United Airlines Aandelen Kopen? Analyse +38% Groei | Happy Investors
united-airlines-aandelen-dividend
Aandelen Analyse
Happy Investors
Aandelen Analyse
04/12/2023
9 min

United Airlines Aandelen Kopen? Analyse +38% Groei | Happy Investors

04/12/2023
9 min

In dit artikel behandelen we een analyse van United Airlines aandelen. United Airlines aandelen kopen of niet willen we doen omwille haar groeipotentieel. De markt verwacht een interessant groeipotentieel. Hoe presteert het aandeel nu, en wat zijn de koersverwachtingen? In deze analyse lees je relevante informatie ter kennisgeving.

Dit artikel is gemaakt en geschreven door Freedom24. Houdt er rekening mee dat dit artikel op geen enkele wijze persoonlijk beleggingsadvies is. In samenwerking met Freedom24 mogen wij van Happy Investors als enige in Nederland haar content publiceren. Dit doen wij louter ter inspiratie en vermaak. Op onze website vind je diverse onderwerpen, van ETF beleggen tot aan informatie over vastgoedfondsen of beleggen in aandelen en beleggen in crypto.

Wil je meer inspiratie omtrent aandelen analyses? Bekijk dan de Happy Investors analyse naar de beste aandelen. Of bekijk onze cursussen beleggen indien je wilt leren succesvol investeren in lange termijn vermogensopbouw.

Ben je nog niet bekend met Freedom24? Klik hier voor meer informatie over deze partij.

Over United Airlines, Amerikaanse vluchtmaatschappij

United Airlines is een van 's werelds grootste Amerikaanse passagiers- en vrachtmaatschappijen. De maatschappij verzorgt vluchten naar binnenlandse en internationale bestemmingen, waaronder Atlantische, Pacifische en Latijns-Amerikaanse bestemmingen. United Airlines werd opgericht in 1968 en heeft haar hoofdkantoor in Chicago, Illinois.

 • Ticker: UAL
 • Toegangsprijs: 43,35 dollar
 • Richtprijs: $60
 • Potentieel: 38,4%
 • Horizon: 12 maanden
 • Risico: hoog
 • Positiegrootte: 2%

Aandelen Analyse United Airlines?

 • Herstel van de vraag naar vliegreizen: In 2022 vervoerde United Airlines 88,9% van de passagiers in vergelijking met het niveau van voor de crisis van 2019. De Internationale Burgerluchtvaartorganisatie voorspelt dat de luchtvaartmaatschappijen de cijfers van 2019 al aan het eind van het eerste kwartaal van 2023 zullen bereiken.
 • Door tijdens de pandemie af te zien van het schrappen van piloten en de in 2021 gestarte vlootuitbreiding heeft United Airlines beter kunnen inspelen op de herstellende vraag. Veel luchtvaartmaatschappijen worden momenteel geconfronteerd met vertragingen en annuleringen van vluchten als gevolg van het schrappen van banen in 2020.
 • Investeringen in hernieuwbare brandstoffen, tot en met de aankoop van groene energiebedrijven, kunnen op lange termijn een concurrentievoordeel worden voor United Airlines nadat het bedrijf zijn koolstofvoetafdruk heeft verkleind en zijn energie-efficiëntie heeft verbeterd.

United Airlines aandelen kopen of niet?

Reden 1. Herstel van het luchtverkeer na de pandemie

Naarmate de coronavirus pandemie afneemt, keert de manier van leven van de mensen terug naar de normen van voor de crisis. Veel bedrijven die rechtstreeks door de lockdowns werden getroffen (bv. offline aanbieders van evenementen, horecabedrijven en luchtvaartmaatschappijen) hebben de afgelopen jaren de vraag naar hun diensten zien herstellen.

Een van de belangrijkste begunstigden van het post-Covid herstel is de luchtvaartindustrie. Volgens de prognose van de Internationale Burgerluchtvaartorganisatie (ICAO) zal het luchtverkeer in het eerste kwartaal van 2023 terugkeren naar het niveau van 2019, en tegen eind 2023 met ongeveer 3% toenemen ten opzichte van de tijden van vóór de Covid.

In zekere zin heeft de pandemie de luchtvaartmaatschappijen geholpen, aangezien zij de arbeidsmarkt aanzienlijk heeft veranderd. Door de verspreiding van telewerk en hybride werk na de pandemie konden mensen meer reizen, zowel binnen de VS als in het buitenland.

In oktober 2022 zei Scott Kirby, CEO van United Airlines, dat het hybride werkschema heeft geleid tot structurele veranderingen in de vraag naar vakanties, zodat de toename van het luchtverkeer niet alleen het gevolg is van een inhaalvraag, maar ook van een verandering in het consumentengedrag.

United Airlines merkte op dat de vraag naar zowel internationale als binnenlandse (VS) vliegreizen zich bleef herstellen, zoals blijkt uit de operationele prestaties van de maatschappij in 2022.

In 2022 vervoerde United Airlines bijvoorbeeld 144,3 miljoen passagiers tegenover 162,4 miljoen in 2019.

united-airlines-groei

Aantal passagiers (in miljoen personen) per jaar; bron: bedrijfsverslag

Tegen eind 2022 bereikte de bezettingsgraad van vliegtuigen bijna de waarden van vóór de pandemie, namelijk 83,4% in 2022 tegenover 84% in 2019.

united-airlines-analyse

Vliegtuigbezettingsgraad; bron: bedrijfsrapport

In 2022 is de RPM (Revenue Passenger Miles), die het aantal afgelegde betaalde mijlen weergeeft, meer dan 2,5 keer zo hoog als in 2020, hoewel het nog steeds 86,4% van het niveau van 2019 is.

Volgens United Airlines was het aandeel van vliegreizen in het bbp tijdens de jaren van het coronavirus lager dan het historische gemiddelde. Het bedrijf voorspelt dat het luchtvervoer in 2023 0,49% van het BBP zal bedragen, wat een gemiddelde inkomstengroei van 15% per jaar in de sector impliceert.

united-airlines-inkomsten

Inkomsten van de sector in % van het BBP; bron: bedrijfspresentatie

Zoals we kunnen zien, heeft de luchtvaartsector nog niet volledig het prestatieniveau van vóór de pandemie bereikt, wat ruimte laat voor herstelgroei, naast autonome groei.

Reden 2. Grotere operationele efficiëntie en minder koolstofvoetafdruk

De luchtvaartsector is er niet alleen op vooruitgegaan door het herstel van het verkeer, maar ook door de daling van de olieprijzen. De sterke stijging van de brandstofprijzen was de belangrijkste reden voor de stijging van de kosten in de sector in 2022.

Zo bedroegen de brandstofkosten van United Airlines in 2022 30,8% van de totale kosten, tegenover 22,5% en 23,1% in respectievelijk 2021 en 2019. Bovendien was 2022 het enige jaar in de afgelopen vier jaar waarin de brandstofkosten van de maatschappij hoger waren dan haar personeelskosten.

Desondanks toonde United Airlines in 2022 een goede beheersing van de brandstofkosten. Vorig jaar steeg de prijs voor een gallon vliegtuigbrandstof met 172,0%, van $2,11 naar $3,63. Tegelijkertijd stegen de totale brandstofkosten per vervoerde passagier (totale brandstofkosten/totaal aantal passagiers) in mindere mate: met 64,3% tot $90,9 tegenover $55,3 in 2021. Met andere woorden, United Airlines kon de negatieve effecten van de prijsstijging verzachten.

In het vierde kwartaal van 2022 is een gestage daling van de brandstofprijzen begonnen. Vliegtuigbrandstof wordt nu verhandeld tegen $2,5 per gallon, wat 26% lager is dan een jaar geleden. Onder deze omstandigheden, en ook door de toenemende bezetting van vliegtuigen, kunnen we in 2023 een aanzienlijke toename van de operationele efficiëntie van United Airlines verwachten.

united-airlines-aandelen

Dynamiek luchtvaartbrandstofprijzen (per gallon); bron: Ycharts

united-airlines-aandelen-en-analyse

WTI-olieprijs; bron: Trading Economics

United Airlines werkt actief aan de verbetering van haar operationele efficiëntie, die, wat brandstof betreft, ook gepaard gaat met een vermindering van de koolstofvoetafdruk.

Ten eerste kondigde de maatschappij een grootschalige vlootvernieuwing aan. Het belangrijkste doel is de capaciteit van de vliegtuigen die worden gebruikt voor korteafstandsvluchten te verhogen. Het bedrijf verwacht dat de koolstofvoetafdruk per passagiersstoel met 17%-25% zal dalen dankzij de hogere vliegtuigcapaciteit.

Ten tweede investeert United Airlines actief in de productie van duurzame vliegtuigbrandstof (SAF). Naar verwachting zal SAF in de toekomst de koolstofvoetafdruk met 85% verminderen in vergelijking met fossiele brandstoffen. 

United Airlines is de eerste Amerikaanse luchtvaartmaatschappij die:

 • begon regelmatig SAF te gebruiken (2016);
 • de eerste vlucht uitgevoerd met 100% gebruik van SAF, wat de veiligheid ervan bewees (2021);
 • een internationale overeenkomst gesloten voor de aankoop van SAF met levering aan de luchthaven van Amsterdam (2022);
 • investeerde in biobrandstofverwerker NEXT Renewables (2022).

Daarnaast heeft United Airlines in 2021-2022 geïnvesteerd in verschillende bedrijven die natrium-ionbatterijen ontwikkelen, koolstof en water omzetten in SAF, technologie voor het afvangen en opslaan van koolstof ontwikkelen, en andere technologieën.

De toegenomen aandacht van United Airlines voor SAF en de vermindering van haar koolstofvoetafdruk zou in de toekomst een concurrentievoordeel kunnen opleveren, nu de overheid bedrijven stimuleert om hun CO2-uitstoot te verminderen. 

Reden 3. Aanzienlijke toename van de luchtvloot

Naast de toenemende investeringen in groene technologieën heeft United Airlines op een aantal andere gebieden een niet-standaardaanpak ontwikkeld. Het bedrijf was bijvoorbeeld een van de weinige luchtvaartmaatschappijen wereldwijd die tijdens de pandemie geen piloten hadden ontslagen. Hierdoor kan United Airlines beter inspelen op de groeiende vraag naar vliegreizen.

Naar aanleiding van de groei van het luchtverkeer heeft United Airlines bovendien de grootste aankoop van vliegtuigen aangekondigd om haar marktaandeel uit te breiden. In juni 2021 bestelde de maatschappij 270 nieuwe vliegtuigen bij Boeing en Airbus. In december 2022 werd een deal gesloten met Boeing voor de aankoop van 100 wide-body 787 Dreamliners met een optie om er nog eens 100 te kopen. Daarnaast wil de maatschappij in 2024-2028 200 Boeing 737 MAX kopen, waardoor ze in 2033 ongeveer 700 nieuwe vliegtuigen zal hebben.

De aanzienlijke uitbreiding van de vliegtuigvloot van United Airlines, die in 2021 begon, zelfs ten koste van de financiële stabiliteit van het bedrijf, was te wijten aan het tekort aan nieuwe vliegtuigen op de markt. Zo moeten Boeing en Airbus hun problemen met de toeleveringsketen nog oplossen, waardoor het risico van onderproductie in de komende maanden blijft bestaan. Door de problemen met de toeleveringsketen van vliegtuigbouwers zullen de luchtvaartmaatschappijen die zelfs tijdens de pandemie nieuwe vliegtuigen zijn blijven kopen, de komende jaren naar verwachting sterke marktvoordelen hebben. United Airlines is een goed voorbeeld van een dergelijke maatschappij. Andere luchtvaartmaatschappijen kunnen binnenkort zonder nieuwe vliegtuigmodellen komen te zitten.

Financiële analyse United Airlines aandelen

De financiële resultaten van United Airlines voor 2022 kunnen als volgt worden samengevat:

 • De inkomsten bedroegen 45 miljard dollar, een stijging van 82,49% ten opzichte van 2021.
 • De aangepaste EBITDA steeg van -$1,8 mrd naar $4,9 mrd. De EBITDA-marge steeg van -7,3% naar 10,7%.
 • De nettowinst bedroeg 737 miljoen dollar tegen een verlies van 2 miljard dollar eind vorig jaar. De nettomarge steeg van -7,9% naar 1,6%.

Inkomsten en winst groeiden dankzij een bijna 2-voudige toename van het passagiersverkeer in 2022, wat de toename van de vraag naar luchtvervoer bevestigt.

united-airlines-financien

Dynamiek van de financiële indicatoren van de onderneming; bron: samengesteld door auteur

 • Aan het einde van de laatste verslagperiode steeg de operationele kasstroom tot 6,1 miljard dollar, tegen 2,1 miljard dollar in 2021.
 • De vrije kasstroom steeg van -$1,5 miljard naar $1,2 miljard tegen eind 2022.

De operationele en vrije kasstroom stegen dankzij hogere netto-inkomsten en een efficiëntere bedrijfsvoering bij een herstel van de vraag naar vliegreizen.

aandelen-kopen-united-airlines

Bedrijfscashflow; bron: samengesteld door auteur

United Airlines heeft een verhoogde schuldenlast:

 • De totale schuld bedraagt 36,2 miljard dollar.
 • Kasequivalenten en financiële kortetermijninvesteringen zijn goed voor 16,4 miljard dollar.
 • De nettoschuld is $19,8 miljard, 4x2022 Aangepaste EBITDA (Netto/adj. EBITDA van 4,00x).
 • De rentedekkingsratio is 1,31x.

Hoewel het schuldniveau hoog is, creëert het geen risico's op verslechtering van de financiële stabiliteit van de onderneming. Niettemin zal United Airlines volgens het aflossingsschema in 2023 en 2024 respectievelijk 10,4% en 12,9% van zijn leningen terugbetalen, wat naar onze inschatting binnen het bereik van de onderneming ligt. Het management van het bedrijf verwacht dat de nettoschuld/EBITDAR (inclusief leasebetalingen) dit jaar zal dalen tot 3x.

United Airlines aandelen koersverwachting

United Airlines wordt verhandeld tegen een korting op het industriegemiddelde: EV/Sales - 0,95x, EV/EBITDA - 8,92x, P/E - 20,35x, Fwd P/E - 4,14x. Analisten', waaronder de onze, verwachten dat het netto inkomen van het bedrijf tegen eind 2023 zal groeien, dus de Forward P/E is hoger dan de huidige P/E, wat aangeeft dat het aandeel ondergewaardeerd is.

groei-united-airlines

Vergelijkbare score; bron: samengesteld door auteur, Finviz

Het gemiddelde koersdoel van Wall Street's top 10 investeringsbanken is $62,5 per aandeel. Volgens onze consensusraming is het bedrijf ondergewaardeerd op basis van de gemiddelde multiples van de sector; de reële marktwaarde van het aandeel bedraagt $60, wat een opwaarts potentieel van 38,4% impliceert.

aandelen-united-airlines

Koersdoelen van investeringsbanken; bron: samengesteld door auteur

Belangrijkste risico's United Airlines aandelen kopen

 • De mogelijke opkomst van een nieuwe gevaarlijke stam van het coronavirus of een fundamenteel andere infectie zou de prognoses voor een herstel van de vraag in de luchtvaart kunnen verstoren.
 • De economische vertraging in de VS: volgens de Washington Post hebben meer dan 25 miljoen Amerikanen hun leningen niet afbetaald. Dat is bijna het recordniveau van 2009. Als in de VS een recessie uitbreekt, kan de luchtvaartindustrie een nieuwe daling van de vraag meemaken.
 • De afhankelijkheid van de wereldwijde luchtvaart van een beperkt aantal vliegtuigleveranciers, Boeing en Airbus. De bedrijven worden geconfronteerd met verstoringen in de toeleveringsketen, die het enorme vlootvernieuwingsprogramma van UAL zouden kunnen verstoren.
 • De toegenomen schuldenlast van de onderneming zou haar bedrijfsactiviteiten negatief kunnen beïnvloeden. Indien de vraag zich niet herstelt en blijft groeien, zoals het management verwacht, zou de aankoop van nieuwe vliegtuigen een last voor de onderneming kunnen worden en tot haar faillissement kunnen leiden, zoals in het verleden het geval was met enkele grote Amerikaanse luchtvaartmaatschappijen.

En, wat denk jij? United Airlines aandelen kopen of niet? Wat is jouw analyse en jouw koersverwachting? Laat het ons weten! 

Disclaimer: beleggingen in effecten en andere financiële instrumenten houden altijd het risico van verlies van uw kapitaal in. De prognoses en prestaties uit het verleden zijn geen betrouwbare indicatoren voor toekomstige prestaties. Het is essentieel dat u uw eigen analyse uitvoert voordat u een belegging doet. Indien nodig dient u zorgvuldig onafhankelijk beleggingsadvies in te winnen bij een erkende professional. Het kopen van aandelen tegen IPO-prijzen kan extra beperkingen met zich meebrengen. Alle content en afbeeldingen zijn van Freedom24. Dit artikel bevat op geen enkele wijze koopadvies.

Reacties
Categorieën