SFL Corp Aandelen kopen of niet? Analyse +34% Groei | Happy Investors
dividend-sfl-corp-aandelen-1
Aandelen Analyse
Happy Investors
Aandelen Analyse
05/19/2023
9 min

SFL Corp Aandelen kopen of niet? Analyse +34% Groei | Happy Investors

05/19/2023
9 min

In dit artikel behandelen we een analyse van SFL Corp aandelen. SFL Corp aandelen kopen of niet willen we doen omwille haar groeipotentieel. De markt verwacht een interessant groeipotentieel. Hoe presteert het aandeel nu, en wat zijn de koersverwachtingen? In deze analyse lees je relevante informatie ter kennisgeving.

Dit artikel is gemaakt en geschreven door Freedom24. Houdt er rekening mee dat dit artikel op geen enkele wijze persoonlijk beleggingsadvies is. In samenwerking met Freedom24 mogen wij van Happy Investors als enige in Nederland haar content publiceren. Dit doen wij louter ter inspiratie en vermaak. Op onze website vind je diverse onderwerpen, van ETF beleggen tot aan informatie over vastgoedfondsen of beleggen in aandelen en beleggen in crypto.

Wil je meer inspiratie omtrent aandelen analyses? Bekijk dan de Happy Investors analyse naar de beste aandelen. Of bekijk onze cursussen beleggen indien je wilt leren succesvol investeren in lange termijn vermogensopbouw.

Ben je nog niet bekend met Freedom24? Klik hier voor meer informatie over deze partij.

Over SFL Corp, Scheepseigenaar en bevrachter

SFL Corp. is een scheepseigenaar met een groot aantal schepen en twee boorplatforms. Het hoofdkantoor is gevestigd in Hamilton, Bermuda.

 • Ticker: SFL
 • Toegangsprijs: 8,75 dollar
 • Richtprijs: $12
 • Potentieel: 34,1%
 • Horizon: 12 maanden
 • Risico: gemiddeld
 • Positiegrootte: 2%

Analyse SFL Corp groeiaandelen

De volgende factoren zullen naar verwachting de aandelenkoers van het bedrijf ondersteunen:

 • Een gediversifieerde portefeuille van schepen die jonger zijn dan het sectorgemiddelde;
 • Door een combinatie van lange en korte chartercontracten kan de onderneming profiteren van de sterke marktomstandigheden;
 • Groei van de vrachttarieven op de markt voor droge lading en olietankers als gevolg van geopolitieke spanningen.

SFL Corp aandelen kopen of niet?

Reden 1. Gediversifieerde activaportefeuille

SFL is een belangrijke rederij die verschillende vrachtexporteurs voorziet van zeeschepen op basis van charterovereenkomsten. SFL ging in juli 2004 naar de beurs. Op dat ogenblik was SFL een dochteronderneming van Frontline Ltd. (FRO) die olietankers exploiteerde. (FRO) en had voornamelijk ruwe-olietankers en enkele bulkschepen in portefeuille. Vandaag is SFL een onafhankelijke onderneming met een veel meer gediversifieerde activaportefeuille die thans omvat:

 • 9 olietankers (1 Very Large Crude Carrier (VLCC), 8 schepen van de Suezmax-klasse);
 • 6 Aframax tankers voor olieproducten;
 • 2 chemische tankers;
 • 15 droge bulkschepen (8 Capesize-schepen, 2 Kamsarmax-schepen, 5 Supramax-schepen);
 • 36 containerschepen;
 • 3 autovervoerders;
 • 2 boortorens.

De meeste SFL-schepen worden gecharterd op basis van langetermijncontracten. De gemiddelde charterperiode bedraagt ongeveer 4,9 jaar voor olietankers, 6,8 jaar voor containerschepen, 5,6 jaar voor bulkschepen, 9,2 jaar voor autoschepen en 5,5 jaar voor booreilanden.sfl-corp-aandelenSommige schepen worden ingezet op basis van spotcontracten, waardoor de onderneming kan profiteren van de huidige sterke marktomstandigheden. De schepen die op basis van spotcontracten worden ingezet, omvatten 1 olietanker, 2 chemicaliëntankers, 7 bulkschepen en 1 containerschip. Bovendien zijn 8 Capesize drogeladingschepen van SFL gecharterd tot 2025 in het kader van een productieverdelingsovereenkomst met Golden Ocean. Volgens de overeenkomst ontvangt SFL 33% van de winst van Golden Ocean op elk schip, bovenop de basisvrachttarieven.

SFL rust haar schepen geleidelijk uit met scrubbers, speciale apparaten die helpen brandstof te besparen en de koolstofuitstoot te verminderen. Momenteel beschikken 7 containerschepen en 1 autoschip over de apparatuur. Dankzij scrubbers kon SFL in 2022 24,8 miljoen dollar op brandstofkosten besparen, en de verdere installatie ervan biedt nog meer mogelijkheden om de brandstofkosten te verlagen.

De meeste schepen van SFL zijn jong: de gemiddelde leeftijd van een olietanker is 6,3 jaar tegenover een sectorgemiddelde van 19,7 jaar, en de gemiddelde leeftijd van een containerschip is 10,9 jaar tegenover 13,7 jaar in de sector.sfl-corp-analyse

Zo beschikt SFL over een gediversifieerde portefeuille van jonge schepen die zowel op lange termijn als op spotcontracten worden gecharterd. In september 2022, toen de vrachttarieven daalden, kocht SFL twee containerschepen en charterde deze onmiddellijk voor zeven jaar aan Maersk, om zich zo te beschermen tegen latere tariefdalingen.sfl-corp-aandelen-analyseEvenzo heeft SFL in augustus 2022, toen de vrachttarieven voor tankers weer groeiden (zie onderstaande grafiek), vier Suezmax-olietankers gekocht en voor zes jaar gecharterd aan Koch Industries. Wij geloven dus dat SFL dankzij de succesvolle overeenkomsten die in 2022 werden gesloten en de sterke marktvoorwaarden in 2023 haar financiële resultaten van de vorige jaren opnieuw zal overtreffen.

Reden 2. Sterke omstandigheden op de markten voor olietankers en bulkcarriers

Nadat de wereldwijde zeevervoersmarkt zich had gestabiliseerd en de vrachttarieven in 2020-2021 waren gedaald, kreeg de markt in 2022 te maken met een nieuwe crisis als gevolg van de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. Door de weigering van Europa om Russische ruwe olie te kopen, werden de olievrachtstromen voornamelijk omgeleid naar India en China.sfl-corp-analyse-aandelen

Door de veranderingen op de afzetmarkten zijn de routes voor de Russische olie-export over zee aanzienlijk langer geworden. Hierdoor is de vraag naar tankers met een groter draagvermogen toegenomen. Zo wordt 79% en 21% van de Russische olie-export naar China uitgevoerd door respectievelijk Aframax- en Suezmax-tankers.sfl-corp-groei-aandelen

De situatie met betrekking tot de olie-export naar India is vergelijkbaar: Aframax en Suezmax vervoeren respectievelijk 49% en 51% van de Russische ruwe olie, hoewel Rusland tot 2022 nauwelijks ruwe olie aan India had verkocht.sfl-corp-aandelen-groeiTegelijkertijd bleef het volume van de olietoevoer naar Europa door Aframax- en Suezmax-tankers vrijwel ongewijzigd: zij nemen nog steeds ongeveer 64% van alle leveringen voor hun rekening.aandelen-sfl-corpZo hebben de veranderingen in de oliestromen geleid tot een grotere vraag naar tankers van de Aframax- en Suezmax-klasse, zoals blijkt uit de stijgende vrachttarieven. In mei 2023 overschreden de tarieven voor Aframax- en Suezmax-tankers 40.000 dollar per dag, meer dan een verdubbeling ten opzichte van 2021. De huidige tariefstijging valt op omdat de Aframax- en Suezmax-tankers momenteel duurder zijn dan de grotere VLCC's, wat gewoonlijk niet het geval is.analyse-sfl-corpZoals hierboven is opgemerkt, zijn 8 van de 9 olietankers van SFL van de Suezmax-klasse en is 1 van de 9 in de vaart op basis van een spotcontract. Bovendien zijn alle tankers van SFL voor het vervoer van olieproducten van de Aframax-klasse. Het huidige marktklimaat voor het vervoer van olie over zee is dus gunstig voor SFL.

De aangegeven trends in verband met de oorlog in Oekraïne hebben ook gevolgen voor de drogeladingmarkt. Enerzijds werd een deel van de Russische producten verlegd naar Aziatische markten, voornamelijk naar China, waardoor de vraag naar drogebulkschepen met een hoger draagvermogen toenam.

aandelen-analyse-sfl-corp-1Anderzijds heeft China met de versoepeling van zijn beleid van COVID-19 beperkingen de voorwaarden geschapen voor een hogere groei van de economie van het land. Analisten merken op dat China de invoer van aardgas en LNG heeft verminderd en tijdelijk is overgeschakeld op de aankoop van steenkool om de economie tegen lagere prijzen "nieuw leven in te blazen". Dit wordt bewezen door de recordinvoer van steenkool door het land begin 2023.analyse-aandelen-sfl-corpNaast bovengenoemde trends wordt de vraag naar grotere schepen met laadvermogen ondersteund door de tijdelijke weigering van een aantal Europese landen om Oekraïens graan te kopen. De verboden zijn ingesteld door Bulgarije, Hongarije, Polen, Roemenië en Slowakije, de landen die geografisch gezien het dichtst bij Oekraïne liggen. Bijgevolg gaat de Oekraïense graanexport naar verder weg gelegen EU-landen en naar Afrika door. Voor deze leveringen zijn grotere schepen nodig, wat blijkt uit de hernieuwde stijging van de vrachtprijzen.

De schepen met de meeste tariefstijgingen zijn de Capesize-klasse schepen, die de helft van de SFL-vloot uitmaken. In april 2023 bereikten de vrachttarieven $21.500 tegenover ongeveer $14.000 in het najaar van 2022. De vrachttarieven voor Kamsarmax- en Supramax-schepen stegen gematigder, met respectievelijk ongeveer 10% en 30%. De helft van de bulkcarriers van SFL werkt op basis van spotcontracten, waardoor het bedrijf optimaal kan profiteren van de sterke marktomstandigheden.aandelen-sfl-corp-groeiWij menen derhalve dat de huidige marktomstandigheden gunstig zijn voor SFL, hetgeen zou moeten leiden tot sterkere financiële resultaten dit jaar.

Financiële analyse SFL Corp aandelen

De financiële resultaten van SFL Corp. voor 2022 kunnen als volgt worden samengevat:

 • De inkomsten bedroegen 670 miljoen dollar, een stijging van 30,58% op jaarbasis.
 • EBITDA steeg van $381 miljoen naar $463 miljoen. De EBITDA-marge daalde van 74,24% naar 69,11%.
 • De nettowinst bedroeg 164 miljoen dollar tegen 203 miljoen dollar een jaar eerder. De nettomarge daalde licht van 32,01% naar 30,25%.

Inkomsten en winst stegen door de toename van het aantal tijdcharterritten, wat leidde tot hogere exploitatiekosten, wat de marges beïnvloedde.aandelen-sfl-corp-analyse

 • Aan het einde van de laatste verslagperiode steeg de operationele kasstroom tot 355 miljoen dollar, tegen 294 miljoen dollar in 2021.
 • De vrije kasstroom steeg van -$288 miljoen naar -$247 miljoen tegen eind 2022.

De sterke daling van de vrije kasstroom in 2021 wordt veroorzaakt door de aankoop van schepen. Door betere bedrijfsresultaten in 2022 vertoont de vrije kasstroom echter een positieve trend.analyse-sfl-corp-aandelenHet bedrijf heeft een verhoogde schuldenlast:

 • De totale schuld bedraagt 2,7 miljard dollar.
 • Kasequivalenten en financiële investeringen zijn goed voor 196 miljoen dollar.
 • De nettoschuld is $2,5 miljard, 5,4x EBITDA voor 2022 (Net/EBITDA van 5,35x).
 • De rentedekkingsratio is 2,4x.

Het schuldniveau wijst op een zwakke financiële stabiliteit van de onderneming. Niettemin is de onderneming er het afgelopen jaar in geslaagd haar financiële positie te verbeteren door de verhouding tussen nettoschuld en EBITDA te verlagen.analyse-sfl-corp-groei

Waardering SFL Corp groeiaandelen

SFL Corp. handelt boven het sectorgemiddelde op EV/Sales van 5,38x, in lijn met het sectorgemiddelde op EV/EBITDA van 7,79x en verdisconteerd op P/E van 5,89x en Fwd P/E van 6,64xgroei-sfl-corp

Het koersdoel van investeringsbank B. Riley is $12 per aandeel, wat in lijn is met onze consensus. Het aandeel is ondergewaardeerd volgens historische multiples; de reële marktwaarde is $12, wat een opwaarts potentieel van 34,1% inhoudt.

Belangrijkste risico's SFL Corp aandelen kopen

 • De vrachttarieven voor containerschepen, die meer dan een derde van de inkomsten van SFL uitmaken, dalen momenteel. Tegelijkertijd worden bijna alle schepen van dit type gecharterd op basis van langetermijncontracten, waardoor het effect van de huidige markttrend onbeduidend is.
 • De onderneming beheert haar portefeuille van schepen actief en verkoopt en koopt verschillende eenheden per jaar. Gewoonlijk wordt een nieuw gekocht schip onmiddellijk voor een lange periode gecharterd. Indien SFL nieuwe schepen chartert in een periode waarin de tarieven laag zijn, kan dit de onderneming beletten te profiteren van sterke marktomstandigheden in geval van stijgende tarieven.
 • Aangezien de meeste exportroutes momenteel naar China en India gaan, kan een daling van het olieverbruik in deze landen een negatief effect hebben op de vrachttarieven.
 • Een eventuele recessie of vertraging van de wereldeconomie kan leiden tot een daling van het verbruik van de over zee vervoerde goederen en grondstoffen.

En, wat denk jij? SFL Corp aandelen kopen of niet? Wat is jouw analyse en jouw koersverwachting? Laat het ons weten! 

Disclaimer: beleggingen in effecten en andere financiële instrumenten houden altijd het risico van verlies van uw kapitaal in. De prognoses en prestaties uit het verleden zijn geen betrouwbare indicatoren voor toekomstige prestaties. Het is essentieel dat u uw eigen analyse uitvoert voordat u een belegging doet. Indien nodig dient u zorgvuldig onafhankelijk beleggingsadvies in te winnen bij een erkende professional. Het kopen van aandelen tegen IPO-prijzen kan extra beperkingen met zich meebrengen. Alle content en afbeeldingen zijn van Freedom24. Dit artikel bevat op geen enkele wijze koopadvies.

Reacties
Categorieën