Privia Health Group aandelen kopen? Analyse +29,6% Groei | Happy Investors
privia-health-group-
Aandelen Analyse
Happy Investors
Aandelen Analyse
08/13/2023
11 min

Privia Health Group aandelen kopen? Analyse +29,6% Groei | Happy Investors

08/13/2023
11 min

In dit artikel behandelen we een analyse van Privia Health Group aandelen . Privia Health Group aandelen  kopen of niet willen we doen omwille haar groeipotentieel. De markt verwacht een interessant groeipotentieel. Hoe presteert het aandeel nu, en wat zijn de koersverwachtingen? In deze analyse lees je relevante informatie ter kennisgeving.

Dit artikel is gemaakt en geschreven door Freedom24. Houdt er rekening mee dat dit artikel op geen enkele wijze persoonlijk beleggingsadvies is. In samenwerking met Freedom24 mogen wij van Happy Investors als enige in Nederland haar content publiceren. Dit doen wij louter ter inspiratie en vermaak. Op onze website vind je diverse onderwerpen, van ETF beleggen tot aan informatie over vastgoedfondsen of beleggen in aandelen en beleggen in crypto.

Wil je meer inspiratie omtrent aandelen analyses? Bekijk dan de Happy Investors analyse naar de beste aandelen. Of bekijk onze cursussen beleggen indien je wilt leren succesvol investeren in lange termijn vermogensopbouw.

Ben je nog niet bekend met Freedom24? Klik hier voor meer informatie over deze partij.

Belangrijke tip: toets het aandeel altijd op diverse factoren. Gebruik de SeekingAlpha Quant ratings voor toetsing op factoranalyse, zodat je de meest gunstig gewaardeerde aandelen binnen de sector koopt.

Over Privia Health Group, een MedTech bedrijf

Privia Health (PRVA) is een medisch technologiebedrijf dat artsen in staat stelt de interactie met patiënten te automatiseren en de administratieve werklast te verminderen. Daarnaast faciliteert Privia Health de overgang van gezondheidszorgbedrijven van Fee-for-Service naar Value-Based Care betalingsmodellen. Privia Health is opgericht in 2013 en heeft zijn hoofdkantoor in Virginia, VS.

 •  Ticker: PRVA.VS
 • Toegangsprijs: $27,70
 • Richtprijs: $35,9
 • Potentieel: 31,31%
 • Horizon: 12 maanden
 • Risico: gemiddeld
 • Positiegrootte: 2%

Analyse Privia Health Group aandelen

 • Groei van de Amerikaanse markt voor medische diensten: de uitgaven voor gezondheidszorg zullen naar verwachting met gemiddeld 5,1% per jaar groeien in 2021-2030, waarbij de gezondheidszorgsector goed is voor bijna 20% van het BBP.
 • Effectieve toepassing van een relatief nieuw model van betaling voor zorgdiensten door middel van capitulatie (Value-Based Care), dat naar verwachting nieuwe klanten zal aantrekken voor de Privia Health-perimeter. Door de implementatie van het model zullen de inkomsten en de aangepaste EBITDA-marge van het bedrijf van 2019 tot 2022 bijna verdubbelen.
 • Het bedrijf laat snelle groeicijfers zien: in 2018-2022 steeg het aantal medische instellingen-klanten van Privia Health met een CAGR van 17,9%, terwijl het aantal patiënten in het VBC-model steeg met een CAGR van 13,9%.

Waarom Privia Health aandelen kopen of niet?

Reden 1. Stijgende uitgaven voor gezondheidszorg in de VS

Volgens historische gegevens zijn de uitgaven voor gezondheidszorg in de VS voortdurend gestegen. Sinds de jaren 1950 is het bbp-aandeel van de uitgaven in de sector exponentieel gestegen en volgens onderzoek met de titel "The Growth of Health Spending in the USA: 1776 to 2026" bedroeg het in 2016 meer dan 18% van het bbp.privia-health-group-aandelenAandeel gezondheidszorg in BBP VS

Volgens een recent onderzoek van het Amerikaanse federale agentschap Centers for Medicare & Medicaid Services (CMS), dat de Medicare- en Medicaid-zorgverzekeringsprogramma's beheert, zullen de totale gezondheidsuitgaven in de VS in de periode 2021-2030 naar verwachting met gemiddeld 5,1% per jaar stijgen tot 6,8 biljoen dollar in 2030.

In deze periode zullen de uitgaven voor gezondheidszorg naar verwachting ongeveer 1,8% sneller groeien dan het bbp van de VS. Daardoor zal het aandeel van de gezondheidszorg in het bbp naar verwachting vrijwel onveranderd blijven en tot 2030 ongeveer 19,6% bedragen.privia-health-group-aandelen-analysePrognose uitgaven gezondheidszorg VS

Volgens McKinsey zullen de stijgende uitgaven voor gezondheidszorg leiden tot stijgende EBITDA's van bedrijven in de gezondheidszorg. Hun gecombineerde EBITDA zal naar verwachting groeien met een gemiddeld jaarlijks percentage van 6% tot $ 0,7 biljoen in 2025.privia-health-group-analyseEBITDA van de gezondheidszorgsector in de VS (in $ miljard)

McKinsey merkt ook op dat de investeringen in de digitalisering van de gezondheidszorg en de introductie van moderne technologieën in de sector de afgelopen jaren aanzienlijk zijn toegenomen: met een factor 2,8 tussen 2014 en 2022.

Privia Health is een van de belangrijkste begunstigden van de huidige trends. Terwijl het bedrijf profiteert van de stijgende uitgaven voor gezondheidszorg, creëert het ook platforms voor efficiëntere uitgaven, wat de kwaliteit van de gezondheidszorg op de lange termijn kan verbeteren.

Reden 2. Overschakelen op het capitulatiemodel voor de betaling van gezondheidsdiensten

In het verleden maakten de VS gebruik van een 'fee-for-service' (FFS) betalingsmodel voor gezondheidszorg. Dit model houdt in dat een patiënt afzonderlijk betaalt voor elke geleverde dienst, voorgeschreven analyse, onderzoek, enz. Volgens analisten zou het wijdverbreide gebruik van het FFS-model een negatieve impact kunnen hebben op het hele gezondheidszorgsysteem van de VS.

Het grootste probleem van het model is dat een arts bijna onbeperkte financiële middelen heeft (de meerderheid van de Amerikaanse burgers ontvangt gezondheidszorg via verschillende verzekeringsplannen en betaalt niet zelf voor de behandeling). Omdat de FFC-betalingen gekoppeld zijn aan het aantal geleverde diensten, is het voor artsen en ziekenhuizen winstgevender om patiënten dure behandelingen voor te schrijven, zelfs als dit niet direct noodzakelijk is. Als gevolg hiervan neemt de effectiviteit van het hele gezondheidszorgsysteem af, wat indirect wordt bevestigd door industrieel onderzoek.

Volgens het Commonwealth Fund lagen de Amerikaanse uitgaven voor gezondheidszorg bijvoorbeeld aanzienlijk hoger dan die van andere grote economieën: 16,9% van het bbp in 2018 vergeleken met een gemiddelde van 8,8% voor de lidstaten van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO).privia-health-group-analyse-aandelenUitgaven gezondheidszorg VS als % van BBP

Dergelijke uitgaven leiden echter niet tot kwalitatieve positieve veranderingen in de gezondheidszorg: de levensverwachting in de VS is 78,8 jaar tegenover een gemiddelde van 80,7 jaar voor de OESO-landen. De grootste economieën in Europa hebben zelfs een nog hogere levensverwachting: 81 jaar en meer.aandelen-privia-health-groupLevensverwachting in de VS

Volgens een onderzoek dat in 2019 werd uitgevoerd door het Journal of the American Medical Association, is bovendien ongeveer 25% (760 tot 935 miljard dollar) van alle kosten voor gezondheidszorg in de VS te wijten aan onnodige diensten, buitensporige administratieve kosten en fraude.

In dit verband waren de VS op zoek naar een alternatief betalingssysteem voor gezondheidszorgdiensten, wat leidde tot de creatie van het capitulatiemodel voor betaling. In tegenstelling tot FFS met betalingen per dienst/analyse, omvat het VBC-model de toewijzing van een vast bedrag per patiënt voor een bepaalde periode, bijvoorbeeld voor een maand.

Als dit bedrag de behandeling van alle patiënten binnen het model dekt, ontvangen artsen en aanbieders van capitulatiediensten extra winst. Als het bedrag niet voldoende is, lijden medische organisaties verlies. Het voordeel van het model is dat het voor artsen winstgevender wordt om meer aandacht te besteden aan preventieve onderzoeken om gezondheidstoestanden te voorkomen waarbij een patiënt een dure behandeling nodig heeft.

De effectieve werking van het model hangt grotendeels af van een technologisch platform dat toezicht houdt op de behandelingsfasen, het saldo van de fondsen en de risico's van voortijdige uitputting van het bedrag dat is toegewezen voor gezondheidszorg. Daarnaast is het voor het capitulatiemodel van vitaal belang om de resultaten van voorgaande perioden en veranderingen in het servicetarief per patiënt tijdig en correct te evalueren.

Volgens JP Morgan en Apollo Medical is er een afname in het gebruik van het FFS-model en een geleidelijke overgang naar het capitulatiemodel in de VS. Privia Health Group is een van de weinige bedrijven die momenteel hun bedrijfsmodellen herstructureren om het capitulatiemodel te gaan gebruiken. De grafiek hieronder laat zien hoe de VBC-inkomsten van het bedrijf toenemen, terwijl de FFS-inkomsten afnemen.analyse-privia-health-groupAandeel van inkomsten uit FFS (FFS-patiëntenzorg + FFS-administratieve diensten) en uit VBC (capitatie) in de structuur van de totale inkomsten van het bedrijf; bron: samengesteld door de auteur

Tegelijkertijd is het belangrijk om op te merken dat de overgang naar het VBC-betalingsmodel bijdraagt aan een aanzienlijke groei van de activiteiten van het bedrijf. Zo heeft Privia Health in recente verslagperioden een hogere omzetgroei laten zien dan voorheen, wat te zien is in onderstaande grafiek. In Q1 2023 steeg de omzet van Privia Health met 23,10%.aandelen-analyse-privia-health-groupGroei van de inkomsten van het bedrijf; bron

Het is ook belangrijk om op te merken dat de winstgevendheid van Privia Health ook toeneemt naarmate het bedrijf verschuift naar het VBC-model, volgens historische bedrijfsgegevens. De onderstaande grafiek toont de verandering in de adj. EBITDA-marge van het bedrijf op basis van de brutowinst in de afgelopen jaren.analyse-aandelen-privia-health-group-1Marginaliteit adj. EBITDA op basis van brutowinst

Er wordt dus verwacht dat de overgang van Privia Health naar het VBC-betalingsmodel het bedrijf zal helpen om zijn financiële prestaties te verbeteren.

Reden 3. Snelle groei in operationele statistieken

Het feit dat het bedrijf actief is in een opkomende markt biedt aanzienlijke groeimogelijkheden. Privia Health schat zijn doelmarkt op $1,9 biljoen, terwijl de huidige jaarlijkse omzet van het bedrijf $1,4 miljard bedraagt, wat minder is dan 1% van de doelmarkt.

Volgens Privia Health zijn er in totaal 1 miljoen Amerikaanse artsen en de meeste van hen zullen zich waarschijnlijk op de een of andere manier wenden tot technologieplatforms om de interactie met patiënten te vergemakkelijken, wat zou bijdragen aan de groei van het bedrijf.

In het eerste kwartaal van 2023 maakten 3.710 artsen gebruik van het technologieplatform van Privia Health en dit aantal neemt gestaag toe, zoals blijkt uit onderstaande grafiek.aandelen-privia-health-group-kopenGroei van het aantal artsen dat gebruik maakt van de diensten van het bedrijf

Een andere belangrijke operationele metriek die de snelle groei van het bedrijf aangeeft, is het aantal patiënten dat behandeld wordt in de zorginstellingen van haar klanten onder het VBC-betalingsmodel. Hun aantal bereikte 1,04 miljoen in Q1 2023.aandelen-kopen-privia-health-groupAantal patiënten geholpen onder het VBC-model

Aangezien de bevolking van de VS meer dan 300 miljoen mensen telt, heeft Privia Health dus een aanzienlijk potentieel om zowel het aantal patiënten als het aantal gezondheidsinstellingen dat gebruik maakt van de platforms van het bedrijf te verhogen.

Financiële analyse Privia Health Group

De financiële resultaten van Privia Health over 2022 kunnen als volgt worden samengevat:

 • De omzet bedroeg $1,36 miljard, een stijging van 40,41% ten opzichte van 2021.
 • De aangepaste EBITDA steeg van $41,38 miljoen naar $60,85 miljoen. De aangepaste EBITDA-marge steeg van 4,28% naar 4,49%.
 • Het nettoverlies bedroeg -$8,59 miljoen tegenover -$188,23 miljoen op het einde van vorig jaar. De nettomarge steeg van -19,48% naar -0,63%.

De omzet en winst stegen door de groeiende vraag naar alle diensten van het bedrijf en de snelle overgang van klanten naar het VBC-model.privia-health-group-aandelen-kopenDynamiek van de financiële prestaties van het bedrijf

De financiële resultaten van Privia Health in Q1 2023 worden hieronder weergegeven:

 • De omzet steeg met 23,10% j-o-j: van $313,80 miljoen naar $386,28 miljoen.
 • De aangepaste EBITDA steeg van $14,80 miljoen naar $16,86 miljoen. De aangepaste EBITDA-marge daalde licht van 4,72% naar 4,37%.
 • De nettowinst bedroeg $7,32 miljoen tegen een verlies van $17,51 miljoen een jaar eerder.analyse-privia-health-group-aandelenDynamiek van de financiële prestaties van het bedrijf in 1Q 2023

In Q1 2023 liet Privia Health een positieve omzet- en winstdynamiek zien, wat duidt op een aanhoudende groei van de vraag naar de diensten van het bedrijf. Het is ook vermeldenswaard dat het capitulatiesegment bijna verdubbelde, wat wijst op de groeiende populariteit van het betalingsmodel.

 • Aan het einde van 2022 daalde de operationele kasstroom tot $47,20 miljoen vergeleken met $55,06 miljoen aan het einde van 2021.
 • De vrije kasstroom is bijna gelijk aan de operationele kasstroom door de lage investeringen.

De kasstroom uit bedrijfsactiviteiten daalde voornamelijk door een vermindering van het werkkapitaal.

Bedrijfskasstroom

Het bedrijf heeft een gezonde balans:

 • De totale schuld bestaat uitsluitend uit leaseverplichtingen en bedraagt $10,81 miljoen.
 • Kasequivalenten zijn goed voor 311,23 miljoen dollar.

Dit niveau van schuldenlast geeft de absolute financiële stabiliteit van het bedrijf aan. Ook vermeldenswaard is de hoge kasreserve, waardoor het bedrijf nieuwe projecten kan lanceren en kan deelnemen aan de fusie- en overnamemarkt zonder aanzienlijke externe financiering.

Privia Health voorspelt een positieve financiële prestatiedynamiek voor 2023:

 • Omzetgroei van 14,3%-21,6% tot $1,65 miljard.
 • Adj. EBITDA stijgt met 21,6% tot $70-$74 miljoen.

De prognoses van het management geven dus extra vertrouwen in de potentiële waardegroei van het bedrijf.

Waardering Privia Health Group aandelen

Privia Health handelt met een premie ten opzichte van het sectorgemiddelde op EV/Sales van 1,95x, EV/EBITDA van 44,20x en een discount op P/E van 192,93x, Fwd P/E van 119,05x. De premie wordt verklaard door de hoge groeipercentages van de financiële sector, die het bedrijf de afgelopen jaren heeft gerealiseerd en naar verwachting in de nabije toekomst zal voortzetten.analyse-privia-health-group-aandelen-kopenVergelijkbare score

Het gemiddelde koersdoel van de top 7 investeringsbanken van Wall Street is $38,6 per aandeel. Volgens onze consensus is het bedrijf ondergewaardeerd op basis van historische multiples; de reële marktwaarde van het aandeel is $ 35,9, wat een opwaarts potentieel van 29,6% impliceert.privia-health-group-aandelen-of-nietKoersdoelen van investeringsbanken

Belangrijkste risico's Privia Health Group aandelen kopen

 • Mogelijke veranderingen in de wettelijke regulering van de gezondheidszorg kunnen leiden tot gedwongen aanpassingen in het bedrijfsmodel van Privia Health, wat de effectiviteit ervan kan verminderen.
 • Operationeel efficiëntierisico: aangezien het VBC-model een vast verzekerd bedrag toekent aan elke patiënt voor een bepaalde periode, kan het bedrijf verliezen lijden als de beschikbare middelen niet volstaan om de patiënt volledig te behandelen. In dit opzicht kan een voortijdige verhoging van de tarieven tot verliezen leiden.
 • Risico's van cyberaanvallen: Aangezien Privia Health een aanzienlijke hoeveelheid persoonlijke informatie over de gezondheid van zijn patiënten verwerkt, zou het uitlekken van dergelijke gevoelige gegevens de reputatie van het bedrijf aanzienlijk kunnen schaden.

En, wat denk jij? Privia Health Group aandelen kopen of niet? Wat is jouw analyse en jouw koersverwachting? Laat het ons weten! 

 Disclaimer: beleggingen in effecten en andere financiële instrumenten houden altijd het risico van verlies van uw kapitaal in. De prognoses en prestaties uit het verleden zijn geen betrouwbare indicatoren voor toekomstige prestaties. Het is essentieel dat u uw eigen analyse uitvoert voordat u een belegging doet. Indien nodig dient u zorgvuldig onafhankelijk beleggingsadvies in te winnen bij een erkende professional. Het kopen van aandelen tegen IPO-prijzen kan extra beperkingen met zich meebrengen. Alle content en afbeeldingen zijn van Freedom24. Dit artikel bevat op geen enkele wijze koopadvies.

Reacties
Categorieën