Shell Aandelen Analyse 2021: Tips + Ervaringen Shell Kopen
Shell Aandelen Analyse 2021: Tips + Ervaringen Shell Kopen
Aandelen Analyse
Happy Investors
Aandelen Analyse
06/25/2021
8 min

Shell Aandelen Analyse 2021: Tips + Ervaringen Shell Kopen

06/25/2021
8 min

Beste Happy Investor, wil je Shell aandelen kopen? De vraag is of het een goede (en ethische) belegging is. In dit artikel vind je mijn Shell aandelen analyse. Daarbij gaan we kijken naar zowel het financiële als het strategische aspect van dit bedrijf. Dit laatste is van belang omdat Shell nogal een grote uitdaging heeft omtrent duurzaamheid. Wat voor effect zal dit hebben op de aandelenkoers?

Hieronder vind je mijn tips en analyse over Shell (ticker RDS.A).

Note: ik heb zelf aandelen Shell gekocht tegen €12,91 en sta momenteel +35,7%. Op moment van schrijven staat de koers echter op €17,56 en is de waardering minder gunstig. De vraag is of het nu nog steeds een goede investering is.

Wil je meer van dit soort inzichten? Volg mij via deze website, de nieuwsbrief en Instagram voor updates omtrent Mindset & lange termijn beleggen naar financiële onafhankelijkheid.

Inhoudsopgave:

Waar kan ik Shell aandelen kopen?
Wel of niet Shell aandelen kopen? Financiële Shell aandelen 2021
Conclusie op basis van financiële Shell aandelen analyse
Wel of niet Shell aandelen kopen? Strategische Shell aandelen analyse 2021
Conclusie op basis van strategische analyse Shell

Waar kan ik Shell aandelen kopen?

Je kan Shell aandelen kopen via meerdere beleggingsplatformen. Zo kan je Shell aandelen kopen via DEGIRO als je een lange termijn belegger bent. Een andere optie is eToro. Via dat platform kan je commissievrij RDS.A aandelen kopen. Daarnaast zijn er nog andere aanbieders. Het is afhankelijk van jouw voorkeuren wat hiertoe de beste keuze is.

Meer weten? Klik hier voor de beste beleggingsplatformen vergelijken.

Wel of niet Shell aandelen kopen? Financiële Shell aandelen analyse 2021

shell-aandelen-analyse-tips

Bron: Shell.com

In dit deel van de Shell aandelen analyse gaan we kijken naar enkele financiële ratio’s die ons helpen inschatten of dit aandeel een interessante financiële waardering heeft.

Aan het einde van deze financiële analyse over Shell bekom ik een conclusie over of dit wel of geen interessant aandeel is op basis van huidige financiële resultaten. Daarna gaan we kijken naar de strategische positie voor de toekomst, en hoe dit verband houdt met de financiële ontwikkeling.

Iedere week analyseer ik nieuwe unieke aandelen. Alleen de beste aandelen die op de lange termijn een hoog rendement kunnen opleveren worden gepubliceerd op de Happy Investors Community.

Wil je weten wat de beste aandelen uit mijn onderzoek zijn die op de lange termijn +300% rendement kunnen opleveren?

Klik hier voor meer informatie over het aandelen abonnement van de HIM Community.

Marktwaarde

De huidige marktwaarde van RDS.A is $163 miljard. De bedrijfswaarde wordt geschat op $234 miljard. Dit lijkt gunstig, al kunnen we op basis van deze cijfers nog geen conclusie trekken. De vraag is hoe dit in verhouding tot de toekomstige ontwikkeling staat.

P/E, P/S en P/B-ratio’s
De Price/Earnings-ratio staat op 30.60. Dit is hoger dan het huidige sector gemiddelde van 12.55. Wel is het iets lager dan het vijfjarig gemiddelde van RDS.A (33)

De Price/Sales-ratio is 0.91. Dit ligt lager dan het huidige sector gemiddelde van 1.82. Wel ligt het hoger dan het vijfjarige gemiddelde van RDS.A (0.65)

De Price/Book-ratio is 0.98. Dit ligt lager dan het huidige sector gemiddelde van 0.98. En het ligt rond het vijfjarig gemiddelde van RDS.A (1.01)

Deze cijfers staan enkel in de context van de industrie. De oliemarkt heeft behoorlijke klappen gehad gedurende de covid-19 crisis. De algemene consensus is dat de oliemarkt op korte- en middellange termijn deels zal herstellen. Dit kan leiden tot een hogere olieprijs. Voor Shell betekent dit deze verwachting dat haar winstgevendheid op de korte termijn kan verbeteren.

De lange termijn daarentegen is een ander verhaal.

Omzet, Winst en Winstmarge

De omzet over de afgelopen twaalf maanden van Shell is vertekenend. Zo hebben ze -45% omzet geboekt over de afgelopen twaalf maanden. En de winst was negatief gedurende deze periode. Dit is geheel te wijden aan de covid-19 crisis.

De aandelenkoers van Shell is hard aangepakt. Inmiddels deels herstellende en de trend lijkt zich nog te kunnen doorzetten bij een positieve ontwikkeling van de omzet en winst(marge).

Earnings Per Share (EPS)

De EPS is momenteel -4.11 dollar, wat niet bepaald gunstig is maar wel verklaarbaar aan de hand van bovenstaande bevindingen. Men verwacht in de toekomst een positieve EPS.

ROE, ROA & ROIC

De ROE, ROA en ROIC zijn bijgevolg negatief, zie bovenstaande.

Shell aandelen analyse: Financiële gezondheid & Risico’s

RDS.A heeft een current ratio van 1.23 en quick ratio van 0.99. Alhoewel niet spectaculair, is dit een gezonde financiële positie op dit moment. Bovendien keren ze een jaarlijks dividend van +3% uit. Iets wat ze logischerwijze niet zullen doen indien de financiële positie in gedrang komt.

Net zoals bij ieder aandeel heeft ook RDS.A risico’s. Als je het mij vraagt zijn de risico’s van Shell behoorlijk groot. Uit mijn Shell aandelen analyse bekom ik drie grote risico’s (meer er zijn er meer):

  • Krimpende oliemarkt
  • Toenemende overheidsmaatregelen waaronder de CO2-taks die enorm kan oplopen
  • Toenemende concurrentie

Conclusie op basis van financiële Shell aandelen analyse

Als ik puur naar de financiële analyse van Shell kijk, staat het aandeel er redelijk goed voor. Dit baseer ik op de huidige bedrijfswaarde van Shell. Het bedrijf heeft jarenlang geïnvesteerd in een wereldwijd distributienetwerk voor olie. Alleen al het eigendom van dit bedrijf (fabrieken, machines, et cetera) is reeds meer waard dan de huidige marktwaarde.

Mijn bevindingen uit deze Shell analyse trekt mij naar de conclusie dat, puur op basis van deze context, het aandeel Shell op de korte termijn kan stijgen. Dit zal waarschijnlijk niet spectaculair zijn. Wel moet hiervoor Shell de verwachtingen omtrent stijgende winstmarges waarmaken. Het is aannemelijk dat het bedrijf op korte termijn wederom (absolute) winst kan maken.

Wel is het zo dat Shell momenteel 3% dividend per jaar uitkeert. Dat is in ieder geval een positief rendement indien de koers gelijk blijft. (tenzij de inflatie hoger is dan 3% 😉).

Voor de lange termijn is bovenstaande conclusie niet toereikend. Daarvoor moeten we ook naar de strategische analyse van Shell kijken. Immers, wat zijn de toekomstige ontwikkelingen van dit bedrijf?

Let op: ook zonder strategische analyse kunnen we wel begrijpen dat het toekomstbeeld van Shell op dit moment minder rooskleurig is. Dus alhoewel je er op korte termijn waarschijnlijk een positief rendement op kan halen, behoort Shell niet tot de beste (lange termijn) aandelen. Zo zijn er betere aandelen die zowel op korte- als lange termijn een aanzienlijk hoger rendement kunnen opleveren.

Wil je weten wat de beste aandelen uit mijn onderzoek zijn die op de lange termijn +300% rendement kunnen opleveren?

Klik hier voor meer informatie over de online cursus beleggen op de HIM community.

Wel of niet Shell aandelen kopen? Strategische Shell aandelen analyse 2021

Hieronder gaan we kijken naar de strategische analyse van Shell. Op basis daarvan kunnen we onszelf de vraag stellen of we het aandeel Shell willen kopen gezien haar toekomstplannen.

Let wel dat dit een beperkte strategische analyse van Shell is. Tevens ben ik onderhevig aan biases bij beleggen, waaronder mijn subjectieve mening dat Shell moet verduurzamen 😉.

Shell aandelen analyse: Management

Sinds 2014 staat Ben van Beurden aan het roer als CEO. De rest van het team is beslist ervaren, daar ligt het niet aan.

Wat ik een groot nadeel vind aan dit management, is dat zij niet het voortouw nemen om radicaal duurzamer te worden. Wel loopt Shell voor op de concurrentie, maar ze kunnen nog vele grotere stappen maken. Zo hebben ze recentelijk van 50 miljard kapitaal slechts 2 miljard in duurzame energie geinvesteerd. Het overige kapitaal ging naar de bestaande bedrijfsprocessen voor oliewinning en -verwerking.

Ik besef mij echter wel dat dit makkelijk schrijven is. Als Shell radicaal wilt verduurzamen, betekent dat ook een groot bedrijfsrisico. Vanuit rationeel oogpunt is haar keuze daarom wellicht gerechtvaardigd. Vanuit ethisch oogpunt echter niet, en dus is de vraag: hoelang gaat dit goed? Of zal de massa zoveel mogelijk overstappen naar duurzame energiebronnen, waardoor bedrijven als Shell genoodzaakt worden te verduurzamen?

De overheid heeft de keuze al voor ons gemaakt. Uit een juridische rechtspraak is het bevel gekomen dat Shell 45% CO2-reductie moet realiseren voor 2030. Dit is zowel een kans als een risico, afhankelijk van hoe Shell management ermee omgaat.

Wel is het positief dat medewerkers sinds dit jaar ook worden beoordeeld op basis van ontwikkelde initiatieven voor duurzaamheid.

Mijn gebruikelijke bron geeft aan dat 0,01% van alle aandelen in het bezit van “insiders” is. In dit geval vertrouw ik mijn bron echter niet. Ik weet namelijk dat Shell bekend staat om het jaarlijks uitkeren van aandelen aan haar medewerkers (als bonus en pensioenopbouw). Dat dit zou uitkomen op slechts 0,01% vind ik erg onwaarschijnlijk.

Duurzaam competitief voordeel

Shell heeft een sterke naamsbekendheid en heeft een uitstekend distributienetwerk met benzinestations op strategische locaties wereldwijd. Er zijn enkele grote spelers in de oliemarkt, waaronder Exxon, Total, BP, Saudi Aramco en Shell. Deze markt zal niet worden verscheurd door interne hevige concurrentiestrijd. Immers, ze proberen allen te overleven in de strijd tegen duurzame revolutie.

Persoonlijk geef ik de voorkeur aan het investeren in waterstof, in plaats van de krimpende oliemarkt.

vastgoed beleggen met weinig geld

Innovatie & Schaalbaarheid

Qua innovatie ben ik persoonlijk van mening dat Shell te kort schiet. Ja, het is een voorloper die tracht te verduurzamen middels Upstream producten (natuurlijke gassen). Dit is echter geen duurzamer alternatief dan bijvoorbeeld zonne- en windenergie. Daarom is en blijft Shell van nature een vervuiler. Hoe je het ook went of keert.

Er is wel een belangrijk feit. De wereldeconomie kan niet zonder olie. In een rap tempo treedt verduurzaming op, maar schone(re) energiebronnen zijn vooralsnog ontoereikend om olie geheel te vervangen. Bovendien is het zo dat er steeds minder olie uit de grond gehaald kan worden. Ik zie dit zelf als een potentiële gebeurtenis waarbij aanbod mogelijkerwijze sneller afneemt dan de vraag. Als dit waar is, zal de olieprijs stijgen en daarmee de winstgevendheid van Shell toenemen.

Alhoewel dit een korte- en middellange termijn gebeurtenis is, betekent het wel potentieel meer winst voor Shell in die periode. De vraag is hoe zij de winst gaan investeren, en wat voor rendement zij hierop gaan behalen (ROE, ROA, ROI).

Tot slot, blijkt uit mijn strategische Shell aandelen analyse dat het bedrijf circa 27 miljard dollar per jaar gaat investeren (bron: Shell Investors Relations). Dit is een groot bedrag, maar niet fors hoger ten opzichte van de huidige jaarlijkse investeringen van circa 22 miljard dollar per jaar. En dan te bedenken dat het dividend met 66% is gereduceerd.

Conclusie op basis van strategische Shell aandelen analyse

Vanuit mijn Shell aandelen analyse lijkt het mijns inziens geen super belegging. Dit geldt overigens ook voor de concurrentie. En dat heeft eigenlijk niet zo zeer met de bedrijven an sich te maken. Het gaat mij om de oliesector.

In de aankomende jaren zal olie nog noodzakelijk blijven om de wereldeconomie te laten groeien. Alleen zijn fossiele brandstoffen nu eenmaal niet geschikt voor een duurzamere wereld. Schonere energiebronnen, zoals zonne-energie en waterstof, hebben significant lagere CO2 uitstoot. Ook kernenergie (uranium) is schoner, alhoewel niemand naast een kernreactor wilt wonen…

Ik verwacht op de korte- en middellange termijn een stijging van het koersaandeel Shell. Ik ga er echter niet van uit dat Shell op haar oude koersniveau komt, simpelweg omdat er te veel weerstand ontstaat vanuit de samenleving (ethisch oogpunt). Voor de lange termijn zal het forse investeringen vergen om een duurzamer Shell te creëren die net zo winstgevend is als het verleden. Het ontbeert mij de kennis om te concluderen of dit überhaupt haalbaar is.

Wil ik Shell kopen? Op het huidige prijsniveau van >17 dollar niet. Ik heb Shell gekocht op 12,9 dollar en het rendement is uitstekend (+35% in minder dan één jaar). Ik verwacht wel tot de +50% te komen, en dan wordt het tijd om te verkopen. Er zijn simpelweg betere aandelen die zowel op de korte- als lange termijn een hoger rendement kunnen geven. Let wel dat je zelf ook een Shell aandelen analyse uitvoert. Bekom je andere conclusies? Laat het mij weten in een reactie hieronder!

Overigens wil ik Shell vanuit ethisch oogpunt graag verkopen, maar deze emotie mag de rationele belegger niet meenemen in haar besluitvorming.

Disclaimer

Dit artikel betreft geen koop- of verkoopadvies. Het betreft ook geen persoonlijk beleggingsadvies. Ik deel slechts mijn mening en ervaringen. Beleggen kent risico’s tot geld verlies.

Reacties
Categorieën