AdaptHealth Aandelen Kopen? Analyse +80% Groeipotentie | Happy Investors
adapthealth-aandelen-kopen
Beleggen in Aandelen
Happy Investors
Beleggen in Aandelen
03/24/2023
8 min

AdaptHealth Aandelen Kopen? Analyse +80% Groeipotentie | Happy Investors

03/24/2023
8 min

In dit artikel behandelen we een analyse van AdaptHealth aandelen. AdaptHealth aandelen kopen of niet willen we doen omwille haar groeipotentieel. De markt verwacht een potentieel van +80% groei. Hoe presteert het aandeel nu, en wat zijn de koersverwachtingen? In deze analyse lees je relevante informatie ter kennisgeving.

Dit artikel is gemaakt en geschreven door Freedom24. Houdt er rekening mee dat dit artikel op geen enkele wijze persoonlijk beleggingsadvies is. In samenwerking met Freedom24 mogen wij van Happy Investors als enige in Nederland haar content publiceren. Dit doen wij louter ter inspiratie en vermaak. Op onze website vind je diverse onderwerpen, van ETF beleggen tot aan informatie over vastgoedfondsen of beleggen in aandelen en beleggen in crypto.

Wil je meer inspiratie omtrent aandelen analyses? Bekijk dan de Happy Investors analyse naar de beste aandelen. Of bekijk onze cursussen beleggen indien je wilt leren succesvol investeren in lange termijn vermogensopbouw.

Bent u nog niet bekend met Freedom24? Klik hier voor meer informatie over deze partij.

Over AdaptHealth, Leverancier van medische thuisapparatuur

AdaptHealth Corp. (AHCO) is een Amerikaanse onderneming die medische thuisapparatuur (infuuspompen), medische benodigdheden (zuurstofconcentrators, medische maskers) en aanverwante diensten (medische thuisapparatuur (HME), medische benodigdheden en aanverwante diensten) levert in de Verenigde Staten. AdaptHealth werd opgericht in 2012.

 • Ticker: AHCO
 • Toegangsprijs: $13.2
 • Richtprijs: $24,4
 • Potentieel: 57,4%
 • Horizon: 12 maanden
 • Risico: Middelmatig
 • Positiegrootte: 2%

Analyse AdaptHealth aandelen

 • Het ontwikkelen van bedrijfsonderdelen binnen het bedrijf die al een aanzienlijk deel van de inkomsten genereren.
 • AdaptHealth Corp. is een van de grootste spelers op de Amerikaanse markt van medische apparatuur en thuiszorgdiensten.
 • Geleidelijke consolidatie van de markt op het gebied van patiëntenzorg.
 • Het bedrijf handelt met korting op het sectorgemiddelde. Volgens de consensus op Wall Street bedraagt het groeipotentieel meer dan 70%.

Hieronder lichten we de aandelen analyse van AdaptHealth nader toe.

Waarom AdaptHealth aandelen kopen of niet?

Hieronder doorlopen we enkele aandachtspunten uit onze analyse met redenen voor AdaptHealth aandelen kopen (of juist niet). Wees kritisch in je eigen analyse, dit is geen koopadvies maar louter een aandelen analyse ter inspiratie!

Als alternatief voor beleggen met lager risico kan je ook investeren in thema ETF’s gericht op de medische wereld. 

Reden 1. Perspectief richting

AdaptHealth is een snelgroeiende leverancier van medische apparatuur die werkt in de meest veelbelovende marktrichtingen. De omzet van het bedrijf is als volgt verdeeld:

adapthealth-aandelen-analyse

Gesegmenteerde inkomsten; bron: bedrijfspresentatie

Het is de moeite waard de grootste segmenten, waaronder: Slaap, Diabetes, Ademhaling, en deze nader te beschouwen.

Slaapproblemen zijn redelijk verspreid onder de Amerikaanse bevolking, zoals blijkt uit de volgende statistieken: 

 1. 50 tot 70 miljoen volwassenen in de VS lijden aan slaapstoornissen (American Sleep Association, ASA, 2021).
 2. 25 miljoen volwassenen in de VS lijden aan het obstructief slaapapneusyndroom (ASA, 2021).
 3. Elk jaar meldt 30% tot 40% van de volwassenen in de VS symptomen van slapeloosheid (American Journal of Managed Care, 2020).

De dynamiek verslechtert na verloop van tijd. Volgens Data Bridge Market Research zal de Noord-Amerikaanse markt voor slaapstoornistherapie tegen 2028 9,47 miljard dollar bereiken, en zal de gemiddelde jaarlijkse groei (CAGR) 8,6% bedragen.

Een soortgelijke situatie wordt waargenomen in het segment diabetes. Volgens de Centers for Disease Control and Prevention is het aantal diabetici in de VS van 2000 tot 2020 gestegen van 10,5% tot 13,2% van het totale aantal burgers, oftewel tot 34,2 miljoen mensen. Tegelijkertijd lopen volgens het National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases (NIDDK) meer dan 88 miljoen mensen het risico de ziekte te ontwikkelen.

adapthealth-marktanalyse

Het aantal mensen in de Verenigde Staten met diabetes, in%; bron: Centra voor ziektebestrijding en -preventie

Volgens Research and Markets zal de Amerikaanse markt voor diabetestherapie tegen 2028 naar verwachting 28,27 miljard dollar bereiken, met een CAGR van 3,26%.

Een ander belangrijk gebied is de behandeling van aandoeningen van de luchtwegen. Volgens de CDC leed in 2021 11,3% van de Amerikaanse bevolking aan astma, 4,6% aan obstructieve longziekten, emfyseem en bronchitis, en 1,7% aan longkanker.

Tegelijkertijd heeft de VS volgens Grand view Research door de toenemende verzekeringsdekking en het algemene niveau van medische zorg een aandeel van 30% in de wereldmarkt voor hulpmiddelen voor de behandeling van ademhalingsziekten. Momenteel wordt de markt geschat op 5,4 miljard dollar en de komende jaren wordt een CAGR van 6,1% verwacht.

analyse-adapthealth-aandelen

Groei van de hulpmiddelenmarkt voor de behandeling van ademhalingsziekten; bron: Grandview Research

De veelbelovende vooruitzichten van deze segmenten worden weerspiegeld in de financiële resultaten van AdaptHealth. Sinds 2020 is de omzet van het bedrijf in de segmenten Sleep, Diabetes en Respiratory gegroeid van 2,5x naar 4,2x, wat een behoorlijk goed resultaat is.

Tegelijkertijd geeft, volgens de presentatie van het bedrijf, 86% tot 94% van de bevolking er de voorkeur aan thuis medische zorg te ontvangen in plaats van in gespecialiseerde medische instellingen, hetgeen een andere drijfveer is voor verdere groei van de vraag naar de producten van het bedrijf.

Reden 2. Anorganische groei en ontwikkeling van nieuwe segmenten

AdaptHealth is momenteel een van de leiders in de branche voor medische thuisapparatuur. In 2019 was het bedrijf alleen vertegenwoordigd in de segmenten Slaap-, Ademhalings- en Thuismedische apparatuur. Via M&A-deals in 2020 breidde AdaptHealth zijn logistieke mogelijkheden uit en betrad het de markt voor diabeteszorg, aldus een bedrijfspresentatie. In 2021 kreeg het bedrijf door de overname van belangrijke concurrenten (AeroCare, Various HME) toegang tot het e-commerce platform en versterkte het ook zijn positie op de markten voor de behandeling van slaapstoornissen en ademhalingsziekten.

Momenteel blijft AdaptHealth zijn activiteiten uitbreiden door middel van M&A deals. In 2022 nam het acht bedrijven over voor in totaal $17,6 miljoen. AdaptHealth blijft dus veelbelovende bedrijfsgebieden ontdekken en anorganische groei ondersteunen. De effectieve integratie van nieuwe bedrijven in de structuur van AdaptHealth kan de resultaten van het bedrijf op korte termijn versterken.

Ondanks actieve deelname aan de fusie- en overnamemarkt blijft de financiële kracht van AdaptHealth stabiel.

Reden 3: concurrentievoordeel en operationele efficiëntie

De volgende belangrijke concurrentievoordelen van AdaptHealth onderscheiden de onderneming van haar concurrenten en dragen bij tot haar snelle uitbreiding:

In de eerste plaats een IT-platform dat samen met het vroegere AeroCare werd geëxploiteerd en waarmee gebruikers snel alle apparatuur kunnen bestellen via een dienst die vergelijkbaar is met e-commerce, met klanten kunnen communiceren, hun tevredenheid over de dienst kunnen controleren, enz.

Ten tweede de omvang van het bedrijf, dat momenteel 759 kantoren heeft in 47 Amerikaanse staten, een eigen logistiek netwerk en rechtstreekse contracten met leveranciers van apparatuur zoals Phillips, Dexcom, Medtronic en Tandem.

De groeiende schaal van het bedrijf hielp het bedrijf om aanzienlijke resultaten te boeken: de administratieve kosten daalden van 2019 tot 2022 van 53% naar 41% van de totale inkomsten, terwijl de arbeidsproductiviteit in dezelfde periode steeg van $204.000 naar $265.000 per werknemer per jaar.

adapthealth-aandelen-kopen-of-niet

Bedrijfsresultaten; bron: bedrijfspresentatie

Financiële analyse AdaptHealth aandelen

De financiële resultaten van AdaptHealth voor 2022 kunnen als volgt worden samengevat:

 • De omzet bedroeg 2,9 miljard dollar, 21% meer dan in 2021.
 • De EBITDA steeg van $565,9 miljoen naar $593,8 miljoen. De EBITDA-marge daalde licht van 23,06% naar 19,99%.
 • De nettowinst bedroeg $73,1 miljoen tegenover $158,1 miljoen vorig jaar. De nettomarge daalde van 6,44% naar 2,46%. De daling was het gevolg van de hoge industriële inflatie in 2022 (de kosten van goederen en uitrusting stegen met 25,5%).

adapthealth-aandelen-financiele-analyse

Dynamiek van de financiële indicatoren van de onderneming; bron: samengesteld door auteur

 • Aan het einde van de laatste verslagperiode steeg de operationele kasstroom tot 373,9 miljoen dollar, tegen 275,7 miljoen dollar eind 2021.
 • De vrije kasstroom daalde van 72,4 miljoen dollar naar -17,6 miljoen dollar.

De daling van de vrije kasstroom was hoofdzakelijk het gevolg van hogere kapitaaluitgaven.

De omzetindicatoren van het bedrijf liggen op een vrij goed niveau:

 • De voorraadrotatie (DIO) daalde van 22 naar 18 dagen.
 • Het debiteurenverloop (DSO) was de afgelopen drie jaar positief en daalde van 54 naar 44 dagen in 2022.

Ondanks de versnelde inflatie en de stijgende verkoopkosten kon AdaptHealth zijn omzetcijfers verbeteren, wat de toenemende operationele efficiëntie van het bedrijf en de groei aan consumentenzijde bewijst.

Het bedrijf heeft een verhoogde schuldenlast:

 • De totale schuld bedraagt 2,3 miljard dollar.
 • Kasequivalenten zijn goed voor 46,3 miljoen dollar.
 • De nettoschuld is $2,2 miljard, 3,8x 2022 Aangepaste EBITDA (Netto/Adj. EBITDA van 3,78x).
 • De rentedekkingsratio is 1,9x.

Dit niveau van schuldenlast wijst op verhoogde risico's voor de financiële stabiliteit. In 2021 heeft AdaptHealth haar schuld, die grotendeels in 2026 vervalt, geherfinancierd.

Kort nadat AdaptHealth zijn financiële verklaring voor 2022 bekendmaakte, verlaagde het management van het bedrijf zijn prognoses voor de financiële resultaten van 2023: de omzetprognose daalde van $ 3,21 miljoen naar $ 3,16 miljoen, de aangepaste EBITDA van $ 690 miljoen naar $ 650 miljoen, en de kapitaaluitgaven van 9%-11% van de omzet naar 10%-12%. De verlaging had een negatief effect op de aandelenkoers van het bedrijf. Wij menen echter dat de laatste managementprognose te conservatief is, en het aandeel wordt al tegen de verwachte korting verhandeld.

Financiele waardering AdaptHealth aandelen 

Ondanks de hoge groeicijfers wordt AdaptHealth verhandeld tegen een korting op het sectorgemiddelde op verschillende multiples: EV/EBITDA van 3,79x, P/B van 0,93x.

aandelen-adapthealth-aandelen-kopen

Vergelijkbare score; bron: samengesteld door auteur

Het gemiddelde koersdoel van de top 15 investeringsbanken van Wall Street is $25,4 per aandeel. Volgens onze schatting is de reële marktwaarde van het aandeel $24,4 per aandeel, wat een opwaarts potentieel van 84,8% impliceert.

adapthealth-aandelen-koersverwachting

Koersdoelen van investeringsbanken; bron: samengesteld door auteur

Belangrijkste risico's bij AdaptHealth aandelen kopen (of niet)

 • De groeistrategie van de onderneming voor de komende jaren is gebaseerd op de overname van kleinere concurrenten. Er is echter geen garantie dat AdaptHealth even snel als voorheen de markt kan blijven consolideren. Bovendien bestaat het risico dat de integratie van de overgenomen bedrijven niet effectief genoeg zal zijn en dat de fusies en overnames duurder zullen uitvallen.
 • Dankzij haar IT-platform heeft AdaptHealth toegang tot een aanzienlijke hoeveelheid vertrouwelijke persoonsgegevens van haar klanten. Bij eventuele hackeraanvallen of lekken kan dit aanzienlijke schade toebrengen aan de reputatie van het bedrijf.
 • Aangezien AdaptHealth een wederverkoper is, is het sterk afhankelijk van leveranciers, die producten van lage kwaliteit zouden kunnen leveren. Zo ontving AdaptHealth in 2021 een melding van Philips over storingen in haar ventilatoren (BiPAP en CPAP), waardoor AdaptHealth genoodzaakt was de reeds aan klanten geleverde apparaten terug te roepen. Dit leidde tot extra logistieke kosten en een afname van de klantentrouw.

En, wat denk jij? AdaptHealth aandelen kopen of niet? Wat is jouw analyse en jouw koersverwachting? Laat het ons weten! 

Disclaimer: beleggingen in effecten en andere financiële instrumenten houden altijd het risico van verlies van uw kapitaal in. De prognoses en prestaties uit het verleden zijn geen betrouwbare indicatoren voor toekomstige prestaties. Het is essentieel dat u uw eigen analyse uitvoert voordat u een belegging doet. Indien nodig dient u zorgvuldig onafhankelijk beleggingsadvies in te winnen bij een erkende professional. Het kopen van aandelen tegen IPO-prijzen kan extra beperkingen met zich meebrengen. Alle content en afbeeldingen zijn van Freedom24. Dit artikel bevat op geen enkele wijze koopadvies.

Reacties
Categorieën