Welke ETFs Kopen en Wanneer? Zo bepaal ik welke Exchange Traded Fund (niet) te kopen
welke-etfs-kopen-en-wanneer
ETF Beleggen
Happy Investors
ETF Beleggen
03/27/2024
5 min

Welke ETF's Kopen en Wanneer? Zo bepaal ik welke Exchange Traded Fund (niet) te kopen

03/27/2024
5 min

Onderstaande tekst is een transcript van de video 'welke ETF's kopen (en wanneer)'.

Welke ETF's Kopen en Wanneer? Een Gids voor Beginnende Beleggers

Als je net begint met beleggen en je afvraagt welke Exchange Traded Funds (ETF's) je moet kiezen, is het essentieel om te weten dat je nergens toe verplicht bent, vooral niet als je het geld niet kunt missen. Voor diegenen die toch willen starten, is het mogelijk om klein te beginnen. Deze gids is niet gericht op het samenstellen van een ETF-portefeuille maar biedt inzicht in hoe je kunt bepalen wanneer en welke ETF's potentieel succesvol kunnen zijn zonder je te veel bezig te houden met markttiming.

Welke Exchange Traded Funds Kopen? Markttiming Vermijden vs. Slim Beleggen

Hoewel markttiming volledig vermeden kan worden door maandelijks een vast bedrag te investeren, toont ervaring aan dat consequentie vaak een struikelblok is. Als alternatief, voor degenen die hun rendement willen maximaliseren, is het waardevol om rekening te houden met de algehele marktsituatie. De S&P 500, een index van 500 Amerikaanse bedrijven, is hierbij een belangrijke graadmeter. Websites zoals multiple.com bieden inzichten in de koers-winstverhouding (P/E-ratio) van de S&P 500, die aangeeft hoeveel je betaalt ten opzichte van de winst van een bedrijf. Historisch gezien ligt de mediane P/E-ratio rond de 15.

Recentelijk staat de P/E-ratio relatief hoog, bijvoorbeeld op 27, wat aangeeft dat de markt mogelijk duurder is geworden. Echter, een stijging van de bedrijfswinsten (earnings) kan een hogere P/E-ratio rechtvaardigen. De Schiller P/E-ratio, die rekening houdt met inflatie-gecorrigeerde winsten, bevestigt dit met een ratio van 33, wat duidt op een hoge waardering van de markt.

PS: als je wilt sparren over jouw ETF portfolio, dan kan je vrijblijvend een afspraak maken.

Welke ETF’s (niet) kopen: Value Matters!

Een essentieel instrument voor het beoordelen van de waardering van de markt is de Price/Earnings (P/E)-ratio. Deze ratio geeft aan hoeveel beleggers bereid zijn te betalen voor elke dollar aan winst van een bedrijf. Een historisch gemiddelde P/E-ratio voor de S&P 500 ligt rond de 15. Een ratio hoger dan dit kan duiden op een overgewaardeerde markt, terwijl een lagere ratio kan wijzen op onderwaardering. Websites zoals multiple.com bieden inzichten in de huidige P/E-ratio van de S&P 500, wat een nuttig hulpmiddel kan zijn om de marktwaardering te beoordelen.

Hoewel het verleidelijk kan zijn om te investeren wanneer de P/E-ratio's hoog zijn, in de hoop op voortdurende groei, wijst een hoge ratio vaak op een overgewaardeerde markt. Dit hoeft niet direct te betekenen dat je niet moet beleggen, maar wel dat voorzichtigheid geboden is. Vooral voor beginnende beleggers of diegenen zonder posities kan het verstandig zijn om voorzichtig te zijn met het instappen in de markt bij een hoge P/E-ratio van bijvoorbeeld boven de 25.

Gezien de huidige hoge waarderingen zou ik, met de kennis van vandaag, voorzichtig zijn met investeren in de S&P 500. Alternatieve ETF's, zoals de Vanguard Total World Stock ETF met een P/E-ratio van 18, bieden een aantrekkelijker waardering. Deze ETF bevat een brede mix van wereldwijde aandelen, inclusief Amerikaanse, Europese en Aziatische markten, en lijkt een beter startpunt voor wereldwijde beleggers.

Met name bij beleggen in aandelen is het van groot belang om rekening te houden met de waardering. Dit is hoe wij de beste aandelen selecteren (en aantoonbaar hoog rendement realiseren). Value Matters!

Voorzichtigheid bij Specifieke Markten: over welke Thema ETF’s (niet) kopen

Thema ETF's zijn Exchange Traded Funds die zich richten op specifieke thema's of trends binnen de markt. Ze stellen beleggers in staat om gericht te investeren in bedrijven of sectoren die profiteren van bepaalde ontwikkelingen of innovaties. Thema's kunnen zeer uiteenlopend zijn, zoals duurzame energie, technologische vooruitgang, gezondheidszorginnovaties, of zelfs demografische veranderingen.

De aantrekkingskracht van thema ETF's ligt in hun vermogen om beleggers blootstelling te geven aan nichegebieden die mogelijk hogere groeipotentieel bieden dan meer traditionele sectoren of marktindexen. Door in een thema ETF te investeren, kun je als belegger deelnemen aan de groeikansen van een specifieke trend zonder dat je individuele aandelen hoeft te selecteren en analyseren.

Echter, het is belangrijk op te merken dat thema ETF's ook hogere risico's kunnen inhouden. Hun focus op specifieke niches maakt ze gevoeliger voor marktvolatiliteit binnen die sector. Bovendien kunnen ze afhankelijk zijn van de duurzaamheid en lange termijn impact van de trend waarop ze zich richten. Beleggers moeten daarom grondig onderzoek doen en overwegen of een thema ETF past binnen hun risicotolerantie en beleggingsdoelen.

Hoewel sommige markten, zoals Chinese small caps, extreem laag gewaardeerd zijn, is voorzichtigheid geboden. De politieke situatie en regelgevingsomgeving kunnen aanzienlijke risico's met zich meebrengen. Het is daarom belangrijk om naast de waardering ook andere factoren te overwegen alvorens te investeren in dergelijke ETF's.

Uitbreiding naar small caps en emerging markets kan ook kansen bieden. Small cap ETF's, zoals de iShares World Small Cap ETF en de Russell 2000, hebben doorgaans lagere P/E-ratio's en bieden een bredere risicospreiding. Bovendien zijn ETF's die zich richten op opkomende markten, zoals de Vanguard Emerging Market ETF, aantrekkelijk gewaardeerd met een P/E-ratio van 12 en bieden ze een aanzienlijke Return on Equity.

Wanneer ETF’s verkopen? Tips en richtlijnen

Het verkopen van Exchange Traded Funds (ETF's) kan een strategische keuze zijn in verschillende situaties. Hier zijn enkele tips en richtlijnen die je kunnen helpen beslissen wanneer het verkopen van ETF's een goede keuze is:

1. Heroverweging van Beleggingsdoelen

Als je persoonlijke financiële doelen of beleggingshorizon veranderen, kan het nodig zijn om je portefeuille daarop aan te passen. Het verkopen van bepaalde ETF's kan deel uitmaken van het herpositioneren van je beleggingen om beter aan te sluiten bij je nieuwe doelen of risicotolerantie.

2. Portfolio Herbalancering

Periodieke herbalancering is cruciaal om ervoor te zorgen dat je portefeuille in lijn blijft met je beleggingsstrategie. Als bepaalde activaklassen overgewaardeerd raken en een groter deel van je portefeuille gaan uitmaken dan je oorspronkelijk had gepland, kan het verkopen van enkele ETF's binnen die categorieën en herinvesteren in ondergewaardeerde sectoren een goede manier zijn om te herbalanceren.

3. Prestatie Evaluatie

Evalueer periodiek de prestaties van de ETF's in je portefeuille. Als een ETF consequent onderpresteert ten opzichte van zijn benchmark of vergelijkbare ETF's in dezelfde sector, kan dit een teken zijn dat het tijd is om deze positie te heroverwegen en mogelijk te verkopen.

4. Veranderingen in de Markt of Sector

Macro-economische veranderingen, veranderingen in overheidsbeleid, of significante ontwikkelingen binnen een bepaalde sector kunnen invloed hebben op de toekomstige prestaties van ETF's die zich op die gebieden richten. Het actief volgen van dergelijke veranderingen kan je helpen te anticiperen op mogelijke waardeverminderingen en besluiten om te verkopen voordat grotere verliezen optreden.

5. Hoge Waarderingen en Risicobeheer

In tijden waarin de markt over het algemeen of specifieke sectoren sterk overgewaardeerd lijken te zijn, kan het verkopen van enkele ETF's een strategie zijn om risico's te beheersen en winst te nemen. Dit kan vooral relevant zijn als je denkt dat een marktcorrectie aanstaande is.

6. Kosten en Efficiëntie

Houd de kosten van ETF's in de gaten, inclusief beheerkosten en andere vergoedingen. Als een ETF relatief duur is in vergelijking met vergelijkbare opties op de markt, kan overstappen naar een kostenefficiëntere ETF je op de lange termijn besparingen opleveren.

7. Liquiditeitsbehoeften

Als je liquiditeit nodig hebt voor een grote aankoop of een onverwachte financiële noodzaak, kan het verkopen van ETF's een optie zijn. Het is echter belangrijk om dergelijke beslissingen zorgvuldig af te wegen tegen je langetermijnbeleggingsdoelen.

Het besluit om ETF's te verkopen moet altijd genomen worden met een duidelijke strategie en begrip van hoe deze stap past binnen je algehele beleggingsplan. Overweeg om financieel advies in te winnen als je onzeker bent over de beste aanpak voor jouw specifieke situatie.

Conclusie: Slimme ETF Selectie Samenstellen

Als beginnende belegger is het cruciaal om ETF's te selecteren die niet overgewaardeerd zijn en die passen binnen een weloverwogen beleggingsstrategie. Door aandacht te besteden aan de marktwaardering en te kiezen voor ETF's met een betere waarde, zoals wereldwijde ETF's, small caps en opkomende markten, kun je jouw kansen op succes vergroten zonder de noodzaak om de markt te timen. Onthoud echter dat beleggen altijd risico's met zich meebrengt.


Reacties
Categorieën