Top 3 Aandelen voor industriële metalen in 2023 | Happy Investors
aandelen-in-industrile-metalen-
Aandelen Analyse
Happy Investors
Aandelen Analyse
08/01/2023
22 min

Top 3 Aandelen voor industriële metalen in 2023 | Happy Investors

08/01/2023
22 min

Beleggen in grondstofaandelen? De markt voor grondstoffen kent sterk cyclische bewegingen. Op dit moment is er veel te doen omtrent commodities. Er is een sterke vraag naar industriële metalen. De vraag is: welke aandelen voor industriële metalen kunnen komende perioden in koers toenemen? In dit artikel een overzicht van 3 aandelen voor industriële metalen ter inspiratie.

Waarom beleggen in aandelen voor industriële metalen?

De afgelopen zes maanden waren uitdagend voor de industriële metaalmarkt. De positieve trends van 2022, gedreven door de vrees dat de inflatie hardnekkiger zou kunnen blijven dan verwacht, maakten plaats voor pessimisme en zorgen over een mogelijke recessie. Tegenwind in de economie van China, de grootste afnemer van industriële metalen, en de langdurigste daling van de Amerikaanse PMI-index sinds de Grote Recessie droegen bij aan het algemene pessimisme van de markt. Als gevolg hiervan heeft de Bloomberg Industrial Metals Index ongeveer 19% verloren sinds de piek in januari 2023, terwijl de S&P Metals and Mining SPDR ETF meer dan 11% is gedaald.

Naar onze mening biedt het pessimisme in de markt voor industriële metalen een uitstekende gelegenheid om te beleggen in deze zeer cyclische sector. Ten eerste is de recessieangst al ingeprijsd. Tegelijkertijd zijn er nog steeds positieve signalen in de economie, zoals een sterke arbeidsmarkt en een hoge nieuwbouw van huizen. Ten tweede zijn er veel grote producenten van industriële metalen met stabiele financiële cijfers en het vermogen om zelfs een diepe recessie te overwinnen.

We hebben drie industriële metaalbedrijven geselecteerd die met succes tegenwind kunnen opvangen en beleggers het beste rendement per eenheid aanvaard risico kunnen bieden:

    Vale S.A. (VALE)

    Anglo American plc (NGLOY)

    Ferroglobe PLC (GSM)

Hieronder vindt u de beschrijving van een beleggingsidee met betrekking tot Vale S.A. Soortgelijke ideeën voor Anglo American plc en Ferroglobe PLC vindt u in het gedeelte van onze aandelen analyses.

Vale, industriële metalen aandelen kopen? +31,7% Groei en +8% Dividend potentie

In dit artikel behandelen we een analyse van aandelen in industriële metalen. Aandelen in industriële metalen kopen of niet willen we doen omwille haar groeipotentieel. De markt verwacht een interessant groeipotentieel. Hoe presteert het aandeel nu, en wat zijn de koersverwachtingen? In deze analyse lees je relevante informatie ter kennisgeving.

Dit artikel is gemaakt en geschreven door Freedom24. Houdt er rekening mee dat dit artikel op geen enkele wijze persoonlijk beleggingsadvies is. In samenwerking met Freedom24 mogen wij van Happy Investors als enige in Nederland haar content publiceren. Dit doen wij louter ter inspiratie en vermaak. Op onze website vind je diverse onderwerpen, van ETF beleggen tot aan informatie over vastgoedfondsen of beleggen in aandelen en beleggen in crypto.

Wil je meer inspiratie omtrent aandelen analyses? Bekijk dan de Happy Investors analyse naar de beste aandelen. Of bekijk onze cursussen beleggen indien je wilt leren succesvol investeren in lange termijn vermogensopbouw.

Ben je nog niet bekend met Freedom24? Klik hier voor meer informatie over deze partij.

Belangrijke tip: toets het aandeel altijd op diverse factoren. Gebruik de SeekingAlpha Quant ratings voor toetsing op factoranalyse, zodat je de meest gunstig gewaardeerde aandelen binnen de sector koopt.

Over Vale, ‘s werelds grootste ijzerertsproducent

Vale S.A. (VALE) is 's werelds grootste ijzerertsproducent en de op één na grootste producent van nikkel. Het bedrijf is actief in twee segmenten: Iron Solutions en Energy Transition Materials. Vale werd opgericht in 1942 en het hoofdkantoor is gevestigd in Rio de Janeiro, Brazilië.

    Toegangsprijs: $14,05

    Richtprijs: $18,5

    Potentieel: 31,7%

    Potentieel dividendrendement: 7,8%

    Horizon: 12 maanden

    Risico: Hoog

    Positiegrootte: 2%

Analyse Vale aandelen in industriële metalen

Hoewel Vale de op één na grootste nikkelproducent is en een prominente speler op de kopermarkt, komt ongeveer 80% van de inkomsten van het bedrijf uit ijzererts, ijzerertspellets en andere ijzerhoudende producten. Net als andere industriële metaalmarkten is de productie van ijzererts gevoelig voor economische cycli en sterk afhankelijk van industrieën zoals de bouw, de auto-industrie en de zware industrie.

De ijzerertsprijzen daalden gestaag gedurende een groot deel van 2022 door de bezorgdheid over een vertraging in de ontwikkelde wereld, stijgende rentevoeten, inflatie en problemen met de toeleveringsketen en bereikten begin november een lokaal dieptepunt van 80,0 dollar/ton. Als gevolg daarvan daalden de inkomsten uit ijzererts van Vale in 2022 met 24%.vale-groeiaandelen

Ondanks het herstel van de ijzerertsmarkt en de groeiende productievolumes bleef Vale begin 2023 inkomsten verliezen. In Q1 2023 daalden de inkomsten van het bedrijf in het ijzerertssegment met 26,6% j-o-j. Het verschil in de productie- en verkoopdynamiek is voornamelijk te wijten aan de weersbeperkingen in de noordelijke haven en het opnieuw in evenwicht brengen van de toeleveringsketen.

De wisselkoersdynamiek was een extra tegenwind voor het bedrijf, aangezien de meeste mijnen van Vale zich in Brazilië bevinden. Gedurende het hele jaar steeg de Braziliaanse real in waarde ten opzichte van de Amerikaanse dollar. Aangezien het bedrijf het grootste deel van zijn uitgaven in de Braziliaanse nationale munt doet, zet het sterker worden van de real de bedrijfsmarges onder druk.

Al deze uitdagingen worden weerspiegeld in de marktwaarde van het bedrijf. Vale wordt momenteel ongeveer 40% onder het niveau van 2021 verhandeld en 28% onder het lokale hoogtepunt dat in januari werd bereikt.vale-aandelen

We blijven echter optimistisch over de vooruitzichten van Vale. Ondanks de macro-economische zorgen is de ijzerertsprijs sinds november 2022 met meer dan 38% gestegen, van $ 80 naar $ 111 per ton. Vale genereert een positieve kasstroom tegen $61 per ton. De ertsprijzen liggen dus 85% boven het break-evenpunt van het bedrijf.

Bovendien blijft het langetermijnpotentieel van de doelmarkten veelbelovend. IJzererts wordt gebruikt om staal te produceren. De bouwsector is goed voor meer dan de helft van het staalverbruik. Gezien de trend naar verstedelijking, actieve renovatie van infrastructuur in ontwikkelde economieën en de aanleg van nieuwe infrastructuur in opkomende markten, verwachten we dat de wereldwijde vraag naar staal sterk zal blijven. Het is vermeldenswaard dat infrastructuurfondsen ondanks de moeilijke economische achtergrond in 2022 een recordbedrag aan fondsen hebben opgehaald - 139 miljard dollar, een stijging van 7% ten opzichte van een jaar eerder en 138% ten opzichte van 2016.

Bovendien is Vale de op één na grootste nikkelproducent ter wereld, waardoor het bedrijf in belangrijke mate profiteert van de trends op het gebied van decarbonisatie en energietransitie. De wereldwijde nikkelmarkt zal naar verwachting groeien met een indrukwekkend samengesteld jaarlijks groeipercentage (CAGR) van 10,6% tot 2027. Aangezien het Russische Norilsk Nickel, de marktleider met een aandeel van 12%, aanzienlijke politieke risico's met zich meebrengt, is Vale een strategisch belangrijke speler in sectoren zoals hernieuwbare energie en elektrische voertuigen.

Dat de Braziliaanse real sterker werd, kwam grotendeels doordat de centrale bank van het land eerder dan de Amerikaanse Fed en de Europese centrale banken begon met het verkrappen van het monetaire beleid. De verkrappingscyclus loopt echter ten einde nu de geavanceerde economieën de inflatiedoelstellingen naderen. Volgens een peiling van Reuters onder valutadeskundigen zou de versterking van de real binnenkort kunnen worden ondermijnd door de vertraging van de Braziliaanse economie en politieke onenigheid. Op de lange termijn is de real verzwakt ten opzichte van de Amerikaanse dollar, wat over het algemeen typerend is voor veel ontwikkelingslanden met zwevende wisselkoersen.

Vale is gevestigd in Brazilië en heeft enkele van de beste operationele en nettomarges in de sector, evenals een laag break-evenpunt, waardoor het bedrijf vol vertrouwen door macro-economische stormen kan navigeren. De tabel hieronder toont een vergelijking van de marges van Vale en die van haar sectorgenoten in 2022.


vale-analyse


Vergelijking van marges tussen Vale en haar concurrenten; bron: samengesteld door auteur

Vale heeft aandeelhouders actief beloond met dividendbetalingen en aandeleninkoopprogramma's. De afgelopen drie jaar heeft het bedrijf beleggers een cumulatief dividendrendement van 52% geboden. In de afgelopen drie jaar heeft het bedrijf beleggers een cumulatief dividendrendement van 52% geboden. Het heeft ook 13% van zijn aandelen teruggekocht van de markt van april 2021 tot januari 2023. Hierdoor was het cumulatieve aandeelhoudersrendement 72% van 31 december 2019 tot 17 februari 2023.

In het eerste kwartaal betaalde Vale $ 1,8 miljard aan dividenden en kocht het bedrijf aandelen in ter waarde van $ 763 miljoen. We verwachten dat het bedrijf geld zal blijven uitkeren aan aandeelhouders:

    Door de investeringen en het nettowerkkapitaal te verlagen, wist het bedrijf zijn vrije kasstroom in het eerste kwartaal te verdubbelen: 2,28 miljard dollar tegen 1,23 miljard dollar een jaar eerder. groeiaandelen-vale

    In april 2022 keurde de raad van bestuur van Vale een inkoopprogramma goed dat beperkt is tot een maximum van 500 miljoen gewone aandelen of gelijkwaardige ADR's. In het eerste kwartaal werd het programma voor 47% uitgevoerd. Vale kan dus nog steeds ongeveer 6% van zijn aandelen terugkopen.

Volgens de consensusverwachting van analisten zal het dividend in 2023 $1,12 per aandeel bedragen, wat neerkomt op een termijnrendement van 7,8%. Als het management van de onderneming bevestigt dat er geen significante kapitaalinvesteringen zijn, zal een dergelijk rendement op termijn meer dan haalbaar zijn.

Financiële analyse Vale aandelen in industriële metalen

De analyse van de financiële prestaties van Vale wordt weergegeven in US dollar (US$). De financiële resultaten van het bedrijf over 12 maanden kunnen als volgt worden samengevat:

    De inkomsten bedroegen $41,5 miljard, een daling van 5,4% ten opzichte van 2022. De negatieve dynamiek was te wijten aan lagere prijzen, weersbeperkingen in de noordelijke haven en het opnieuw in evenwicht brengen van de toeleveringsketen in Q1 2023.

    De brutowinst daalde van $19,8 miljard naar $17,1 miljard. De brutomarge daalde van 45,19% naar 41,26%.

    De operationele winst bedroeg $13,5 miljard tegenover $17,2 miljard aan het einde van het jaar. De brutowinstmarge daalde van 39,25% naar 32,53%.

    Het nettoresultaat daalde van $18,8 miljard naar $16,2 miljard. De nettomarge daalde van 42,86% naar 38,99%.analyse-valeDynamiek van de financiële resultaten van het bedrijf; bron: samengesteld door auteur

    De kasstroom uit bedrijfsactiviteiten bedroeg $10,2 miljard tegenover $11,5 miljard in 2022.

    De vrije kasstroom steeg in dezelfde periode van $6,0 miljard naar $7,1 miljard dankzij een verlaging van de investeringen en het nettowerkkapitaal.analyse-aandelen-valeKasstroom van het bedrijf; Bron: samengesteld door auteur

Tijdens de laatste conference call merkte het management van het bedrijf op dat de impact van de weersbeperkingen in de noordelijke haven in de tweede helft van het jaar zal worden gecompenseerd. We verwachten dan ook dat de omzet van het bedrijf zich zal herstellen.

Vale heeft een gezonde balans met een totale schuld van $13,0 miljard, kasequivalenten en kortetermijninvesteringen van $4,8 miljard en een nettoschuld van $8,2 miljard, minder dan de helft van TTM EBITDA (Net Debt/EBITDA van 0,48x).

Waardering Vale aandelen in industriële metalen

Ondanks de leidende positie van het bedrijf op de ijzerertsmarkt, de uitstekende marges en een sterke balans, wordt Vale verhandeld tegen een lagere prijs dan zijn sectorgenoten op basis van de volgende multiples: EV/EBITDA - 3,89x, P/Cashflow - 4,92x, P/E - 4,33x, FWD P/E - 6,06x.aandelen-vale-analyse

Vergelijkbare waardering; bron: samengesteld door auteur

Het minimale koersdoel van investeringsbanken dat is vastgesteld door Banco Inter is $16 per aandeel. Tegelijkertijd schat HSBC VALE op $ 20 per aandeel. Volgens de consensus op Wall Street is de reële marktwaarde van het aandeel $18,5, wat een opwaarts potentieel van 31,7% impliceert.analyse-vale-groeiaandelen

Koersdoelen van investeringsbanken; bron: samengesteld door auteur

Belangrijkste risico's Vale aandelen kopen

 •  Vale is actief in een zeer cyclische sector. Als de economische groei vertraagt, kunnen de prijzen voor industriële metalen aanzienlijk dalen, wat de financiële prestaties van het bedrijf en de waarde van zijn aandelen zou schaden.
 •  Een verdere waardestijging van de Braziliaanse real kan de marges van Vale schaden, omdat het bedrijf het grootste deel van zijn kosten en uitgaven in lokale valuta doet. Met andere woorden, beleggers lopen een aanzienlijk wisselkoersrisico.

Anglo American, aandelen in industriële metalen met potentieel +32,5% Groei en +5,2% Dividend

Over Anglo American, een gediversifieerde mijnbouwgroep

Anglo American (NGLOY) bezit en exploiteert een portefeuille van mijnbouw- en verwerkingsactiviteiten in verschillende segmenten. Het bedrijf houdt zich bezig met de winning en verwerking van platinagroep-metalen, ruwe en geslepen diamanten, koper, steenkool en ijzererts. Anglo American werd opgericht in 1917 en het hoofdkantoor is gevestigd in Londen, Verenigd Koninkrijk.

 • Toegangsprijs: $15,10
 • Richtprijs: $20,0
 • Potentieel: 32,5%
 • Potentieel dividendrendement: 5,2%
 • Horizon: 12 maanden
 • Risico: Hoog
 • Positiegrootte: 2%

Analyse Anglo American aandelen in industriële metalen

Anglo American is een van de meest gediversifieerde spelers op de metaalmarkt, waardoor het bedrijf leiderschap kan behouden in traditionele segmenten en kan profiteren van de voortdurende fundamentele transformatie in verschillende sectoren en industrieën. De uitgebreide portefeuille van het bedrijf omvat activa in segmenten zoals platinagroep-metalen, ijzererts, koper, diamanten, steenkool, mangaan en nikkel. Ongeveer 27% van de inkomsten en 34% van het bedrijfsresultaat van Anglo American zijn afkomstig uit platinagroep-metalen. Onderstaande tabel toont de financiële resultaten van het bedrijf per segment in 2022.anglo-american-aandelen

Platinagroep-metalen omvatten platina, rodium, palladium, iridium, ruthenium en osmium. Ze worden gekenmerkt door zuiverheid, een hoog smeltpunt en unieke katalytische eigenschappen. Daarnaast hebben de metalen eigenschappen als zachtheid, taaiheid en weerstand tegen corrosie en oxidatie. Dit alles maakt platinagroep-metalen onmisbare elementen bij de productie van brandstofcellen, autokatalysatoren, bougies, juwelen, elektronische onderdelen, computers, harde schijven en medische instrumenten.

De markt voor platinagroep-metalen zal de komende jaren naar verwachting te maken krijgen met een aanbodtekort, omdat de investeringen in nieuwe capaciteit de afgelopen jaren zijn afgenomen. Tegelijkertijd zullen strenge emissiecontroles de vraag naar palladiumkatalysatoren in katalysatoren stimuleren. Volgens de World Platinum Investment Council (WPIC) kan het tekort op de platinamarkt oplopen tot 983.000 oz in 2023. WPIC voorspelt een consistent en groeiend jaarlijks tekort tot 2027.anglo-american-groeiaandelen

Anglo American is de grootste producent van platinagroep-metalen. Met een totale productie van ongeveer 4 miljoen oz produceert het bedrijf 40% van alle platinagroep-metalen ter wereld. Het verwachte tekort zal het bedrijf waarschijnlijk een aanzienlijke rugwind geven.

Anglo American is ook een van de 10 grootste koperproducenten ter wereld. De unieke eigenschappen van koper maken het een essentieel ingrediënt voor energietransformatie. Ongeveer 60% van de wereldwijde vraag gaat naar elektrische apparatuur - draden, kabels en connectoren, waaronder die voor auto's en consumentenelektronica. De jaarlijkse vraag naar koper zal naar verwachting met 53% groeien tot 2040, voornamelijk door de elektrificatie van voertuigen.

Er wordt voorspeld dat de wereldwijde verkoop van EV tegen 2030 goed zal zijn voor 40% van de totale voertuigverkoop. Voor de productie van elektrische voertuigen is vier keer meer koper nodig dan voor voertuigen met verbrandingsmotoren (ICE). Volgens de Copper Alliance zouden hernieuwbare energiesystemen tot 12 keer meer koper kunnen vereisen dan traditionele energiesystemen.anglo-american-analyse

Analisten van Goldman Sachs hebben zelfs nog gedurfdere voorspellingen. Volgens de investeringsbank zal de vraag naar koper tegen 2030 met bijna 600% stijgen. De groeiende vraag naar alternatieve energieoplossingen, batterijen, elektrische voertuigen en hybride voertuigen zal naar verwachting de belangrijkste drijvende kracht achter de metaalmarkt zijn.

In 2022 produceerde Anglo American 664.000 ton koper, waarvan 562.000 ton afkomstig was uit Chili en 102.000 ton uit de Peruaanse activa van de onderneming. Afgelopen juni lanceerde Anglo American de Quellaveco-mijn in Peru, die vandaag de dag een van de grootste onaangeboorde koperafzettingen ter wereld is. Het management van het bedrijf verwacht dat de mijn in de eerste 10 jaar gemiddeld 300.000 ton koper zal produceren, wat de totale jaarlijkse koperproductie dichter bij 1 miljoen ton zal brengen. Daarnaast heeft het bedrijf de mogelijkheid om de productie van de mijnen Los Bronces, Collahuasi en Sakatti uit te breiden.

Anglo American bezit 85% van De Beers, 's werelds grootste diamantonderneming. De resterende 15% is in handen van de regering van de Republiek Botswana. Qua waarde produceren De Beers en zijn partners ongeveer een derde van alle ruwe diamanten ter wereld. Diamant is een van de snelst groeiende segmenten van de mineralenmarkt. Deze markt zal naar verwachting groeien met een samengesteld jaarlijks percentage (CAGR) van 7,5% tot 2027, gedreven door de stijgende rijkdom in ontwikkelingslanden en de huidige trends in de persoonlijke luxemarkt.

De diamantindustrie is sterk geconcentreerd. Ongeveer 76% van de markt wordt gecontroleerd door zes fabrikanten: De Beers, Alrosa, Rio Tinto, Catoca, Petra en Gem Diamonds. Bovendien leveren De Beers en Alrosa meer dan 60% van de productie en verkoop.anglo-american-analyse-aandelen Aandeel van de grootste diamantproducenten in de waarde; bron: samengesteld door auteur

Hoewel Alrosa het tweede bedrijf is in termen van verkoop, is het marktleider in termen van productie met een marktaandeel van 38% tegenover 28% voor De Beers. Aangezien een van de marktleiders aanzienlijke politieke risico's met zich meebrengt, is Anglo American een strategisch belangrijke speler in de groeiende luxe-industrie.

Dividenduitkeringen zijn een van de prioriteiten van Anglo American bij de toewijzing van kapitaal. Het huidige dividendbeleid gaat uit van een dividenduitkering van 40% van het nettoresultaat. Het dividendrendement over de afgelopen 12 maanden bedroeg 6,5%. Volgens de analistenconsensus bedraagt het verwachte dividendrendement 5,2%, volgens Refinitiv.

Financiële Analyse Anglo American aandelen in industriële metalen

Anglo American maakt zijn financiële kwartaalresultaten niet bekend. De resultaten van het bedrijf over 2022 kunnen als volgt worden samengevat:

    De omzet bedroeg $ 35,1 miljard, een daling van 15,5% ten opzichte van 2021. De negatieve dynamiek is te wijten aan een daling van de prijzen voor de basismetalen van het bedrijf.

    Het bedrijfsresultaat bedroeg $9,2 miljard tegenover $17,6 miljard een jaar eerder. De brutowinstmarge daalde van 42,34% naar 26,32%.

    Het nettoresultaat daalde van $8,6 miljard naar $4,5 miljard. De nettomarge daalde van 20,60% naar 12,85%.anglo-american-aandelen-analyseDynamiek van de financiële resultaten van het bedrijf; bron: samengesteld door auteur

    De kasstroom uit bedrijfsactiviteiten bedroeg $11,9 miljard tegenover $20,6 miljard in 2021.

    De vrije kasstroom daalde van $14,9 miljard naar $5,7 miljard in dezelfde periode, door lagere verkopen en hogere investeringen.aandelen-anglo-americanKasstroom van het bedrijf; Bron: samengesteld door auteur

Hoewel het bedrijf geen kwartaalresultaten bekendmaakt, verstrekt het wel regelmatig productierapporten. Zo steeg de productie in het eerste kwartaal in alle segmenten, behalve diamant (0%) en platinagroep-metalen (-6%). De verkoopprijs is echter aanzienlijk gedaald.groeiaandelen-anglo-americananalyse-anglo-american

Anglo American heeft zijn prognose voor 2023 gepresenteerd. Verwacht wordt dat de productie in de meeste segmenten van het bedrijf op een vergelijkbaar niveau zal blijven. Tegelijkertijd zal de koperproductie naar verwachting stijgen tot 840.000-930.000 ton, wat een groei tussen 27% en 40% betekent. Gezien de huidige marktomstandigheden verwachten we dat de omzet tegen het einde van het jaar met enkele cijfers zal dalen (-6% tot -4% op jaarbasis).

Anglo American heeft een gezonde balans met een totale schuld van $14,4 miljard, kasequivalenten en kortetermijninvesteringen van $8,4 miljard en een nettoschuld van $6,0 miljard, wat de helft is van de EBITDA (Net Debt/EBITDA - 0,51x).

Waardering Anglo American aandelen in industriële metalen

Ondanks de leidende positie van het bedrijf in sterk geconcentreerde en veelbelovende markten, evenals de brede diversificatie, de sterke financiële positie en het solide dividendrendement, wordt Anglo American verhandeld tegen een disagio ten opzichte van zijn sectorgenoten op basis van de volgende multiples: EV/EBITDA - 4,05x, P/Cashflow - 4,23x, P/E - 8,38x, FWD P/E - 9,36x.aandelen-analyse-anglo-americanVergelijkbare waardering; bron: samengesteld door auteur

Het minimale koersdoel van investeringsbanken dat door Liberum is vastgesteld, is $16 per aandeel. Tegelijkertijd raamt HSBC Anglo American op $ 23 per aandeel. Volgens de consensus op Wall Street is de reële marktwaarde van het aandeel $20 per aandeel, wat een opwaarts potentieel van 32,5% impliceert.groeiaandelen-analyse-anglo-americanKoersdoelen van investeringsbanken; bron: samengesteld door auteur

Belangrijkste risico's Anglo American aandelen kopen of niet?

 • Anglo American is actief in een zeer cyclische sector. In het geval van een vertraging van de economische groei kunnen de prijzen voor industriële metalen aanzienlijk dalen, wat de financiële prestaties en de aandelenwaarde van het bedrijf kan schaden.
 • Een aanzienlijk deel van de activiteiten van Anglo American is geconcentreerd in landen met slecht presterende overheidsinstellingen. Dit feit houdt aanzienlijke landenrisico's in voor beleggers en moet in aanmerking worden genomen bij de beoordeling van de disconteringsvoet van het aandeel en de kapitaalkosten.

Ferroglobe, industriële metalen aandelen kopen in 2023?

Over Ferroglobe, een toonaangevende producent van metaallegeringen

Ferroglobe (GSM) is een van 's werelds grootste producenten van siliciummetaal en silicium- en mangaanlegeringen. Het bedrijf ontgint ook kwarts en cokeskolen in Spanje, de VS, Canada en Zuid-Afrika. Ferroglobe werd opgericht in 2015 en heeft zijn hoofdkantoor in Londen, VK.

    Toegangsprijs: $5,0

    Richtprijs: $9,0

    Potentieel: 80%

    Horizon: 12 maanden

    Risico: Hoog

    Positiegrootte: 2%

Analyse Ferroglobe aandelen in industriële metalen

Ondanks haar kleine omvang is Ferroglobe een toonaangevende producent van siliciummetaal en een sterke speler op de markt van mangaanlegeringen. Met een maximale productiecapaciteit van polysilicium van ongeveer 328.000 ton is Ferroglobe goed voor 66% van de productiecapaciteit in Noord-Amerika en ongeveer 25% van de wereldmarkt, exclusief China. Na de overname van fabrieken in Duinkerken, Frankrijk, en Mo i Rana, Noorwegen, verhoogde het bedrijf in 2018 zijn aandeel in de Europese markt van legeringen op basis van mangaan tot 15% en werd het een van de top drie wereldwijde producenten van mangaanlegeringen, exclusief China.

Ferroglobe is wereldwijd aanwezig op vijf continenten en biedt een breed assortiment producten voor verschillende eindmarkten, waaronder snelgroeiende markten zoals zonne-energie, elektrische voertuigen, consumentenelektronica en halfgeleiders. Metallisch silicium is het meest gebruikte halfgeleidermateriaal in zonnepanelen omdat het kan worden omgezet in hoogzuiver silicium. Ongeveer 95% van de zonnepanelen die vandaag verkocht worden, zijn gemaakt van siliciummetaal.

Volgens de Solar Energy Industries Association (SEIA) laat de zonne-energie-industrie een indrukwekkende herstelgroei zien na het uitdagende jaar 2022, waarbij de inzet van zonnepanelen in Q1 2023 een recordhoogte bereikte. De totale capaciteit van de geplande zonne-installaties zal tegen het einde van het jaar naar verwachting ongeveer 30 GW bedragen. Het cumulatieve gebruik van zonnepanelen zal naar verwachting bijna verdrievoudigen tegen 2028, geholpen door de wet op de inflatievermindering en belastingvoordelen.ferroglobe-aandelenEen soortgelijke trend wordt verwacht in de markt voor elektrische voertuigen. EV zijn een cruciale technologie om het transport, dat momenteel verantwoordelijk is voor 16% van de wereldwijde CO2-uitstoot, koolstofvrij te maken. De EV-markt zal naar verwachting groeien met een samengesteld jaarlijks percentage (CAGR) van 10,1% tot 2028 en tegen het einde van de voorspellingsperiode 906,7 miljard dollar bereiken, waarbij het aantal verkochte EV's naar verwachting 17,1 miljoen eenheden zal bedragen.groeiaandelen-ferroglobeFerroglobe heeft zich op dit scenario voorbereid. Het bedrijf onthulde plannen om zijn kwartsmijn in Spanje uit te breiden en kondigde aan dat het van plan is een nieuwe mijn van hoge kwaliteit te kopen. Kwarts is een belangrijke grondstof voor de productie van hoogzuiver siliciummetaal. Deze uitbreiding zou een belangrijke groeimotor kunnen zijn voor het bedrijf en zou het ook in staat kunnen stellen om zijn toeleveringsketen en marges beter te controleren.

Ferroglobe heeft twee meerjarige contracten getekend voor de levering van hernieuwbare energie tegen concurrerende prijzen, waardoor de productie naar verwachting verder zal toenemen. Bovendien bereidt het bedrijf de lancering voor van een derde oven in zijn siliciumfabriek in Polokwane, Zuid-Afrika, waardoor de totale capaciteit van de fabriek op 55.000 ton komt. Bovendien heeft de raad van bestuur van het bedrijf bijkomende groeidoelstellingen goedgekeurd voor de uitbreiding van de mijnexploitatie in Kentucky.

Gezien de strategische maatregelen die gericht zijn op het verhogen van de productievolumes en de langetermijnmeevallers in de eindmarkten, geloven wij dat Ferroglobe een aanzienlijk groeipotentieel heeft. Het bedrijf wordt momenteel echter geconfronteerd met een zwakke vraag vanuit de eindmarkten als gevolg van het hoge basiseffect van 2022.

Financiële analyse Ferroglobe aandelen in industriële metalen

De financiële prestaties van Ferroglobe over de laatste 12 maanden kunnen als volgt worden samengevat:

    De omzet bedroeg $2,28 miljard, een daling van 12,1% ten opzichte van 2022. De negatieve dynamiek is te wijten aan een daling van de vraag in de eindmarkten.

    De brutowinst daalde van $1,31 miljard naar $1,03 miljard. De brutomarge daalde van 50,53% naar 45,24%.

    De bedrijfswinst bedroeg $493,9 miljoen tegenover $660,5 miljoen aan het einde van het jaar. De brutowinstmarge daalde van 25,43% naar 21,63%.

    Het nettoresultaat daalde van $443,8 miljoen naar $313,7 miljoen. De nettomarge daalde van 17,08% naar 13,74%.aandelen-ferroglobeDynamiek van de financiële resultaten van het bedrijf; bron: samengesteld door auteur

    De kasstroom uit bedrijfsactiviteiten bedroeg $473,9 miljoen tegenover $405,0 miljoen in 2022.

    De vrije kasstroom voor dezelfde periode steeg van $352,9 miljoen naar $413,0 miljoen, dankzij een daling van het nettowerkkapitaal in Q1 2023.analyse-ferroglobe

Kasstroom van het bedrijf; Bron: samengesteld door auteur


Tijdens de laatste conference call merkte het management van Ferroglobe op dat de energiecontracten in Spanje, evenals de herstart van de productie in Frankrijk na het bereiken van een akkoord met de Franse ondernemingsraad, naar verwachting een positieve impact zullen hebben op de financiële prestaties van het bedrijf in de komende kwartalen. Daarnaast herhaalde het management zijn EBITDA-begroting voor 2023 van $270-$300 miljoen, vergeleken met $860 miljoen een jaar eerder.

Ferroglobe is actief bezig met het verminderen van de balansschuld. Op dit moment bedraagt de totale schuld van het bedrijf $400 miljoen, met kasequivalenten en kortetermijninvesteringen van $344 miljoen en een nettoschuld van $55 miljoen, wat neerkomt op 0,1x van de EBITDA (Nettoschuld/EBITDA - 0,1x).groeiaandelen-analyse-ferroglobe

Waardering Ferroglobe aandelen in industriële metalen

Ferroglobe wordt momenteel verhandeld tegen een aanzienlijke korting ten opzichte van gelijken op de volgende multiples: EV/Sales - 0,45x, EV/EBITDA - 1,74x, FWD EV/EBITDA - 3,45x, P/Cashflow - 2,13x, P/E - 2,96x, FWD P/E - 5,98x.


analyse-aandelen-ferroglobe

Bron: Vergelijkbare waardering; bron: samengesteld door auteur


Het bedrijf wordt slechts door twee investeringsbanken gedekt. Het minimale koersdoel van B. Riley is $11 per aandeel. Tegelijkertijd raamt Seaport GMS op $14 per aandeel. Volgens de consensusverwachting is de reële marktwaarde van het aandeel $13, wat een opwaarts potentieel van 80% impliceert.

 groeiaandelen-ferroglobe-analysKoersdoelen van investeringsbanken; bron: samengesteld door auteur


Gezien de kleine marktkapitalisatie, hoge omzetconcentratie en volatiele marges zijn wij van mening dat een korting van 30% moet worden toegepast op het koersdoel. Het koersdoel van $9 per aandeel biedt dus een ruime veiligheidsmarge.

Belangrijkste risico's Ferroglobe aandelen

 • Ferroglobe heeft een hoge omzetconcentratie. De tien grootste klanten zijn goed voor 51% van de geconsolideerde inkomsten van het bedrijf. Het verlies van een of meer belangrijke klanten zou leiden tot een aanzienlijke daling van de financiële prestaties van het bedrijf en de marktwaarde van het aandeel.
 • Ferroglobe heeft volatiele marges. Het bedrijf doorbrak het break-even punt tijdens een periode van stijgende prijzen voor siliciummetaal. Bij een verdere daling van de siliciumprijzen kunnen de financiële prestaties van het bedrijf onder druk komen te staan.
 • Ferroglobe is actief in een zeer cyclische sector. In het geval van een vertraging van de economische groei kunnen de prijzen voor industriële metalen aanzienlijk dalen, wat de financiële prestaties van het bedrijf en de waarde van het aandeel zou schaden.

En, wat denk jij? Aandelen in industriële metalen aandelen kopen of niet? Wat is jouw analyse en jouw koersverwachting? Laat het ons weten!

 Disclaimer: beleggingen in effecten en andere financiële instrumenten houden altijd het risico van verlies van uw kapitaal in. De prognoses en prestaties uit het verleden zijn geen betrouwbare indicatoren voor toekomstige prestaties. Het is essentieel dat u uw eigen analyse uitvoert voordat u een belegging doet. Indien nodig dient u zorgvuldig onafhankelijk beleggingsadvies in te winnen bij een erkende professional. Het kopen van aandelen tegen IPO-prijzen kan extra beperkingen met zich meebrengen. Alle content en afbeeldingen zijn van Freedom24. Dit artikel bevat op geen enkele wijze koopadvies.

Reacties
Categorieën