijde olie- en gasproducent

Vermilion Energy Inc. (VET) is een wereldwijde producent van olie en gas. Het bedrijf is betrokken bij de exploratie en ontwikkeling van conventionele olie- en gasvelden in Noord-Amerika (Canada en de VS), maar ook in Europa en offshore Australië. Aardgas is goed voor 53% van Vermilion Energy's productie en 48% van haar kasstromen uit operaties, waardoor het bedrijf blootgesteld is aan aardgasprijzen, in het bijzonder die in de Europese premium aardgasmarkt. Vermilion Energy is beursgenoteerd in zowel de VS als Canada. Het bedrijf is opgericht in 1994 en heeft zijn hoofdkantoor in Calgary, Canada.

 • Toegangsprijs: $15,2
 • Richtprijs: $20,1
 • Potentieel: 32,2%
 • Horizon: 12 maanden
 • Risico: Hoog
 • Positiegrootte: 1%

Analyse Vermillion Energy aandelen

 • Vermilion Energy is een internationale, goed gediversifieerde producent van olie, aardgas en gascondensaat met activa in Noord-Amerika, Europa en Australië.
 • De wereldwijde vraag naar aardgas, die belangrijk is voor het bereiken van een netto-nul toekomst en het behoud van energiezekerheid, zal de komende jaren naar verwachting groeien.
 • Vermilion Energy heeft de afgelopen jaren te maken gehad met een dalende productie. De recente overnames van het bedrijf zijn echter gericht op het vergroten van de koolwaterstofreserves en het verstevigen van de posities in de kernmarkten.
 • Door de hoge volatiliteit van de aardgasprijzen past het management van het bedrijf verschillende hedgingstrategieën toe om de blootstelling aan de grondstofprijzen te beheren en de kasstroomstabiliteit te garanderen.
 • Vermilion Energy zet zich in voor schuldvermindering, financiële discipline en het behoud van een robuuste balans. Dit zal het bedrijf helpen het rendement op kapitaal voor zijn aandeelhouders te verhogen, waardoor het aandeel op de lange termijn een aantrekkelijke investering wordt.

Waarom Vermilion Energy aandelen kopen?

Reden 1. Veelbelovende vooruitzichten van de wereldwijde aardgasmarkt

Vermilion Energy Inc. is een internationale, goed gediversifieerde producent van olie, aardgas en gascondensaat met activiteiten in Noord-Amerika, Europa en offshore Australië. De meeste Noord-Amerikaanse activa van het bedrijf bevinden zich in Canada. In Europa heeft Vermilion Energy productieprojecten in Frankrijk, Ierland, Duitsland en Nederland. Het grootste deel van de productie van het bedrijf komt uit Noord-Amerika, dat ongeveer 67% van de totale koolwaterstofproductie levert. De Europese markten blijven echter een enorme impact hebben op de kasstromen van het bedrijf als gevolg van de hoge aardgasprijzen en aantrekkelijke marges, met 49% van de kasstromen afkomstig uit Europa. Aardgas is goed voor 53% van de productie en 48% van de kasstromen van Vermilion Energy, waardoor het bedrijf in hoge mate is blootgesteld aan aardgasprijzen en de Europese markt in het bijzonder.vermilion-energy

Aardgas is steeds belangrijker geworden voor het behalen van netto-nuldoelstellingen en het behoud van energiezekerheid. De verschuiving naar een meer geëlektrificeerde wereld, gedreven door het gebruik van elektrische voertuigen, AI en huizen die op elektriciteit werken, zal naar verwachting de vraag naar aardgas stimuleren, omdat het wordt beschouwd als een schoner alternatief voor kolen en olie, met minder uitstoot van broeikasgassen. Bovendien verbetert aardgas de betrouwbaarheid van het elektriciteitsnet door als back-up te dienen voor intermitterende hernieuwbare energiebronnen. In 2022 is de wereldwijde vraag naar aardgas licht gedaald met 0,3% tot net onder de 4 Tcm. Het aandeel van aardgas in de primaire energiebalans daalde van 25% in 2021 naar 24%. Verwacht wordt echter dat de vraag naar aardgas de komende jaren in absolute termen zal toenemen en in 2050 bijna 30% van de wereldwijde vraag naar primaire energie zal uitmaken.

vermilion-energy-aandelen

De internationale handel in aardgas wordt gedomineerd door vloeibaar aardgas (LNG), dat 56% uitmaakte van al het interregionaal verhandelde gas in 2022. Met een totaal van 542 Bcm steeg dit met 5% ten opzichte van het voorgaande jaar. Het Midden-Oosten was de grootste exporteur van LNG en vertegenwoordigde samen met Australië en de VS 65% van de totale LNG-export. Japan was met 98 Bcm de grootste importeur van LNG. Samen met China was het goed voor 35% van de totale wereldwijde invoer. Als regio importeerde Asia Pacific ongeveer 65% van de totale LNG, gevolgd door Europa met meer dan 30%.

Europa bleek echter de belangrijkste drijvende kracht achter de wereldwijde vraag naar LNG te zijn, met 62 Bcm aan toegevoegde LNG-vraag in 2022, een stijging van 60%, die het gevolg was van geopolitieke instabiliteit en verminderde gasleveringen via pijpleidingen vanuit Rusland. De landen in de regio Azië-Pacific verminderden hun LNG-import met 24 Bcm en die in Zuid- en Midden-Amerika met 11 Bcm. De meeste adviesbureaus, mondiale denktanks en onderzoeksinstellingen voorspellen dat de vraag naar LNG tegen 2030 sneller zal groeien dan de verwachte LNG-productie, wat zal leiden tot tekorten op de markt. In de periode na 2030 neemt de onzekerheid toe, omdat er verschillende scenario's zijn voor de ontwikkeling van de LNG-markt, afhankelijk van het industrialisatietempo van de opkomende markten en de overgang van de ontwikkelde markten naar koolstofarmere energiebronnen.vermilion-energy-analyse

Aardgasprijzen staan bekend om hun extreme volatiliteit, die vaak wordt veroorzaakt door verschillende factoren. Zo spelen structurele veranderingen in de wereldwijde vraag een belangrijke rol bij het beïnvloeden van de prijzen. Bovendien zijn aardgasprijzen op korte termijn bijzonder gevoelig voor weerpatronen, omdat ze voornamelijk worden gebruikt voor verwarmingsdoeleinden. De ongewoon zachte winter van 2022/23 deed de vraag naar gas dalen, waardoor de spotprijzen voor gas tussen december 2022 en eind maart 2023 op alle belangrijke markten met ongeveer 60%-70% daalden.vermilion-energy-aandelen-analyse

Op korte termijn verwachten de analisten van BBVA Research geen aardgastekorten als gevolg van bovengemiddelde temperaturen en een hoge windstroomproductie in Europa. De aardgasprijs zou echter wel kunnen pieken als de markt te maken krijgt met onderbrekingen in de LNG-productie in de VS en Australië, waar Chevron nog steeds te maken heeft met stakingen bij zijn LNG-faciliteiten, en als China erin slaagt om zijn economie te stimuleren, wat de invoer van LNG stimuleert en de concurrentie voor de brandstofvoorraden aanwakkert. De situatie kan verder worden beïnvloed door een lagere invoer via pijpleidingen uit Noorwegen en Algerije als gevolg van onverwachte gebeurtenissen. Op langere termijn zal Europa afhankelijker worden van de invoer van aardgas, aangezien de binnenlandse productie afneemt. Deze ontwikkelingen kunnen vervolgens een nieuwe golf van spanningen op de LNG-markten uitlokken en bijdragen aan een wereldwijde stijging van de gasprijzen. In een dergelijk scenario zal Vermilion Energy sterk profiteren van de prijsvolatiliteit.

Reden 2. Verbeterde activaportefeuille met blootstelling aan eersteklas grondstoffenmarkten

Vermilion Energy heeft een goed gediversifieerde internationale activaportefeuille, die Europa en Noord-Amerika omvat, en operationele expertise in verschillende domeinen, waaronder offshore en onshore, conventionele en onconventionele productieprojecten. Dankzij deze diversificatie kan het bedrijf profiteren van de beste grondstofprijzen ter wereld en profiteren van eersteklas nettowinst en een grotere flexibiliteit bij het toewijzen van kapitaal. In de afgelopen jaren heeft Vermilion Energy echter ondermaats gepresteerd ten opzichte van sectorgenoten als gevolg van een reeks uitdagingen. De koolwaterstofreserves van het bedrijf zijn gestagneerd, met bewezen en waarschijnlijke reserves (2P Reserves) die van 2019 tot 2022 slechts een bescheiden stijging van 4,3% laten zien. Bovendien is de totale koolwaterstofproductie gedaald van 100,4 kboe/d naar 85,2 kboe/d, een daling van 15,1%. In combinatie met de stabilisatie van de aardgasprijs in H1 2023 heeft dit de financiële prestaties van Vermilion Energy dit jaar onder druk gezet.vermilion-energy-analyse-aandelen

Om deze uitdagingen het hoofd te bieden, heeft Vermilion Energy gekozen voor een waardegedreven acquisitiestrategie, gericht op het verwerven van onontwikkelde velden in volgroeide olie- en gasprovincies waar het bedrijf zijn kerncompetenties kan benutten. Deze aanpak stelt Vermilion Energy in staat om een robuuste vrije kasstroom te genereren in een omgeving met gemiddelde prijzen, wat een duurzaam dividend ondersteunt. In de afgelopen jaren heeft Vermilion Energy veelbelovende activa in Europa verworven van grote spelers en haar posities in het ontwikkelen van multi-zone horizonten in Noord-Amerikaanse bekkens versterkt:

 • In het derde kwartaal van 2021 heeft Vermilion Energy een particulier olie- en gasbedrijf in Wyoming (VS) overgenomen. Deze stap was gericht op het uitbreiden van de multi-zone, extended reach boorinventaris van het bedrijf in het Powder River Basin.
 • In het tweede kwartaal van 2022 voltooide Vermilion Energy de overname van Leucrotta Exploration. De transactie voegde waardevolle Montney-activa in Canada toe aan de portefeuille van het bedrijf en zorgde voor een aanzienlijke verrijking van de diepte en kwaliteit van de boorinventaris, waardoor de aanwezigheid op de markt werd versterkt.
 • In Q1 2023 sloot Vermilion Energy met succes de strategische acquisitie af van het 36,5%-belang van Equinor in het Corrib-gasproject in Ierland voor $434 miljoen, waarmee het zijn positie als belangrijke speler in de Europese energiesector verder verstevigde. De markt was echter niet blij met de deal omdat deze een toename van de schuldenlast van het bedrijf met zich meebracht.

Deze overnames hebben ongeveer 20 kboe/d toegevoegd aan de totale koolwaterstofproductie van Vermilion Energy, maar de stijging werd gedeeltelijk tenietgedaan door de verkoop van activa met hogere kosten in SE Sask en de bosbranden in Alberta, Canada. Desondanks plant het bedrijf in H2 2023 nieuwe productie-uitbreidingen. Ten eerste heeft Vermilion Energy met succes alle onderhouds- en reparatiewerkzaamheden aan de Wandoo-faciliteit in Australië afgerond, die naar verwachting ongeveer 4 kbbl/d olie zal produceren in het vierde kwartaal van 2023. Ten tweede heeft het bedrijf ook een groot moderniseringsproject voltooid op de Corrib-faciliteit in Ierland, waardoor de totale productie in het vierde kwartaal van 2023 zal toenemen tot 10 kboe/d van Europees gas tegen premiumprijzen. Ten derde wordt de plateauproductie van de Montney-activa geschat op 28 kboe/d, wat betekent dat er de komende jaren een toevoeging van 15 kboe/d wordt verwacht.

Het management van Vermilion Energy voorspelt dat de totale koolwaterstofproductie in het derde kwartaal van 2023 zal uitkomen aan de bovenkant van de kwartaalrichtlijnen van 80 kboe/d tot 83 kboe/d, dicht bij de huidige volumes, en zal stijgen tot 89 kboe/d in het vierde kwartaal van 2023, een stijging van 7% ten opzichte van het tweede kwartaal van 2023. De cijfers lijken misschien niet indrukwekkend, maar in combinatie met de premium prijzen van Vermilion Energy (de wereldwijde ruwe olieproductie wordt verkocht met een gemiddelde premie van $5/bbl ten opzichte van de Canadese lichte olie, en ongeveer 40% van de aardgasproductie is geprijsd boven de Europese benchmarks), kan dit de kasstromen van het bedrijf in H2 2023 en 2024 stimuleren.

aandelen-vermilion-energyVermilion Energy's proactieve benadering van activaverbetering, strategische acquisities en het vermogen om te profiteren van gunstige marktomstandigheden in Europa heeft het bedrijf dus gepositioneerd voor sterke financiële prestaties en winstgevendheid op de lange termijn, die mogelijk de verwachtingen van analisten overtreffen.

Reden 3. Prioriteiten voor kapitaalallocatie ondersteund door voorzichtige hedgingstrategieën

De activiteiten van Vermilion Energy zijn inherent blootgesteld aan verschillende marktrisico's, waaronder fluctuaties in grondstofprijzen, rentetarieven en wisselkoersen. Daarnaast is door de overname van Corrib de totale schuld toegenomen. Om deze risico's het hoofd te bieden, controleert het bedrijf actief afgeleide financiële instrumenten en gebruikt deze wanneer dat nodig wordt geacht. Deze financiële instrumenten zijn direct gekoppeld aan de financiële positie van Vermilion Energy of de toekomstige aardolie- en aardgasproductie.

In het kader van de normale bedrijfsvoering maakt Vermilion Energy gebruik van vaste prijsafspraken voor de verkoop van een groot deel van haar productie. De contracten zijn vrijgesteld van fair value accounting door gebruik te maken van de normale aan- en verkoopvrijstelling. Daarnaast eist het bedrijf geen onderpand of andere zekerheid voor zijn financiële derivaten, maar beoordeelt het de kredietwaardigheid van de tegenpartij voordat dergelijke contracten worden aangegaan.

De afdekkingspraktijken van Vermilion Energy zijn voornamelijk gericht op het beheren van de blootstelling aan grondstofprijzen en het waarborgen van de stabiliteit van de kasstroom. Per 5 september 2023 heeft het bedrijf ongeveer 20% van de verwachte totale net-of-royalty productie voor de rest van het jaar en 23% van de productie voor 2024 afgedekt. Het bedrijf heeft met name 50% van de Europese aardgasproductie afgedekt, terwijl de volumes ruwe olie en Noord-Amerikaans aardgas voor de rest van 2023 zijn afgedekt tegen respectievelijk 6% en 19%.

analyse-vermilion-energyDergelijke risicobeheerstrategieën helpen Vermilion Energy om stabiele kasstromen te genereren en financiële discipline te handhaven, wat cruciaal is voor bedrijven die zich bezighouden met cyclische activiteiten. Op dit moment heeft Vermilion Energy prioriteit gegeven aan schuldreductie en de groei van de vrije kasstroom om in de toekomst waarde te creëren voor haar aandeelhouders. Haar strategie om kapitaal terug te brengen is gericht op de volgende doelen:

 • Behoud van een sterke balans. Vermilion Energy heeft zich ten doel gesteld de nettoschuld te verlagen tot $ 1 miljard (in Canadese dollars, hier en hierna) en een ratio nettoschuld ten opzichte van de trailing funds from operations (FFO) te bereiken van 1,0x of minder bij mid-pricing, wat duidt op hun toewijding aan het behoud van een gezonde financiële positie. Het grootste deel van de vrije kasstroom (FCF) in 2023 zal worden aangewend voor schuldvermindering.
 • Het rendement op kapitaal verhogen. In 2023 wil het management 25%-30% van de FCF teruggeven aan de aandeelhouders, voornamelijk via basisdividenden en het terugkopen van aandelen. Sinds juli 2022 heeft het bedrijf al 5,9 miljoen aandelen ingekocht (3,5% van het totale aantal uitstaande verwaterde aandelen per 30 juni 2023). In juli 2023 kondigde Vermilion Energy nog een inkoopprogramma aan, met plannen om tot 16,3 miljoen gewone aandelen in te kopen (~10% van het aantal uitstaande aandelen per 30 juni 2023), over een periode van 12 maanden vanaf 12 juli 2023.
 • Zorg voor veerkrachtige en stijgende basisdividenden. Het bedrijf heeft het driemaandelijkse basisdividend met 25% verhoogd tot $0,10 per aandeel in het eerste kwartaal van 2023 en hetzelfde bedrag gehandhaafd in het tweede kwartaal van 2023. In H1 2023 heeft Vermilion Energy $ 29,3 miljoen aan contant dividend uitgekeerd (16,5% van FCF). Het management van het bedrijf wil de dividenden blijven verhogen nadat de schuldenlast is verlaagd tot $ 1 miljard.analyse-aandelen-vermilion-energyFinanciële discipline en focus op het behoud van een robuuste balans hebben Vermilion Energy door de jaren heen veerkrachtiger gemaakt. De herinvoering van het kwartaaldividend en de start van een nieuw inkoopprogramma zetten het bedrijf op het juiste pad om in de komende jaren meer kapitaal terug te geven aan de aandeelhouders. Deze proactieve benadering van het teruggeven van kapitaal aan aandeelhouders toont de toewijding van het bedrijf aan het creëren van aandeelhouderswaarde. Daarom maken het voorzichtige financiële beheer van Vermilion Energy, de focus op schuldreductie en de toewijding aan het teruggeven van kapitaal aan aandeelhouders het bedrijf tot een aantrekkelijke investering voor de lange termijn.

Financiële analyse Vermillion Energy aandelen

De financiële resultaten van Vermilion Energy over de 12 maanden (TTM) kunnen als volgt worden samengevat (in Amerikaanse dollars, hier en hierna):

 • De inkomsten daalden tot $ 2.087 miljoen, een daling van 20,5% ten opzichte van boekjaar 2022. De reden voor deze ondermaatse prestatie waren de aardgasprijzen die daalden na de recordhoogten van 2022.
 • De brutowinst daalde van $ 1.618 miljoen in boekjaar 2022 naar $ 1.071 miljoen TTM. Door de aanhoudende inflatoire druk op de bedrijfskosten daalde de brutomarge van 61,6% naar 51,3%, wat nog steeds beter is dan het sectorgemiddelde.
 • Het bedrijfsresultaat kelderde met 37,2% tot $ 934 miljoen, als gevolg van lagere aardgasprijzen en hogere bedrijfskosten. Hierdoor daalde de operationele marge van 56,6% naar 44,7%.
 • Het nettoresultaat daalde met 13,3% naar $876 miljoen TTM, waarbij de nettomarge licht verbeterde van 38,4% naar 42,0%.aandelen-analyse-vermilion-energy

In de afgelopen jaren heeft Vermilion Energy positief stabiele kasstromen gegenereerd, zelfs tijdens de crisis van 2020. De TTM operationele kasstroom daalde met 19,4%, van $ 1.395 miljoen in boekjaar 2022 naar $ 1.125 miljoen als gevolg van een lager nettoresultaat en aanpassingen in non-cash items. De dynamiek van de vrije kasstroom was positiever, met investeringsuitgaven die met 42% daalden tot 515 miljoen dollar (een daling van 11,0%).analyse-vermilion-energy-aandelen

De financiële prestaties van Vermilion Energy in H1 2023 worden hieronder weergegeven:

 • De omzet daalde van $ 1.278 miljoen naar $ 740 miljoen op jaarbasis.
 • De brutowinst daalde naar 247 miljoen dollar.
 • Ook het bedrijfsresultaat kelderde van $726 miljoen in H1 2022 naar $168 miljoen in H1 2023.
 • Het nettoresultaat daalde van $508 miljoen naar $377 miljoen.

Over het algemeen presteerde Vermilion Energy, net als andere aardgasproducenten, in H1 2023 slechter dan in H1 2022 vanwege de terugkeer van de aardgasprijzen naar hun gemiddelde niveau en de aanhoudende inflatiedruk.aandelen-vermilion-energy-groei

Vermilion Energy heeft een robuuste balans:

 • De leverage ratio, gedefinieerd als de verhouding tussen de totale schuld en de activa, staat op 13%, wat dichter bij de ondergrens van het sectorgemiddelde van 10%-29% ligt.
 • Op 30 juni 2023 bedraagt de totale schuld $ 721,3 miljoen, een daling ten opzichte van $ 1.227 miljoen in juni 2022. De huidige kaspositie is echter vrij bescheiden, met gerapporteerde kasmiddelen en kortetermijninvesteringen van $38,3 miljoen per 30 juni 2023. Dit resulteert in een nettoschuld van $683,0 miljoen.
 • In de afgelopen 12 maanden verdiende Vermilion Energy $392,7 miljoen aan EBITDA. Hierdoor is de verhouding tussen nettoschuld en EBITDA gelijk aan 1,74x (Net Debt/EBITDA is 1,74x), wat relatief hoog is. Desondanks is de financiële positie van het bedrijf stabiel, aangezien de schuld alleen wordt vertegenwoordigd door senior ongedekte obligaties die in 2025 (43,3% van de totale schuld) en in 2030 (56,7%) moeten worden afbetaald. Bovendien heeft het management onlangs opnieuw toegezegd de schuldenlast te verlagen.
 • De activiteiten van Vermilion Energy worden beïnvloed door cyclische grondstoffenprijzen, dus de kasstromen fluctueren ook afhankelijk van de macro-omgeving. In H1 2023 verdiende het $ 416,8 miljoen aan operationele kasstroom, een daling van 39,1% op jaarbasis.

Waardering Vermillion Energy aandelen

Op basis van de belangrijkste multiples handelt Vermilion Energy in grote lijnen in lijn met branchegenoten: EV/Sales - 1,57x, EV/EBITDA - 2,46x, P/FFO - 2,28x, P/E - 3,01x. De discount kan gedeeltelijk worden verklaard door stagnerende operationele cijfers, waaronder grondstoffenbasis en productie. Het bedrijf heeft echter vooruitzichten op betere operationele prestaties in de komende jaren, behoudt een sterke balans en laat een sterke winstgevendheid zien. Het aandeel biedt dus het beste rendement per eenheid genomen risico.

Bedrijf

Ticker

EV/Verkoop

EV/EBITDA

P/FFO

P/E

Vermilion Energie

VET

1.57

2.46

2.28

3.01

Baytex Energie

AHO

3.68

6.30

2.59

3.70

Crescent Point Energie

CPG

2.61

3.85

5.45

16.05

Enerplus

ERF

1.98

3.17

3.65

4.96

Whitecap-middelen

WCP

2.39

3.97

3.75

6.59

Tamarack Valley Energie

TVE

2.79

4.01

3.57

9.21

Prairiesky Royalty

PSK

11.37

12.87

15.16

24.17

Erfpacht Royalty's

FRU

6.79

7.47

8.36

13.88

Het minimum koersdoel van TD Securities is $14,0 per aandeel, terwijl Stifel Canada Vermilion Energy waardeert op $20,7 per aandeel. Volgens de consensus op Wall Street staat de reële marktwaarde van het aandeel op $20,1, wat een opwaarts potentieel van 32,2% impliceert.

Deelnemer

Herzieningsdatum

Prijsdoel

Opwaarts potentieel

Stifel Canada

11-sep-2023

$20.7

36,0%

Desjardins Effecten

11-sep-2023

$16.2

6,8%

Scotiabank GBM

11-sep-2023

$16.2

6,8%

TD Effecten

11-sep-2023

$14.0

-7,7%

Nationale Bank Financieel

11-sep-2023

$19.2

26,3%

CIBC Wereldmarkten

11-sep-2023

$19.2

26,3%

Raymond James Ltd.

08-sep-2023

$19.2

26,3%

Peters & Co. Beperkt

14-aug-2023

$14.8

-2,9%


Belangrijkste risico's Vermillion Energy aandelen kopen

 • De prestaties van Vermilion Energy zijn nauw verbonden met de koolwaterstofprijzen en de weersomstandigheden. Een daling van de grondstoffenprijzen, gedreven door verschillende factoren (bv. vertragende economische groei, toegenomen aanbod of verminderde geopolitieke spanningen in Europa), zal een daling van de financiële resultaten van het bedrijf veroorzaken.
 • Het risico bestaat dat het bedrijf niet in staat zal zijn om de huidige olie- en gasreserves te vervangen door exploratieactiviteiten, wat zal leiden tot een geleidelijke afname van de reserves en, op de lange termijn, van de financiële prestaties.
 • Vermilion Energy staat bloot aan hogere belastingen en royalty's als gevolg van windfall taxes op winsten. De EU heeft windfall taxes ingevoerd voor olie- en gasbedrijven tegen een minimumtarief van 33% voor 2022 en/of 2023. Er bestaat onzekerheid over de vraag of de windfall taxes na 2023 zullen worden voortgezet.
 • Wisselkoersveranderingen hebben invloed op de in Canadese dollar uitgedrukte inkomsten en dus op de kosten van Vermilion Energy. Het merendeel van de inkomsten van het bedrijf uit ruwe olie en gascondensaat wordt uitgedrukt in Amerikaanse dollars, dus een stijging van de Canadese valuta ten opzichte van de Amerikaanse dollar vermindert de in Canadese dollars uitgedrukte inkomsten van het bedrijf.

En, wat denk jij? Vermilion Energy    aandelen kopen of niet? Wat is jouw analyse en jouw koersverwachting? Laat het ons weten! 

 Disclaimer: beleggingen in effecten en andere financiële instrumenten houden altijd het risico van verlies van uw kapitaal in. De prognoses en prestaties uit het verleden zijn geen betrouwbare indicatoren voor toekomstige prestaties. Het is essentieel dat u uw eigen analyse uitvoert voordat u een belegging doet. Indien nodig dient u zorgvuldig onafhankelijk beleggingsadvies in te winnen bij een erkende professional. Het kopen van aandelen tegen IPO-prijzen kan extra beperkingen met zich meebrengen. Alle content en afbeeldingen zijn van Freedom24. Dit artikel bevat op geen enkele wijze koopadvies.

Reacties
Categorieën