DEGIRO Portfolio 2024: Welke Aandelen Kopen voor DEGIRO Portfolio
degiro-portfolio-2024
Beleggen in Aandelen
Happy Investors
Beleggen in Aandelen
03/27/2024
6 min

DEGIRO Portfolio 2024: Welke Aandelen Kopen voor DEGIRO Portfolio

03/27/2024
6 min

Welkom terug bij Happy Investors. In deze video deel ik mijn beleggingsportefeuille voor 2024 en laat ik zien welke aandelen goed presteren en welke minder. Na meer dan tien jaar beleggingservaring heb ik aanzienlijk hogere rendementen behaald dan het gemiddelde, iets wat ik in het verleden uit voorzichtigheid niet deelde. Deze succesvolle resultaten zijn te danken aan een strategische verschuiving en een diepere duik in kwantitatieve analyse, iets wat ik graag met jou deel.

Strategische Veranderingen en Rendementen binnen mijn DEGIRO beleggingsportefeuille

Ik ben afgestapt van het nastreven van het hoogst mogelijke rendement en focus nu op het investeren in ondergewaardeerde aandelen met groeipotentieel. Deze benadering heeft geleid tot betere rendementen. Mijn selectiecriteria omvatten nu niet alleen lange termijn groeipotentieel, maar ook solide waarderingen, zoals een aantrekkelijke price-to-cashflow en groeiende vrije cashflow. Daarnaast is het toepassen van factoranalyse - het beoordelen van aandelen op basis van waarde, groei, en winstgevendheid - cruciaal geworden in mijn besluitvormingsproces.

Mijn eerdere strategie bij het opstellen van een DEGIRO portfolio was primair gericht op het maximaliseren van rendement, ongeacht de onderliggende risico's. Dit veranderde toen ik inzag dat duurzaam succes in beleggen niet alleen gaat over het behalen van korte termijn winsten, maar ook over het zorgvuldig selecteren van bedrijven met een solide fundament voor lange termijn groei. Ik verschuif mijn focus naar aandelen die niet alleen op papier een hoge groeipotentie hebben, maar ook ondergewaardeerd zijn in de markt. Dit inzicht kwam voort uit jarenlange ervaring en het herkennen van patronen in de prestaties van mijn investeringen.

Het Belang van Strengere Criteria bij aandelen kopen binnen DEGIRO

Een sleutelaspect van deze nieuwe benadering is de implementatie van strengere selectiecriteria. Niet langer is de potentie voor lange termijn groei op zichzelf voldoende; een bedrijf moet ook voldoen aan criteria zoals een aantrekkelijke waardering, sterke price-to-cashflow verhouding en een positieve trend in de vrije cashflowgroei. Deze factoren dienen als een fundament voor de selectie van potentiële investeringen, waarbij ik verder kijk dan de oppervlakkige aantrekkelijkheid van een aandeel en dieper graaf naar de echte waarde en duurzaamheid van een bedrijf.

Factoranalyse: een must voor beleggers

Een belangrijke methodiek die mijn benadering heeft verfijnd, is factoranalyse. Deze techniek, die zich richt op het evalueren van aandelen op basis van diverse factoren zoals waarde, groei en winstgevendheid, heeft mij geholpen betere investeringsbeslissingen te nemen. Door deze systematische aanpak te omarmen, ben ik in staat sterke bedrijven te identificeren die niet alleen financieel solide zijn, maar ook een laag schuldniveau hebben en geleid worden door managementteams met een bewezen staat van dienst.

Wij passen altijd factoranalyse toe bij ons onderzoek naar de potentieel beste aandelen.

Reflectie op Rendementen

De impact van deze strategische verschuiving is duidelijk zichtbaar in de verbeterde rendementen van mijn portefeuille. Door me te richten op ondergewaardeerde aandelen met groeipotentieel en een gedisciplineerde aanpak te hanteren bij het selecteren van investeringen, heb ik de afgelopen twee jaar aanzienlijk beter gepresteerd dan het marktgemiddelde. Deze successen dienen als bewijs dat een zorgvuldige en doordachte benadering van beleggen leidt tot betere resultaten, zowel op korte als op lange termijn.

Door deze strategische veranderingen en de daaruit voortvloeiende rendementen te delen, hoop ik andere beleggers te inspireren om hun eigen strategieën te heroverwegen en te verfijnen. Het doel is niet alleen om winst te maximaliseren, maar ook om een solide fundament voor toekomstige groei te bouwen door slimme, geïnformeerde investeringskeuzes te maken.

Wil je ook leren hoe je het beste een DEGIRO portfolio kan opstellen? Of wil je gewoon sparren over jouw beleggingen? Maak een afspraak.

Lessen en fouten bij opstellen van mijn DEGIRO Portfolio

Door de prestaties van mijn portfolio te delen, inclusief zowel successen als misstappen, hoop ik waardevolle lessen te bieden. Zo heb ik geleerd van minder succesvolle investeringen in bepaalde sectoren en benadruk ik het belang van diversificatie en het vermijden van hoge risico's. Mijn ervaringen met verschillende aandelen, zoals het succes van Super Micro Computer en minder succesvolle inzetten zoals PayPal, illustreren het belang van grondige analyse en voorzichtig optimisme.

Het Belang van Diversificatie en Risicobeheer bij samenstellen van DEGIRO portefeuille

Een van de meest waardevolle lessen die ik heb geleerd, is het cruciale belang van diversificatie en risicobeheer binnen een beleggingsportefeuille. Door hardhandig geconfronteerd te worden met de volatiliteit en het potentieel voor aanzienlijke verliezen in bepaalde sectoren, zoals luchtvaartmaatschappijen en energiebedrijven, heb ik ingezien dat het spreiden van investeringen over verschillende sectoren en risicoprofielen essentieel is om het algehele risico te verminderen.

Elke belegger maakt fouten, en ik ben geen uitzondering. Door te reflecteren op de 'losers' in mijn portfolio, zoals investeringen die niet de verwachte resultaten opleverden, heb ik belangrijke lessen geleerd over het evalueren van bedrijven en marktsectoren. Zo heb ik ervaren dat sommige sectoren, ondanks het potentieel voor waarde, beter vermeden kunnen worden vanwege hun beperkte opwaartse potentieel en hoge volatiliteit.

Een andere les is het belang van geduld en zorgvuldige selectie bij het investeren. Het is verleidelijk om te proberen snel winst te maken door te investeren in 'hete' aandelen of sectoren, maar mijn ervaring heeft geleerd dat een geduldige aanpak, gericht op fundamentele analyse en langetermijnwaarde, uiteindelijk tot betere resultaten leidt. Dit omvat het wachten op het juiste instapmoment en het niet overhaasten van beslissingen op basis van korte termijn marktbewegingen.

De Waarde van Grondige Analyse

De investeringen die niet volgens plan verliepen, onderstreepten ook het belang van een grondige analyse voorafgaand aan het maken van investeringsbeslissingen. Dit houdt in dat niet alleen wordt gekeken naar de financiële gezondheid en groeipotentieel van een bedrijf, maar ook naar externe factoren zoals markttrends, sectorontwikkelingen en geopolitieke risico's. Door deze holistische benadering heb ik mijn vaardigheid in het beoordelen van investeringsmogelijkheden kunnen verbeteren.

Tot slot benadrukken de lessen uit mijn portfolio het belang van flexibiliteit en aanpassingsvermogen in beleggingsstrategieën. De markten veranderen voortdurend, en wat vandaag een solide investering lijkt, kan morgen risicovol zijn. Door open te staan voor het aanpassen van mijn strategieën op basis van nieuwe informatie en marktontwikkelingen, ben ik beter in staat geweest om mijn portefeuille te optimaliseren en risico's te minimaliseren.

Investeringen en Analysemethoden voor kopen aandelen bij DEGIRO

Mijn portfolio benadrukt een mix van lange termijn investeringen en kortere, speculatieve posities, gebaseerd op zowel fundamentele als kwantitatieve analyse. Ik deel inzichten in mijn besluitvormingsproces, inclusief het belang van managementkwaliteit, financiële gezondheid van bedrijven, en marktpositionering. Daarbij geef ik voorbeelden van recente aankopen zoals Shopify en Giga Cloud Technology, en bespreek ik hun potentieel en de redenen achter mijn investeringskeuzes.

Een fundamenteel aspect van mijn investeringsaanpak is de focus op aandelen die ondergewaardeerd zijn maar een duidelijk groeipotentieel hebben. Dit vereist een grondige analyse van financiële ratio's, zoals price-to-earnings (P/E) en price-to-cash flow, naast het beoordelen van de vrije cashflow groei van het bedrijf. Ik kijk niet alleen naar huidige prestaties, maar ook naar de potentie voor duurzame groei op de lange termijn, gebaseerd op productinnovatie, marktpositie, en het vermogen van het bedrijf om te concurreren binnen hun sector.

DEGIRO Portfolio gevuld met Moat Bedrijven

Binnen mijn DEGIRO portfolio is nu relatief veel verandering door het kopen en verkopen van aandelen. Toch zal op de lange termijn mijn portefeuille bij DEGIRO vooral bestaan uit een kleinere selectie van aandelen met een sterke moat. Dit heeft tijd nodig, omdat bedrijven met een sterke moat meestal duur geprijsd zijn. Met enig geduld zijn ze van tijd tot tijd goedkoop genoeg om te kopen met een Margin of Safety.

Beleggen in bedrijven met een sterke 'moat', ofwel een sterke concurrentievoordeel, is een strategie die gericht is op het vinden van ondernemingen die bescherming bieden tegen concurrentie door unieke eigenschappen of omstandigheden. Deze unieke voordelen kunnen variëren van merkloyaliteit, patenten en exclusieve technologieën tot efficiënte schaal, netwerkeffecten, en kostenvoordelen. Een sterke moat werkt als een beschermende gracht rond het kasteel van het bedrijf, waardoor het moeilijker wordt voor concurrenten om marktaandeel te winnen of te eroderen.

Het idee achter het beleggen in dergelijke bedrijven is dat ze op de lange termijn beter in staat zijn hun winsten en marktpositie te behouden of te vergroten, wat leidt tot duurzame groei en op zijn beurt waardecreatie voor aandeelhouders. Investeerders die bedrijven met een sterke moat selecteren, richten zich vaak op de lange termijn prestaties en stabiliteit van hun investeringen, in plaats van op kortetermijnwinsten.

Een bedrijf met een sterke moat heeft typisch ook meer pricing power, wat betekent dat het de prijzen van zijn producten of diensten kan verhogen zonder significante verliezen in verkoopvolume, wat resulteert in hogere marges en winsten. Deze bedrijven zijn vaak leiders in hun industrie of sector en genieten van een hoge mate van klantentrouw.

Door te investeren in bedrijven met een sterke moat, zetten beleggers in op de lange termijn veerkracht en winstgevendheid van deze ondernemingen, waarbij ze profiteren van hun vermogen om concurrentievoordelen te handhaven en te kapitaliseren op hun dominante marktpositie.

Toekomstvisie en Afsluiting DEGIRO portfolio

Tot slot moedig ik je aan om ons te volgen voor meer inzichten in beleggingsstrategieën die kunnen leiden tot succesvolle resultaten binnen jou DEGIRO portfolio. Mijn doel is om door continue analyse, aanpassing van strategieën en het delen van mijn ervaringen, jou te helpen beter geïnformeerde beleggingsbeslissingen te maken. Abonneer je op ons kanaal en onze nieuwsbrief voor de laatste analyses en tips om je DEGIRO beleggingsportefeuille in 2024 en daarna te optimaliseren.

Bedankt voor het kijken, en ik hoop dat deze video je helpt bij het navigeren door de complexe wereld van beleggingen, met als doel het maximaliseren van je rendementen terwijl je geïnformeerde en doordachte investeringskeuzes maakt. Let op: beleggen in aandelen kent verhoogde risico’s. Als beginner kan je ook relatief veiliger starten met ETF beleggen.

Reacties
Categorieën