RCI Hospitality Aandelen Kopen? Analyse +60% Groei | Happy Investors
rci-hospitality-aandelen-kopen
Beleggen in Aandelen
Happy Investors
Beleggen in Aandelen
03/24/2023
7 min

RCI Hospitality Aandelen Kopen? Analyse +60% Groei | Happy Investors

03/24/2023
7 min

In dit artikel behandelen we een analyse van RCI Hospitality aandelen. RCI Hospitality aandelen kopen of niet willen we doen omwille haar groeipotentieel. De markt verwacht een aantrekkelijke groeipotentie. Hoe presteert het aandeel nu, en wat zijn de koersverwachtingen? In deze analyse lees je relevante informatie ter kennisgeving.

Dit artikel is gemaakt en geschreven door Freedom24. Houdt er rekening mee dat dit artikel op geen enkele wijze persoonlijk beleggingsadvies is. In samenwerking met Freedom24 mogen wij van Happy Investors als enige in Nederland haar content publiceren. Dit doen wij louter ter inspiratie en vermaak. Op onze website vind je diverse onderwerpen, van ETF beleggen tot aan informatie over vastgoedfondsen of beleggen in aandelen en beleggen in crypto.

Wil je meer inspiratie omtrent aandelen analyses? Bekijk dan de Happy Investors analyse naar de beste aandelen. Of bekijk onze cursussen beleggen indien je wilt leren succesvol investeren in lange termijn vermogensopbouw.

Bent u nog niet bekend met Freedom24? Klik hier voor meer informatie over deze partij.

Over RCI Hospitality, eigenaar van nachtclubs voor volwassenen

RCI Hospitality (RICK) is de enige publieke onderneming die gespecialiseerd is in het bezitten en beheren van herensclubs (stripclubs van hoge kwaliteit). RCI Hospitality is actief in twee segmenten: Nachtclubs en Bombshells. De onderneming werd opgericht in 1983 en heeft haar hoofdkantoor in Houston, Texas.

 • Ticker: RICK
 • Toegangsprijs: 78,90 dollar
 • Richtprijs: $132
 • Potentieel: 62,5%.
 • Potentieel dividendrendement: 0,29%
 • Horizon: 12 maanden
 • Risico: Hoog
 • Positiegrootte: 2%

RCI Hospitality aandelen analyse

 1. De aanwezigheid van veel verkopers van stripclubs met een tekort aan kopers biedt een uitzonderlijke kans voor RCI Hospitality.
 2. Als enige onderneming in de sector met toegang tot de openbare kapitaalmarkt kan RCI Hospitality de sector consolideren met een hoog rendement.
 3. Dankzij de inefficiëntie van de doelmarkt en een bewezen bedrijfsmodel kan het bedrijf indrukwekkende financiële prestaties laten zien.
 4. Van 2015 tot 2022 verhoogde het bedrijf de vrije kasstroom met een samengesteld jaarlijks groeipercentage (CAGR) van 22%. Wij verwachten dat deze trend zich zal voortzetten.
 5. Ondanks de groeifactoren wordt RCI Hospitality verhandeld tegen een lagere prijs dan zijn sectorgenoten.
 6. Volgens de consensus op Wall Street bedraagt het opwaarts potentieel van het aandeel meer dan 60%.

Waarom RCI Hospitality aandelen kopen of niet?

In deze analyse worden enkele argumenten bekeken voor het wel of niet kopen van RCI Hospitality aandelen.

Reden 1. Unieke marktpositie

De huidige marktomstandigheden bieden een aanzienlijk potentieel voor de bedrijfsontwikkeling van RCI Hospitality. Het aantal nachtclubs voor volwassenen in de VS is sterk beperkt door de ingewikkelde procedure om een vergunning te krijgen, omdat gemeenten geen nieuwe stripclubs in hun buurt willen. Kleinere lokale clubs sluiten, wat ten goede komt aan clubs van hoge kwaliteit die goed gelegen zijn en goed geleid worden. Tegelijkertijd neemt de vraag naar dergelijke ervaringen gestaag toe omdat de gemiddelde huwelijksleeftijd in de VS blijft stijgen.

rci-hospitality-aandelen-kopen-of-niet

Geschatte mediane leeftijd van Amerikanen bij hun eerste huwelijk in de VS; bron: Statista

Volgens RCI Hospitality runnen veel van de huidige eigenaars hun clubs al meer dan 30 jaar en naderen zij de pensioengerechtigde leeftijd. Zij zijn op zoek naar kopers, want dit is niet bepaald het soort bedrijf dat zij aan de volgende generatie willen doorgeven. Er zijn echter ook weinig kopers voor deze activa. Lokale ondernemers beschikken niet over unieke vaardigheden om specifieke risico's zoals drugshandel en prostitutie te minimaliseren, terwijl ook institutionele beleggers dergelijke etablissementen mijden omdat ze risico's inhouden voor de ESG-ratings.

De aanwezigheid van verkopers en een tekort aan kopers bieden RCI Hospitality dus uitzonderlijke kansen. Als enige speler in de sector met toegang tot de openbare kapitaalmarkten kan RCI Hospitality de sector consolideren met een hoog rendement.

Reden 2. Bewezen bedrijfsmodel

De ontwikkelingsstrategie van RCI Hospitality is gebaseerd op een model dat vergelijkbaar is met dat van veel vastgoedbeleggingsfondsen (REIT's, zie ook REIT ETF’s en vastgoedaandelen). De onderneming opent geen nieuwe vestigingen onder haar merk, maar koopt bestaande clubs op. Dankzij specifieke competenties verbetert RCI Hospitality het netto-exploitatie-inkomen (NOI) van de overgenomen vestigingen en vergroot het de spread tussen de kapitaalkosten voor de financiering van de vestiging en het rendement op het geïnvesteerde kapitaal (ROIC) dat de vestiging genereert. Terwijl vastgoedtrusts een spread van 100-200 basispunten laten zien, ligt die bij RCI Hospitality op 1.000-2.000 basispunten. 

De doeltreffendheid van het bedrijfsmodel is te danken aan de volgende factoren:

 • De meeste eigenaars van nachtclubs zijn onervaren zakenmensen, en laten daarom niet het volledige potentieel van hun etablissementen zien. Door de bedrijfsvoering te verbeteren en individuele clubs in zijn portefeuille op te nemen, en door schaalvoordelen, kan RCI Hospitality de cashflow van een etablissement aanzienlijk verhogen. Ter vergelijking: terwijl vastgoedfondsen de cashflow van verworven eigendommen met 5%-10% kunnen verbeteren, verbetert RCI Hospitality deze met 15%-20% gedurende een jaar.
 • Omdat de verkopers van de clubs de overhand hebben op de kopers, kan RCI Hospitality voor zichzelf deals sluiten tegen gunstige voorwaarden. Het bedrijf koopt clubs met een EV/EBITDA-multiplicator van 4x. Na de uitvoering van strategische verbeteringen en de groei van de NOI wordt de werkelijke multiplicator teruggebracht tot minder dan 3,5x.
 • Dankzij de toegang tot de openbare kapitaalmarkten kan RCI Hospitality schuldfinanciering aantrekken tegen de laagst mogelijke rentevoeten. In het eerste kwartaal van 2023 bedroeg de gewogen gemiddelde rentevoet van de schuld 6,35%.

rci-hospitality-aandelen-analyse 

Gewogen gemiddelde rentevoet van de schuld van de onderneming; bron: Bedrijfspresentatie

Door deze strategie uit te voeren heeft RCI Hospitality de afgelopen jaren indrukwekkende financiële prestaties geleverd. Van 2015 tot 2022 groeide de onderneming de vrije kasstroom met een samengesteld jaarlijks groeipercentage (CAGR) van 22%, terwijl de vrije kasstroommarge in dezelfde periode met 1.100 basispunten toenam.

rci-hospitality-aandelen

RICK's vrije kasstroommarge; bron: Bedrijfspresentatie

Het bedrijf heeft een driejarenplan aangenomen om 200 miljoen dollar per jaar uit te rollen, of in totaal 600 miljoen dollar. Het grootste deel van de toegewezen middelen zal naar verwachting gaan naar acquisities van nieuwe clubs, met een geschatte EV/EBITDA multiple van 4x. Als onderdeel van het plan heeft RCI Hospitality al verschillende overnames gedaan, met als meest recente de vijf vestigingen van Baby Dolls en Chicas Locas.

Het potentieel voor verdere consolidatie van de sector is enorm. Een van de grootste marktdeelnemers, RCI Hospitality, bezit slechts 52 nachtclubs. In totaal zijn er ongeveer 2.000 clubs in de VS, waarvan er 500 voldoen aan de criteria van het bedrijf.

Financiële prestaties RCI Hospitality

De resultaten van RCI Hospitality over de afgelopen 12 maanden kunnen als volgt worden samengevat:

 • De omzet over de twaalf maanden bedroeg $275,8 miljoen, een stijging van 3,1% over het jaar. 
 • De brutowinst steeg van 231,6 miljoen dollar naar 239,7 miljoen dollar. De brutomarge steeg van 86,55% naar 86,91%.
 • Het bedrijfsresultaat steeg van $71,5 miljoen naar $72,5 miljoen. De operationele marge bedroeg 26,29% vergeleken met 26,72% voor het jaar.
 • Het nettoresultaat bedroeg 45,6 miljoen dollar vergeleken met 46,0 miljoen dollar voor het jaar. De nettomarge daalde van 17,19% naar 16,53%.

analyse-rci-hospitality-aandelen

Dynamiek van de financiële resultaten van de onderneming; bron: samengesteld door auteur

Het operationele hefboomeffect van RCI Hospitality is gestaag verbeterd naarmate het aantal nachtclubs groeit. Aangezien de uitbreiding van fusies en overnames een hoeksteen blijft van de ontwikkelingsstrategie van het bedrijf, verwachten wij dat deze trend zich zal voortzetten.

De financiële resultaten van RCI Hospitality voor het eerste kwartaal van boekjaar 2023 zijn als volgt:

 • De inkomsten stegen met 13,3% op jaarbasis, van 61,8 miljoen dollar naar 70,0 miljoen dollar. 
 • De brutowinst steeg met 15,3% op jaarbasis: van 52,9 miljoen dollar naar 61,0 miljoen dollar. De brutomarge bedroeg 87,14% vergeleken met 85,60% vorig jaar.
 • Het bedrijfsresultaat bedroeg $16,9 miljoen, vergeleken met $15,9 miljoen een jaar eerder. De operationele marge daalde van 25,73% naar 24,14%.
 • Het nettoresultaat bedroeg $10,2 miljoen tegen $10,6 miljoen een jaar eerder. De nettomarge bedroeg 14,57% tegenover 17,15% vorig jaar.

De TTM kasstroom uit operaties bedroeg $63,1 miljoen in de laatste verslagperiode, vergeleken met $64,5 miljoen voor het hele jaar. De vrije kasstroom daalde van $40,5 miljoen naar $36,4 miljoen. De daling was het gevolg van hogere vooruitbetaalde kosten.

rick-aandelen-kopen

Bedrijfscashflow; bron: samengesteld door auteur

RCI Hospitality heeft een sterke balans met een totale schuld van $ 211,2 miljoen, totale cash en kortetermijninvesteringen van $ 34,1 miljoen en een nettoschuld van $ 177,1 miljoen, het dubbele van de aangepaste TTM EBITDA (Net Debt/EBITDA - 1,99x). Het is waarschijnlijk dat de schuldenlast zal toenemen naarmate nieuwe overnames worden uitgevoerd. Het management van het bedrijf heeft de doelstelling voor Netto Schuld/EBITDA vastgesteld op 3x.

Koersverwachting RCI Hospitality aandelen

RCI Hospitality heeft geen directe tegenhangers ter vergelijking. Onze steekproef omvat bedrijven uit de catering- en vrijetijdssector. Ondanks de eerder genoemde positieve factoren, wordt RCI Hospitality verhandeld tegen een korting ten opzichte van sectorgenoten: EV/Sales - 3,35x, EV/EBITDA - 10,73x, P/Cashflow - 11,83x, P/E - 16,54x, Forward P/E - 13,19x.

rci-hospitality-analyse-kopen-of-niet

Vergelijkbare waardering; bron: samengesteld door auteur

Het minimum koersdoel van Global Value Research is $110 per aandeel. Noble Financial raamt RICK op zijn beurt op $150 per aandeel. Volgens de consensus op Wall Street bedraagt de reële marktwaarde van het aandeel $132 per aandeel, wat een opwaarts potentieel van 67,3% impliceert.

adapthealth-aandelen-koersverwachting

Koersdoelen van investeringsbanken; bron: samengesteld door auteur 

Belangrijkste risico's bij RCI Hospitality aandelen kopen

 • Nachtclubs voor volwassenen worden sterk beïnvloed door de economische cycli. De verslechtering van het macro-economische klimaat kan leiden tot een vermindering van de vraag naar de diensten van RCI Hospitality, hetgeen zal leiden tot een verslechtering van de financiële prestaties van de onderneming.
 • Een belangrijke focus op overnames brengt risico's voor de aandeelhouderswaarde met zich mee. De mogelijkheid bestaat dat RCI Hospitality te veel betaalt voor een club, of dat de fundamentele kwaliteiten van een verworven eigendom slechter blijken te zijn dan de oorspronkelijke raming.

En, wat denk jij? RCI Hospitality aandelen kopen of niet? Wat is jouw analyse en jouw koersverwachting? Laat het ons weten! 

Disclaimer: beleggingen in effecten en andere financiële instrumenten houden altijd het risico van verlies van uw kapitaal in. De prognoses en prestaties uit het verleden zijn geen betrouwbare indicatoren voor toekomstige prestaties. Het is essentieel dat u uw eigen analyse uitvoert voordat u een belegging doet. Indien nodig dient u zorgvuldig onafhankelijk beleggingsadvies in te winnen bij een erkende professional. Het kopen van aandelen tegen IPO-prijzen kan extra beperkingen met zich meebrengen. Alle content en afbeeldingen zijn van Freedom24. Dit artikel bevat op geen enkele wijze koopadvies.

Reacties
Categorieën