Beste ETFs 2024 | DEGIRO ETF Portfolio | ETF Beleggen Strategie voor Beginners DEGIRO
beste-etfs-kopen-2024
ETF Beleggen
Happy Investors
ETF Beleggen
03/26/2024
7 min

Beste ETF's 2024 | DEGIRO ETF Portfolio | ETF Beleggen Strategie voor Beginners DEGIRO

03/26/2024
7 min

Welkom bij deze uitgebreide gids over ETF's voor 2024, gepresenteerd door Happy Investors. Deze video biedt beginners en ervaren beleggers inzichten in het kiezen van de beste ETF's voor hun portfolio. We verkennen mijn persoonlijke ETF-investeringen, delen cruciale leermomenten uit het verleden, en bieden strategieën om je beleggingsrendement te optimaliseren.

Persoonlijke ETF Portfolio en Leerervaringen

Mijn beleggingsreis begon vóór de coronacrisis, waarbij ik alles "volgens het boekje" deed. De crisis bood een uitgelezen kans om te kopen tijdens de dip. Echter, na een aanzienlijke marktherstel verkocht ik een groot deel van mijn portfolio, denkende dat het herstel te snel ging. Dit bleek een fout; de markt bleef stijgen, en ik miste aanzienlijke winsten. Een klassieke fout van te vroeg uitstappen en proberen de markt te timen.

We bespreken verschillende soorten ETF's, zoals S&P 500, wereldwijde ETF's, en small caps. Ik benadruk het belang van marktkennis om te bepalen welke ETF's potentieel het beste rendement kunnen bieden en hoe je kunt beslissen wanneer je een ETF wel of niet moet kopen.

Selectie van de Beste ETF’s voor 2024

Ik deel mijn strategie voor het selecteren van ETF's die ik als de beste beschouw, gebaseerd op waar ik mijn geld in investeer. Met ervaringen uit het verleden en een nieuwe methodiek, laat ik zien hoe mijn huidige strategie vruchten afwerpt. Het is essentieel om niet te veel te focussen op markttiming maar op consistente groei over tijd.

Bij het selecteren van de beste ETF's voor je portfolio is het cruciaal om lessen uit het verleden te gebruiken als kompas voor toekomstige investeringen. Fouten zoals te vroeg verkopen tijdens marktherstel, zoals gezien na de coronacrisis, benadrukken het risico van markttiming en het belang van een langetermijnvisie.

Laten we eerst mijn selectie aan beste ETF’s voor 2024 bekijken. Let wel: dit gaat om mijn ETF portfolio. Dit is gebaseerd op mijn risicoprofiel en ervaringen. Dit is dus geen koopadvies. Je moet de beste ETF’s selecteren die bij jou passen, en dat kan je beoordelen op basis van je eigen risicoprofiel, kennis en ervaringen.

Ten tweede zal ik enkele richtlijnen en inzichten geven die je kunnen helpen bij het kiezen van ETF's die potentieel een hoger rendement bieden.

Mijn beste Exchange Traded Funds voor 2024

Allereerst wordt in de video de Invesco QQQ Trust genoemd, een ETF die zich richt op de 100 grootste niet-financiële bedrijven binnen de NASDAQ. Deze ETF wordt geprezen om zijn focus op technologische innovatie en groeibedrijven, wat hem tot een aantrekkelijke keuze maakt voor langetermijn investeerders die blootstelling willen aan de techsector. De QQQ ETF is interessant voor de lange termijn, maar zoals wordt aangehaald in de video is de korte termijn waardering wat ons betreft te hoog (overgewaardeerd).

Daarnaast wordt de iShares Core MSCI World ETF (IWDA) genoemd, die een breed gespreide exposure biedt aan wereldwijde aandelen in ontwikkelde markten. Dit is een voorbeeld van een wereldwijde ETF die kan dienen als een fundament voor een gediversifieerd portfolio, door beleggers een eenvoudige manier te bieden om te investeren in een brede range van bedrijven over de hele wereld.

Voor beleggers die geïnteresseerd zijn in kleinere bedrijven, wordt de iShares MSCI World Small Cap ETF belicht. Deze ETF biedt blootstelling aan kleine bedrijven wereldwijd, wat een kans kan bieden voor hogere groei, hoewel met potentieel hoger risico vergeleken met grotere, meer gevestigde bedrijven.

De spreker noemt ook de VanEck Semiconductor ETF, een thematische ETF die zich richt op bedrijven binnen de halfgeleiderindustrie. Gezien de essentiële rol van halfgeleiders in tal van technologische toepassingen, van computers tot elektrische voertuigen, wordt deze ETF gezien als een interessante optie voor beleggers die willen profiteren van de groei in deze sector.

Tenslotte wordt de iShares Global Clean Energy ETF aangehaald, die belegt in bedrijven die betrokken zijn bij schone energie, inclusief de productie van energie uit hernieuwbare bronnen en technologieën die energie-efficiëntie verbeteren. Deze ETF wordt gepresenteerd als een manier voor beleggers om bij te dragen aan en te profiteren van de transitie naar duurzamere energiebronnen.

Belangrijke overwegingen bij het selecteren van de beste ETF’s

Het is essentieel om je ervaringen te evalueren – zowel de goede als de slechte. Dit helpt je te begrijpen wanneer en waarom bepaalde beslissingen niet de verwachte uitkomst hadden. Bijvoorbeeld, het verkopen tijdens een snel marktherstel zonder rekening te houden met de lange termijn kan leiden tot gemiste kansen.

Bij het kiezen van ETF's moet je kijken naar diverse factoren. Dit omvat historische prestaties, kostenstructuren (zoals de expense ratio), en de samenstelling van de ETF. Het doel is om een evenwicht te vinden tussen risico en rendement, terwijl je investeert in sectoren of thema's waarin je gelooft.

Het delen van je eigen keuzes en de gedachtegang erachter kan anderen inspireren en richting geven. Door je investeringen en de redenen voor specifieke keuzes open te stellen, krijg je niet alleen inzicht in je eigen besluitvormingsproces, maar kun je ook anderen helpen hun strategieën te verfijnen.

Een goed gediversifieerd ETF portfolio is je beste verdediging tegen onvoorziene marktschommelingen. Verschillende ETF's kunnen je helpen risico's te spreiden over verschillende sectoren, geografische locaties, en activaklassen. Het is een manier om het potentiële rendement te maximaliseren terwijl je je blootstelling aan volatiliteit vermindert.

3 extra tips bij kopen van de beste ETF’s

Tip 1: Overweeg zowel passieve als actieve investeringsbenaderingen. Passieve beleggingen in brede markt-ETF's kunnen een stabiele basis bieden, terwijl meer gerichte thema- of sector-ETF's de kans op hogere rendementen kunnen verhogen. Het evenwicht tussen deze strategieën is afhankelijk van je risicotolerantie en beleggingsdoelen.

Tip 2: Het is van vitaal belang om actuele markttrends en ETF-waarderingen te volgen. Dit betekent niet dat je de markt moet proberen te timen, maar wel dat je bewust moet zijn van over- of ondergewaardeerde sectoren. Door te investeren in gebieden met groeipotentieel tegen redelijke prijzen, kun je je kansen op succes vergroten.

Tip 3: Technische analyse kan een nuttig hulpmiddel zijn om instap- en uitstappunten te identificeren, vooral bij thema-ETF's. Let op indicatoren zoals de relatieve sterkte-index (RSI) en moving averages om momentum en trends te beoordelen.

Door deze principes toe te passen, kun je een meer geïnformeerde en doordachte benadering van ETF-beleggen ontwikkelen. Het doel is niet alleen om te investeren in wat nu populair is, maar om een portfolio op te bouwen dat bestand is tegen de tijd en marktschommelingen, terwijl je streeft naar groei op de lange termijn.

ETF Beleggingsstrategie

De strategie voor ETF-beleggen vereist een balans tussen kennis van de markt, begrip van de risico's en kansen van verschillende ETF-types, en de kunst van het kiezen van het juiste moment om te kopen of verkopen. Ik bespreek hoe wereldwijde gespreide ETF's het beleggen vereenvoudigen, terwijl een interesse in hogere rendementen een actievere beleggingsstijl kan rechtvaardigen.

In de video over ETF-beleggingsstrategieën voor 2024 wordt een uitgebreide benadering gepresenteerd, gericht op het maximaliseren van rendement terwijl je leert van zowel successen als misstappen uit het verleden. De nadruk ligt op het belang van een weloverwogen selectie van ETF's, rekening houdend met persoonlijke investeringsdoelen en markttrends. De strategie onderstreept het belang van diversificatie, zowel geografisch als sectoraal, en de noodzaak om bewust te zijn van de timing van investeringen zonder te proberen de markt te timen.

Actief vs. passief beleggen in ETF’s

Een kernaspect van de besproken strategie is het herkennen van de waarde van zowel passieve als actieve beleggingsbenaderingen binnen je ETF-portfolio. Passieve beleggingen, gericht op het volgen van brede marktindexen met wereldwijde ETF's, bieden een solide fundament voor stabiliteit en gestage groei. Actieve strategieën daarentegen, zoals het investeren in thematische of sector-specifieke ETF's, kunnen het potentieel voor hogere rendementen vergroten maar brengen ook meer risico met zich mee.

De strategie benadrukt het belang van consistentie bij het beleggen in ETF's. Dit kan betekenen dat je maandelijks een vast bedrag investeert om zo te profiteren van dollar-cost averaging, wat helpt om het risico van marktvolatiliteit te minimaliseren. Tegelijkertijd wordt aangeraden om extra te investeren tijdens marktdalingen, mits dit past binnen je financiële mogelijkheden, om zo aandelen tegen een lagere prijs te kopen en het rendement op de lange termijn te verhogen.

ETF beleggen is een leerproces

Daarnaast wordt het belang van het leren van fouten benadrukt. Een persoonlijk voorbeeld wordt gedeeld over een blunder tijdens de coronacrisis, waarbij te vroeg werd verkocht en daardoor aanzienlijke winsten werden misgelopen. Dit leermoment illustreert het risico van het proberen te timen van de markt en het belang van een langetermijnvisie in beleggingsstrategieën.

De video legt ook uit hoe technische analyse gebruikt kan worden als hulpmiddel voor het selecteren van ETF's, vooral bij thematische investeringen. Technische indicatoren zoals de Relatieve Sterkte Index (RSI) en Moving Averages kunnen helpen bij het identificeren van gunstige instap- en uitstappunten, alhoewel het essentieel blijft om ook de fundamenten en de bredere marktcontext in acht te nemen.

Portfolio Diversificatie en Analyses van Exchange Traded Funds en aandelen

Een kijkje in mijn ETF- en aandelenportfolio biedt inzicht in mijn beleggingsstrategieën en de diversificatie over verschillende activaklassen. Van de successen met AppLovin en de potentie van StoneCo en Twilio tot de bredere spreiding met Invesco QQQ en wereldwijde ETF's, elke keuze wordt onderbouwd met strategische overwegingen.

Leer hier meer over beleggen in aandelen.

Marktinzichten en Toekomstprognoses

Een analyse van de huidige marktsituatie met specifieke aandacht voor de waardering van ETF's zoals S&P 500 en Invesco QQQ onthult de uitdagingen en kansen voor beleggers in 2024. Met een groeiende focus op risicomanagement en het potentieel van small caps en opkomende markten, bied ik een perspectief op waar de markt naartoe zou kunnen gaan.

Conclusie over beleggen in de beste ETF’s voor 2024

Deze video biedt een grondige uiteenzetting over beleggen in de beste ETF’s voor 2024 en ook potentiële ETF beleggingsstrategieën, met een sterke nadruk op de leerervaringen, het belang van diversificatie, en de methoden voor het selecteren van de beste ETF's.

De video bevat onze persoonlijke beleggingsreis, inclusief fouten en successen, en illustreert hoe belangrijk het is om niet impulsief te handelen op de markt. Ook bij ETF beleggen is dit van cruciaal belang.

We willen graag benadrukken hoe belangrijk de waarde van technische en, met name, fundamentele analyse is bij het kiezen van de beste Exchange Traded Funds. Je hoeft de markt niet te timen, maar het kopen van ondergewaardeerde ETF’s en het verkopen van overgewaardeerde ETF’s kan op lange termijn leiden tot een aanzienlijk hoger rendement.

Reacties
Categorieën