AMN Healthcare aandelen kopen? Analyse +41% Groei | Happy Investors
aandelen-amn-healthcare-analyse-groei
Aandelen Analyse
Happy Investors
Aandelen Analyse
05/08/2023
8 min

AMN Healthcare aandelen kopen? Analyse +41% Groei | Happy Investors

05/08/2023
8 min

In dit artikel behandelen we een analyse van AMN Healthcare  aandelen. AMN Healthcare  aandelen kopen of niet willen we doen omwille van haar groeipotentieel. De markt verwacht een interessant groeipotentieel. Hoe presteert het aandeel nu, en wat zijn de koersverwachtingen? In deze analyse lees je relevante informatie ter kennisgeving.

Dit artikel is gemaakt en geschreven door Freedom24. Houdt er rekening me dat dit artikel op geen enkele wijze persoonlijk beleggingsadvies is. In samenwerking met Freedom24 mogen wij van Happy Investors als enige in Nederland haar content publiceren. Dit doen wij louter ter inspiratie en vermaak. Op onze website vind je diverse onderwerpen, van ETF beleggen tot aan informatie over vastgoedfondsen of beleggen in aandelen en beleggen in crypto.

Wil je meer inspiratie omtrent aandelen analyses? Bekijk dan de Happy Investors analyse naar de beste aandelen. Of bekijk onze cursussen beleggen indien je wilt leren succesvol investeren in lange termijn vermogensopbouw.

Ben je nog niet bekend met Freedom24? Klik hier voor meer informatie over deze partij.

Over AMN Healthcare, leverancier van personeelsoplossingen voor de gezondheidszorg

AMN Healthcare Services (AMN) levert personeelsoplossingen voor de gezondheidszorg en personeelsdiensten aan ziekenhuizen en andere zorgverleners in de VS. Het bedrijf is actief in drie segmenten: Nurse Recruiting and Related Solutions, Physician and Leadership Solutions, en Technology and Workforce Solutions. AMN Healthcare werd opgericht in 1985 en heeft haar hoofdkantoor in Dallas, Texas.

 • Ticker: AMN
 • Toegangsprijs:$88.95
 • Richtprijs: $118,5
 • Potentieel: 41,2%
 • Horizon: 12 maanden
 • Risico: Hoog
 • Positiegrootte: 2%

Analyse AMN Healthcare aandelen met groeipotentie

 • Volgens ons zijn de tegenslagen voor AMN Healthcare tijdelijk en blijft het langetermijnpotentieel van het bedrijf veelbelovend.
 • Demografische trends en een ernstig tekort aan gezondheidswerkers bieden AMN Healthcare aanzienlijke groeimogelijkheden.
 • Wij verwachten dat de marges van AMN Healthcare zullen groeien naarmate het omzetaandeel van het segment Technology and Workforce Solutions toeneemt.
 • Met een sterke balans en leencapaciteit beschikt AMN Healthcare over de nodige flexibiliteit om nieuwe overnames en agressievere aandeleninkopen na te streven.
 • AMN Healthcare zou een aandeleninkoop van $551 miljoen kunnen uitvoeren, wat ongeveer 16% van de huidige marktkapitalisatie van het bedrijf is.
 • Het bedrijf handelt met korting op het sectorgemiddelde. Volgens de consensus op Wall Street heeft het aandeel een opwaarts potentieel van 41,2%.

Waarom AMN Healthcare aandelen kopen of niet?

Reden 1. Tijdelijke tegenwind en potentieel op lange termijn

De COVID-19 pandemie heeft de talentenmarkt in de gezondheidszorg aanzienlijk beïnvloed. De enorme vraag naar arbeidskrachten in de sector ging gepaard met een daling van het aanbod als gevolg van de burn-out van medisch personeel. Als gevolg daarvan hebben bedrijven die personeelsoplossingen bieden aan ziekenhuizen en andere zorginstellingen aanzienlijke ruggensteun ondervonden.

Als grootste speler in de sector is AMN Healthcare een van de belangrijkste begunstigden van het tekort aan arbeidskrachten geworden. Te midden van een recordvraag naar verpleegkundigen en gezondheidswerkers zijn de inkomsten van het bedrijf van 2020 tot 2022 meer dan verdubbeld en de netto-inkomsten verviervoudigd. De abnormale vraag is echter niet stabiel. Hoewel de financiële prestaties van het bedrijf in 2022 groeiden, liet het vierde kwartaal een aanzienlijke daling zien: de inkomsten daalden met 17% en de nettowinst met 30% op jaarbasis.amn-healthcare-aandelen

De hoge volatiliteit van de bedrijfsresultaten werd weerspiegeld in de marktwaarde van het aandeel: ondanks een verviervoudiging van het nettoresultaat sinds 2019 steeg de kapitalisatie van het bedrijf met slechts 19,9%.

Wij denken dat de tegenwind tijdelijk is en dat het langetermijnpotentieel van AMN Healthcare veelbelovend blijft. De vraag naar de diensten van het bedrijf, de salarissen van verpleegkundigen en de factureringstarieven die het bedrijf klanten aanrekent, liggen nog steeds hoger dan in 2019. Het management van AMN Healthcare verwacht dat de cijfers zich in 2023 zullen stabiliseren en boven de pre-COVID-niveaus zullen blijven.

De volgende factoren ondersteunen het optimisme over de vooruitzichten van het bedrijf:

 • Er is nog steeds een tekort op de markt van medisch personeel, met name verpleegkundigen. Volgens de American Nurses Association (ANA) overtrof het aantal openstaande vacatures voor verpleegkundigen vergelijkbare aantallen voor elk ander beroep in 2022. Bovendien voorspelt het Amerikaanse Bureau of Labor Statistics dat er tussen 2020 en 2030 meer dan 275.000 extra verpleegkundigen nodig zullen zijn. De vraag naar verpleegkundigen zal naar verwachting sneller groeien dan voor enig ander beroep in de VS tot 2026.
 • De patiënten die hun behandelingen in 2020 hebben uitgesteld, zullen ook de vraag naar zorgverleners stimuleren. Ongeveer 28,4 miljoen electieve operaties werden in 2020 wereldwijd geannuleerd of uitgesteld, volgens CovidSurg. Dit gebeurde om uiteenlopende redenen, van lockdowns tot algemene bezorgdheid over COVID-19. De industrie heeft dus een aanzienlijke achterstand.
 • Volgens het US Census Bureau zal het aantal Amerikanen van 65 jaar en ouder in 2030 73 miljoen bedragen en 21% van de bevolking uitmaken. In 2020 werden zij geschat op 56 miljoen, wat overeenkomt met 17% van de bevolking van het land. Bovendien wordt verwacht dat de technologische vooruitgang in de gezondheidszorg de levensverwachting zal verhogen. Met andere woorden, demografische trends zullen de groei van de gezondheidszorg stimuleren en daarmee de vraag naar arbeidskrachten in de sector.amn-healthcare-analyse

Ondanks de tijdelijke tegenwind van het hoge basiseffect en de daling van de vraag na de COOVID, behoudt de gezondheidszorg dus een aanzienlijk groeipotentieel op lange termijn. Als grootste aanbieder van HR-oplossingen in de sector zal AMN Healthcare een van de belangrijkste begunstigden van deze groei zijn.

Reden 2. Groei van het segment Technologie en personeelsoplossingen

AMN Healthcare biedt ziekenhuizen en andere zorginstellingen taaldiensten, vendor management systemen ("VMS"), personeelsoptimalisatie, virtuele zorg, credentialing oplossingen en uitbestede oplossingen als onderdeel van haar Technology and Workforce Solutions segment.

Hoewel dit segment slechts 11% van de totale inkomsten van de onderneming vertegenwoordigt, vertoont het het hoogste groeipercentage. Zo groeide het segment volgens de resultaten van het laatste kwartaal met 14% en overtrof daarmee de prognose van het management van 10%. Voor het hele jaar 2022 steeg de omzet van het segment met 41%. Technology and Workforce Solutions is ook het meest winstgevende segment van het bedrijf, met bruto- en operationele marges van respectievelijk 76,0% en 53,2%. Tegelijkertijd staat Nurse Recruiting and Related Solutions, het grootste segment van het bedrijf, op respectievelijk 26,3% en 14,5%. Naarmate het omzetaandeel van Technology and Workforce Solutions groeit, zullen de marges van AMN Healthcare dus ook toenemen. aandelen-amn-healthcare

De belangrijkste groeimotor voor het segment was de in 2020 door AMN Healthcare overgenomen taaldienst. Dankzij deze dienst kan het bedrijf diensten van hoge kwaliteit leveren aan patiënten met beperkte kennis van het Engels en aan dove en slechthorende patiënten. Sinds de overname zijn de inkomsten van deze dienst verdubbeld. Aangezien het niveau van digitalisering in de sector relatief laag blijft, denken wij dat het segment op lange termijn een organische groei zal handhaven.

Reden 3. Kapitaaltoewijzing

Dankzij een solide kasstroom en groeiende financiële prestaties kan AMN Healthcare een evenwichtige aanpak van de kapitaalallocatie handhaven. Historisch gezien is schuldafbouw de prioriteit van het bedrijf, waarbij ongeveer de helft van de beschikbare middelen wordt besteed aan schuldaflossing, 35% aan fusies en overnames en slechts 11% aan aandeleninkoop. AMN Healthcare keert geen dividend uit.analyse-amn-healthcare

Op dit moment is de financiële hefboom van het bedrijf 1x, ruim onder het streefniveau van 2-2,5x. Met een sterke balans en leencapaciteit heeft AMN Healthcare de nodige flexibiliteit om nieuwe overnames en agressievere aandeleninkopen na te streven. In het afgelopen kwartaal heeft het bedrijf 2,4 miljoen aandelen ingekocht ter waarde van $275 miljoen. Met het huidige programma kan AMN Healthcare voor nog eens $551 miljoen aan aandelen terugkopen, ongeveer 16% van de huidige marktkapitalisatie van het bedrijf.

Financiële analyse AMN Healthcare aandelen

De financiële prestaties van AMN Healthcare in 2022 kunnen als volgt worden samengevat:

 • De omzet bedroeg 4,48 miljard dollar, een stijging van 31,6% ten opzichte van een jaar eerder.
 • De brutowinst steeg van $1,31 miljard naar $1,72 miljard. De brutomarge daalde licht van 32,87% naar 32,74%.
 • Het bedrijfsresultaat bedroeg $ 647,1 miljoen tegenover $ 478,0 miljoen een jaar eerder. De operationele marge steeg van 12,00% naar 12,34%.
 • Het nettoresultaat steeg van 327,1 miljoen dollar naar 443,4 miljoen dollar. De nettomarge steeg van 8,21% naar 8,46%amn-healthcare-aandelen-analyseamn-healthcare-analyse-aandelen

Vorig kwartaal benadrukte het management van AMN Healthcare dat het bedrijf in 2023 zal terugkeren naar een normaal seizoenspatroon. Hoewel de feitelijke resultaten in het vierde kwartaal beter waren dan verwacht, zien we op korte termijn waarschijnlijk een omzetdaling van ongeveer 20%-25%. Volgens ons is de daling al ingeprijsd. Verwacht wordt dat de cijfers zich al in 2023 zullen stabiliseren.

AMN Healthcare genereert een solide kasstroom. Eind 2022 bedroegen de kasmiddelen uit operaties $653,7 miljoen, vergeleken met $305,4 miljoen een jaar eerder. De vrije kasstroom steeg van $251,8 miljoen naar $577,9 miljoen.aandelen-amn-healthcare-analyse

Het bedrijf heeft een sterke balans met een totale schuld van $850 miljoen, kasequivalenten en kortetermijninvesteringen van $64,5 miljoen en een nettoschuld van $785,5 miljoen, wat lager is dan de aangepaste EBITDA op jaarbasis van $847 miljoen (nettoschuld / EBITDA - 0,93x).

Waardering AMN Healthcare groeiaandelen

Naast de directe concurrenten Healthcare Services Group en Cross Country Healthcare, omvat onze benchmarking steekproef ook gezondheidszorgbedrijven zoals Hims & Hers Health, Addus HomeCare, DocGo, en Doximity. AMN Healthcare wordt verhandeld tegen een lagere prijs dan vergelijkbare bedrijven op basis van de volgende multiples: EV/Sales - 0,82x, EV/EBITDA - 5,49x, P/Cashflow - 5,34x, P/E - 8,72x, FWD P/E - 12,93x.analyse-amn-healthcare-aandelen

Het minimale koersdoel van investeringsbanken dat door BMO Capital Markets is vastgesteld is $100 per aandeel. Truist Securities schat AMN op $140 per aandeel. Volgens de consensus op Wall Street is de reële marktwaarde van het aandeel $118,5, wat een opwaarts potentieel van 41,2% impliceert.analyse-aandelen-amn-healthcare


Belangrijkste risico's AMN Healthcare aandelen kopen

 • De grote volatiliteit in de financiële prestaties van AMN Healthcare als gevolg van de pandemie in de afgelopen jaren maakt het veel moeilijker om de toekomstige bedrijfsresultaten van het bedrijf te voorspellen. De mogelijkheid bestaat dat de huidige consensus rond de vooruitzichten van AMN Healthcare te optimistisch is en dat de prestaties van het bedrijf zich in 2023 niet zullen stabiliseren en verder zullen dalen. In dat geval kan het aandeel onder het huidige niveau worden verhandeld.
 • In de afgelopen jaren zijn veel alternatieve manieren van medische zorgverlening op de markt verschenen, zoals kleinschalige geneeskunde, telegeneeskunde en thuiszorg. Ook veranderingen in vergoedingsmodellen en overheidsvoorschriften zijn van invloed op de gezondheidszorg. Als AMN Healthcare er niet in slaagt tijdig te reageren op de veranderende marktomstandigheden, kan het zijn concurrentievoordelen verliezen.

En, wat denk jij? AMN Healthcare  aandelen kopen of niet? Wat is jouw analyse en jouw koersverwachting? Laat het ons weten!

Disclaimer: beleggingen in effecten en andere financiële instrumenten houden altijd het risico van verlies van uw kapitaal in. De prognoses en prestaties uit het verleden zijn geen betrouwbare indicatoren voor toekomstige prestaties. Het is essentieel dat u uw eigen analyse uitvoert voordat u een belegging doet. Indien nodig dient u zorgvuldig onafhankelijk beleggingsadvies in te winnen bij een erkende professional. Het kopen van aandelen tegen IPO-prijzen kan extra beperkingen met zich meebrengen. Alle content en afbeeldingen zijn van Freedom24. Dit artikel bevat op geen enkele wijze koopadvies.

Reacties
Categorieën