€175.000 DEGIRO Portefeuille Aandelen 2024 | DEGIRO Portfolio Aandelen Update
degiro-beleggingsportefeuille
Beleggen in Aandelen
Happy Investors
Beleggen in Aandelen
04/10/2024
4 min

€175.000 DEGIRO Portefeuille Aandelen 2024 | DEGIRO Portfolio Aandelen Update

04/10/2024
4 min


€175.000 DEGIRO Portefeuille Aandelen 2024: Een Gedetailleerde Update

Onlangs is er een nieuwe update gedeeld over de DEGIRO portefeuille, die een aanzienlijke waarde van €175.000 heeft bereikt. Deze update is niet alleen belangrijk voor de eigenaar van de portefeuille maar dient ook als een inspiratiebron en leermoment voor andere beleggers. Bovendien kreeg de eigenaar van de portefeuille positieve media-aandacht, wat de betrokkenheid bij het thema 'Happy Investors' onderstreept. Dit initiatief is gericht op het helpen van mensen om een positief rendement te behalen door middel van beleggingen.

Update en Review van onze DEGIRO Portefeuille

Er zijn significante verschuivingen waargenomen in de portefeuille, met een focus op het verminderen van investeringen in technologie en het verhogen van posities in de energiesector en ETF's. Deze strategische keuze is gemaakt op basis van recente ontwikkelingen en persoonlijke inzichten van de portefeuillebeheerder.

Specifieke Aandelen en Sectoren in onze DEGIRO beleggingsportefeuille

De update belicht enkele interessante bewegingen binnen specifieke aandelen en sectoren:

Argentijnse aandelen: Deze hebben opmerkelijke groei getoond, met name in de energiesector.

Semiconductor aandelen: Hoewel sommige posities zijn verminderd, blijft er interesse in bepaalde aandelen binnen deze sector vanwege hun potentiële korte- tot middellange termijn rendement.

Shipping aandelen: Blijven goed presteren binnen de portefeuille, met hoge dividenden en beter dan gemiddelde prestaties.

Technologie vs. Energie: Een duidelijke verschuiving van technologie naar energie, reflecterend op huidige marktvoorkeuren en strategische beslissingen.

Beleggingsfilosofie en Strategie

Onze DEGIRO beleggingsportefeuille benadrukt een actieve beleggingsstrategie, gericht op het behalen van hogere rendementen dan de gemiddelde markt (gemeten tegen de S&P 500). Dit wordt bereikt door een combinatie van technische analyse, intrinsieke waardering, en het tijdig in- en uitstappen bij volatiele aandelen. Deze aanpak vereist discipline, een grondig begrip van de markt, en een bereidheid om risico's op een geïnformeerde manier te nemen.

Je kan zelf ook toegang krijgen tot onze beste aandelen. Of maak een afspraak om te sparren over jouw aandelen strategie.

In de update over de DEGIRO portefeuille worden diverse aspecten van de beleggingsfilosofie en strategie benadrukt die verder gaan dan de standaard aanpak. Hieronder zijn enkele belangrijke punten uitgelicht die de unieke benadering van de portefeuillebeheerder weerspiegelen:

Focus op Langdurig Potentieel

De strategie omvat het investeren in bedrijven met de potentie om 'wonderful businesses' te worden. Dit betekent dat er gezocht wordt naar bedrijven met een sterk verdienmodel en de mogelijkheid om op lange termijn significante waarde te creëren. Het idee is om in deze bedrijven te investeren wanneer ze nog relatief klein zijn, om zo maximaal te profiteren van hun groeipotentieel.

Actieve Beleggingsaanpak

Er wordt een actieve beleggingsstrategie gehanteerd, waarbij niet alleen geïnvesteerd wordt op basis van fundamentele analyse, maar ook technische analyse en markttiming een rol spelen. Dit houdt in dat er actief wordt gezocht naar koop- en verkoopsignalen om de rendementen te optimaliseren en risico's te beheren, vooral bij volatiele aandelen.

Let op: een actieve beleggingsaanpak werkt niet altijd het beste. Een nadeel is bijvoorbeeld hogere transactiekosten. Ook is het meer tijdsintensief. Voor ons werkt het goed, maar een focus aandelen portfolio met een handvol geweldige bedrijven kan beter werken.

Intrinsieke Waarde en Technische Analyse

Een cruciaal onderdeel van de strategie is het begrijpen van de intrinsieke waarde van een aandeel en het gebruik van technische analyse om te bepalen wanneer het aandeel onder- of overgewaardeerd is ten opzichte van deze waarde. Deze aanpak helpt om op het juiste moment in- of uit te stappen, gebaseerd op objectieve criteria in plaats van emotionele beslissingen.

Risicobeheer

Hoewel er een neiging is om risico's te nemen, wordt er ook aandacht besteed aan risicobeheer. Dit wordt gedaan door een diversificatiestrategie toe te passen, waarbij niet te veel geïnvesteerd wordt in één enkel aandeel of sector. De portefeuillebeheerder erkent persoonlijke beperkingen in risicobeoordeling en compenseert dit door gedisciplineerde strategieën en continue educatie.

Er wordt een onderscheid gemaakt tussen speculatieve investeringen voor de korte termijn en investeringen met het oog op de lange termijn. Dit betekent dat sommige posities meer speculatief van aard kunnen zijn, terwijl andere gekozen worden voor hun potentieel op lange termijn, gebaseerd op grondige analyse en toekomstvisie.

Voor de toekomst richt de portefeuille zich op het identificeren van 'wonderful businesses' - bedrijven met een potentieel uitstekend verdienmodel voor de lange termijn. De portefeuillebeheerder deelt ook inzichten uit het boek "Poor Charlie's Almanack" door Charlie Munger, wat benadrukt hoe belangrijk het is om te investeren in bedrijven wanneer ze nog klein zijn voor potentieel hoge lange termijn winsten.

Mijn 5 beste aandelen binnen DEGIRO beleggingsportefeuille voor 2024

De update over de DEGIRO portefeuille benadrukt vijf aandelen die op dit moment als bijzonder interessant worden beschouwd door de portefeuillebeheerder voor potentiële investeringen. Het is belangrijk te benadrukken dat deze aandelen reflecteren op persoonlijke inzichten en strategieën van de beheerder en niet bedoeld zijn als direct beleggingsadvies voor anderen. Hier zijn de vijf aandelen die worden uitgelicht:

AppLovin (APP): Dit aandeel wordt gezien als potentieel interessant vanwege de sterke korte termijn resultaten en de indrukwekkende uitvoering van de lange termijn strategie. De portefeuillebeheerder heeft zelfs bij een reeds positief rendement van 60% besloten om meer aandelen bij te kopen, overtuigd door de positieve vooruitzichten.

StoneCo (STNE): StoneCo wordt beschouwd als een aantrekkelijke investering voor de lange termijn, vooral vanwege zijn positie en potentieel binnen de Braziliaanse markt. Ondanks de concurrentie, wordt StoneCo gezien als een bedrijf met een sterke toekomstvisie.

PagSeguro (PAGS): Dit bedrijf, dat opereert binnen dezelfde markt als StoneCo, wordt ook gezien als interessant, vooral vanwege de gunstige waardering en indrukwekkende winstgroei. De keuze tussen StoneCo en PagSeguro hangt af van de specifieke risicotolerantie en voorkeur voor waardering versus groeipotentieel.

YPF Sociedad Anonima (YPF): Dit is een speculatieve investering in de olie- en energiesector van Argentinië. Gezien de lage waardering en het potentieel voor sterke winstgroei op de korte tot middellange termijn, wordt YPF gezien als een kansrijke speculatie, ondanks de erkenning dat het geen lange termijn belegging betreft.

ACM Research (ACMR): Dit semiconductorbedrijf wordt beschouwd als een speculatieve investering met het potentieel om op korte termijn te verdubbelen. Ondanks enige terughoudendheid vanwege het Chinese leiderschap en de operaties in China, ziet de portefeuillebeheerder hier kansen voor significante waardestijging.

Conclusie DEGIRO beleggingsportefeuille Update

De recente update van de DEGIRO portefeuille laat een duidelijke strategische richting zien met de nadruk op energieaandelen en een slimme aanpak van technologie-investeringen. De portefeuillebeheerder blijft zich inzetten voor het delen van waardevolle lessen en strategieën met de beleggingsgemeenschap, ondersteund door een persoonlijke filosofie van hard werken, continue educatie, en een actieve beleggingsstrategie.

De portefeuillebeheerder benadrukt het belang van continue educatie en zelfontwikkeling als onderdeel van de beleggingsstrategie. Dit omvat het lezen van boeken, zoals "Poor Charlie's Almanack", en het leren van succesvolle investeerders zoals Warren Buffett en Charlie Munger. De strategie is niet alleen gebaseerd op huidige kennis, maar ook op de bereidheid om te blijven leren en aanpassen aan nieuwe inzichten.

Reacties
Categorieën