Samenvatting As a Man Thinketh - James Allen | Happy Investors
as-a-man-thinketh-samenvatting
Persoonlijke Ontwikkeling
Happy Investors
Persoonlijke Ontwikkeling
08/26/2022
6 min

Samenvatting As a Man Thinketh - James Allen | Happy Investors

08/26/2022
6 min

As a Man Thinketh is een klassieker uit de zelfhulpliteratuur. Het benadrukt hoe een man is wat hij denkt. Hij is degene die de omstandigheden maakt en niet de omstandigheden die hem maken. De samenvatting van As a Man Thinketh is: jij bent wat je denkt.

Dit boek presenteert de principes die iemand zou moeten volgen om zijn leven te transformeren. Het blijft een van de meest invloedrijke zelfhulpboeken aller tijden. Hier vindt u een samenvatting van As a Man Thinketh met de belangrijkste concepten uit het boek.

Over het boek

De zelfhulp-klassieker "As A Man Thinketh" stelt dat als je de macht van je gedachten gebruikt om je leven te beheersen, je de mentaliteit en de kijk van een succesvol, optimistisch persoon kunt ontwikkelen.

Allen zorgde ervoor dat zijn boek kort en makkelijk te begrijpen was. Op die manier kon iedereen de argumenten begrijpen die hij probeerde aan te voeren over hoe controle over je ideeën je controle over je leven geeft.

Bij Happy Investors geloven wij zeer sterk in persoonlijke ontwikkeling en Mindset als basis tot iedere vorm van succes. Wij zijn financieel vrij geworden omdat wij eerst onze manier van denken hebben ontwikkeld. Van positieve gedachten tot zelfvertrouwen. Dit is de basis van iedere succesvolle strategie, of het nu gaat om beleggen in aandelen, carrière maken of werken aan je persoonlijke relaties.

Over de auteur

James Allen was een Brits filosofisch schrijver, bekend om zijn poëzie en inspirerende boeken, en als pionier van de zelfhulpbeweging. Zijn bekendste werk, As a Man Thinks, is sinds de publicatie in 1903 op grote schaal in de publiciteit gekomen. Dit boek is een bron van inspiratie geweest voor zelfhulp- en motiverende auteurs.

Samenvatting As a Man Thinketh – Karakter

samenvatting-as-a-man-thinketh


"Zoals de plant ontspringt uit en niet kan bestaan zonder het zaad, zo ontspringt elke daad van een mens uit de verborgen zaden van het denken en zou niet kunnen verschijnen zonder deze.”


Volgens de denkers van het begin van de twintigste eeuw en de oude spreekwoorden is je karakter niets anders dan de samenhang van al je gedachten. Het geheel van handelingen dat je dagelijks verricht, heeft er een precieze correlatie mee. Dat overstijgt spontane houdingen en die welke dat niet zijn.

Wanneer de mens momenten van geluk of droefheid uit, doet hij niets anders dan laten zien wat er in hem leeft. Vandaar de uitdrukking: "gij zult uw oogst oogsten". Een mens smeedt zichzelf uit gedachten, dat wil zeggen uit zijn geest.

Wanneer men dus verwijst naar een karakter als bewonderenswaardig of taai, verwijst men noodzakelijkerwijs naar de opeenstapeling van gedachten die dit karakter heeft gesmeed. Bijgevolg zal het de geest zelf zijn die geluk en welzijn zal opbouwen.

Zoals in alle dingen zijn er goede en slechte uitersten, en in het midden bevinden zich vele verschillende categorieën van karakter die door de man zelf zijn gesmeed. Hij is zijn heer en meester.

Wanneer de mens de wetten van het denken ontdekt, analyseert hij zichzelf op basis van zijn ervaring. Hij stijgt uit naar wijsheid. Op dit punt weet hij dat hij in staat is zijn lot te bepalen door totale controle over zijn gedachten.

In onze online cursus beleggen besteden wij ook veel aandacht aan ‘onze gedachten’. Inhoudelijk leren beleggen om financieel vermogend te worden is tamelijk eenvoudig (als je weet hoe het werkt). Wij leren je de praktische kant. Zoals hoe om te gaan met emoties wanneer de aandelenbeurs niet doet wat jij wilt. Het zijn in deze momenten waarbij aandelen en ETF beleggen zwaar kan zijn, maar juist dan behoor je positief te denken in de vorm van “welke kansen vormen deze beurscrash?”.

Hoe te werken aan positieve gedachten


"Totdat gedachten verbonden zijn met een doel, is er geen intelligente verwezenlijking." 


Een belangrijk onderwerp in de samenvatting van As a Man Thinketh is het ontwikkelen van een positieve mindset.

De ware uitdrukking van geluk begint met het essentiële werk van de geest. Het reinigen van je gedachten, het terzijde laten van die gedachten die alleen maar verwijzen naar kwaad, onzuiverheid en nutteloosheid, is fundamenteel voor het opbouwen van een gelukkig leven. In die zin hangt geluk af van het perspectief waarmee je ernaar kijkt. Wat sommige mensen gelukkig maakt, kan anderen bijvoorbeeld verdriet, bitterheid of een ander gevoel bezorgen.

Het gevoel te falen, het gevoel voortdurend belaagd te worden door de buitenwereld is een constructie van het menselijk denken. Wanneer je die houding overstijgt om je uitdagingen te creëren, leer je de wereld vanuit een ander perspectief te bekijken en vind je volledig geluk.

In die zin is de mens de bouwer van zichzelf. Daarom zegt men dat je je niet gebonden moet voelen aan de omstandigheden van het leven. Deze zullen goed of slecht zijn en zullen grotendeels afhangen van je houding. Dit is een belangrijk element voor wie een groei mindset wilt ontwikkelen.

Hoewel oneerlijke mensen soms inderdaad grote fortuinen vergaren of de eerlijke mensen in ellende leven; overstijgt die waardering niet een oppervlakkig aspect van de werkelijkheid. De eersten kunnen van de ene dag op de andere alles verliezen door ziektes, schulden, ambities, enz. Terwijl de tweede zijn toestand kan verbeteren als hij de mogelijkheden schept of zich gelukkig voelt in zijn positie. Daarom zal leven in lijden afhangen van hoe je tegen de dingen aankijkt, van je daden en houdingen.

In alle gevallen verwijzen de maatstaven van geluk en lijden naar de emotionele toestand en niet naar de economische en sociale positie van elk menselijk wezen. Je kunt rijke mensen vinden die in bitterheid leven of arme mensen die overlopen van vreugde.

In die zin is een mens welvarend en gezond als zijn geest gezond is. Dit betekent

Gedachten en gewoonten


"Voordat een mens iets kan bereiken, zelfs in wereldse dingen, moet hij zijn gedachten verheffen boven slaafse dierlijke toegeeflijkheid. Hij mag, om te slagen, in geen geval alle dierlijkheid en zelfzuchtigheid opgeven; maar een deel ervan moet, op zijn minst, worden opgeofferd."


Alle voorgaande premissen leiden tot de bevestiging dat goede of slechte gewoonten afhangen van gedachten. De mens toont uitwendig voortdurend de toestand van zijn gedachten. Wanneer hij vriendelijke gedachten heeft, toont hij vriendelijkheid, hoffelijkheid, enz. Onzuiverheid daarentegen vertaalt zich alleen in vernietiging, vijandige, zwakke gewoonten.

De retrospectieve analyse wordt een noodzakelijk instrument om aan de gedachten en gewoonten van de mens te werken.

Denken en idealisme


"De geest van een mens kan worden vergeleken met een tuin, die intelligent kan worden gecultiveerd of in het wilde weg kan worden gelaten; maar of hij nu gecultiveerd of verwaarloosd wordt, hij moet en zal voortbrengen. Als er geen nuttige zaden in worden gestopt, zal er een overvloed aan nutteloze onkruidzaden in vallen, die hun soortgenoten zullen blijven voortbrengen."


Een andere vorm van menselijk denken die in deze wereld bestaat, is die van de idealisten. Dat wil zeggen zij die alle dingen in hun hoogste uitdrukking van volmaaktheid denken. De dichters, beeldhouwers, componisten, et cetera, werken vanuit een hogere gedachte van de werkelijkheid. Daarom kunnen zij in hun werken die edele of harde gevoelens uitdrukken, precies zoals ze in hun gedachten worden weergegeven.

Zo leidde Boeddha tot een denken dat geworteld is in geestelijk evenwicht, waar vrede en harmonie heersen. Hij stelt meditatie voor als een pad dat naar die staat van volmaaktheid en evenwicht leidt.

Voor hen die geloven in het bestaan van God, is er ook een innerlijke wereld die in evenwicht is in de liefde tot Christus en de naaste. Aangezien de mens het beeld en de gelijkenis van God is, werken zij tijdens hun leven om meer en meer op hun Vader te gaan lijken.

Op deze wijze wordt het leven opgebouwd op basis van de dromen waarnaar de mens streeft om zijn maximale pracht van geluk te bereiken. Deze materialiseren zich in goede daden in het dagelijks leven en zorgen voor een toestand van geestelijke en spirituele vrede, harmonie en evenwicht tussen geest en lichaam: tussen de innerlijke en uiterlijke wereld.

Kortom, de mens is wat hij wil zijn, overeenkomstig het werk dat hij met zijn gedachten heeft verricht. De eeuwige uitdrukking van zijn geest uit zich in karakter. Om vreugde en geluk te bereiken, moet je jezelf zuiveren van negatieve gedachten.

Gewoonten veranderen is hard werken en leidt iedereen tot een beter mens.

Dat betekent dat je elke dag kleine stapjes kan zetten om op systematische wijze een beter mens te worden. Dat zal leiden tot succes en toekomstig welzijn.

Dit zijn belangrijke inzichten uit de samenvatting van As a Man Thinketh. Het boek is de moeite om te kopen en te bestuderen. Het kan je leven voorgoed veranderen, in positieve zin van het woord. En als ware Happy Investor hopen wij oprecht dat je de inzichten uit dit boek wilt inzetten voor persoonlijke groei.

Reacties
Categorieën