Corebridge Aandelen kopen? +5,7% Dividend en Groei | Happy Investors
corebridge-aandelen-
Aandelen Analyse
Happy Investors
Aandelen Analyse
04/23/2023
8 min

Corebridge Aandelen kopen? +5,7% Dividend en Groei | Happy Investors

04/23/2023
8 min

In dit artikel behandelen we een analyse van Corebridge aandelen. Corebridge aandelen kopen of niet willen we doen omwille haar groeipotentieel. De markt verwacht een interessant groeipotentieel. Hoe presteert het aandeel nu, en wat zijn de koersverwachtingen? In deze analyse lees je relevante informatie ter kennisgeving.

Dit artikel is gemaakt en geschreven door Freedom24. Houdt er rekening mee dat dit artikel op geen enkele wijze persoonlijk beleggingsadvies is. In samenwerking met Freedom24 mogen wij van Happy Investors als enige in Nederland haar content publiceren. Dit doen wij louter ter inspiratie en vermaak. Op onze website vind je diverse onderwerpen, van ETF beleggen tot aan informatie over vastgoedfondsen of beleggen in aandelen en beleggen in crypto.

Wil je meer inspiratie omtrent aandelen analyses? Bekijk dan de Happy Investors analyse naar de beste aandelen. Of bekijk onze cursussen beleggen indien je wilt leren succesvol investeren in lange termijn vermogensopbouw.

Ben je nog niet bekend met Freedom24? Klik hier voor meer informatie over deze partij.

Over Corebridge, aanbieder pensioenoplossingen en verzekeringsproducten

Corebridge Financial (CRBG) is een van de grootste aanbieders van pensioenoplossingen en verzekeringsproducten in de VS. Het bedrijf is actief in vijf segmenten: Individual Retirement, Group Retirement, Life Insurance, Institutional Markets en Corporate Insurance. Voorheen bekend als SAFG Retirement Services, maakte Corebridge tot voor kort deel uit van de wereldwijde verzekeringsgigant AIG.

 • Ticker: CRBG
 • Toegangsprijs: $16.85
 • Richtprijs: $24,7
 • Potentieel: 46,6%
 • Potentieel dividendrendement: 5,7%.
 • Horizon: 12 maanden
 • Risico: Hoog
 • Positiegrootte: 2%

Waarom investeren in Corebridge aandelen?

 • Wij menen dat, ondanks enkele tegenslagen, het optimisme van beleggers over het aandeel Corebridge eerder vroeger dan later zal terugkeren.
 • Verschillende demografische trends zullen naar verwachting de vraag naar de pensioen- en verzekeringsproducten van het bedrijf stimuleren.
 • Corebridge biedt beleggers een solide dividendrendement dat de aandelenkoers kan ondersteunen in geval van een marktcorrectie.
 • Ondanks zijn solide financiële resultaten, sterke marktpositie en hoge dividendrendement handelt Corebridge tegen een lagere prijs dan zijn sectorgenoten.
 • Volgens de consensus van Wall Street heeft het aandeel een opwaarts potentieel van 46,6%.

Corebridge aandelen kopen of niet?

Reden 1. Bearish drivers zijn meer dan ingeprijsd

In 2020 kondigde de wereldwijde verzekeringsgigant American International Group, of AIG, zijn voornemen aan om zijn levensverzekerings- en pensioendivisie, SAFG Retirement Services, af te splitsen om zich te concentreren op de kernactiviteiten. In november 2021 verkocht AIG een belang van 9,9% in SAFG aan de grote alternatieve vermogensbeheerder Blackstone Group voor $ 2,2 miljard. Slechts een maand later, in december 2021, diende SAFG vertrouwelijk een aanvraag in voor een beursgang van zijn aandelen. Het bedrijf kreeg een nieuwe naam, Corebridge Financial.

In september 2022 ging Corebridge naar de beurs en noteerde zijn aandelen op de NYSE tegen $21 per aandeel. Zeven maanden later wordt het aandeel verhandeld tegen $16 per aandeel. Ter vergelijking: Blackstone kocht zijn belang voor $32 per aandeel. De huidige prijs kan niet als eerlijk worden beschouwd, aangezien Blackstone het recht kreeg om de activa van Corebridge te beheren, en het tweevoudige prijsverschil wordt gezien als een aanzienlijke onderschatting.

Het is vermeldenswaard dat Blackstone van plan is zijn Corebridge'd-aandeel op lange termijn te houden, terwijl AIG zijn 77%-belang gaat verkopen. Dit feit zet de aandelenkoers onder druk en de druk zal waarschijnlijk aanhouden totdat de verzekeringsgigant zijn aandeel verkoopt.

De lockup-periode, die de mogelijkheid van grote aandeelhouders om hun belangen te verkopen beperkte, liep af op 13 maart en viel samen met de paniek in de banksector, die leidde tot een aanzienlijke marktcorrectie. De bearish drivers zijn echter tijdelijk en zijn al in de koers weerspiegeld. Het potentiële vuur van de banksector lijkt met succes te zijn geblust door de monetaire autoriteiten, en het verstrijken van de lockup-periode zal AIG in staat stellen zijn belang op korte termijn te verkopen. Volgens ons zal het optimisme van beleggers over het aandeel Corebridge dus eerder vroeger dan later terugkeren.

Reden 2. Potentieel doelmarkt

Volgens het US Census Bureau waren er in 2020 ongeveer 56 miljoen Amerikanen van 65 jaar en ouder, wat neerkomt op 17% van de nationale bevolking. Tegen 2030 zal deze bevolkingsgroep naar verwachting met 17 miljoen mensen toenemen tot ongeveer 73 miljoen, wat overeenkomt met 21% van de bevolking. Ondanks de kortetermijngevolgen van COVID-19 zal de technologische vooruitgang in de gezondheidszorg de levensverwachting helpen verhogen. Bijgevolg moeten ouder wordende mensen financieel voorbereid zijn op een levensloop die langer zal duren dan bij vorige generaties. Het management van Corebridge gelooft dat deze trend de vraag naar de pensioenproducten van het bedrijf zal doen toenemen.

Volgens Cerulli Associates zal de vergrijzende bevolking tegen 2045 84,4 biljoen dollar aan vermogen overdragen aan erfgenamen (en liefdadigheidsinstellingen). Dit zal naar verwachting ook de vraag naar lijfrentes, levensverzekeringen en beleggingsproducten van Corebridge stimuleren.

corebridge-analyse

Volgens LIMRA had 50% van de in 2022 ondervraagde Amerikaanse volwassenen geen levensverzekering, twee procentpunten hoger dan in 2021 en 10 procentpunten hoger dan in 2016. Bovendien zei 68% van de respondenten dat ze een levensverzekering nodig hadden. Dat wil zeggen, de kloof tussen het verzekerde publiek en potentiële kopers is 18%, wat twee keer zo groot is als in 2019. Bijna een derde van de Amerikanen (31%) zei dat ze door de pandemie meer geneigd waren om verzekeringsdekking te kopen. Het management van Corebridge gelooft dat de pandemie een belangrijke drijfveer is geweest voor de langetermijngroei van de verzekeringsproducten van het bedrijf.

corebridge-analyse-aandelen

Reden 3. Sterke positionering

Corebridge behoudt een leidende marktpositie in veel categorieën. Het bedrijf staat op de 1e plaats in de totale lijfrenteverkoop voor de 12 maanden eindigend op 30 september 2022, en 4e, 3e en 7e in respectievelijk de vaste, vaste index en variabele lijfrentes. Corebridge heeft vijf leidende posities in de markten van K-12 en hoger onderwijs, medische instellingen en openbare pensioenactiva. Corebridge is de 7e grootste verkoper van levensverzekeringen en lijfrentes in de VS.

De schaal van het bedrijf biedt het aanzienlijke concurrentievoordelen en flexibiliteit bij de toewijzing van kapitaal. Bijgevolg heeft Corebridge een enorm distributienetwerk uitgebouwd dat onafhankelijke agenten, financiële adviseurs, makelaar-dealers en banken omvat.

corebridge-aandelen-analyse

Bovendien werd in 2022 96,4% van de lijfrentes gekocht via financiële professionals. Volgens Cerulli Associates geeft 26% van de gepensioneerden in de VS de voorkeur aan pensioenadvies van een financiële professional, wat de meest populaire manier is om pensioenadvies te ontvangen in deze demografische groep. Aangezien het belangrijkste verkoopkanaal van Corebridge financiële professionals zijn, dragen deze trends bij aan de sterke marktpositie van de onderneming op het gebied van distributie.

aandelen-corebridgeTerwijl andere spelers in de sector zich richten op een specifiek bedrijfssegment, is Corebridge beter gediversifieerd qua productmix en inkomstenstructuur. Aan het eind van het afgelopen jaar ontving het bedrijf $5,1 miljard aan premies, $3,0 miljard aan poliskosten en $8,7 miljard aan netto beleggingsinkomsten. Individuele pensioenen, collectieve pensioenen, levensverzekeringen en institutionele markten waren goed voor respectievelijk 30%, 15%, 27% en 23% van de inkomsten. Dankzij deze aanpak kan de onderneming in de loop der tijd consistente prestaties leveren, ongeacht de economische omstandigheden en het marktklimaat.

Reden 4. Hoog dividendrendement

Corebridge biedt beleggers een solide dividendrendement. Sinds de beursgang heeft het bedrijf $296 miljoen uitgekeerd aan de aandeelhouders. Medio maart kondigde Corebridge een kwartaaldividend van $0,23 per aandeel aan, in lijn met eerdere niveaus. Het verwachte dividendrendement bedraagt dus ongeveer 5,7%.

analyse-corebridge

Uit de bovenstaande grafiek blijkt dat Corebridge een lage uitbetalingsratio heeft. Het management van het bedrijf is van plan om binnen 24 maanden na de beursgang een pay-out ratio van 60%-65% te bereiken. Het dividendrendement kan dus op korte termijn aanzienlijk groeien. Solide dividenden kunnen de waarde van het aandeel ondersteunen bij een verslechtering van de marktomstandigheden.

Financiële analyse Corebridge aandelen

De financiële resultaten van Corebridge voor 2022 kunnen als volgt worden samengevat:

 • De activa onder beheer en administratie (AUMA) bedroegen 357,2 miljard dollar, een stijging van 3% op kwartaalbasis, maar een daling van 13% ten opzichte van 2021. De daling op jaarbasis is het gevolg van het bearish marktsentiment in 2022.
 • De omzet bedroeg 26,68 miljard dollar, 14,1% meer dan een jaar eerder.
 • Het nettoresultaat bedroeg 8,15 miljard dollar, tegen 7,36 miljard dollar een jaar eerder. De nettomarge daalde licht van 31,45% naar 30,54%.

aandelen-analyse-corebridge

 • De operationele winst per aandeel bedroeg $4,54 tegenover $2,87 in 2021.
 • Het aangepaste rendement op het gemiddelde eigen vermogen steeg van 9,1% tot 12,6% aan het eind van het jaar.

analyse-aandelen-corebridge

corebridge-groei-aandelenCorebridge kreeg een sterke impuls door het beursherstel in het eerste kwartaal van 2023, wat op korte termijn in de resultaten van het bedrijf tot uiting zou moeten komen. Het management verwacht de komende 18 maanden de kosten te verlagen en de winst te verhogen. Corebridge streeft naar een rendement op eigen vermogen van 12% tot 14%.

Corebridge heeft een gezonde balans. De financiële hefboomratio, gedefinieerd als de verhouding tussen financiële schuld en financiële schuld plus aangepaste boekwaarde plus niet-aflosbare minderheidsbelangen, bedraagt 29,6%, wat binnen de doelzone van 25%-30% ligt. De beleggingsportefeuille van de onderneming bestaat voornamelijk uit vastrentende effecten, waarvan 94% een beleggingsrating heeft van NAIC 1 en NAIC 2 (laagste risico).

Corebridge aandelen kopen op waardering?

Ondanks zijn solide financiële resultaten, sterke marktpositie en hoger dividendrendement, handelt Corebridge tegen een aanzienlijke korting ten opzichte van zijn sectorgenoten op de volgende multiples: P/E - 1,28x, FWD P/E - 5,08x, P/B - 0,50x.

corebridge

Het minimale koersdoel van investeringsbanken dat door Citigroup is vastgesteld is $18 per aandeel. Oppenheimer schat CRBG echter op $32 per aandeel. Volgens de consensus op Wall Street is de reële marktwaarde van het aandeel $24,7, wat een opwaarts potentieel van 46,6% impliceert.

corebridge-analyse-groei-aandelen

Belangrijkste risico's Corebridge aandelen kopen

 • Corebridge heeft op haar balans een aanzienlijk bedrag aan leningen en effecten die gedekt worden door commercieel vastgoed, wat typisch is voor veel bedrijven in de verzekeringssector. Dit feit heeft een disconterend effect op de marktwaarde van het aandeel, aangezien onroerend goed gevoelig is voor de rentetarieven in de economie.
 • De beleggingsinkomsten van het bedrijf hangen grotendeels af van de dynamiek op de financiële markten. Als binnenkort een bearish sentiment in de markt heerst, zouden de financiële resultaten van Corebridge onder druk kunnen komen te staan.

En, wat denk jij? Corebridge aandelen kopen of niet? Ze keren momenteel hoog dividend uit, maar voor hoelang is de vraag. Wat is jouw analyse en jouw koersverwachting? Laat het ons weten! 

Disclaimer: beleggingen in effecten en andere financiële instrumenten houden altijd het risico van verlies van uw kapitaal in. De prognoses en prestaties uit het verleden zijn geen betrouwbare indicatoren voor toekomstige prestaties. Het is essentieel dat u uw eigen analyse uitvoert voordat u een belegging doet. Indien nodig dient u zorgvuldig onafhankelijk beleggingsadvies in te winnen bij een erkende professional. Het kopen van aandelen tegen IPO-prijzen kan extra beperkingen met zich meebrengen. Alle content en afbeeldingen zijn van Freedom24. Dit artikel bevat op geen enkele wijze koopadvies.

 

Reacties
Categorieën