Iridium Communications aandelen kopen? Analyse +48% Groei | Happy Investors
Iridium Communications
Aandelen Analyse
Happy Investors
Aandelen Analyse
10/25/2023
14 min

Iridium Communications aandelen kopen? Analyse +48% Groei | Happy Investors

10/25/2023
14 min

In dit artikel behandelen we een analyse van Iridium Communications aandelen. Iridium Communications aandelen kopen of niet willen we doen omwille haar groeipotentieel. De markt verwacht een interessant groeipotentieel. Hoe presteert het aandeel nu, en wat zijn de koersverwachtingen? In deze analyse lees je relevante informatie ter kennisgeving.

Dit artikel is gemaakt en geschreven door Freedom24. Houdt er rekening mee dat dit artikel op geen enkele wijze persoonlijk beleggingsadvies is. In samenwerking met Freedom24 mogen wij van Happy Investors als enige in Nederland haar content publiceren. Dit doen wij louter ter inspiratie en vermaak. Op onze website vind je diverse onderwerpen, van ETF beleggen tot aan informatie over vastgoedfondsen of beleggen in aandelen en beleggen in crypto.

Wil je meer inspiratie omtrent aandelen analyses? Bekijk dan de Happy Investors analyse naar de beste aandelen. Of bekijk onze cursussen beleggen indien je wilt leren succesvol investeren in lange termijn vermogensopbouw.

Over Iridium Communications, een wereldwijde satellietoperator

Iridium Communications Inc. (IRDM) is een satellietexploitant die mobiele spraak- en datacommunicatiediensten en -producten aanbiedt aan bedrijven, overheden, niet-gouvernementele organisaties en consumenten wereldwijd. Het exploiteert een constellatie van 66 satellieten die payloads hosten en informatie verzenden namens haar klanten. Het bedrijf verkoopt zijn producten en diensten aan commerciële eindgebruikers via een groothandelsdistributienetwerk dat serviceproviders, wederverkopers met toegevoegde waarde en fabrikanten omvat. Iridium is opgericht in 2000 en heeft zijn hoofdkantoor in Virginia, de VS.

 • Toegangsprijs: $44,05
 • Richtprijs: $65,2
 • Potentieel: 48%
 • Horizon: 12 maanden
 • Risico: Hoog
 • Positiegrootte: 1%

Analyse Iridium Communications aandelen

 • Iridium Communications is een toonaangevend communicatiebedrijf dat een constellatie van 66 gekoppelde satellieten in een lage baan om de aarde exploiteert en mobiele spraak- en datacommunicatiediensten levert aan bedrijven, overheden en niet-gouvernementele organisaties over de hele wereld.
 • De satellietcommunicatiesector speelt een centrale rol in verschillende industrieën. Verwacht wordt dat deze sector de komende jaren aanzienlijk zal groeien, gedreven door de proliferatie van 5G-technologieën, het internet der dingen en autonome systemen.
 • Iridium heeft een immens investeringsprogramma afgerond, dat heeft geresulteerd in de creatie van een uitgebreid satellietnetwerk, en nu is het bedrijf klaar om stabiele kasstromen te genereren.
 • Iridium laat indrukwekkende groeicijfers zien voor inkomsten en abonnees, die naar verwachting zullen aanhouden dankzij de strategische verschuiving van het bedrijf naar een grotere focus op IoT en uitbreiding van het IoT-aanbod.

Waarom Iridium Communications aandelen kopen?

Reden 1. SATCOM- en IoT-sectoren gaan cruciale rol spelen in digitale economie

Iridium Communications is een van de toonaangevende communicatiebedrijven die een constellatie van 66 onderling verbonden satellieten in een lage baan om de aarde (LEO) exploiteert die met elkaar verbonden zijn in een volledig vermaasd, onderling verbonden netwerk. De architectuur van het netwerk minimaliseert de behoefte aan lokale grondinfrastructuur en vergemakkelijkt het wereldwijde bereik van de diensten, omdat het connectiviteit mogelijk maakt in regio's waar het bedrijf niet fysiek aanwezig is. Iridium biedt een scala aan communicatiediensten: mobiele spraak- en datasatellietcommunicatie, breedbanddatadiensten en Internet of Things (IOT)-diensten. Deze diensten vormden 74% van de inkomsten van het bedrijf in 2022. Daarnaast verkoopt Iridium apparatuur voor abonnees (19% van de omzet) en levert het technische en ondersteunende diensten (7% van de omzet).

De klanten van Iridium worden vertegenwoordigd door een verscheidenheid aan bedrijven. De oplossingen van het bedrijf zijn bij uitstek geschikt voor industrieën zoals maritiem, luchtvaart, hulpdiensten, mijnbouw, bosbouw, olie en gas, zwaar materieel, transport en nutsbedrijven. Het bedrijf bedient ook abonnees van de Amerikaanse overheid en andere civiele en overheidsinstellingen over de hele wereld. De commerciële sector is goed voor 93,0% van het totale aantal abonnees van Iridium en 80,2% van de inkomsten uit het dienstensegment, terwijl overheidsinstanties goed zijn voor 7,0% van het aantal abonnees en 19,8% van de inkomsten uit diensten.

 iridium-communicationsiridium-communications-aandelen

Satellietcommunicatie (SATCOM) speelt een centrale rol in verschillende industrieën en dient een groot aantal toepassingen. De SATCOM-sector kan worden gesegmenteerd op basis van het type apparatuur en de verticale eindgebruiker. Het eerste segment draait om het type apparatuur dat binnen het SATCOM-ecosysteem wordt gebruikt, waaronder grondapparatuur en satellietdiensten. Het tweede segment omvat gebruikers uit een groot aantal sectoren vanwege het brede nut van satellietcommunicatietechnologieën. De veelzijdigheid ervan strekt zich uit over sectoren zoals media-uitzendingen, breedbanddekking, 5G-communicatiesystemen, integratie en convergentie van verschillende bedrade en draadloze technologieën, aardobservatie, veiligheid en defensie, bewakingstoepassingen, enz.

Daarom is de SATCOM-markt, gesteund door de centrale rol die het speelt in het hedendaagse technologische landschap en door de uiteenlopende behoeften in verschillende industrieën en regio's, klaar voor een opmerkelijke groei in de komende jaren. Volgens Mordor Intelligence zal de markt naar verwachting groeien van 47,3 miljard dollar in 2023 tot 83,7 miljard dollar in 2028. Dit verwacht een samengesteld jaarlijks groeipercentage (CAGR) van 12,1% tijdens de voorspellingsperiode.iridium-communications-aandelen-kopen


De SATCOM-markt wordt grotendeels gedreven door twee trends, de wijdverspreide toepassing van 5G en het Internet of Things (IoT). Ten eerste blijven de hoogwaardige 4G- en 5G-spraak- en andere communicatiediensten groeien. Serviceproviders gebruiken het IP Multimedia Subsystem (IMS) om mobiele spraakdiensten mogelijk te maken op smartphones en andere toestellen die 4G en 5G spraak ondersteunen. Meer dan 290 serviceproviders investeren in Voice over LTE (VoLTE) en vanaf april 2023 zijn er meer dan 235 netwerken gelanceerd. Nu worden Voice over New Radio (VoNR) - de spraakdienst voor 5G-standalone netwerken - en 5G-videobellen gelanceerd. Volgens een onderzoek van Ericsson bedroeg het aantal abonnementen met spraakdiensten op basis van IMS eind 2022 4,7 miljard en zal dit aantal eind 2028 naar verwachting zijn opgelopen tot 7,5 miljard, een stijging van 59,6%. Tegen die tijd zal dit goed zijn voor ongeveer 90% van alle gecombineerde 4G- en 5G-abonnementen.


iridium-communications-analyse

Wat het Internet of Things (IoT) en autonome systemen betreft, kenden de totale IoT-uitgaven van bedrijven in 2022 een opmerkelijke groei van 21,5%, tot $201 miljard. Het groeipercentage was iets lager dan de 23% die IoT Analytics aanvankelijk voorspelde, en de markt zal naar verwachting nog verder vertragen in 2023. Verschillende factoren dragen bij aan deze neerwaartse trend, waaronder een lagere wereldwijde groei van het BBP, aanhoudende inflatie en hoge rentetarieven, die voor onzekerheid zorgen in de macro-economische vooruitzichten. Als gevolg hiervan werd, terwijl de eerste schattingen voor 2023 een uitgavengroei van 24% voorspelden, de prognose later naar beneden bijgesteld tot 19%. Desondanks lijkt dit dubbelcijferige groeipercentage historisch hoog.

iridium-communications-aandelen-analyse

Door de aanhoudende onzekerheid in 2023 zijn bedrijven voorzichtig met hun uitgaven voor digitale transformatie en IoT-initiatieven. De meeste bedrijven die zich richten op IoT blijven echter positief. Ze hebben afgezien van wijdverspreide ontslagen en blijven optimistisch over de toekomst, wat wijst op een robuuste digitale transformatiefase voor bedrijven in het algemeen. Als gevolg hiervan verwacht IoT Analytics nog steeds een significante 5-jarige CAGR van 19,4% voor de IoT-markt om in 2027 een bedrag van 483 miljard dollar te bereiken.

Reden 2. Afronding investeringsprogramma en overgang naar nieuwe fase van bedrijfsontwikkeling 

Met de verwachte groei van de SATCOM- en IoT-markten tegen 2027-2028 lijkt Iridium klaar te zijn om de strijd om marktaandeel aan te gaan. Het belangrijkste concurrentievoordeel van het bedrijf, dat het kan helpen om de concurrenten het komende jaar te overtreffen, is zijn satellietinfrastructuur, bestaande uit 66 LEO-satellieten. Aangezien het bouwen van zo'n uitgebreid netwerk jaren van intensieve investeringen vergt, zou het moeilijk zijn voor nieuwkomers op de markt om Iridium in te halen, dat in de periode 2010-2018 3,6 miljard dollar aan kapitaaluitgaven heeft gedaan, wat neerkomt op een gemiddelde van 397,2 miljoen dollar per jaar over de periode van 9 jaar.

Nu de netwerkuitbreiding is voltooid, een cruciale stap in de strategische ontwikkeling van het bedrijf, is de cashburn op kapitaaluitgaven drastisch afgenomen met ongeveer 82% tot $71,3 miljoen in 2022. De verlaging duidt op een verschuiving van het bedrijf naar een efficiëntere toewijzing van middelen en een focus op het optimaliseren van de operationele kosten, waardoor het bedrijf een stabiele operationele kasstroom kan genereren. Met name de kasstroom uit bedrijfsactiviteiten (FFO) steeg met 74,0%, van $198,1 miljoen in 2019 naar $344,7 miljoen in 2022, met een CAGR van 20,3%, een duidelijke indicator van de verbetering van de financiële gezondheid en duurzaamheid van het bedrijf.

iridium-communications-analyse-aandelenWat het toekomstige investeringsprogramma betreft, zijn er bepaalde punten van zorg omdat het management zijn kostenprognose heeft verhoogd. Aanvankelijk hadden ze een plan geschetst om tot 2029 jaarlijks ongeveer $ 40 miljoen toe te wijzen aan kapitaaluitgaven. Tijdens de Q4 2022 earnings conference call in februari 2023 werden de vooruitzichten echter bijgesteld en het management verwacht nu dat de kapitaaluitgaven gemiddeld tussen $50,0 miljoen en $60,0 miljoen per jaar zullen bedragen. Deze opwaartse bijstelling is het gevolg van verschillende factoren. Ten eerste heeft het management na een grondige herziening van de kapitaaluitgaven voor 2022 vastgesteld dat Iridium ongeveer $ 5 miljoen aan inflatoire kostenstijgingen heeft geabsorbeerd, en deze inflatoire druk zal waarschijnlijk aanhouden in 2023 en daarna. Daarnaast is Iridium van plan om extra kosten te maken in verband met de ondersteuning van haar direct-to-smartphone activiteiten, voornamelijk op het gebied van facturering en provisioning, en verbetering van de netwerkefficiëntie en productontwikkeling, die nodig zijn om hogere bedrijfsvolumes aan te kunnen.

Het is vermeldenswaard dat Iridium actief is in een kapitaalintensieve sector en daarom blootgesteld is aan verschillende operationele risico's en uitvoeringsuitdagingen. Beleggers in deze sector moeten altijd rekening houden met een risico op onverwachte extra kapitaaluitgaven in de toekomst, aangezien de bedrijven de satellietinfrastructuur moeten onderhouden en aanpassen aan de technologische vooruitgang.

Reden 3. Solide groeipercentages dankzij de vraag naar IoT-diensten

Het intensieve investeringsprogramma van Iridium heeft geleid tot een aanzienlijke groei van de operationele cijfers. Met name het aantal factureerbare abonnees op het platform van het bedrijf heeft de afgelopen jaren een indrukwekkende groei laten zien. In 2018 waren er 1,12 miljoen factureerbare abonnees, een cijfer dat met 77,6% is gestegen tot 1,99 miljoen in 2022. Deze groei vertaalt zich in een 5-jarige CAGR van 15,6%. In het tweede kwartaal van 2023 zette het bedrijf zijn opwaartse trend voort, met een totaal van 2,14 miljoen factureerbare abonnees, wat 14% meer is op jaarbasis (YoY) dan de 1,87 miljoen die in het tweede kwartaal van 2022 werden gemeld.

De groei van het abonneebestand wordt voornamelijk gedreven door de expansie in de IoT-sector, met commerciële en overheidsabonnees op IoT-gegevens die met 116% stijgen van 0,71 miljoen in 2018 tot 1,53 miljoen in 2022. Als gevolg hiervan bedroeg de vijfjarige CAGR van IoT-databonnees 21,3%, waarmee de CAGR van het totale aantal abonnees werd overtroffen.

aandelen

Naast de groei van het aantal abonnees heeft het bedrijf ook een aantal gunstige prijsontwikkelingen gezien op bepaalde gebieden van zijn aanbod. De gemiddelde inkomsten per gebruiker voor spraak en data (ARPU) lieten bijvoorbeeld een verbetering zien en stegen van $42 per maand in Q2 2022 naar $46 per maand in Q2 2023. Evenzo steeg de ARPU voor breedband van $292 per maand naar $296 in dezelfde periode. Het bedrijf zag echter een lichte daling van de ARPU voor zijn IoT Data-abonnementen, met cijfers die daalden van $7,96 per maand naar $7,48 per maand. Dit onderstreept het belang van een evenwichtig en gediversifieerd productportfolio.

De combinatie van robuuste abonneegroei en positieve prijsontwikkelingen heeft zich vertaald in verbeteringen in de financiële prestaties van Iridium. In 2018 rapporteerde het bedrijf een totale omzet van $ 523 miljoen. In 2022 bereikten de inkomsten $ 721 miljoen, een stijging van 48%, met een 5-jarige CAGR van 8,4%. Deze groei werd voornamelijk gedreven door de segmenten IoT-gegevens en abonneeapparatuur. Met name de inkomsten uit IoT-datadiensten stegen met 46,9%, van 85 miljoen dollar naar 125 miljoen dollar in 2018-2022. Dit onderstreept het vermogen van het bedrijf om effectief gebruik te maken van zijn groeiende abonneebestand en prijsstrategieën te optimaliseren om door de jaren heen een aanhoudende inkomstengroei te realiseren.

analyse-iridium-communications

Iridium's strategische verschuiving naar een grotere focus op IoT vertegenwoordigt een opmerkelijke evolutie in zijn dienstenportfolio. In de afgelopen jaren heeft het bedrijf actief IoT-aanbiedingen geïntegreerd in een breder scala aan diensten. Terwijl de IoT-inkomsten in 2018 goed waren voor 15,9% van de totale inkomsten van het bedrijf, steeg het aandeel aanzienlijk tot 23,4% van de inkomsten in 2022. Nu is het management van plan om 5G NB-IoT verder te implementeren op zijn huidige constellatie. Deze stap geeft niet alleen aan dat het bedrijf inspeelt op de marktvraag, maar positioneert Iridium ook gunstig voor toekomstige groei, aangezien IoT steeds prominenter wordt als transformatieve technologie in verschillende industrieën. Iridium's unieke mogelijkheden om IoT-connectiviteit te bieden via zijn satellietinfrastructuur plaatsen het bedrijf in een sterke positie om nieuwe kansen te grijpen.

Dankzij de vooruitgang die Iridium de afgelopen tien jaar heeft geboekt, is het bedrijf goed gepositioneerd om te profiteren van de toenemende vraag naar communicatie- en IoT-datadiensten, met een enorm potentieel om een aanzienlijk marktaandeel te veroveren. Het management verwacht tegen 2030 $ 1 miljard aan jaarlijkse inkomsten uit diensten te bereiken. Bovendien is het bedrijf op weg naar financiële groei en stabiele kasstromen die beschikbaar zullen zijn voor verdeling onder de aandeelhouders. Op 27 juli 2023 kondigde het management een plan van $400 miljoen aan om gewone aandelen van Iridium (momenteel ongeveer 6,5% van de marktkapitalisatie) terug te kopen tot 31 december 2025. Dit is de derde inkoop in de afgelopen drie jaar en brengt de totale waarde van het programma op $1 miljard (ongeveer 16,1% van de huidige marktkapitalisatie). Het terugkoopplan van $400 miljoen is ook het grootste dat ooit is goedgekeurd, wat de kracht van Iridium's bedrijf en vooruitzichten onderstreept.

Financiële analyse Iridium Communications aandelen

De financiële resultaten van Iridium in de afgelopen 12 maanden (TTM) kunnen als volgt worden samengevat:

 • De inkomsten stegen tot $776,3 miljoen, een stijging van 7,7% ten opzichte van boekjaar 2022, dankzij een groeiend aantal abonnees.
 • De brutowinst daalde licht met 3,6%, van $ 216,4 miljoen in boekjaar 2022 naar $ 208,7 miljoen TTM. Door de aanhoudende inflatoire druk op de bedrijfskosten daalde de brutomarge van 30,0% naar 26,9%.
 • Het bedrijfsresultaat kelderde met 42,9% tot $43,8 miljoen, veroorzaakt door een aanzienlijke stijging van de verkoop-, algemene en administratieve kosten. Hierdoor daalde de operationele marge van 10,6% naar 5,6%.
 • Iridium rapporteerde een nettoverlies van $16,8 miljoen TTM vergeleken met een netto-inkomen van $8,7 miljoen in FY 2022. De belangrijkste reden voor de neerwaartse trend zijn stijgende operationele kosten en, als gevolg daarvan, verminderde operationele inkomsten in combinatie met gestegen rentelasten.analyse-iridium-communications-aandelen

In de afgelopen jaren hebben de kasstromen van Iridium een opmerkelijke stijging doorgemaakt. De operationele kasstroom en vrije kasstroom (FCF) schoten omhoog met respectievelijk 74,0% en 240,5% in de periode 2019-2022. In de afgelopen 12 maanden zijn deze cijfers echter licht gedaald. De operationele kasstroom daalde met 2,8% als gevolg van een nettoverlies en toegenomen voorraden, terwijl de FCF met 8,7% daalde als gevolg van een stijging van de kapitaaluitgaven met 20%.aandelen-iridium-communications-analyse

De financiële prestaties van Iridium in H1 2023 worden hieronder weergegeven:

 • De omzet steeg van $ 343,1 miljoen naar $ 398,4 miljoen op jaarbasis.
 • De brutowinst daalde met 7,7% tot $92,7 miljoen.
 • Het bedrijfsresultaat is ook gedaald van $40,0 miljoen in H1 2022 naar $7,2 miljoen in H1 2023.
 • Na een nettowinst van $40,0 miljoen in H1 2022, rapporteerde Iridium een nettoverlies van $18,1 miljoen in H2 2023.

In Q2 2023 miste Iridium de verwachtingen van analisten. Ondanks een omzetstijging van 10,4% op jaarbasis, van $174,9 miljoen in Q2 2022 naar $193,1 miljoen in Q2 2023, bleef de omzet 2,1% achter bij de verwachtingen van analisten. Het nettoverlies bedroeg $30,7 miljoen ($0,24 per aandeel), vergeleken met een nettowinst van $4,6 miljoen ($0,04 per aandeel) in Q2 2022, terwijl analisten een winst per aandeel van $0,03 hadden verwacht. Beleggers zijn meestal gevoelig voor het missen van verwachtingen, dus het zorgde voor een scherpe daling van de aandelenkoers. Iridium handhaafde echter zijn FY 2023 guidance voor een groei van de service-inkomsten tussen 9% en 11% en operationele EBITDA tussen $455 miljoen en $465 miljoen, wat impliceert dat het management vertrouwen heeft in de duurzaamheid van het bedrijf.analyse-aandelen-iridium-communications

De balans van Iridium baart enige zorgen vanwege de toegenomen leverage:

 • De leverage ratio, gedefinieerd als de verhouding tussen de totale schuld en de activa, bedraagt 53%, wat binnen het gemiddelde in de sector tussen 35% en 92% ligt.
 • Om het investeringsprogramma van de afgelopen jaren te financieren, heeft Iridium een aanzienlijke hoeveelheid schuld op zich genomen, wat resulteert in een totale schuld van $1,48 miljard op de balans per 30 juni 2023. Dit is een daling van 7,0% ten opzichte van $1,59 miljard in juni 2022, wat positief is. De huidige kaspositie van het bedrijf is echter vrij bescheiden, met gerapporteerde kasmiddelen en kortetermijninvesteringen van $ 103,5 miljoen per 30 juni 2023. Dit resulteert in een nettoschuld van $1,37 miljard, wat het belang van voorzichtig financieel beheer onderstreept.
 • In de afgelopen 12 maanden verdiende Iridium $386,4 miljoen aan EBITDA. Bijgevolg is de ratio nettoschuld ten opzichte van EBITDA gelijk aan 3,57x (Net Debt/EBITDA is 3,57x), wat relatief hoog is. De TTM rentelasten stegen met 11,1% naar $72,3 miljoen vergeleken met $65,1 miljoen in boekjaar 2022. Gezien de TTM EBIT van $ 43,8 miljoen is de huidige rentedekkingsratio 0,61x. In 2019-2022 is de gemiddelde rentedekkingsratio ook 0,57x, wat betekent dat het bedrijf niet genoeg winst genereert om de rentebetalingen te dekken en dus waarschijnlijk een deel van de kasreserves zal moeten uitgeven om het gat te dichten of meer zal moeten lenen.
 • Een positief feit is echter dat $ 1,45 miljard van de schuld van Iridium (ongeveer 97% van de totale schuld), geleend onder een leningsovereenkomst, in 2026 moet worden afbetaald. Het bedrijf heeft dus genoeg tijd om zijn financiën te verbeteren en zijn schuldenlast te beheersen.

Waardering Iridium Communications aandelen

Iridium handelt hoger dan de gemiddelde multiples van draadloze telecommunicatiebedrijven: EV/Sales - 9,95x, EV/EBITDA - 20,00x, P/FFO - 22,30x, P/E - 0,00x. De premie kan worden verklaard door Iridium's voltooiing van een intensief investeringsprogramma, stabiele kasstromen en goede vooruitzichten voor het bereiken van winstgevendheid, gezien het feit dat het bedrijf al nettowinst rapporteerde in 2022. Het aandeel biedt dus het beste rendement per eenheid genomen risico.

Bedrijf

Ticker

EV/Verkoop

EV/EBITDA

P/FFO

P/E

Iridium Communicatie

IRDM

9,95

20,00

22,30

-

Globalstar

GSAT

13,75

38,02

-

-

Viasat

VSAT

3,00

20,19

1,74

-

Gogo

GOGO

5,11

13,81

9,86

10,62

Trimble

TRMB

4,39

22,35

24,10

37,73

United States Cellular

USM

1,59

8,87

5,15

-

Telefoon- en gegevenssystemen

TDS

1,40

7,51

2,24

-

Het minimale koersdoel van Raymond James is $67,0 per aandeel, terwijl BWS Financial Iridium Communications waardeert op $75,0 per aandeel. Volgens de consensus op Wall Street staat de reële marktwaarde van het aandeel op $44,05, wat een opwaarts potentieel van 48% impliceert.

Deelnemer

Herzieningsdatum

Prijsdoel

Opwaarts potentieel

Deutsche Bank

18-sep-2023

$57,0

20,5%

Raymond James

22-aug-2023

$67,0

41,6%

Barclays

27-jul-2023

$65,0

37,4%

BWS Financieel

26-jul-2023

$75,0

58,6%

Morgan Stanley

21-apr-2023

$65,0

37,4%


Belangrijkste risico's Iridium Communications aandelen kopen

 • Iridium heeft een aanzienlijke schuld en als de kasstromen en kapitaalbronnen onvoldoende zijn om de termijnlening terug te betalen wanneer deze afloopt in 2026, zal het bedrijf alternatieve financieringsplannen moeten uitvoeren, zoals het herfinancieren van de schuld, het verkopen van activa of het aantrekken van extra kapitaal.
 • SATCOM-bedrijven kunnen te maken krijgen met verschillende operationele problemen, die van invloed zijn op hun vermogen om een acceptabel serviceniveau aan klanten te bieden. Dergelijke problemen zijn onder andere tijdelijk signaalverlies, onderbreking van gegevensoverdracht of zelfs satellietongelukken. In februari 2009 verloor Iridium bijvoorbeeld een operationele satelliet als gevolg van een botsing met een niet-operationele Russische satelliet.
 • De onderneming heeft geen in-orbit satellietverzekering voor haar satellieten en is niet van plan om de lancering van de resterende reservesatellieten te verzekeren, waardoor de kosten kunnen oplopen.
 • Ondanks vrij hoge toetredingskosten is de draadloze communicatie-industrie, met inbegrip van cellulaire en andere satellietoperatoren, onderhevig aan toenemende concurrentie. Als gevolg van de concurrentie zou Iridium klanten, marktaandeel en inkomsten kunnen verliezen, en geconfronteerd kunnen worden met uitdagingen bij het betreden van nieuwe markten.

 En, wat denk jij? Iridium Communications aandelen kopen of niet? Wat is jouw analyse en jouw koersverwachting? Laat het ons weten! 

 Disclaimer: beleggingen in effecten en andere financiële instrumenten houden altijd het risico van verlies van uw kapitaal in. De prognoses en prestaties uit het verleden zijn geen betrouwbare indicatoren voor toekomstige prestaties. Het is essentieel dat u uw eigen analyse uitvoert voordat u een belegging doet. Indien nodig dient u zorgvuldig onafhankelijk beleggingsadvies in te winnen bij een erkende professional. Het kopen van aandelen tegen IPO-prijzen kan extra beperkingen met zich meebrengen. Alle content en afbeeldingen zijn van Freedom24. Dit artikel bevat op geen enkele wijze koopadvies.

Reacties
Categorieën