ICL Group aandelen kopen? Analyse +32% Groei | Happy Investors
ICL Group aandelen
Aandelen Analyse
Happy Investors
Aandelen Analyse
12/11/2023
14 min

ICL Group aandelen kopen? Analyse +32% Groei | Happy Investors

12/11/2023
14 min

In dit artikel behandelen we een analyse van ICL Group aandelen. ICL Group aandelen kopen of niet willen we doen omwille haar groeipotentieel. De markt verwacht een interessant groeipotentieel. Hoe presteert het aandeel nu, en wat zijn de koersverwachtingen? In deze analyse lees je relevante informatie ter kennisgeving.

Dit artikel is gemaakt en geschreven door Freedom24. Houdt er rekening mee dat dit artikel op geen enkele wijze persoonlijk beleggingsadvies is. In samenwerking met Freedom24 mogen wij van Happy Investors als enige in Nederland haar content publiceren. Dit doen wij louter ter inspiratie en vermaak. Op onze website vind je diverse onderwerpen, van ETF beleggen tot aan informatie over vastgoedfondsen of beleggen in aandelen en beleggen in crypto.

Wil je meer inspiratie omtrent aandelen analyses? Bekijk dan de Happy Investors analyse naar de beste aandelen. Of bekijk onze cursussen beleggen indien je wilt leren succesvol investeren in lange termijn vermogensopbouw.

Over ICL Group, een producent van minerale meststoffen

ICL Group (ICL) is producent en leverancier van minerale meststoffen en chemische producten voor landbouw en industrie. Het bedrijf is actief in vier segmenten: Industrial Products, Potash, Phosphate Solutions en Growing Solutions. ICL is 's werelds grootste producent van elementair broom en een belangrijke speler op de kalimeststoffenmarkt. Het bedrijf is opgericht in 1968 en heeft haar hoofdkantoor in Tel Aviv, Israël.

 • Ticker: ICL
 • Toegangsprijs: $5,0
 • Richtprijs: $6,6
 • Potentieel: 32%
 • Potentieel dividendrendement: 5,1%
 • Horizon: 12 maanden
 • Risico: Hoog
 • Positiegrootte: 2%

Analyse ICL Group aandelen

 • De indrukwekkende resultaten van ICL Group in 2022 veroorzaakten tegenwind voor de aandeelhouders van het bedrijf in 2023. Door het hoge basiseffect is het moeilijk voor het bedrijf om resultaten te behalen die vergelijkbaar zijn met de hoge resultaten van vorig jaar.
 • Volgens ons is de tegenwind waarmee het bedrijf wordt geconfronteerd al ingeprijsd. Tegelijkertijd zouden de eerste tekenen van stabilisatie van de bedrijfsprestaties een sterke katalysator kunnen zijn voor de herwaardering van het aandeel.
 • Er zijn een aantal factoren die erop wijzen dat de verwachte bedrijfsstabilisatie nabij is. Deze omvatten een stijgende verkoop van potas, optimisme in de agrarische grondstoffenmarkt en een verwacht herstel in de verkoop van consumentenelektronica.
 • ICL Group heeft een sterke concurrentiepositie in de kunstmestmarkt, die van strategisch belang is voor de wereldwijde voedselzekerheid.
 • Gedreven door sterke financiële prestaties, een solide balans en een hoge kasstroomconversie investeert ICL Group actief in nieuwe producten. Het bedrijf bouwt bijvoorbeeld een fabriek voor batterijmaterialen in St. Louis in de VS.
 • Aangezien de dividenduitkeringen van het bedrijf meer dan gedekt worden door de kasstromen, verwachten we dat ICL Group kapitaal zal blijven uitkeren aan aandeelhouders. Dividenduitkeringen kunnen de aandelenkoers ondersteunen in het geval van een brede marktcorrectie.
 • Ondanks haar sterke concurrentiepositie wordt ICL Group verhandeld met een korting ten opzichte van haar sectorgenoten. Volgens de consensus op Wall Street heeft het aandeel een opwaarts potentieel van 32%.

Waarom ICL Group aandelen kopen?

Reden 1. Tijdelijke tegenwind en potentieel op lange termijn

In tegenstelling tot andere bedrijven in de markt voor minerale meststoffen en chemicaliën heeft ICL Group een sterk gediversifieerd bedrijf in termen van levering, eindmarkten en geografische distributie. Zoals eerder vermeld, opereert de onderneming in vier operationele segmenten:

 • Industriële producten. Het bedrijf verkoopt broomverbindingen, een bijproduct uit het kaliumproductieproces dat wordt gebruikt bij waterbehandeling, olie- en gasboringen en in de technologische, farmaceutische en voedingsindustrie. Daarnaast produceert het bedrijf verschillende soorten zout, magnesiumchloride en enkele andere speciale minerale producten. Het segment draagt 18% bij aan de totale omzet van het bedrijf (23% in 2021).
 • Kaliumchloride. Als onderdeel van dit segment produceert en verkoopt ICL Group kalimeststoffen en andere minerale bestanddelen zoals zout en magnesium. Het bedrijf verkrijgt kalium via een verdampingsproces uit de Dode Zee in Israël en haalt het ook uit ondergrondse mijnen in Spanje. De eindmarkt is de landbouw. De potasactiviteiten zijn voornamelijk gericht op de Braziliaanse, Indiase, Chinese, Europese en Amerikaanse markten en zijn goed voor 33% van de totale omzet van het bedrijf (28% in 2021).
 • Fosfaatoplossingen. Het bedrijf produceert fosfaatmeststoffen en verschillende fosforhoudende grondstoffen zoals fosfaatsteen en fosforzuur, die gebruikt kunnen worden in het productieproces van producten met een hoge toegevoegde waarde en verkocht kunnen worden aan andere kunstmestfabrikanten. Fosfaaterts wordt gewonnen in vier dagbouwmijnen, waarvan drie in de Negev-woestijn in Israël en de vierde in de provincie Yunnan in China. Het segment is goed voor 31% van de inkomsten van de onderneming (35% in 2021).
 • Groeiende Oplossingen. In dit segment ontwikkelt, produceert en verkoopt ICL Group stikstof-, kalium- en fosfaathoudende meststoffen, waaronder wateroplosbare speciale, vloeibare, oplosbare en gecontroleerd vrijkomende meststoffen. Het bedrijf richt zich op gespecialiseerde landbouw, sierteelt en landschapsarchitectuur en richt zich op snelgroeiende regio's zoals Brazilië, India en China. Het segment is goed voor 24% van de totale omzet (18% in 2021).icl-group

icl-group-aandelen

Omdat ICL Group actief is in zeer volatiele grondstoffenmarkten, is het bedrijf in hoge mate blootgesteld aan macro-economische en geopolitieke factoren. De kunstmestprijzen bereikten recordniveaus in 2022 toen de Russische invasie in Oekraïne de toch al gespannen wereldwijde toeleveringsketens verder verstoorde. Vervolgens schortte Rusland als reactie op economische sancties de export van verschillende goederen op. Hoewel de export van meststoffen niet expliciet werd verboden, adviseerde het Russische ministerie van Industrie en Handel fabrikanten om de export van hun producten tijdelijk stop te zetten vanwege leveringsproblemen. Als gevolg hiervan sprong de spotprijs van kaliumchloride van februari tot april 2022 met 52% omhoog, van 792 dollar naar 1.202 dollar per ton.icl-group-aandelen-analyseHoewel het wereldwijde kaliumverbruik in 2022 met 5% daalde, stegen de inkomsten van de producenten dankzij een abnormale prijsstijging. De omzet van het kaliumsegment van ICL Group bereikte $3,31 miljard tegenover $1,67 miljard een jaar eerder. Door de stijgende prijzen voor fosfaatmeststoffen steeg de omzet in het overeenkomstige segment met 28%, van $2,43 miljard naar $3,11 miljard. De verkoop van groeimeststoffen verdubbelde van $1,25 miljard naar $2,42 miljard. De verkoop van broom binnen het segment industriële producten bedroeg $1,77 miljard, een stijging van 6% ten opzichte van 2021.icl-group-analyseDe indrukwekkende resultaten van 2022 vormden de basis voor de tegenwind waarmee de aandeelhouders van ICL Group in 2023 te maken krijgen. Door het hoge basiseffect is het moeilijk voor het bedrijf om resultaten te behalen die vergelijkbaar zijn met de hoge resultaten van vorig jaar. Ondanks sterke verkoopvolumes daalt de omzet van ICL Group sinds begin 2023 als gevolg van lagere prijzen. In de eerste helft van het jaar daalde de omzet van het potassegment met 35%, de omzet van fosfaatoplossingen daalde met 23%, die van groei-oplossingen daalde met 17% en die van industriële producten met 33%.icl-group-analyse-aandelenVolgens ons is de tegenwind waarmee het bedrijf te maken heeft al ingeprijsd. Tegelijkertijd kunnen de eerste tekenen van stabilisatie in de bedrijfsprestaties een sterke katalysator zijn voor de herwaardering van het aandeel. Verschillende factoren wijzen erop dat de verwachte stabilisatie en het bedrijfsherstel nabij zijn:

 • Tijdens de Q2 2023 conference call merkte het management van ICL Group op dat de verkoopvolumes in het kalisegment stegen en dat het bedrijf meer meststoffen verkocht aan China, India en de VS. Hoewel de gemiddelde verkoopprijs in het segment daalde tot $403 per ton ($801 een jaar eerder), ligt dit cijfer nog steeds $115 hoger dan in dezelfde periode in 2021. Het management van het bedrijf schat dat ondanks de hoge inflatie de potasprijzen onlangs zijn gestabiliseerd, ondersteund door een sterke vraag naar voedsel. Daarnaast profiteerde ICL Group van lagere energie- en transportkosten.
 • De onderstaande figuur toont een aantal belangrijke indicatoren voor de landbouwsector. De prijzen voor contante gewassen stabiliseerden zich in het tweede kwartaal, met uitzondering van rijst, dat onlangs een sterke opwaartse trend liet zien onder invloed van het recente exportverbod in India. In de VS blijft het sentiment onder boeren verbeteren en uit de Agricultural Economic Barometer van Purdue van juli blijkt dat boeren voorzichtig optimistisch blijven. Optimisme in de landbouwmarkt is een van de belangrijkste katalysatoren voor kunstmestfabrikanten.

icl-group-aandelen-kopen

 • De prijzen voor elementair broom bereikten het laagste niveau sinds 2008 en 2009, geholpen door de zwakke vraag in de markt voor consumentenelektronica. Deze eindmarkt vertoont echter tekenen van herstel. Ondanks de macro-economische onzekerheid zetten lage voorraadniveaus en vertragende dalingen sommige smartphonefabrikanten ertoe aan hun zendingen te verhogen, volgens IDC Tracker. Volgens Gartner zijn er aanwijzingen dat de daling van de pc-markt eindelijk zijn dieptepunt heeft bereikt. Opmerkelijk is dat de vraag naar heldere pekel en andere segmentproducten stabiel bleef in het tweede kwartaal.
 • Het segment growing solutions kwam onder druk te staan doordat de lagere potasprijzen ook van invloed waren op de verkoopprijs van sommige producten van ICL Group, zoals FertilizerpluS. De vertraging in de start van het seizoen had ook een negatieve impact, vooral in Europa, waar de vraag zwakker was dan verwacht. In andere regio's, zoals India en China, heeft de divisie echter vooruitgang geboekt bij de uitvoering van haar strategische plannen. Het management van het bedrijf voorspelt een geleidelijke verbetering van de prestaties in het derde kwartaal en ziet ook mogelijkheden voor fusies en overnames en investeringen in nieuwe producten.

Reden 2. Onmisbaar karakter van meststoffen

Landbouw is een van de belangrijkste eindmarkten voor ICL Group. Het bedrijf produceert en verkoopt fosfaat- en kalimeststoffen en biedt ook een breed scala aan speciale plantenvoedingsproducten, waaronder organische meststoffen, micronutriënten, biostimulanten, bodemverbeteraars en zaadbehandelingen. Minerale meststoffen zijn onmisbaar om de wereldwijde voedselzekerheid te garanderen en zijn ook een van de belangrijkste aanjagers van productiviteitsgroei in de landbouw.

Volgens Jason Lusk, een voedsel- en landbouweconoom, is het maïsareaal in de VS sinds 1926 onveranderd gebleven en beslaat het ongeveer 90 miljoen hectare land. Het totale bebouwde areaal is sindsdien afgenomen tot ongeveer 250 miljoen acres.  De vraag naar landbouwproducten is op zijn beurt aanzienlijk gestegen. In 1926 woonden er 117,4 miljoen mensen in de VS, terwijl het land nu meer dan 334,3 miljoen inwoners telt. De wereldbevolking is in dezelfde periode verviervoudigd: van 2 miljard naar 8 miljard mensen. Het is vermeldenswaard dat het gemiddelde voedingspatroon ook is verbeterd: In 1961 bedroeg de dagelijkse hoeveelheid calorieën per persoon in de VS 2.880 kcal, in 2018 is dat 3.782 kcal.

analyse-icl-group-aandelen

aandelen-icl-group-analyse

Met een vermindering van het totale ingezaaide areaal werd de groeiende vraag naar landbouwproducten gedekt door de toegenomen productiviteit van de agro-industrie. Hieronder zie je een grafiek van de maïsopbrengst per hectare gebruikt land. Vanaf 1866, toen de USDA voor het eerst schattingen begon te publiceren, bleef de maïsopbrengst vrijwel onveranderd tot 1936, met een gemiddelde van ongeveer 26 bushels per acre (1,6 ton/ha). Van 1937 tot 1955 steeg dit cijfer tot 40 bushels. Daarna begon een opwaartse trend naar 180 bushels/acre. Met andere woorden, de opbrengst werd bijna verzevenvoudigd.

aandelen-icl-group

Een van de belangrijkste factoren achter hoge opbrengsten is het massale gebruik van kunstmest. Volgens een studie van Goehring & Rozencwajg kan tot 40% van de stijging van de opbrengst van voedergraan sinds 1961 worden toegeschreven aan de verhoogde stikstofgift. Tegelijkertijd zou een vermindering van het stikstofgebruik met 5% kunnen leiden tot een onmiddellijke vermindering van het wereldgraanaanbod met 1%-2%.

Mosaic haalt vergelijkbare gegevens aan: zonder stikstofmeststoffen daalt de gemiddelde maïsopbrengst in de VS met 40%. De daling is zelfs nog groter als het gebruik van fosfor en kalium wordt beperkt. Zonder regelmatige toevoeging van stikstof en fosfor daalt de tarweopbrengst met 40%. Langetermijnstudies in Kansas tonen aan dat 60% van de maïsoogst afkomstig is van stikstof- en fosforhoudende meststoffen.

Meststoffen zijn dus een strategisch onderdeel van de wereldwijde voedselzekerheid en zorgen voor duurzaamheid van de markt op de lange termijn, ondanks schommelingen op de korte termijn. ICL Group heeft een sterke concurrentiepositie op de meststoffenmarkt. Het bedrijf heeft een verticaal geïntegreerd bedrijfsmodel. Het houdt zich bezig met de winning, verwerking en marketing van kunstmestproducten, waardoor het de hele waardeketen beheerst, van de zoektocht naar grondstoffen tot de distributie van kunstmest. Vandaag de dag is ICL Group een van de grootste potasbedrijven ter wereld.

Reden 3. Ontwikkeling van batterijmaterialen

ICL Group heeft een aanzienlijk groeipotentieel voor de lange termijn. Het bedrijf heeft een sterke positie in de strategisch belangrijke markt voor landbouwmeststoffen en haar eindklanten zijn actief in belangrijke industrieën, waaronder de robuuste voedingsmiddelenmarkt en de groeiende markt voor consumentenelektronica. Dankzij haar sterke balans en hoge kasstroomconversie investeert ICL Group actief in nieuwe producten. Het bedrijf zet in op een langetermijnstrategie gericht op de productie van materialen voor lithium-ijzer-fosfaat batterijen.

Zo bouwt ICL Group een batterijmaterialenfabriek van $400 miljoen in St. Louis, in de VS. De fabriek, die in 2025 van start moet gaan, wordt naar verwachting de eerste grootschalige productiefaciliteit voor lithiumijzerfosfaat (LFP) in het land. De eigen investering van ICL Group werd aangevuld met een subsidie van $ 197 miljoen van het Amerikaanse ministerie van Energie. De fabriek van 140.000 vierkante meter zal naar verwachting 30.000 ton LFP produceren en als basis dienen voor de wereldwijde activiteiten van het bedrijf op het gebied van batterijmaterialen.

Volgens ESource zal de wereldwijde vraag naar actieve materialen op basis van ijzerfosfaat tegen 2031 naar verwachting meer dan 3 miljoen ton bedragen, met een totale waarde van meer dan 40 miljard dollar, als gevolg van de verschuiving naar veiligere en goedkopere kathodematerialen die worden gebruikt in de snelgroeiende industrie voor elektrische voertuigen, evenals de markt voor oplossingen voor energieopslag. De penetratie van elektrische voertuigen zal naar verwachting stijgen van 16% in 2023 tot 64% in 2032.analyse-icl-group

Reden 4. Kapitaalallocatie

In 2022 keerde ICL Group $ 1,17 miljard uit aan aandeelhouders. Zo'n aanzienlijk bedrag aan uitkeringen was echter eenmalig en was het gevolg van de abnormale resultaten van het bedrijf ondersteund door gunstige marktomstandigheden. Het huidige dividendbeleid van ICL Group is gericht op het handhaven van een uitbetalingsratio van maximaal 50% van het jaarlijkse gecorrigeerde nettoresultaat. Een dergelijk dividendbeleid stelt de onderneming in staat om flexibel te blijven onder cyclische bedrijfsomstandigheden en volatiele omstandigheden op de grondstoffenmarkten.

Op basis van de resultaten van het tweede kwartaal heeft de raad van bestuur van het bedrijf dividenden vastgesteld ten bedrage van $ 0,0632 per aandeel, oftewel ongeveer $ 81 miljoen. Het verwachte dividendrendement is dus 5,1%.analyse-aandelen-icl-groupAangezien ICL Group hoge marges en een sterke balans heeft en de dividenden goed worden gedekt door de kasstroom, verwachten we dat het bedrijf kapitaal zal blijven uitkeren aan aandeelhouders. Dividenduitkeringen kunnen de marktwaarde van het aandeel ondersteunen in het geval van een brede marktcorrectie.

Financiële analyse ICL Group aandelen

De financiële prestaties van de ICL Group over de laatste 12 maanden (TTM) kunnen als volgt worden samengevat:

 • De inkomsten bedroegen $8,54 miljard, een daling van 14,7% ten opzichte van eind 2022. De grootste daling, met 18,6%, deed zich voor in het potassegment, als gevolg van lagere verkoopprijzen voor de producten.
 • De brutowinst daalde van $5,03 miljard naar $3,72 miljard. De brutomarge daalde van 50,24% naar 43,56%.
 • De bedrijfswinst daalde van $3,52 miljard naar $2,24 miljard. De brutowinstmarge daalde van 35,11% naar 26,22%.
 • Het nettoresultaat bedroeg $1,41 miljard tegenover $2,16 miljard aan het einde van het jaar. De nettomarge daalde van 21,56% naar 16,47%.aandelen-analyse-icl-groupaandelen-kopen-icl-group

 Ondanks de verslechterde financiële prestaties genereert ICL Group solide kasstromen:

 • TTM kasstroom uit bedrijfsactiviteiten was $1,85 miljard versus $2,03 miljard voor het jaar.
 • De vrije kasstroom daalde van $1,28 miljard naar $1,12 miljard. De daling was te wijten aan een daling van de nettowinst.

analyse-icl-group-aandelen-kopen

ICL Group heeft een sterke balans:

 • De totale schuld is $2,79 miljard, waarbij kasequivalenten en kortetermijninvesteringen goed zijn voor $538 miljoen.
 • De nettoschuld is $2,25 miljard, wat minder is dan de TTM EBITDA (Net Debt/EBITDA - 0,81x).

Hoewel de financiële prestaties van ICL Group op de korte termijn waarschijnlijk zullen blijven afnemen, zullen de beste marges in zijn klasse, de sterke balans en de hoge kasstroomconversie het bedrijf goed positioneren om de neergang te doorstaan. Tegelijkertijd blijft het langetermijnpotentieel van het bedrijf aanzienlijk. Op basis van de resultaten van het bedrijf in de laatste verslagperiode presenteerde het management zijn verwachtingen voor 2023. Verwacht wordt dat de EBITDA tussen $1,6 en $1,8 miljard zal liggen, 55%-60% lager dan een jaar eerder.aandelen-icl-group-kopen

Waardering ICL Group aandelen

Ondanks een sterke concurrentiepositie, hoge marges, solide kasstroom, gezonde balans en dividendrendement, handelt ICL Group tegen een lagere prijs dan vergelijkbare ondernemingen op basis van de volgende multiples: EV/Sales - 1,04x, EV/EBITDA - 3,20x, FWD EV/EBITDA - 4,97 x, P/CF - 4,36x, FWD P/CF - 5,63x, P/E - 9,06x, FWD P/E - 8,98x.aandelen-groei-icl-group

Het minimale koersdoel van Barclays is $6,0 per aandeel, terwijl Morgan Stanley ICL schat op $7,0 per aandeel. Volgens de consensusschatting van Wall Street is de reële marktwaarde van het aandeel $6,6, wat een opwaarts potentieel van 32% impliceert.

groei-aandelen-icl-group

Belangrijkste risico's ICL Group aandelen

 • Het hoofdkantoor en een aanzienlijk deel van de productiefaciliteiten van ICL Group bevinden zich in Israël. Het landenrisico is waarschijnlijk een belangrijke factor achter de lage waardering van het bedrijf. Als de geopolitieke spanningen aanhouden, kan het aandeel ICL Group lange tijd onder druk blijven staan.
 • Vandaag liggen de potasprijzen aanzienlijk lager dan vorig jaar en het management van ICL Group gaat ervan uit dat de prijzen zich hebben gestabiliseerd. Het is echter mogelijk dat de prijzen blijven dalen omdat ze, zelfs na een aanzienlijke correctie, boven de niveaus van voor de pandemie blijven.
 • Als de wereldeconomie in een recessie terechtkomt, zullen de kosten van energiebronnen aanzienlijk dalen. De concurrerende aard van de industrie zal kunstmestfabrikanten dwingen om de productprijzen te verlagen. Met andere woorden, als de economie vertraagt, kunnen de financiële prestaties van ICL Group aanzienlijk afnemen.

En, wat denk jij? ICL Group aandelen kopen of niet? Wat is jouw analyse en jouw koersverwachting? Laat het ons weten! 

 Disclaimer: beleggingen in effecten en andere financiële instrumenten houden altijd het risico van verlies van uw kapitaal in. De prognoses en prestaties uit het verleden zijn geen betrouwbare indicatoren voor toekomstige prestaties. Het is essentieel dat u uw eigen analyse uitvoert voordat u een belegging doet. Indien nodig dient u zorgvuldig onafhankelijk beleggingsadvies in te winnen bij een erkende professional. Het kopen van aandelen tegen IPO-prijzen kan extra beperkingen met zich meebrengen. Alle content en afbeeldingen zijn van Freedom24. Dit artikel bevat op geen enkele wijze koopadvies.

Reacties
Categorieën