Waarom in Goud Beleggen? Of Niet in Goud Investeren? | Happy Investors
Waarom in Goud Beleggen 2021 – 2022? Of Niet in Goud Investeren?
Beleggen in Grondstoffen
Happy Investors
Beleggen in Grondstoffen
07/21/2021
6 min

Waarom in Goud Beleggen? Of Niet in Goud Investeren? | Happy Investors

07/21/2021
6 min

Beste Happy Investor, in dit artikel neemt Jorgo ons mee met de 3 belangrijkste voor- en nadelen van het beleggen in goud. Levert beleggen ons positief rendement? Wat is bijvoorbeeld het effect van de Amerikaanse dollar op de goudprijs? De centrale vraag is: waarom in goud beleggen? (of waarom niet in goud beleggen?). We geven ook een vooruitblik op de goudprijs ter inschatting.

Laat geld voor je werken!

Inhoudsopgave:

Waarom in Goud beleggen? De 3 basisprincipes van goud
Waarom in Goud Beleggen ? De voor- en nadelen met 3 drijfveren van de goudprijs
Vooruitzichten over waarom in goud beleggen 

Waarom in Goud beleggen? De 3 basisprincipes van goud

redenen-goud-beleggen

Goud is een grondstof, net als bijvoorbeeld olie, en wordt voornamelijk gedolven door goudmijnbedrijven. Meer specifiek is goud een edelmetaal zoals zilver. Goud is een alternatieve beleggingscategorie en heeft dus andere risico-rendementskenmerken dan aandelen of obligaties, wat gunstig is voor diversificatie.

Goud kan een aantrekkelijke aanvulling zijn op je beleggingsportefeuille doordat je ook spreiding buiten de aandelenmarkt aanbrengt. Op de financiële markten wordt de goudprijs meestal uitgedrukt in Amerikaanse dollars ($) per troy ounce (1 troy ounce = 31,1 gram).

Er zijn 4 manieren om te beleggen in goud die je individueel of via fondsen kan doen:

  • Fysiek goud – je belegt rechtstreeks, zelf of via een fonds, in fysiek goud dat veilig in banken wordt bewaard. Merk op dat je zelf geen goud ontvangt.
  • Goudmijnbedrijven – je belegt in een edelmetaalmijnbouwbedrijf. Indirect beïnvloedt de goudprijs (sterk) de waarde van het mijnbedrijf, omdat de mijnbedrijven het goud aan de markt leveren en zo het aanbod van goud bepalen.
  • Goudfutures – grote professionele institutionele beleggers, zoals pensioenfondsen, beleggen uitsluitend in goudfutures.
  • Goud ETF’s (GETF) – er zijn fondsen zoals een ETF voor goudmijnbedrijven waarin je snel en eenvoudig meerdere goudmijnbedrijven tegelijkertijd kan aankopen. In het artikel over de beste ETF’s voor goud gaan we hier dieper op in.

Tip: bekijk hier de beste goudmijnaandelen van dit moment. 

Er zijn dus meerdere manieren om te beleggen in goud. Maar waarom in goud beleggen? Zijn er, naast aanbrengen van spreiding, nog andere reden tot het waarom in goud beleggen?

De reële rente zal binnen twee jaar stijgen en, als gevolg van de negatieve correlatie, zullen de goudprijzen in de nabije toekomst waarschijnlijk dalen.

vastgoedfondsen-vergelijker

Waarom in Goud Beleggen? De voor- en nadelen met 3 drijfveren van de goudprijs

waarom-beleggen-in-goud

In de afgelopen 5 jaar heeft goud een gestage prijsstijging gekend van $1300 tot $1800, wat de populariteit van goudbeleggingen voor lange termijn beleggers verklaart. In het afgelopen jaar heeft goud echter een negatieve 1-jaarstrend van -3,97%, wat zichtbaar is in figuur 1 hieronder.

Voor lange termijn beleggers zijn negatieve korte termijn fluctuaties minder relevant. De vraag is dus: is deze negatieve trend een tijdelijke daling op korte termijn, of moeten we ons zorgen maken over de gevolgen op lange termijn?

waarom-in-goud-investeren

Figuur 1: Goudprijs in USD ($) over het afgelopen jaar. Bron: Financial Times, COMEX Goud

Om deze vraag te beantwoorden, en het antwoord op waarom in goud beleggen te geven, moeten we een onderscheid maken tussen tijdelijke schokken op korte termijn en fundamentele schokken van de goudprijs op lange termijn. Er zijn 3 belangrijke factoren die de toekomstige goudprijs sterk beïnvloeden.

Het is belangrijk om deze effecten te begrijpen indien je wilt weten waarom in goud beleggen.

1) Effect van Amerikaanse dollar op goud

De goudprijs is per definitie gekoppeld aan de Amerikaanse dollar. Schommelingen in de US dollar hebben dus een directe invloed op de goudprijs. Meer bepaald is de correlatie tussen de US dollar en de goudprijs sterk negatief. Stijgt (daalt) de US-dollar, dan daalt (stijgt) de goudprijs. In de afgelopen 20 jaar bedroeg de correlatie -42%, en in de afgelopen 45 jaar was de correlatie -40%. De relatie tussen de US-dollar en de goudprijs is dus ongelooflijk sterk, en de US-dollar is een goede voorspeller voor de goudprijs. Om deze reden wordt goud soms een “anti-dollar” belegging genoemd.

Kortom, een reden voor waarom in goud beleggen kan zijn omdat je deze relatie goed begrijpt en daarmee je voordeel kan behalen.

beste-aandelen-laag-risico

2) Effect van de reële rentevoet op goud

Wat voor de goudprijs van belang is, is de reële rentevoet. De reële rentevoet is de nominale rentevoet min het inflatiepercentage. Momenteel is de nominale rente laag of zelfs negatief en de inflatie ongeveer 2%, zodat de reële rente negatief is. Goud is een fysiek voorwerp en ontbeert daarom (per definitie) het principe van rente. Lage of negatieve reële rentevoeten zijn dus – bijna per definitie – gunstig voor de goudprijs.

Meer bepaald is de correlatie tussen de goudprijs en de reële rentevoet op 10 jaar in de VS sterk negatief: -36% over de laatste 20 jaar, en -25% over de laatste 45 jaar. Anderzijds is de correlatie tussen de goudprijs en de inflatie zoals gemeten door de CPI (Consumenten Prijs Index) licht positief: +4% over de afgelopen 20 jaar, en +13% over de afgelopen 45 jaar.

Als de inflatie stijgt, daalt de reële rentevoet en stijgt dus de goudprijs. Daarom wordt goud soms een “inflatiedepot” genoemd, omdat goud zijn fysieke waarde in de toekomst behoudt, terwijl contant geld door de inflatie in waarde daalt. Let wel, als je goud wilt gebruiken, moet het in de meeste situaties worden omgezet in contanten, wat kwetsbaar is voor valutarisico en transactiekosten.

Kortom, een andere reden voor waarom in goud beleggen is omdat je jouw geld wilt beschermen tegen de inflatie.

3) Effect van monetair beleid op goud

Het monetaire en fiscale beleid van centrale banken en regeringen – met name de centrale bank van Amerika, de FED – heeft een sterke invloed op de goudprijs. De centrale banken bepalen namelijk voor een groot deel rechtstreeks de reële rentevoet en de sterkte van de Amerikaanse dollar. Momenteel zijn de meeste beleidsmaatregelen gericht op een gezond herstel van de coronapandemie.

Kortom, de reden voor waarom beleggen in goud kan zijn omdat jij het monetaire beleid kan voorspellen en daarmee kan inschatten of de goudprijs gaat stijgen. (het voorspellen van menselijk gedrag is een wereldprestatie op zich 😉).

Tot slot, natuurlijk spelen ook andere factoren een rol bij de bepaling van de goudprijs, maar die zijn veel minder relevant voor de lange termijn trend. Voorbeelden zijn het sentiment van beleggers en geopolitiek, zoals de initiatieven van Rusland en China om meer goud te delven.

gratis-aandelen-kopen

Vooruitzichten over waarom in goud beleggen

Zoals uit figuur 1 hierboven blijkt, is de goudprijs medio 2021 abrupt gedaald. Wat is er gebeurd?

Allereerst kondigde de FED verrassend twee verhogingen van de nominale rente in 2023 aan, terwijl was voorzien dat er in 2024 slechts één verhoging zou plaatsvinden. Bijgevolg zal de reële rente binnen twee jaar stijgen en, als gevolg van de negatieve correlatie, zullen de goudprijzen in de nabije toekomst waarschijnlijk dalen.

Ten tweede heeft de FED haar prognose voor de BBP-groei bijgesteld van 6,5% naar 7,0% en een stijging van de inflatie aangekondigd van 2,2% naar 3%. Als gevolg daarvan steeg de US-dollar met 2% de dagen na deze aankondigingen en, als gevolg van de negatieve correlatie, daalde de goudprijs onmiddellijk. Anderzijds, als de inflatie aanhoudend hoog zal zijn, kan de goudprijs een stijging vertonen. Maar over het geheel genomen zijn deze aankondigingen slecht voor goud als belegging, zelfs voor de komende jaren.

Ook de goudmijnbedrijven presteren slecht. Zo daalde de NYSE Arca Gold Miners Index het afgelopen jaar met -15,19%. Al ligt hier wel de kans dat je een nieuwe goudmijn ontdekt 😉.

Anderzijds heeft goud nog steeds aantrekkelijke eigenschappen in termen van stabiele volatiliteit in vergelijking met aandelen en obligaties, zelfs tijdens de COVID-19 crisis. De geannualiseerde wekelijkse volatiliteit van goud bedroeg in 2020 ruwweg 18%, terwijl Amerikaanse aandelen een volatiliteit van 26% kenden. Vanuit het oogpunt van diversificatie op lange termijn is dit een extra argument om goud als een belegging in uw portefeuille te overwegen. Het valt echter te betwijfelen of deze stabiele volatiliteit opweegt tegen de sombere toekomst van het goudrendement.

Wat zijn jouw gedachten over het waarom in goud beleggen? Deel het met ons in een reactie onderaan dit artikel.

Reacties
Categorieën