Apollo Medical aandelen kopen? Analyse +34% Groei | Happy Investors
apollo-medical-groei-analyse-aandelen
Aandelen Analyse
Happy Investors
Aandelen Analyse
04/17/2023
9 min

Apollo Medical aandelen kopen? Analyse +34% Groei | Happy Investors

04/17/2023
9 min

In dit artikel behandelen we een analyse van Apollo Medical. Apollo Medical aandelen kopen of niet willen we doen omwille haar groeipotentieel. De markt verwacht een interessant groeipotentieel. Hoe presteert het aandeel nu, en wat zijn de koersverwachtingen? In deze analyse lees je relevante informatie ter kennisgeving.

Dit artikel is gemaakt en geschreven door Freedom24. Houdt er rekening mee dat dit artikel op geen enkele wijze persoonlijk beleggingsadvies is. In samenwerking met Freedom24 mogen wij van Happy Investors als enige in Nederland haar content publiceren. Dit doen wij louter ter inspiratie en vermaak. Op onze website vind je diverse onderwerpen, van ETF beleggen tot aan informatie over vastgoedfondsen of beleggen in aandelen en beleggen in crypto.

Wil je meer inspiratie omtrent aandelen analyses? Bekijk dan de Happy Investors analyse naar de beste aandelen. Of bekijk onze cursussen beleggen indien je wilt leren succesvol investeren in lange termijn vermogensopbouw.

Ben je nog niet bekend met Freedom24? Klik hier voor meer informatie over deze partij.

Over Apollo Medical

Apollo Medical is een medisch technologieplatform dat fungeert als tussenpersoon tussen een patiënt en een arts om de efficiëntie van de medische zorg te vergroten. Het hoofdkantoor van het bedrijf is gevestigd in Alhambra, Californië.

 • Ticker: AMEH
 • Toegangsprijs: 38,95 dollar
 • Richtprijs: $50,5
 • Potentieel: 33,7%
 • Horizon: 12 maanden
 • Risico: gemiddeld
 • Positiegrootte: 2%

Analyse Apollo Medical aandelen met groeipotentie

 • Groei van de Amerikaanse markt voor medische diensten. In 2021-2030 zullen de uitgaven voor gezondheidszorg naar verwachting met gemiddeld 5,1% per jaar stijgen, terwijl het totale aandeel van de medische uitgaven in het Amerikaanse bbp bijna 20% zal bedragen.
 • Een efficiënte toepassing van een relatief nieuw model van betaling voor medische diensten via capitulatie zal Apollo Medical in staat stellen cliënten aan te trekken.
 • Dankzij de in 2022 gesloten fusies en overnames kan het bedrijf het dienstenaanbod uitbreiden en nieuwe markten betreden (San Francisco Bay).

Waarom Apollo Medical aandelen kopen of juist niet?

Reden 1. Stijgende uitgaven voor gezondheidszorg in de VS

Uit historische trends blijkt dat de gezondheidsuitgaven voortdurend toenemen. Na de jaren vijftig is het aandeel van de uitgaven voor gezondheidszorg in het bbp exponentieel gegroeid en volgens het onderzoek "The Growth of Health Spending in the USA: 1776 to 2026" bedroeg het in 2016 meer dan 18% van het Amerikaanse bbp.apollo-medical-aandelen

Volgens een recent onderzoek van het Amerikaanse federale agentschap, Centers for Medicare & Medicaid Services (CMS), dat de Medicare- en Medicaid-programma's beheert, zullen de totale uitgaven voor gezondheidszorg in de VS in de periode 2021-2030 naar verwachting met gemiddeld 5,1% per jaar stijgen tot 6,8 biljoen dollar in 2030.

In dezelfde periode zullen de uitgaven voor gezondheidszorg naar verwachting 1,8% sneller groeien dan het bbp van de VS. Daardoor zal het aandeel van de gezondheidszorg in het bbp naar verwachting vrijwel ongewijzigd blijven en in 2030 ongeveer 19,6% bedragen.

apollo-medica-aandelen-analyse

Volgens McKinsey zal ook de EBITDA van verschillende bedrijfsonderdelen die verband houden met de gezondheidszorg toenemen. Van 2021 tot 2025 zal de gecombineerde EBITDA naar verwachting gemiddeld met 6% per jaar groeien om in 2025 0,7 biljoen dollar te bereiken.

apollo-medica-analyse-aandelen

McKinsey wijst ook op de aanzienlijke recente toename van de investeringen gericht op digitalisering en de invoering van moderne technologieën in de gezondheidszorg: deze zijn tussen 2014 en 2022 met een factor 2,8 toegenomen.

Bedrijven als Apollo Medical zullen tot de belangrijkste begunstigden van de opkomende trends behoren. Naast de toenemende uitgaven voor gezondheidszorg zullen de middelen efficiënter worden gebruikt dankzij technologische platforms, zoals die van Apollo Medical. Dit zal bijdragen tot de algemene verbetering van de kwaliteit van de gezondheidszorg op lange termijn.

Reden 2. Gebruik van het capitulatiemodel voor betalingen van medische diensten

In het verleden was de VS gebaseerd op het fee-for-service (FFS) model van betalingen voor gezondheidszorg. Het model houdt in dat een patiënt afzonderlijk betaalt voor elke geleverde dienst, bv. voorgeschreven analyses, onderzoeken, enz. Volgens analisten zou het wijdverbreide gebruik van het FFS-model negatieve gevolgen kunnen hebben voor het gehele gezondheidszorgstelsel van de VS.

Het belangrijkste probleem van het model is dat een arts over vrijwel onbeperkte financiële middelen beschikt (de meerderheid van de burgers van de VS ontvangt medische zorg via verschillende verzekeringsregelingen en betaalt niet zelf voor de behandeling). Aangezien de FFC-betalingen gekoppeld zijn aan het aantal verleende diensten, is het voor artsen en ziekenhuizen winstgevender om patiënten dure behandelingen voor te schrijven, ook al is dat niet direct noodzakelijk. Bijgevolg neemt de doeltreffendheid van het gehele medische systeem af, hetgeen indirect wordt bevestigd door onderzoek van de industrie.

Volgens het Commonwealth Fund zijn de Amerikaanse uitgaven voor gezondheidszorg bijvoorbeeld aanzienlijk hoger dan die van andere grote economieën: 16,9% van het bbp in 2018 tegenover een gemiddelde van 8,8% voor de lidstaten van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO).apollo-medica-groei-aandelen

Dergelijke uitgaven leiden echter niet tot kwalitatieve positieve veranderingen in de gezondheidszorg: de levensverwachting in de VS is 78,8 jaar tegenover 80,7 jaar gemiddeld voor de OESO-landen. De grootste economieën in Europa en in de wereld hebben een nog hogere levensverwachting: 81 jaar en meer.apollo-medica-aandelen-groei

In dit verband zochten de VS naar een alternatief betalingssysteem voor medische diensten, hetgeen leidde tot de invoering van het capitulatiemodel. In tegenstelling tot FFS met betalingen per dienst/analyse, wordt bij het capitulatiemodel een vast bedrag per patiënt toegekend voor een bepaalde periode, bijvoorbeeld voor een maand.

Als dit bedrag de behandeling van alle patiënten binnen het model dekt, ontvangen artsen en aanbieders van capitulatiediensten extra winst. Als het bedrag niet voldoende is, lijden medische organisaties verlies. Het voordeel van het model is dat het voor artsen winstgevender is om meer aandacht te besteden aan preventieve onderzoeken om gezondheidstoestanden te voorkomen waarbij een patiënt een dure behandeling nodig heeft.

De doeltreffende werking van het model hangt grotendeels af van een technologisch platform dat toezicht houdt op de behandelingsfasen, het saldo van de middelen en de risico's van voortijdige uitputting van het voor medische zorg toegekende bedrag. Bovendien is het voor het capitulatiemodel van vitaal belang dat de resultaten van de voorgaande perioden en de wijzigingen in het dienstverleningsbedrag per patiënt tijdig en correct worden geëvalueerd.

Volgens JP Morgan en Apollo Medical is er een afname van het gebruik van het FFS-model en een geleidelijke overgang naar het capitulatiemodel in de VS. Apollo Medical gebruikt voornamelijk het capitatief betalingsmodel, waardoor het zich onderscheidt van de concurrenten, gezien de eerder vastgestelde trends.

In de afgelopen jaren waren capitulatiebetalingen de grootste inkomstenbron van Apollo Medical, goed voor meer dan 80%. Het bedrijf heeft de afgelopen jaren ook zijn capitatie-inkomsten en het aantal klanten dat binnen het model wordt bediend, aanzienlijk verhoogd.analyse-apollo-medica-aandelen

aandelen-apollo-medica-analyse


Dus, te midden van de geleidelijke overgang in de VS naar het capitulatiemodel van betaling voor medische diensten, vergroot Apollo Medical zowel zijn klantenbestand als zijn kasstromen daaruit. Gezien de sterke omzetgroei heeft Apollo Medical waarschijnlijk voldoende competenties in het veld opgebouwd om een aanhoudende instroom van patiënten in de perimeter van het bedrijf te garanderen.Reden 3. Talrijke fusies en overnames in 2022

In 2022 nam Apollo Medical verschillende medische bedrijven over om zijn dienstenaanbod uit te breiden. De transacties bedroegen in totaal 16,4 miljoen dollar, tegen 2,6 miljoen dollar een jaar eerder.

In januari 2022 nam Apollo Medical twee medtech bedrijven over: Orma Health, Inc, en Provider Growth Solutions, LLC. De deal werd betaald in contanten en aandelen van Apollo Medical. Door de overname kon Apollo Medical zijn risicobeheer verbeteren en toegang krijgen tot aanvullende digitale hulpmiddelen voor gezondheidsbeheer.

In april 2022 nam het bedrijf Jade HealthCare Medical Group over, dat medische diensten verleent aan de kust van de baai van San Francisco, waardoor Apollo Medical kon uitbreiden naar nieuwe markten.

In oktober 2022 sloot Apollo Medical een overeenkomst in contanten met de uiteindelijke eigenaar van Valley Oaks Medical Group, die negen eerstelijnsklinieken in Nevada en Texas bezit. Volgens de overeenkomst moet de uiteindelijke eigenaar, indien Apollo Medical dit wenst, de zeggenschap over Valley Oaks Medical Group overdragen aan Apollo Medical.

Eveneens in oktober 2022 nam Apollo Medical All American Medical Group over, die de Independent Medical Practitioners Association (IPA) in Noord-Californië beheert. De transactie werd contant uitgevoerd.

Als gevolg van deze overnames heeft Apollo Medical zijn inkomsten aanzienlijk verhoogd. Het is vermeldenswaard dat de overnames in de loop van het jaar plaatsvonden, dus de overgenomen bedrijven zullen waarschijnlijk in 2023 hun volledige potentieel onthullen, waardoor de omzetgroei van Apollo Medical wordt gestimuleerd.

Apollo Medical voorspelt zijn omzet voor 2023 op $1,3 miljard tot $1,5 miljard, wat een jaar-op-jaar groei van respectievelijk 13,6% tot 31,1% impliceert. De winstverwachting is minder precies, maar in een positief scenario verwacht het bedrijf een stijging van 41,6%.

aandelen-analyse-apollo-medica

Financiële analyse aandelen Apollo Medical

De financiële resultaten van Apollo Medical voor 2022 kunnen als volgt worden samengevat:

 • De inkomsten bedroegen 1,14 miljard dollar, een stijging van 48% op jaarbasis.
 • Aangepaste EBITDA steeg van $134 mln naar $140 mln. De EBITDA-marge daalde van 17,3% naar 12,2%.
 • De nettowinst bedroeg $49 miljoen tegenover $74 miljoen vorig jaar. De nettomarge daalde van 9,5% naar 4,3%.

Terwijl de inkomsten, het bedrijfsresultaat en het nettoresultaat zijn gestegen, is de efficiëntie afgenomen. Dit was voornamelijk te wijten aan een hogere groei van de productie-inflatie in de VS, met name in de dienstensector, waarin Apollo Medical actief is, alsmede aan een klein verlies van geassocieerde ondernemingen.aandelen-apollo-medica

 • Aan het einde van de laatste verslagperiode steeg de operationele kasstroom tot 82,1 miljoen dollar, tegen 70,3 miljoen dollar eind 2021.
 • De vrije kasstroom steeg van 51,1 miljoen dollar naar 59,2 miljoen dollar tegen eind 2022.

Na de pandemie begon Apollo Medical actief te investeren in de aankoop van eigen ziekenhuizen, waardoor de kapitaaluitgaven de pan uit rezen. Dit had echter geen sterk negatief effect op de vrije kasstroom, die blijft groeien.

analyse-apollo-medica

Het bedrijf heeft een gezonde balans:

 • De totale schuld bedraagt 205,9 miljoen dollar.
 • Kasequivalenten en financiële kortetermijninvesteringen zijn goed voor 293,6 miljoen dollar.
 • De nettoschuld is -87,7 miljoen dollar.
 • De rentedekkingsratio is 13,16x.

Deze schuldenlast geeft de absolute financiële stabiliteit van de onderneming aan.

Waardering Apollo Medical Groeiaandelen

Apollo Medical handelt tegen een korting op het sectorgemiddelde voor een aantal multipliers: EV/Sales - 1,43x, EV/EBITDA - 11,66x. Analisten, waaronder de onze, verwachten een lichte stijging van het nettoresultaat van het bedrijf in 2023, daarom is de Forward P/E iets lager dan de huidige P/E.

aandelen-apollo-medica-groei


Het gemiddelde koersdoel van de investeringsbanken op Wall Street is $58,5 per aandeel. Volgens onze consensusraming is het bedrijf ondergewaardeerd volgens het sectorgemiddelde en historische multiples; de reële marktwaarde van het aandeel is $50,5 per aandeel, wat een opwaarts potentieel van 29,6% impliceert.


Belangrijkste risico's aandelen Apollo Medical kopen

 • Het risico van een mogelijke recessie kan de prognoses van de bedrijfsleiding en de hele economie in de war sturen. Hoewel de gezondheidszorgsector minder elastisch is dan andere dienstensectoren, kunnen lagere reële inkomens ertoe leiden dat mensen minder uitgeven aan gezondheidszorg.
 • Abstracte prognoses voor winstgroei. Apollo Medical verwacht voor 2023 een nettowinst tussen $49,5 miljoen en $71,5 miljoen. In het positieve scenario hoopt het bedrijf het cijfer met meer dan 40% te verhogen, maar in het negatieve scenario zal de winst met 2% dalen, wat de interesse van beleggers in het aandeel kan belemmeren. Bovendien kan het management van het bedrijf de vooruitzichten voor dit jaar verlagen, wat een negatief effect kan hebben op de aandelenkoers.
 • Risico op cyberaanvallen: Aangezien Apollo Medical een aanzienlijke hoeveelheid persoonlijke informatie over de gezondheid van zijn patiënten verwerkt, kan het uitlekken van dergelijke gevoelige gegevens de reputatie van het bedrijf aanzienlijk schaden.

En, wat denk jij? Apollo Medical aandelen kopen of niet? Wat is jouw analyse en jouw koersverwachting? Laat het ons weten! 

Disclaimer: beleggingen in effecten en andere financiële instrumenten houden altijd het risico van verlies van uw kapitaal in. De prognoses en prestaties uit het verleden zijn geen betrouwbare indicatoren voor toekomstige prestaties. Het is essentieel dat u uw eigen analyse uitvoert voordat u een belegging doet. Indien nodig dient u zorgvuldig onafhankelijk beleggingsadvies in te winnen bij een erkende professional. Het kopen van aandelen tegen IPO-prijzen kan extra beperkingen met zich meebrengen. Alle content en afbeeldingen zijn van Freedom24. Dit artikel bevat op geen enkele wijze koopadvies.

Reacties
Categorieën