Southwest Airlines aandelen kopen of niet? Analyse +34,4% Groei | Happy Investors
southwest-airlines-aandelen-analyse-
Aandelen Analyse
Happy Investors
Aandelen Analyse
06/21/2023
9 min

Southwest Airlines aandelen kopen of niet? Analyse +34,4% Groei | Happy Investors

06/21/2023
9 min

In dit artikel behandelen we een analyse van Southwest Airlines aandelen. Southwest Airlines aandelen kopen of niet willen we doen omwille haar groeipotentieel. De markt verwacht een interessant groeipotentieel. Hoe presteert het aandeel nu, en wat zijn de koersverwachtingen? In deze analyse lees je relevante informatie ter kennisgeving.

Dit artikel is gemaakt en geschreven door Freedom24. Houdt er rekening mee dat dit artikel op geen enkele wijze persoonlijk beleggingsadvies is. In samenwerking met Freedom24 mogen wij van Happy Investors als enige in Nederland haar content publiceren. Dit doen wij louter ter inspiratie en vermaak. Op onze website vind je diverse onderwerpen, van ETF beleggen tot aan informatie over vastgoedfondsen of beleggen in aandelen en beleggen in crypto.

Wil je meer inspiratie omtrent aandelen analyses? Bekijk dan de Happy Investors analyse naar de beste aandelen. Of bekijk onze cursussen beleggen indien je wilt leren succesvol investeren in lange termijn vermogensopbouw.

Ben je nog niet bekend met Freedom24? Klik hier voor meer informatie over deze partij.

Over Southwest Airlines, een grote lage kostenmaatschappij 

Southwest Airlines (LUV) is een van de grootste Amerikaanse luchtvaartmaatschappijen in het lagekostensegment. Het bedrijf is opgericht in 1971 en heeft zijn hoofdkantoor in Dallas, Texas.

 • Ticker: LUV
 • Toegangsprijs: $30,65
 • Richtprijs: $41,20
 • Potentieel: 34,4%
 • Horizon: 12 maanden
 • Risico: gemiddeld
 • Positiegrootte: 2%

Analyse Southwest Airlines groeiaandelen

 • Herstel van de vraag naar luchtvervoer: verwacht wordt dat het passagiersvervoer per vliegtuig in 2023 met 3% zal groeien ten opzichte van 2019.
 • Analisten uit de sector voorspellen een aanzienlijke toename van de winst van de sector tot $9,8 miljard tegen het einde van 2023.
 • In het eerste kwartaal van 2023 steeg het passagiersverkeer bij Southwest Airlines met 17,7% j-o-j en stegen de inkomsten met 21,56% j-o-j.
 • Het management voorspelt een volledig herstel naar historische resultaten in het 3e kwartaal van 2023.
 • Terugkeer naar dividendbetalingen, waarschijnlijke hervatting van het aandeleninkoopprogramma.
 • Dalende brandstofprijzen zullen op korte termijn een positief effect hebben op de marges van het bedrijf.

Waarom Southwest Airlines aandelen kopen of niet?

Reden 1. Herstel van het luchtverkeer na de pandemie

De luchtvaartindustrie is een van de belangrijkste begunstigden van het post-COVID economisch herstel. De afgelopen twee jaar heeft de sector het verkeer aanzienlijk zien toenemen en heeft in veel opzichten de resultaten van voor de pandemie benaderd.

Volgens voorspellingen van de Internationale Burgerluchtvaartorganisatie (ICAO) zal de sector in 2023 niet alleen herstellen van de prestatieniveaus van 2019, maar deze zelfs met 3% overtreffen. De International Air Transport Association (IATA) zei begin juni te verwachten dat de netto-inkomsten van de luchtvaartsector meer dan zullen verdubbelen tot 9,8 miljard dollar.

De prestatieresultaten van Southwest Airlines zijn in lijn met de huidige trends in de sector en laten een aanzienlijke groei zien ten opzichte van eerdere periodes. In 2022 verplaatste de maatschappij bijvoorbeeld 156,98 miljoen passagiers in vergelijking met 162,68 miljoen in 2019.southwest-airlines-aandelenAantal passagiers (in miljoen mensen) per jaar; bron: samengesteld door auteur.

De bezettingsgraad van de vliegtuigen van de maatschappij heeft bijna het niveau van voor de pandemie bereikt, namelijk 83,4% in 2022 tegenover 83,5% in 2019. De daling in Q1 2023 is in feite te wijten aan het laagseizoen, maar het cijfer steeg met 0,7% jaar-op-jaar.southwest-airlines-aandelen-kopenVliegtuigbezettingsgraad; bron: samengesteld door auteur.

RPM (revenue passenger miles) - een indicator die het aantal afgelegde betaalde mijlen weergeeft - is meer dan verdubbeld in 2022, vergeleken met 2020, en bereikte in Q1 bijna de resultaten voor dezelfde periode in 2019 (29,55 miljoen Q1 2023 vs. 30,70 miljoen in Q1 2019).

Het is belangrijk om op te merken dat het aandeel van de inkomsten van de luchtvaartindustrie in het BBP in de jaren dat het coronavirus heerste, lager was dan het gemiddelde historische niveau. Als de inkomsten van de sector 0,49% van het BBP bereiken in 2023, dan zal de groei gemiddeld ongeveer 15% per jaar bedragen.southwest-airlines-aandelen-analyse

De luchtvaartindustrie heeft dus nog niet de resultaten van voor de pandemie bereikt, waardoor Southwest Airlines ruimte heeft om te herstellen.

Reden 2. Operationele efficiëntie

Southwest Airlines besteedt veel aandacht aan de rationaliteit van haar bedrijfsactiviteiten en onderscheidt zich in dit opzicht van andere grote luchtvaartmaatschappijen. Ten eerste maakt het bedrijf geen gebruik van het hub-model, waarbij de meeste vluchten worden uitgevoerd tussen verschillende grootste luchthavens, terwijl regionale luchtvaartmaatschappijen passagiersvervoer uitvoeren tussen kleinere luchthavens.

In plaats daarvan heeft Southwest Airlines een groot net van directe vluchten tussen lichtbelaste luchthavens, waardoor de service sneller verloopt en de uitvaltijd korter is. 

Bovendien gebruikt Southwest Airlines alleen Boeing-vliegtuigen om het onderhoud van vliegtuigen en de opleiding van piloten te vergemakkelijken.

De maatschappij probeert ook het brandstofverbruik rationeel te benaderen te midden van de stijgende prijzen. Om dit te doen heeft de luchtvaartmaatschappij in 2022 26 oudste modellen Boeing 737-700, die inefficiënt waren wat betreft brandstofverbruik, uit dienst genomen.

In 2022 breidde Southwest Airlines haar vloot echter uit met 68 zuinigere Boeing 737-8 ("-8") vliegtuigen om de exploitatiekosten te verlagen en het groeipotentieel te verbeteren. Deze maatregel draagt niet alleen bij aan de verdere modernisering van de vloot, maar ook aan de verlaging van de brandstofkosten, die een belangrijke post vormen in de uitgaven van het bedrijf. In 2022 maakten de brandstofkosten 26,2% uit van de totale bedrijfskosten van Southwest Airlines, een stijging van 2,7 procentpunten ten opzichte van 2021.

In 2022 stegen de prijzen voor vliegtuigbrandstof aanzienlijk, van $ 2,16 per gallon in januari tot een piek van $ 5,06 in april. Het grootste deel van het jaar bleven de prijzen boven $3,3, wat 57% hoger is dan een jaar eerder. Het is echter de moeite waard om op te merken dat de problemen van de hoge brandstofprijzen de laatste tijd aan het afnemen zijn. De grafiek hieronder toont de kwartaalkosten van vliegtuigbrandstof per gallon voor Southwest Airlines.southwest-airlines-analyseGemiddelde kosten van vliegtuigbrandstof per gallon per kwartaal; bron: samengesteld door auteur

Ondanks de geleidelijke daling van de vliegtuigbrandstofprijzen blijven de kosten voor het bedrijf boven historische niveaus. Zo bedroeg de gemiddelde prijs per gallon voor Southwest Airlines in 2016-2022 $2,10. 

Tegelijkertijd is er een gestage neerwaartse trend in de wereldwijde brandstofprijzen. Vliegtuigbrandstof wordt momenteel verhandeld tegen $2,23 per gallon, wat 44,9% lager is dan een jaar geleden, terwijl de kosten sinds het begin van het jaar met 33% zijn gedaald. Onder deze omstandigheden, en ook door de toenemende bezetting van vliegtuigen, kunnen we tegen het einde van 2023 een aanzienlijke toename van de operationele efficiëntie van Southwest Airlines verwachten.southwest-airlines-analyse-aandelen

Reden 3. Programma voor inkoop van eigen aandelen

In 2019 keurde de raad van bestuur van Southwest Airlines een aandeleninkoopprogramma goed voor maximaal 2 miljard dollar. Sindsdien was het bedrijf geleidelijk bezig met terugkopen. Momenteel is het inkoopprogramma echter opgeschort. De luchtvaartmaatschappij nam deze maatregel als reactie op de uitdagingen als gevolg van de pandemie en om de salarissen van haar personeel te verhogen.

Het resterende toegestane bedrag van het programma wordt momenteel geschat op $899 miljoen (5% van de huidige kapitalisatie). De hervatting van het inkoopprogramma zal waarschijnlijk de aandacht van beleggers trekken en een positief effect hebben op de marktprijs.

Wij denken dat er goede redenen zijn voor Southwest Airlines om haar inkoopprogramma te hervatten. Ten eerste is dit te danken aan de hierboven beschreven hersteltrend van de bedrijfsresultaten. Ten tweede hervatte Southwest Airlines in het vierde kwartaal van 2022 de betaling van kwartaaldividenden die $ 0,18 per aandeel bedroegen (2,34% rendement) na een opschorting van bijna 3 jaar, wat aangeeft dat het management van het bedrijf positief is over de verwachte financiële resultaten.

Financiële analyse Southwest Airlines aandelen

De financiële resultaten van Southwest Airlines voor 2022 kunnen als volgt worden samengevat:

 • De omzet bedroeg $23,81 miljard, een stijging van 50,82% ten opzichte van 2021.
 • EBITDA steeg van $45 miljoen naar $2,40 miljard. De EBITDA-marge steeg van 0,28% naar 10,06%.
 • De nettowinst bedroeg $ 539 miljoen vergeleken met $ 977 miljoen een jaar eerder. De nettomarge daalde van 6,19% naar 2,26%.

De inkomsten en winst stegen door de toename van het passagiersverkeer in 2022, wat de stelling over de aantrekkende vraag naar vliegreizen bevestigt.aandelen-southwest-airlinesDynamiek van de financiële indicatoren van het bedrijf; bron: samengesteld door auteur

De financiële resultaten van Southwest Airlines voor Q1 2023 worden hieronder gepresenteerd:

 • De omzet steeg met 21,56% j-o-j: van $4,70 miljard naar $5,70 miljard.
 • De EBITDA daalde van $189 miljoen naar -$25 miljoen.
 • De nettowinst bedroeg -$159 miljoen vergeleken met -$278 miljoen een jaar eerder.analyse-southwest-airlinesDynamiek van de financiële resultaten van het bedrijf in 1Q 2023; bron: samengesteld door auteur

In Q1 2023 bleef het bedrijf ook een positieve omzetdynamiek vertonen, maar de groei van de bedrijfskosten, zoals salarissen en brandstofkostenб, had een negatieve impact op het bedrijfsresultaat en het nettoresultaat.

 • In 2022 steeg de operationele kasstroom naar $3,79 miljard ten opzichte van $2,32 miljard aan het einde van 2021.
 • De vrije kasstroom daalde van $1,81 miljard naar -$156 miljoen eind 2022.

De operationele kasstroom steeg door een hoger nettoresultaat en de daarmee gepaard gaande operationele efficiëntie dankzij een herstel van de vraag naar vliegreizen. Tegelijkertijd werd de daling van de vrije kasstroom veroorzaakt door hogere investeringen in 2022.analyse-aandelen-southwest-airlines

 Bedrijfscashflow; bron: samengesteld door auteur

Southwest Airlines heeft een gezonde balans:

 • Totale schuld is $8,31 miljard
 • Kasequivalenten en kortetermijninvesteringen zijn goed voor $12,28 miljard.
 • Rentedekkingsratio is 3,0x

Dit niveau van schuldenlast geeft de absolute financiële stabiliteit van het bedrijf aan.

Southwest Airlines heeft haar operationele verwachtingen voor 2023 herzien als gevolg van vertragingen in de levering van vliegtuigen door Boeing, waardoor de aanvankelijke verwachtingen iets naar beneden zijn bijgesteld:

 • Daling van de bedrijfsopbrengsten (RASM) met 8%-11% in 2Q 2023
 • Groei in passagiersverkeer (ASM) met 14%-15% j-o-j
 • Lagere brandstofkosten tot $2,6-$2,7 per gallon

Waardering Southwest Airlines groeiaandelen

Southwest Airlines handelt met een korting op het sectorgemiddelde op EV/Sales van 0,72x, EV/EBITDA van 7,14x P/E van 30,64x en het sectorgemiddelde van Fwd P/E van 8,01x. Niettemin verwachten analisten, waaronder de onze, een stijging van het nettoresultaat van het bedrijf in 2023, dus de Forward P/E is hoger dan de huidige P/E, wat ook aangeeft dat het bedrijf ondergewaardeerd is.aandelen-analyse-southwest-airlinesVergelijkbare score; bron: samengesteld door auteur, Finviz, Yahoo

Het gemiddelde koersdoel van de top 10 investeringsbanken van Wall Street is $44,7 per aandeel. Volgens onze consensus is het aandeel ondergewaardeerd op basis van sectorgemiddelde en historische multiples; de reële marktwaarde van het aandeel is $30,65, wat een opwaarts potentieel van 34,4% impliceert.analyse-southwest-airlines-aandelenKoersdoelen van investeringsbanken; bron: samengesteld door auteur

Belangrijkste risico's Southwest Airlines aandelen kopen

 • Het bedrijf heeft ernstige problemen met de pilotenvakbond, die hogere lonen eist ondanks het feit dat de piloten van Southwest Airlines nog steeds tot de best betaalde piloten in de sector behoren. Mogelijke stakingen in de zomer kunnen het vertrouwen van passagiers in Southwest Airlines negatief beïnvloeden en de vraag verschuiven naar andere maatschappijen.
 • Q1 2023 bleek moeilijk te zijn voor het bedrijf door slechte weersomstandigheden. Dit heeft geleid tot annuleringen van vluchten en aanzienlijke financiële kosten voor het retourneren van tickets aan klanten. Mocht het bedrijf om wat voor reden dan ook opnieuw te maken krijgen met geannuleerde vluchten, dan kunnen de financiële resultaten onder druk komen te staan.
 • Vertragingen in vliegtuigleveringen hebben een negatieve impact op de oorspronkelijke plannen van het bedrijf. Als de vertragingen aanhouden, kan dit leiden tot een herziening van de operationele en financiële verwachtingen van het management voor het slechtere resultaat, wat een negatieve invloed zou hebben op de waarde van het bedrijf.

En, wat denk jij? Southwest Airlines  aandelen kopen of niet? Wat is jouw analyse en jouw koersverwachting? Laat het ons weten! 

Disclaimer: beleggingen in effecten en andere financiële instrumenten houden altijd het risico van verlies van uw kapitaal in. De prognoses en prestaties uit het verleden zijn geen betrouwbare indicatoren voor toekomstige prestaties. Het is essentieel dat u uw eigen analyse uitvoert voordat u een belegging doet. Indien nodig dient u zorgvuldig onafhankelijk beleggingsadvies in te winnen bij een erkende professional. Het kopen van aandelen tegen IPO-prijzen kan extra beperkingen met zich meebrengen. Alle content en afbeeldingen zijn van Freedom24. Dit artikel bevat op geen enkele wijze koopadvies.

Reacties
Categorieën