Encompass Health aandelen kopen of niet? Analyse +26,2% Groei | Happy Investors
Encompass Health
Aandelen Analyse
Happy Investors
Aandelen Analyse
12/13/2023
12 min

Encompass Health aandelen kopen of niet? Analyse +26,2% Groei | Happy Investors

12/13/2023
12 min

In dit artikel behandelen we een analyse van Encompass Health   aandelen. Encompass Health aandelen kopen of niet willen we doen omwille haar groeipotentieel. De markt verwacht een interessant groeipotentieel. Hoe presteert het aandeel nu, en wat zijn de koersverwachtingen? In deze analyse lees je relevante informatie ter kennisgeving.

Dit artikel is gemaakt en geschreven door Freedom24. Houdt er rekening mee dat dit artikel op geen enkele wijze persoonlijk beleggingsadvies is. In samenwerking met Freedom24 mogen wij van Happy Investors als enige in Nederland haar content publiceren. Dit doen wij louter ter inspiratie en vermaak. Op onze website vind je diverse onderwerpen, van ETF beleggen tot aan informatie over vastgoedfondsen of beleggen in aandelen en beleggen in crypto.

Wil je meer inspiratie omtrent aandelen analyses? Bekijk dan de Happy Investors analyse naar de beste aandelen. Of bekijk onze cursussen beleggen indien je wilt leren succesvol investeren in lange termijn vermogensopbouw.

Over Encompass Health, een zorgaanbieder

Encompass Health (EHC) levert thuiszorg- en revalidatiediensten, die nodig zijn voor volledig herstel van patiënten nadat de hoofdbehandeling is afgerond. Het portfolio van het bedrijf omvat momenteel 159 medische centra, waarvan sommige opereren op basis van samenwerking met spoedeisende hulpafdelingen, die zorgen voor een stabiele instroom van klanten. Encompass Health is opgericht in 1984 en heeft zijn hoofdkantoor in Alabama, de VS.

 • Ticker: EHC
 • Toegangsprijs: $63,4
 • Richtprijs: $80
 • Potentieel: 26,2%
 • Horizon: 10 maanden
 • Risico: gemiddeld
 • Positiegrootte: 2%

Analyse Encompass Health aandelen

 • De wereldwijde trend van het groeiende aandeel ouderen in de bevolkingsstructuur leidt tot een toename van het aantal gevallen van hart- en vaatziekten, evenals complexe verwondingen en fracturen, die een revalidatiebehandeling vereisen.
 • Sterke marktpositie: Encompass Health ziekenhuizen zijn goed voor 61% van alle Amerikaanse stroke rehabilitation accreditaties, 97% van het aantal voor heupfracturen en 78% voor traumatisch hersenletsel.
 • Meer dan een derde van de revalidatiecentra van het bedrijf werkt als joint venture met ziekenhuizen voor spoedeisende hulp, die hun patiënten naar Encompass Health doorverwijzen voor revalidatie na afronding van de hoofdbehandeling.
 • Ongeveer 70% van de inkomsten van het bedrijf is afkomstig van de federaal gefinancierde Medicare- en Medicaid-verzekeringsplannen, waardoor de vraag zelfs tijdens een economische vertraging stabiel blijft, omdat patiënten niet hoeven te besparen op hun behandelingen.
 • De strategie van Encompass Health tot 2027 omvat de opening van 6-10 nieuwe ziekenhuizen per jaar, met 153 operationele medische centra vanaf eind 2022.
 • Het bedrijf heeft een aandeleninkoopprogramma met een geautoriseerd bedrag gelijk aan 0,82% van de marktkapitalisatie en keert ook dividenden uit met een jaarlijks rendement van 0,95%.

Waarom Encompass Health aandelen kopen?

Reden 1. Stabiel bedrijf in turbulente omstandigheden

Encompass Health houdt zich bezig met het beheer van medische centra die revalidatiebehandeling (postacute zorg) bieden in stationaire omstandigheden. Revalidatie is nodig als patiënten hun intensieve behandelingen (acute zorg) op spoedeisende hulpafdelingen hebben afgerond, maar nog steeds aandoeningen hebben waardoor ze niet kunnen terugkeren naar het normale leven.

Aan het einde van 2022 kwam 91% van alle patiënten van Encompass Health naar de ziekenhuizen van het bedrijf via spoedeisende hulpafdelingen. Bijna alle patiënten hadden te maken met fysieke of cognitieve beperkingen veroorzaakt door beroertes, hartaanvallen, heupfracturen, gewrichtsontwrichtingen, snijwonden, ernstige brandwonden en verschillende neurologische aandoeningen, waarvoor in de meeste gevallen revalidatie in een ziekenhuis nodig was na het ondergaan van primaire behandeling.

Het is vermeldenswaard dat de risico's van de meeste van de hierboven genoemde ziekten verergeren naarmate het menselijk lichaam ouder wordt.

Zo is volgens onderzoek van The National Center for Biotechnology Information het aantal fracturen dat leidt tot ziekenhuisopname duidelijk afhankelijk van iemands leeftijd. Zoals de grafiek hieronder laat zien, neemt het aantal fracturen per 10.000 mensen bij mensen ouder dan 70 jaar exponentieel toe. Het is ook het overwegen waard dat het op deze leeftijd vaak moeilijk is voor een persoon om voor zichzelf te zorgen zonder hulp van buitenaf, en daarom nemen oudere generaties vaker hun toevlucht tot revalidatiecentra.

encompass-health

Naast fracturen neemt ook het aantal hart- en vaatziekten, die dodelijk kunnen zijn, toe met de leeftijd. Dergelijke ziekten zijn bijvoorbeeld beroertes, waarvan het risico in de VS ongeveer 15 keer hoger is voor mensen van 60-79 jaar dan voor mensen van 20-39 jaar.encompass-health-aandelen-analyse

Tegelijkertijd zijn hart- en vaatziekten volgens de statistieken de belangrijkste doodsoorzaak in de VS. Elk jaar eisen ze het leven van bijna 174 mensen per 100.000 inwoners, wat het belang bewijst van een volledige behandeling wanneer de ziekte zich voordoet.encompass-health-analyse-aandelen

De demografische trends in de VS zullen de vraag naar revalidatiediensten in de toekomst verder doen toenemen.

Volgens de prognose van het Amerikaanse Congressional Budget Office zal het aantal sterfgevallen in het land vanaf 2042 het aantal geboorten gaan overtreffen en zal de bevolking alleen nog groeien door migratie. Tegelijkertijd zal de jaarlijkse bevolkingstoename dalen van 0,8% in 2005 tot 0,3%-0,4% na 2042.encompass-health-analyse

Aan de andere kant zal het aantal ouderen elk jaar toenemen. Zo zal in 2023 het percentage mensen van 65 jaar of ouder ten opzichte van het aantal mensen van 25 tot 64 jaar naar verwachting stijgen van 34% in 2023 tot 46% in 2053. Zoals uit onderstaande grafiek blijkt, is deze trend vrij stabiel en vindt zijn oorsprong in het midden van de jaren 2000.

encompass-health-aandelen

Bovendien zal van alle leeftijdsgroepen in de Amerikaanse bevolking alleen het aandeel oudere volwassenen toenemen tussen 2023 en 2053. Het percentage mensen onder de 25, van 25 tot 54 en van 55 tot 64 jaar zal onveranderd blijven of afnemen.

aandelen-encompass-health-analyse

Op basis van bovenstaande gegevens kunnen we dus concluderen dat de bevolking van de VS de komende jaren zal vergrijzen en dat daardoor het aantal hart- en vaatziekten, evenals complexe fracturen en andere verwondingen, waarna een revalidatiebehandeling nodig is, zal toenemen. Deze trends zullen Encompass Health helpen om zijn doelmarkt uit te breiden.

Reden 2. Vooruitzichten voor verdere bedrijfsgroei

In het gezondheidszorgsysteem van de VS moet elke medische faciliteit, voordat ze behandelingsdiensten levert, geaccrediteerd zijn door een gespecialiseerde organisatie die de competentie en kwaliteit van de diensten van de instelling bevestigt.

In dit opzicht is de huidige positie van Encompass Health in de sector uniek. De ziekenhuizen van het bedrijf zijn goed voor 61% van alle accreditaties voor revalidatie van beroertes, 97% voor heupfracturen en 78% voor traumatisch hersenletsel. Met andere woorden, Encompass Health is goed voor één op de twee geaccrediteerde ziekenhuizen die revalidatiezorg bieden voor de meest voorkomende en complexe ziekten en verwondingen.

Meer dan een derde van de revalidatieklinieken van het bedrijf werkt nu als joint venture (JV) met klinieken voor acute zorg. JV's met toonaangevende centra voor spoedeisende hulp op de markt zorgen ten eerste voor een stabiele stroom klanten en ten tweede voor lagere behandelingskosten dankzij een synergetisch effect.

Naast de samenwerking met centra voor spoedeisende hulp zijn de belangrijkste inkomstenbronnen van Encompass Health de door de federale overheid gefinancierde zorgverzekeringsprogramma's Medicare en Medicaid, die momenteel goed zijn voor ongeveer 70% van de totale inkomsten van het bedrijf. Het bedrijf ontvangt nog eens 15%-16% van het uitgebreide Medicare-verzekeringsprogramma. Dit betekent dat de overgrote meerderheid van de patiënten van Encompass Health revalidatiediensten ontvangt zonder financiële lasten voor henzelf.aandelen-encompass-health

 Op 30 september 2023 beheerde het bedrijf 159 klinische revalidatiecentra in 37 Amerikaanse staten en Puerto Rico. Het merendeel van de instellingen bevindt zich in het oosten van de VS, dicht bij regio's met de grootste bevolking en een grote vraag.analyse-encompass-health-aandelen

Het totale aantal medische instellingen van Encompass Health neemt voortdurend toe. Zoals de afbeelding hierboven laat zien, zijn er momenteel 20 revalidatiecentra in aanbouw, wat in lijn is met de strategie van het bedrijf om tot 2027 jaarlijks 6 tot 10 nieuwe ziekenhuizen te openen. De grafiek hieronder toont het groeipercentage van het aantal ziekenhuizen tot nu toe.

analyse-encompass-health2

Zoals te zien is, heeft de pandemie een positieve invloed gehad op de activiteiten van Encompass Health, aangezien het aantal ziekenhuizen van het bedrijf vanaf 2021 aanzienlijk is toegenomen. Te oordelen naar de aangekondigde strategie en het aantal faciliteiten in aanbouw, zal de huidige groei van het aantal ziekenhuizen aanhouden.

Een ander belangrijk onderdeel van de strategie van Encompass Health is het plan om 80 tot 120 bedden toe te voegen aan bestaande ziekenhuizen. Met andere woorden, naast uitgebreide groei in de vorm van nieuwe ziekenhuizen, die de afgelopen jaren ongeveer 350-400 nieuwe bedden per jaar hebben opgeleverd, streeft Encompass Health ook naar intensieve groei door nieuwe bedden toe te voegen aan bestaande klinieken.

Door het groeiende aantal medische faciliteiten heeft Encompass Health betere operationele en financiële prestaties laten zien. Zo heeft het bedrijf in ten minste de laatste zeven kwartalen de inkomsten voortdurend verhoogd, van $ 1,06 miljard in Q1 2022 tot $ 1,21 miljard in Q3 2023.

Daarnaast breidt Encompass Health het aantal gelicentieerde intramurale bedden uit, die een stijgende bezettingsgraad laten zien ondanks de algehele groei van hun aantal. De operationele indicatoren van het bedrijf worden in meer detail weergegeven in de onderstaande tabel.analyse-aandelen-encompass-health

Zoals uit de tabel blijkt, is Encompass Health ook bezig met de ontwikkeling van een verwante activiteit, namelijk verpleegkundige diensten en post-revalidatiezorg voor patiënten thuis. Naar onze mening heeft deze bedrijfsrichting uitstekende vooruitzichten en kan het bedrijf toegang krijgen tot nieuwe marktniches.

Encompass Health heeft dus een sterke marktpositie en wil zijn activiteiten verder uitbreiden. In het huidige onzekere economische klimaat, waarin huishoudens bezuinigen, heeft Encompass Health een aanzienlijke veerkracht omdat de doelmarkt van het bedrijf bestaat uit patiënten met verwondingen en ziekten die niet zelf kunnen worden genezen, waardoor het moeilijk is om te besparen op dit soort gezondheidszorg. Bovendien hebben de meeste klanten van het bedrijf toegang tot verplichte ziektekostenverzekeringsplannen, wat de kasstromen van Encompass Health verder ondersteunt. Dit maakt het aandeel een aantrekkelijke investering in de huidige omgeving.

Reden 3. Programma voor inkoop van eigen aandelen en dividenden

Encompass Health heeft een geldig aandeleninkoopprogramma dat begon in 2014. Op 30 september 2023 bedroeg het geautoriseerde bedrag van het programma ongeveer $ 52 miljoen, of 0,82% van de marktkapitalisatie van het bedrijf.

Daarnaast betaalt Encompass Health aandeelhouders een kwartaaldividend, dat momenteel $ 0,15 per aandeel bedraagt en een rendement van 0,95% per jaar oplevert.aandelen-analyse-encompass-healthZoals te zien is in de bovenstaande grafiek, verlaagde Encompass Health zijn kwartaaldividend in 2022. Dit was het gevolg van de spin-off van de hospice- en thuiszorgactiviteiten van het bedrijf, die een impact had op de winst. De deal vond plaats in de zomer van 2022 en daarom is de impact op de prestaties van het bedrijf al voorbij.

Vermeldenswaard is dat Encompass Health vóór de splitsing zijn dividenduitkeringen consequent had verhoogd. Gezien de groei van het nettoresultaat en de kasstroom van het bedrijf kan deze trend zich voortzetten.

Financiële analyse Encompass Health aandelen

De financiële prestaties van Encompass Health over de laatste 12 maanden (TTM) kunnen als volgt worden samengevat:

 • De omzet bedroeg $4,69 miljard, een stijging van 7,89% ten opzichte van eind 2022.
 • Adj EBITDA steeg van $0,82 miljard naar $0,95 miljard. De marge steeg van 18,84% naar 20,22%.
 • De nettowinst bedroeg $0,35 miljard vergeleken met $0,27 miljard eind vorig jaar. De nettomarge steeg van 6,23% naar 7,54%.

De omzetgroei was voornamelijk te danken aan een toename van het volume van de door het bedrijf geleverde diensten. Het bedrijfsresultaat en de marges stegen door optimalisatie van de arbeidskosten, wat ook een positief effect had op de resultaten van het bedrijf in de eerste negen maanden van 2023.aandelen-encompass-health-kopen

De financiële resultaten van Encompass Health in 9MO 2023 worden hieronder weergegeven:

 • De omzet steeg met 10,68% op jaarbasis: van $3,21 miljard naar $3,55 miljard.
 • De adj. EBITDA steeg van $ 0,59 miljard naar $ 0,72 miljard. De marge steeg van 18,27% naar 20,15%.
 • De nettowinst bedroeg $ 0,26 miljard tegenover $ 0,18 miljard een jaar eerder.aandelen-kopen-encompass-health
 • De TTM operationele kasstroom steeg naar $822,0 miljoen vergeleken met $705,8 miljoen eind 2022.
 • De aangepaste vrije kasstroom steeg van $340,1 miljoen naar $478,2 miljoen TTM.

De operationele en vrije kasstromen stegen voornamelijk door een hoger nettoresultaat.

groei-aandelen-encompass-health

De balans van het bedrijf is relatief goed in balans:

 • De totale schuld is $2,93 miljard.
 • Kasequivalenten zijn goed voor $99,7 miljoen.
 • Aangepaste schuld ten opzichte van LTM EBITDA is 3x.
 • De rentedekkingsratio is 3,6x.

Dit niveau van schuldenlast geeft aan dat Encompass Health een matige financiële stabiliteit heeft. Het is ook vermeldenswaard dat, volgens het aflossingsschema van de schuldportefeuille van het bedrijf, het grootste deel van de schuldaflossingen niet eerder dan 2025 zal beginnen.

Encompass Health heeft zijn prognoses voor het hele jaar 2023 verhoogd:aandelen

De voorspellingen van het management geven dus extra vertrouwen in de potentiële waardegroei van het bedrijf.

Waardering Encompass Health aandelen

Encompass Health handelt met een premie ten opzichte van het sectorgemiddelde op EV/Sales van 1,93x, P/E van 17,62x, Fwd P/E van 16,53x en met een premie ten opzichte van het sectorgemiddelde op EV/EBITDA van 9,56x.encompass-health-aandelen-groei

Tegelijkertijd zijn de bovenstaande bedrijven geen directe concurrenten van Encompass Health en daarom is de vergelijking slechts voorwaardelijk. Naast Encompass Health is er in de Amerikaanse revalidatiegeneeskunde-industrie slechts één openbaar bedrijf, dat 31 klinieken bezit (tegenover 159 voor Encompass Health). De hogere waardering van het bedrijf wordt dus gerechtvaardigd door het feit dat het het grootste beursgenoteerde bedrijf in de sector is met specifieke groeifactoren.

Het gemiddelde koersdoel van de zeven grootste investeringsbanken op Wall Street is $80 per aandeel, wat in lijn is met onze consensus en een opwaartse bijstelling van 26,2% inhoudt

encompass-health-groei-aandelen.

Belangrijkste risico's Encompass Health aandelen

 • Concurrentie van revalidatieafdelingen bij grote klinieken. Aangezien ongeveer 91% van de patiënten van Encompass Health afkomstig is van spoedeisende hulpafdelingen, is het belangrijk voor het bedrijf om diensten van hoge kwaliteit aan te bieden en een goede reputatie te hebben, anders kan het te maken krijgen met minder verkeer.
 • Veranderingen in zorgverzekeringsprogramma's. Sinds 2007 hebben de Medicare- en Medicaid-plannen acht grote revalidatiehervormingen ondergaan die invloed hebben gehad op de activiteiten van Encompass Health. Hoewel het bedrijf zijn activiteiten met succes heeft aangepast aan de nieuwe norm, bestaat het risico dat nieuwe veranderingen de winstgevendheid kunnen beïnvloeden.
 • Verandering in inkomstenstromen. Als het aandeel van betalingen door Medicare en Medicaid afneemt, kunnen de inkomsten van Encompass Health afhankelijker worden van zelfbetalingen door patiënten, waardoor het bedrijf minder bestand is tegen veranderingen in koopkracht.

En, wat denk jij? Encompass Health   aandelen kopen of niet? Wat is jouw analyse en jouw koersverwachting? Laat het ons weten! 

 Disclaimer: beleggingen in effecten en andere financiële instrumenten houden altijd het risico van verlies van uw kapitaal in. De prognoses en prestaties uit het verleden zijn geen betrouwbare indicatoren voor toekomstige prestaties. Het is essentieel dat u uw eigen analyse uitvoert voordat u een belegging doet. Indien nodig dient u zorgvuldig onafhankelijk beleggingsadvies in te winnen bij een erkende professional. Het kopen van aandelen tegen IPO-prijzen kan extra beperkingen met zich meebrengen. Alle content en afbeeldingen zijn van Freedom24. Dit artikel bevat op geen enkele wijze koopadvies.

Reacties
Categorieën