Citigroup Aandelen kopen? +4,4% dividend en 28% Groei | Happy Investors
aandelen-citigroup-kopen
Aandelen Analyse
Happy Investors
Aandelen Analyse
05/16/2023
8 min

Citigroup Aandelen kopen? +4,4% dividend en 28% Groei | Happy Investors

05/16/2023
8 min

In dit artikel behandelen we een analyse van Citigroup aandelen. Citigroup aandelen kopen of niet willen we doen omwille haar groeipotentieel. De markt verwacht een interessant groeipotentieel. Hoe presteert het aandeel nu, en wat zijn de koersverwachtingen? In deze analyse lees je relevante informatie ter kennisgeving.

Dit artikel is gemaakt en geschreven door Freedom24. Houdt er rekening mee dat dit artikel op geen enkele wijze persoonlijk beleggingsadvies is. In samenwerking met Freedom24 mogen wij van Happy Investors als enige in Nederland haar content publiceren. Dit doen wij louter ter inspiratie en vermaak. Op onze website vind je diverse onderwerpen, van ETF beleggen tot aan informatie over vastgoedfondsen of beleggen in aandelen en beleggen in crypto.

Wil je meer inspiratie omtrent aandelen analyses? Bekijk dan de Happy Investors analyse naar de beste aandelen. Of bekijk onze cursussen beleggen indien je wilt leren succesvol investeren in lange termijn vermogensopbouw.

Ben je nog niet bekend met Freedom24? Klik hier voor meer informatie over deze partij.

Citigroup, Wereldwijde financiële reus

Citigroup (C) is een van de grootste Amerikaanse banken en levert een verscheidenheid aan financiële producten en diensten aan consumenten, bedrijven, overheden en instellingen over de hele wereld. Het bedrijf is actief in drie segmenten: Institutional Clients Group (ICG), Personal Banking and Wealth Management (PBWM) en Legacy Franchises.

 • Ticker: C
 • Toegangsprijs: 46,55 dollar
 • Richtprijs: $60,0
 • Potentieel: 28,8%
 • Potentieel dividendrendement: 4,4%.
 • Horizon: 12 maanden
 • Risico: Hoog
 • Positiegrootte: 2%

Waarom investeren in Citigroup aandelen?

De recente snelle ineenstorting van de Silicon Valley Bank en de Signature Bank heeft eens te meer de destructieve kracht van een paniekloop bij banken aangetoond. Voor het eerst sinds de Grote Recessie staat het Amerikaanse financiële systeem voor een uitdaging van deze omvang. De noodmaatregelen van de Fed leken het vertrouwen in de financiële instellingen te hebben versterkt. Het laatste verslagseizoen heeft het smeulende vuur in de financiële sector echter aangewakkerd. De massale uitstroom van deposito's bij First Republic Bank en de daaropvolgende noodovername door de financiële mastodont JPMorgan Chase leidde tot een nieuwe correctie in de sector. Van 19 april tot 4 mei verloor de Dow Jones U.S. Banks index 11,5% van zijn waarde.

Wij blijven echter optimistisch over de banksector. De teleurstellende balans van First Republic was het gevolg van de paniekloop bij de banken in maart. Volgens de verklaring van de bank stabiliseerde de uitstroom van deposito's zich eind maart en bleef deze stabiel tot eind april. Ondertussen hebben andere banken hard gewerkt om hun balans te versterken en rapporteerden ze gezonde resultaten voor het eerste kwartaal. Wij hebben twee grote en betrouwbare banken geselecteerd die de marktturbulentie kunnen weerstaan en beleggers een solide rendement kunnen bieden:

 • Bank of America Corporation (BAC)
 • Citigroup (C)

Hieronder vindt u de beschrijving van een beleggingsidee over Citigroup. Een soortgelijk idee over Citigroupvindt u in de rubriek Beleggingsideeën bij Freedom24.

Citigroup aandelen kopen of niet?

Citigroup is al jaren een van de meest ondergewaardeerde Amerikaanse banken. De redenen voor de historische korting van het aandeel ten opzichte van zijn concurrenten zijn gebaseerd op een lager rendement op eigen vermogen. 

Het management van Citigroup is zich bewust van de uitdagingen waar de onderneming voor staat. Op de laatste beleggersdag, in het eerste kwartaal van 2022, presenteerde de onderneming het nieuwe strategische ontwikkelingsplan, volgens welk Citigroup van plan is verschillende niet-kernactiviteiten op het gebied van wereldwijde klantenservice af te bouwen en zo kapitaal vrij te maken voor latere investeringen in meer winstgevende gebieden, zoals treasury and trading solutions (TTS) en vermogensbeheer. Door de uitvoering van de strategie zal de onderneming over een veel duurzamer bedrijfsmodel kunnen beschikken en haar waarderingsveelvouden kunnen verbeteren. Morgan Stanley heeft de afgelopen jaren een soortgelijke transformatie ondergaan, en vandaag de dag is de investeringsbank het meest gewaardeerde aandeel op Wall Street.

Citigroup toont reeds enige vooruitgang bij de tenuitvoerlegging van de strategie. Volgens de resultaten van het laatste kwartaal bedroeg het aandeel van de diensten van het ICG-segment in de totale inkomsten 40%, tegenover 31% een jaar eerder.citigroup-aandelen

De inkomsten uit diensten stegen met 29% op jaarbasis, dankzij hogere rentetarieven en stijgende vergoedingen voor treasury- en tradingoplossingen. Met name TTS wordt gekenmerkt door een lage volatiliteit en is in staat een solide rendement op toegewezen kapitaal te genereren.

Ondanks aanzienlijke investeringen moeten de resultaten van het vermogensbeheer nog verbeteren. In het eerste kwartaal van 2023 bedroegen de inkomsten van global wealth management (GWM) 1,8 miljard dollar, tegen 1,9 miljard dollar een jaar eerder. Het management wijt de daling aan de uitdagende macro-economische omgeving.citigroup-aandelen-analyse

Veel vermogensbeheerders hebben dit jaar inderdaad zware tegenwind gehad. Als we echter naar de bedrijfscontext kijken, zien we dat Citigroup hard heeft gewerkt om de basis te leggen voor meer groei zodra het marktklimaat gunstiger wordt:

 • Het bedrijf heeft Andy Sieg, een gerespecteerde bankdirecteur met uitgebreide ervaring in vermogensbeheer, aangenomen van Merrill Lynch Bank of America. Sieg zal de vermogensbeheertak van Citigroup leiden.
 • Via zijn retailnetwerk trok Citigroup in het eerste kwartaal meer dan 13.000 verwijzingen aan. Het aantal adviseurs groeide met 3% op jaarbasis.
 • De inkomsten in Azië stegen met ongeveer 20% op kwartaalbasis.

Citigroup heeft geprofiteerd van de recente turbulentie in de banksector. Als gevolg van de paniekloop kreeg het bedrijf een toevloed van deposito's ter waarde van ongeveer 30 miljard dollar, vooral van middelgrote commerciële klanten. Volgens de resultaten van het laatste kwartaal bedroegen de deposito's van de bank $1,36 biljoen, een stijging van 2,2% ten opzichte van een jaar eerder.citigroup-analyse

Tegelijkertijd heeft Citigroup een geaccumuleerd tekort van 66,9 miljard dollar, waarvan 45,4 miljard dollar aan passiva op de balans en 21,5 miljard dollar uit de herwaardering van tot einde looptijd aangehouden effecten. Het geaccumuleerde tekort komt overeen met 32% van het eigen vermogen van Citigroup, hetgeen aanzienlijk lager is dan bij andere banken. Een redelijk niveau van het gecumuleerde tekort, in combinatie met een groeiend saldo aan deposito's, geeft Citigroup een sterke positie ten opzichte van de onzekerheid in de sector.

De leningenportefeuille van Citigroup, met een totale waarde van 652 miljard dollar, heeft een groter risicoprofiel dan die van andere grote Amerikaanse banken. De meeste leningen op de balans van de bank, 363,7 miljard dollar, zijn consumentenkredieten, terwijl commerciële leningen goed zijn voor 288,3 miljard dollar. Aan het einde van de laatste verslagperiode bedroeg de voorziening voor kredietverliezen (ACL) 2,63%, tegen 2,33% een jaar eerder. De netto afschrijvingsratio steeg van 1,55% naar 1,67%, maar het cijfer is nog steeds aanzienlijk lager dan de 3,02% in het eerste kwartaal van 2020.

Citigroup biedt haar aandeelhouders een solide dividendrendement. Het bedrijf keert $0,51 per aandeel per kwartaal uit, wat neerkomt op $2,04 per aandeel per jaar. Het dividendrendement op termijn bedraagt dus ongeveer 4,4%. Citigroup besteedt slechts 34% van de netto-inkomsten aan dividenden, dat wil zeggen dat de dekkingsgraad een voldoende veiligheidsmarge biedt. Bovendien heeft Citigroup tot voor kort actief aandelen ingekocht op de markt. De inkopen zullen waarschijnlijk binnenkort worden hervat, zodra de Fed haar stresstest in juni heeft afgerond.

Financiële Analyse Citigroup aandelen

Ondanks de hogere kosten van deposito's blijft Citigroup zijn netto rentebaten verhogen. De financiële prestaties van het bedrijf in de laatste verslagperiode kunnen als volgt worden samengevat:

 • De totale inkomsten stegen met 13% op jaarbasis tot 21,45 miljard dollar.
 • De netto rentebaten bedroegen $13,35 miljard, tegen $10,87 miljard een jaar eerder. De nettorentemarge steeg van 2,05% naar 2,41%.
 • Het inkomen voor belastingen steeg van 5,23 miljard dollar naar 6,18 miljard dollar.
 • Het nettoresultaat bedroeg 4,61 miljard dollar, tegen 4,31 miljard dollar een jaar eerder.citigroup-analyse-aandelenaandelen-citigroup
 • De Return on Assets (ROA) over de laatste 12 maanden bedroeg 0,62% tegen 0,61% in het vorige kwartaal en 0,77% een jaar eerder.
 • Het rendement op eigen vermogen bedroeg 7,61% tegen 7,50% in het vorige kwartaal en 9,15% een jaar eerder. Wij verwachten dat de ROE zal stijgen naarmate de op de laatste beleggersdag gepresenteerde strategie wordt uitgevoerd.analyse-citigroup

Citigroup wordt gekenmerkt als een goed gekapitaliseerde bank. De solvabiliteitsratio CET1 bedraagt 13,4%, terwijl het wettelijk minimum 10,4% bedraagt. Het Tier 1-kapitaal is goed voor 15,3% tegenover een minimumvereiste van 11,9%. De totale kapitaalratio bedraagt 15,6% tegenover een minimumvereiste van 13,9%. De leverage ratio bedraagt 6,0% tegenover de reglementaire norm van 4,00%.

analyse-aandelen-citigroup

Waardering Citigroup groeiaandelen

Onze vergelijkingssteekproef omvat de grootste commerciële en investeringsbanken van de VS: JPMorgan Chase, Bank of America, Wells Fargo, Goldman Sachs en Morgan Stanley. Citigroup wordt verhandeld met een korting ten opzichte van gelijken op de volgende multiples: P/E - 6,36x, FWD P/E - 7,57x, P/B - 0,48x.aandelen-citigroup-analyse

Het minimum koersdoel van Morgan Stanley is $45 per aandeel. Oppenheimer waardeert Citigroup op $78 per aandeel. Volgens de consensus op Wall Street heeft het aandeel een reële marktwaarde van $60 per aandeel, wat een opwaarts potentieel van 28,8% impliceert.citigroup-aandelen-kopen

Belangrijkste risico's Citigroup aandelen kopen

 • Onze beleggingsthese is grotendeels gebaseerd op de veronderstelling dat Citigroup zijn strategische initiatieven ter verbetering van het rendement op eigen vermogen met succes zal kunnen uitvoeren. Als de onderneming er echter niet in slaagt haar doelstellingen te verwezenlijken, zullen haar aandelen waarschijnlijk met een korting ten opzichte van haar sectorgenoten verhandeld blijven worden.
 • Hoewel de bank zeer veerkrachtig is, zou Citigroup, als de kosten voor het onderhouden van de rentedragende deposito's blijven stijgen, geconfronteerd kunnen worden met een druk op haar nettorentemarge.
 • Er moet rekening mee worden gehouden dat investeringen in de banksector in het huidige klimaat grote risico's inhouden. Een verslechtering van de situatie in de sector en het ontstaan van tekenen die wijzen op een nieuwe paniekaanval op de banken kunnen leiden tot aanzienlijke verliezen voor de aandeelhouders van financiële instellingen.

En, wat denk jij? Citigroup   aandelen kopen of niet? Wat is jouw analyse en jouw koersverwachting? Laat het ons weten! 

Disclaimer: beleggingen in effecten en andere financiële instrumenten houden altijd het risico van verlies van uw kapitaal in. De prognoses en prestaties uit het verleden zijn geen betrouwbare indicatoren voor toekomstige prestaties. Het is essentieel dat u uw eigen analyse uitvoert voordat u een belegging doet. Indien nodig dient u zorgvuldig onafhankelijk beleggingsadvies in te winnen bij een erkende professional. Het kopen van aandelen tegen IPO-prijzen kan extra beperkingen met zich meebrengen. Alle content en afbeeldingen zijn van Freedom24. Dit artikel bevat op geen enkele wijze koopadvies.

Reacties
Categorieën