IPO ETF kopen? Alles over beleggen in IPO ETF’s | Happy Investors
ipo-etf
ETF Beleggen
Happy Investors
ETF Beleggen
07/22/2023
11 min

IPO ETF kopen? Alles over beleggen in IPO ETF’s | Happy Investors

07/22/2023
11 min

Wilt u investeren in een IPO ETF? Let dan goed op. IPO ETF’s zijn risicovoller dan de meeste ETF’s. Waar wereldwijde ETF’s zich richten op een wereldwijde risicospreiding, zijn IPO ETF’s gericht op een bundel aan nieuwe IPO aandelen. Dit brengt de nodige risico’s met zich mee, en wij raden het af om hierin te investeren. Bij voorkeur kiezen we liever voor veiligere dividend ETF’s en de beste ETF’s voor gemiddeld hoger rendement (tegen acceptabel risico).

Hieronder lees je alles over IPO ETF’s. Wil je succesvol beleggen? Bekijk dan onze cursussen beleggen en onze analyses naar de beste aandelen (en ETF’s).

Wat is een IPO ETF?

 Een IPO ETF is een Exchange Traded Fund die de koersprijs van meerdere IPO aandelen volgt. ETF staat voor Exchange Traded Fund. Dit is een beursgenoteerd aandelenfonds. Afhankelijk van de strategie volgt een ETF meerdere aandelen tegelijkertijd, zonder actief aan- en verkoopbeleid. Derhalve kunnen ETF's uitermate geschikt zijn als passieve belegging om vermogen eenvoudig te spreiden over 50, 500 of 5000+ aandelen.

Een IPO aandelenfonds heeft een specifieke strategie, waarbij zij als thema uitsluitend investeert in nieuwe IPO aandelen. Dit betekent dat IPO ETF's een specifieke focus hebben op bedrijven met een Initial Public Offering.

Beleggen in een IPO ETF is logisch indien u ervan overtuigd bent dat IPO aandelen gemiddeld genomen méér rendement bieden dan "normale" aandelen. Daarnaast is het zo dat IPO aandelen inderdaad beter dan gemiddeld kunnen presteren bij een optimistisch beursklimaat. Uit onze ervaringen weten wij echter dat een IPO ETF kopen niet altijd goed uitpakt. Wees zeer selectief in uw besluitvorming, omdat niet iedere tracker even goed presteert.

Ook betekent de selectieve focus van IPO aandelenfondsen dat zij een hoger risicoprofiel kennen dan meer gediversifieerde ETF's. Op deze pagina vindt u een selectie van de beste IPO ETF's om te kopen. Ook bieden we tips om risico te verlagen en het beleggingsresultaat te kunnen verbeteren.

Let op dat dit geen (koop)advies is en dat beleggen volledig op eigen verantwoordelijkheid is.

Voorbeelden van IPO ETF’s

Hieronder enkele voorbeelden van de “beste” IPO ETF’s. “Beste” staat tussenhaakjes, omdat er niet zoveel IPO fondsen bestaan. Bovendien zijn deze ook niet overal te koop. Wellicht via Mexem, eToro of Freedom24, maar niet via bijvoorbeeld DEGIRO en BUX Zero.

First Trust US Equity Opportunities ETF (FPX)

De grootste en momenteel de beste IPO ETF is de First Trust US Equity Opportunities ETF, met de ticker FPX. Zeer interessant aan deze tracker is dat het aantal posities relatief groot is. Zij volgt namelijk 100 nieuwe, beursgenoteerde aandelen. Daarbij hanteert het fonds 30 - 40% gewicht voor de top 10 holdings. Dit is een acceptabel gewicht, waardoor de impact van één aandeel niet te groot wordt op het gemiddelde.

Deze beste IPO ETF volgt de IPOX® Global Composite Index. Het aandelenfonds is actief sinds 2006, en heeft sindsdien een gemiddeld jaarlijks rendement van 10%. Dit is in lijn met de S&P 500 over eenzelfde tijdsbestek. Bovendien presteert de FPX significant beter dan andere IPO trackers. Alhoewel het fonds zich primair richt op IPO's, bezit het ook goedpresterende aandelen die al enige tijd beursgenoteerd zijn.

Kenmerken IPO ETF

- Aantal IPO aandelen: 100
 - Expense Ratio: 0,57%
 - Top 10 holdings: 35% gewicht

Renaissance IPO ETF (IPO)

Een van de meest bekende IPO ETF's is de Renaissance IPO ETF met de ticker IPO. De Exchange Traded Fund is primaire gericht op recente IPO aandelen. Het fonds investeert in voornamelijk large-cap aandelen die recentelijk beursgenoteerd zijn. Dit zijn louter USA aandelen, wat betekent dat deze IPO ETF een geografisch risico kent. Een ander aandachtspunt is dat merendeel van haar posities zijn in nieuwe technologie aandelen, waaronder de Snowflake IPO en Airbnb IPO. Dergelijke aandelen vertonen doorgaans meer volatiliteit, wat tot grote koersschommelingen kan leiden. Zowel omhoog als omlaag. Al met al is de IPO tracker te omschrijven als een belegging met hoog risico. In sommige tijden kan deze IPO ETF het beste rendement geven, hoger dan bijvoorbeeld de S&P 500. Echter zien we op basis van historie dat de tracker gemiddeld genomen meestal slechter presteert. Wilt u deze IPO ETF kopen? Wij zouden het eerlijkheidshalve serieus overwegen, aangezien er qua potentieel rendement waarschijnlijk betere ETF's beschikbaar zijn (zie verder op deze pagina).

Kenmerken IPO ETF

Aantal IPO aandelen: 75 - 100
 Expense Ratio: 0,60%
 Top 10 holdings: 45 - 50% gewicht

First Trust International Equity Opportunities ETF (FPXI)

De First Trust International Equity Opportunities ETF (FPXI) is de internationale variant op de beste IPO ETF FPX van hierboven. De FPXI is een relevante aanvulling op de FPX voor geografische diversificatie. In vergelijking met de FPX presteert de IPO tracker minder goed. Het jaarlijks gemiddeld rendement is sinds inceptie relatief laag. Al kan dit in de toekomst wellicht verbeteren.

Ook het aantal posities is kleiner met 50 IPO aandelen. Dit betekent dat het risico hoger kan zijn, met eventueel meer volatiliteit. Tot slot is de expense ratio, de jaarlijkse managementvergoeding, lichtelijk hoger met 0,70%.

Kenmerken IPO ETF

Aantal IPO aandelen: 50
 Expense Ratio: 0,70%
 Top 10 holdings: 40% gewicht

Renaissance International IPO ETF (IPOXUS)

Let op: naast de beste IPO ETF is er ook nog de slechtste IPO ETF. De Renaissance International IPO ETF, met ticker IPOXUS, wilt u beter vermijden. Het fonds bestaat sinds 2011 en heeft sindsdien een gemiddeld jaarlijks rendement van 0,34% gerealiseerd. Dat is bijzonder laag!

Deze IPO tracker volgt 40 tot 50 IPO aandelen van over de gehele wereld behalve de Verenigde Staten. Op dit moment volgt de tracker merendeels aandelen uit Azië. Alhoewel prestaties uit het verleden geen garantie zijn voor de toekomst, doen wij een dappere poging om aan te nemen dat deze IPO ETF ook in de toekomst slecht kan presteren. De tijd zal het ons leren.

Kenmerken IPO ETF

Aantal IPO aandelen: 40 - 50
 Expense Ratio: onbekend
 Top 10 holdings: 45 - 50% gewicht

Invesco S&P Spin-Off ETF (CSD)

Deze ETF is bijzonder. Het is geen IPO ETF in de zin dat het fonds nieuwe, beursgenoteerde aandelen na de beursgang volgt. De Invesco S&P Spin-Off ETF (CSD) volgt daarentegen spin-off bedrijven. Dit zijn bedrijven (of soms zelfs divisies) die afkomstig zijn van een grotere onderneming. Deze bedrijven worden als het ware afgestoten van haar moederbedrijf.

De CSD ETF volgt voornamelijk small cap aandelen. Allemaal beursgenoteerd in de Verenigde Staten. In totaal gaat het om 28 aandelen, wat aan de lage kant is.

Kenmerken IPO ETF

Aantal IPO aandelen: 25 - 30
 Expense Ratio: 0,65%
 Top 10 holdings: 55% gewicht

First Trust IPOX Europe Equity Opportunities ETF (FPXE)

Tot slot hebben we nog de IPO ETF genaamd First Trust IPOX Europe Equity Opportunities ETF (FPXE). Ook dit is een variant op de FPX en de FPXI. Het doel van deze tracker is het volgen van Europese IPO aandelen binnen de IPOX® 100 Europe Index. Op dit moment behoren de aandelen Prosus, BP en SolarEdge Technologies tot haar grootste posities.

Beleggen in Europese IPO aandelen kan toegang bieden tot diverse bedrijven en sectoren. Europese bedrijven kunnen unieke groeimogelijkheden bieden en zijn mogelijk minder gecorreleerd met de bredere markt, wat beleggers een hoger rendement kan opleveren. Met name als het gaat om minder populaire Europese IPO's.

De FPXE tracker bestaat nog maar sinds 2018. Tot op heden heeft de IPO ETF niet geweldig gepresteerd. Voor ons geen reden om het als de potentieel beste IPO tracker te beschouwen.

Kenmerken IPO ETF

Aantal IPO aandelen: 75 - 100
 Expense Ratio: 0,70%
 Top 10 holdings: 40% gewicht

Welke IPO ETF kopen?

Een IPO ETF is een type Exchange-Traded Fund (ETF) dat zich richt op investeringen in bedrijven die een beursgang (IPO) doormaken. Deze fondsen zijn gemaakt om beleggers blootstelling aan de IPO-markt te bieden, zodat ze mogelijk kunnen profiteren van de groei van nieuwe beursgenoteerde bedrijven. IPO trackers beleggen gewoonlijk in een gediversifieerde portefeuille van bedrijven die bezig zijn met een beursgang of die onlangs naar de beurs zijn gegaan.

Er zijn grote verschillen tussen Exchange-Traded Funds (ETF's). Zo zijn er ook verschillen bij de beste IPO ETF. De vraag is dus: welke IPO ETF kopen? Waar let ik op? Wat zijn belangrijke kenmerken? Hieronder leggen we de hoe en wat uit. Houdt er rekening mee dat u een ETF moet analyseren op haar voor- en nadelen. De beste IPO ETF is zij die bij uw risicoprofiel past. Dat kan echter ook betekenen dat u beter niet in een risicovolle IPO tracker moet beleggen.

1. Strategie van de ETF

Bij het kopen van ieder type Exchange-Traded Fund moet u zich eerst afvragen wat de strategie van het aandelenfonds is, en of dit aansluit bij uw beleggingsstrategie. De strategie van een IPO ETF is vanzelfsprekend. De tracker richt zich uitsluitend op aandelen na de beursgang. Deze beperkte focus kan leiden tot hoger of lager dan gemiddeld rendement.

De beginnende belegger kan er goed aan doen om niet (alleen) te investeren in een IPO ETF. Zij kan wellicht beter diversifieren middels gespreide aandelenfondsen. Zoals ETF's die als strategie hebben om een wereldwijde aandelen index te volgen. Het is zomaar een suggestie.

2. IPO ETF expense ratio

De expense ratio geeft aan hoeveel het jaarlijkse beheer van een IPO ETF kost. Een IPO ETF met een lage expense ratio is goedkoper dan een met een hoge expense ratio. Een ander woord voor expense ratio is managementfee, een vergoeding voor de investeringsmaatschappij die de ETF beheerd.

Doorgaans is een expense ratio van 1% duur. Een expense ratio van 0,10% of minder is goedkoop. Omdat IPO ETF een specialistische thema ETF is, zijn de kosten doorgaans hoger. In dit geval is de expense ratio meestal tussen de 0,5% tot 0,75% per jaar. Dit percentage trekt u af van uw bruto rendement. Hetgeen wat overblijft is uw nettorendement.

Een nadeel van IPO ETF's is dat ze relatief duur zijn om in te beleggen. Een IPO ETF heeft een relatief hoge kostenratio, wat betekent dat een aanzienlijk deel van het vermogen van het fonds wordt gebruikt om de kosten voor het beheer te dekken. Op de lange termijn kan een extra 0,5% jaarlijkse kosten zwaar wegen op uw vermogensgroei.

3. ETF Allocatiebeleid

Belangrijk bij het analyseren van iedere IPO ETF is om te kijken naar haar allocatiebeleid. Meestal volgt een tracker zo'n 50 tot 100 aandelen. Dit kunnen er ook meer of minder zijn. Naast het aantal holdings (posities), is ook de weging van de top 10 aandelen belangrijk. De top 10 holdings hebben vaak een groter gewicht. Dit betekent dat van iedere euro er een groter gedeelte wordt geinvesteerd in de top 10 aandelen.

Hoe groter de weging van de top 10 holdings, hoe meer impact deze aandelen op het gemiddelde hebben. Dit kan zowel positief als negatief uitpakken. Minder volatiele ETF's hebben doorgaans een kleiner gewicht in de top 10 aandelen. Maar de beste ETF's hebben doorgaans juist een groter gewicht in haar 10 beste aandelen. Zo compenseren de beste aandelen het rendement van de slechtste aandelen.

4. Turnover rate

De Turnover Rate van een ETF geeft aan hoeveel procent nieuwe aandelen er ieder jaar bijkomen. Stel dat een aandelenfonds 100 posities heeft aan het begin van het jaar. Op het einde van het jaar heeft het 20 van haar aandelen vervangen voor nieuwe bedrijven. De turnover rate is 20%.

Hoe lager de turnover rate, hoe meer betrouwbaar een tracker is voor de toekomst. U investeert in een tracker voor een bepaalde reden. Omdat zij bijvoorbeeld goede bedrijven volgt. Bij een hoge turnover rate kan het zo zijn dat na een jaar al deze "goede bedrijven" niet meer worden gevolgd. Dit kan een reden zijn tot verkoop, omdat u verwacht dat de ETF hierdoor minder goed gaat presteren.

De Turnover rate bij een IPO ETF is vanzelfsprekend hoger dan normaal. Vaak volgt de tracker een IPO voor enkele maanden of jaren, om deze vervolgens te ruilen voor een nieuwe IPO.

5. Historische performance

U kent het gezegde: behaalde resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst. Dit geldt voor iedere belegging, zo ook ETF's. Puur kijken naar de historische performance, het resultaat in het verleden, zegt niet alles over de toekomst. Toch zijn er een paar tips op dit gebied bij het kopen van een IPO ETF.

Indien u een IPO ETF gaat analyseren kunt u kijken naar de historische koersverloop. Het gemiddelde rendement zegt niet zo veel. De koersvolatiliteit zegt ons wel wat. Bij IPO ETF's zien we dat de koers behoorlijk volatiel is. Ondanks dat zo'n tracker 50 tot 100 IPO aandelen volgt, zijn koersdalingen van -20% tot -50% veelvoorkomend. Een ervaren belegger kan hiervan profiteren met een actieve beleggingsstrategie. IPO ETF's presteren goed wanneer de beurs euforisch is. Op dit soort momenten wilt u uw posities verkopen. Dit rendement kunt u achterwegen houden, totdat het sentiment omslaat en de IPO ETF met -20% tot -50% daalt. In zo'n dip, kunt u bijkopen, met de verwachting dat zij gaat stijgen.

Een dergelijke actieve aan- en verkoopstrategie brengt meer risico met zich mee. Markt timing is bijzonder lastig. Bij individuele aandelen kunt u bijvoorbeeld een miskoop doen. Wanneer een IPO aandeel met -50% daalt, kan het vanaf dat punt ook nog eens 90% dalen. Maar het voordeel bij een IPO ETF is dat zij meerdere IPO's trackt. In haar mandje zullen enkele IPO aandelen wel sterk herstellen na een beursdip. Hierdoor kunt u toch een hoger gemiddeld rendement behalen, terwijl u het individuele risico van IPO aandelen mitigeert.

6. ETF risico's

Analyseer altijd de potentiele risico's bij het kopen van een ETF. Een IPO ETF kent meer risico's dan een lager-risico ETF. Download altijd de factsheet, prospectus, en andere relevante informatie. U dient op de hoogte te zijn van diverse risico's, zoals liquiditeit risico, geografisch risico, diversificatie risico, valuta risico, et cetera.

Gezien het hoge risicoprofiel van IPO trackers, kunt u overwegen om maximaal 10% van uw vermogen te investeren. De overige 90% zou u meer behoudend willen beleggen, in bijvoorbeeld lager-risico beleggingsfondsen.

7. ETF Management

Tot slot kunt u bij een IPO ETF haar management analyseren. Sterk management met goed beleid kan leiden tot betere resultaten. Wat ons betreft is dit een criterium bij het kopen van een IPO ETF.

Hoog Rendement ETF’s

U hoeft niet te investeren in IPO ETF’s voor hoog rendement. In plaats daarvan kunt u wat ons betreft beter investeren in de beste ETF’s met relatief hoger rendement. Hieronder ter inspiratie enkele voorbeelden, maar let op dat dit geen koopadvies is.

Tip: koop de beste ETF's op de beste beleggingsplatformen die lage kosten rekenen.

Technologie ETF

Waarom wilt u een IPO ETF kopen? Dit is een belangrijke vraag. Ook al investeert u een klein deel van uw vermogen in een IPO tracker, dan nog had u dit geld ook in een ander fonds kunnen beleggen. Een fonds dat wellicht beter presteert.

Wij gaan ervan uit dat u een IPO ETF wilt kopen omwille haar potentie tot hoger rendement. Hoger rendement dan de AEX, S&P 500 of een ander gediversifieerd fonds. In dit geval  heeft u echter andere opties. Alternatieven op een IPO ETF.

Eén van deze alternatieven zijn technologie ETF's. Dit zijn aandelenfondsen die louter technologiebedrijven volgen. Dit soort trackers kennen ook hoge volatiliteit. Maar technologiebedrijven groeien gemiddeld genomen sneller dan niet-technologiebedrijven. Door te beleggen in een technologie ETF, kunt u op de lange termijn hoger rendement behalen vs. de S&P 500.

Een populair voorbeeld is de Invesco QQQ Trust Series 1. Dit fonds volgt de Nasdaq-100 Index. Het voordeel in vergelijking tot een IPO ETF, is dat de QQQ ETF 100 technologiebedrijven volgt met een bewezen verdienmodel. In onze optiek is dit minder risicovol dan nieuwe IPO aandelen die zichzelf nog moeten bewijzen.

Groeiaandelen ETF’s

Wilt u hoog rendement behalen? Dan zult u ook meer risico moeten nemen. Enerzijds betekent dit een grotere kans om geld verlies. Anderzijds betekent dit een grotere kans op meer rendement. Omdat risico en rendement in balans moeten zijn, wilt u niet te veel van uw vermogen riskeren in hoog-risico beleggingen.

Een alternatief op een IPO ETF zijn ETF's met groeiaandelen. Een groeiaandelen ETF volgt een bundeling van innovatieve bedrijven die snel groeien. Het risico bij groeiaandelen is dat zij ook eerder failliet kunnen gaan. De strategie is in het begin alleen gericht op omzetgroei, waardoor zij langdurig verliesgevend is. Maar als de strategie goed uitpakt, kan zij na enkele jaren uitgroeien tot een grote, winstgevende speler binnen haar sector.

Populaire groeiaandelen ETF's zijn de ARK ETF's. Neem bijvoorbeeld de ARK Innovation ETF of de ARK Fintech Innovation ETF. Deze trackers volgen een set van 30 tot 50 innovatieve groeiaandelen. Wie op het juiste moment instapt, veel geduld heeft en goed tegen koersdalingen kan, zou met groeiaandelen een hoger dan gemiddeld rendement kunnen behalen.

Small Cap ETF

Tot slot zijn Small Cap ETF's een alternatief op IPO aandelen. Een Small Cap ETF volgt kleine bedrijven. Kleine bedrijven groeien gemiddeld genomen sneller dan grote bedrijven. Een tracker die alleen kleine bedrijven volgt kan daarom hoger rendement bieden dan een tracker die alleen grote bedrijven volgt. Een voorbeeld hiervan is de Russel 2000 Index. Tot deze Index behoren 2000 kleine bedrijven die beursgenoteerd zijn binnen de Verenigde Staten.

Verdiep u goed in small cap aandelen om te begrijpen wat de voor- en nadelen zijn. Een Small Cap ETF kent diverse risico's. Al met al zou het wel minder risico moeten geven dan een IPO ETF. Zeker wanneer u kiest voor een tracker met 1000+ small cap aandelen.

Reacties
Categorieën