Samenvatting Psychology of Money | Happy Investors
samenvatting-psychology-of-money
Geld Investeren
Happy Investors
Geld Investeren
09/09/2022
6 min

Samenvatting Psychology of Money | Happy Investors

09/09/2022
6 min

Morgan Housel is sinds 2008 een financieel schrijver. Door zijn onderzoek kwam hij tot de conclusie dat menselijk gedrag en geluk, in tegenstelling tot spreadsheets en analyse, aanzienlijk belangrijker zijn bij het bepalen van iemands financiële succes. Zijn inzichten heeft hij uitgewerkt in het boek Psychology of Money. Dit artikel is een samenvatting.

In zijn boek, De Psychology of Money, bespreekt hij zijn bevindingen, standpunten, en methode van omgaan met geld. Hij presenteert 18 gerelateerde vooroordelen, gebreken, gedragingen of houdingen die jouw financiële resultaten kunnen beïnvloeden met een reeks korte verhalen en hoofdstukken. In dit artikel vind je een samenvatting van De Psychology of Money met de belangrijkste punten en praktische tips om jouw relatie met geld en geld investeren te verbeteren.

Op naar de samenvatting!

Over Morgan Housel

Morgan Housel is een vooraanstaand economisch analist en was jarenlang een van de stercolumnisten voor de Wall Street Journal.  Hij is een expert op het gebied van Behavioral Investing en een partner bij The Collaborative Fund, een venture capital firma die jonge bedrijven ondersteunt die de wereld vooruit helpen.

In zijn boek, The Psychology of Money, onderzoekt hij hoe geld circuleert in een economie en hoe vooroordelen en emoties onze financiële beslissingen beïnvloeden, en geeft hij advies over hoe je helderder kunt denken en verstandiger financiële beslissingen kunt nemen.

Een samenvatting van Psychology of Money is relevant voor Happy Investors, aangezien wij streven naar financieel onafhankelijk worden. De lessen uit zijn boek gaan deels over slim omgaan met geld, maar ook over beleggen in aandelen. Sterker nog, Morgan Housel kiest bewust voor ETF beleggen, ondanks zijn ruime ervaring met aandelen. Interessant? Lees de samenvatting van Psychology of Money en koop eventueel zijn boek.

Het succes van gewone mensen in het bedrijfsleven

Morgan Housel benadrukt het belang van de psychologie van het geld, door te stellen dat de emotionele toestand rechtstreeks van invloed is op succes in de financiële wereld. In die zin bevestigt hij dat ieder gewoon mens alleen door de juiste gedragsvaardigheden tot verrijking kan komen.

Aan de hand van enkele voorbeelden wordt duidelijk gemaakt hoe een conservatief beleggersprofiel met weinig financiële opleiding grote fortuinen kan behalen. Door geduldig wachtend op het rendement van hun deelnemingen in toonaangevende ondernemingen. Hij is dan ook voorstander van passief en maandelijks beleggen. Zoals in aandelenfondsen en ook in de beste vastgoedfondsen.

Een faillissement daarentegen kan het vermogen van een zeer risicomijdende miljardair in een oogwenk vernietigen. Door onvoorzichtigheid en een hoge schuldenlast wordt het vermogen uiteindelijk verstikt en vernietigd.

In de financiële wereld wordt succes niet alleen bereikt door beslissingen te nemen die je rijkdom in gevaar brengen. Housel belicht de meningen van economen en geldmarktprofessionals over voorzichtigheid, de loyaliteit van de goede zakenman, en een reeks andere waarden die geen teken van zwakte, maar van kracht zijn.

Tenslotte wordt aangetoond hoe interpersoonlijke vaardigheden een grote invloed hebben op financieel succes. In tegenstelling tot de voorspellende modellen van architectuur en engineering, wordt de financiële wereld sterk beïnvloed door menselijk gedrag. Zo wordt de psychologie een essentieel instrument om het profiel van de belegger en zijn kansen op succes en mislukking te kennen.

Hier zijn de 10 factoren die het besluitvormingsproces van elke succesvolle belegger beïnvloeden.

Samenvatting Psychology of Money: 10 Factoren die het besluitvormingsproces van de belegger beïnvloeden

 psychology-of-money-samenvatting

De mens handelt op basis van zijn overtuigingen en aangezien psychosociale factoren doorslaggevend zijn voor zakelijk succes. Hier volgen tien kernpunten uit het boek van Housel over de psychologie van het beleggen.

1. Levenservaring

Het socialisatieproces bij uitstek heeft zijn directe invloed op het menselijk gedrag. Zo hebben degenen die in stabiele economieën hebben geleefd, een heel andere kijk op sparen, geld verdienen en beleggen dan degenen die door hyperinflaties en prijsonevenwichtigheden zijn geteisterd. Dit standpunt wordt al sinds het begin van de eeuw ingenomen door economen als Milmendier en Nagel (2006).

2. Academische opleiding

Het feit dat men een universitaire of postuniversitaire opleiding heeft genoten, is eveneens van invloed op het gedrag van de potentiële belegger. Technische kennis brengt de persoon ertoe bepaalde analyses, prognoses en studies uit te voeren die niet in overweging zullen worden genomen door degenen die geen intellectuele opleiding in die richting hebben genoten.

Meer van dit soort interessante inzichten vind je terug bij onze gratis cursus beleggen.

3. Beschikbare informatie

Elke persoon heeft vanuit zijn verleden toegang tot verschillende informatiebronnen bij het nemen van beslissingen. Daarom zal, overeenkomstig de voorgaande punten, de kwaliteit van de informatie die zij kunnen verkrijgen, verschillen.

Het perspectief van een deel van de arme bevolking dat zijn weinige spaargeld uitgeeft aan een loterijbriefje is bijvoorbeeld heel anders dan dat van degenen die andere alternatieven hebben, zoals de onroerend goed markt, de aandelenmarkt, et cetera.

4. Geluk en risico's

De factor geluk, op het juiste moment op de juiste plaats zijn, is een andere kwestie die van invloed is op het besluitvormingsproces en het succes van financiële beleggingen. Risico is daarentegen een andere factor die van invloed is op de financiën, maar ook afhangt van onverwachte factoren.

Financiële groei en macht kunnen de belegger blind maken voor zijn ambitie. Dit kan ertoe leiden dat je de grenzen overschrijdt tot je alles verliest. Daarom is een afgewogen visie op investeringen en winsten van vitaal belang.

Het heeft geen zin om alles te willen bereiken tegen elke prijs. Er moet een grens zijn aan het risiconiveau dat je bereidt bent te aanvaarden.

Spreken over het bereiken van een grens van toereikendheid betekent niet bepaald conservatisme. Niet alle investeringen zijn goed genoeg om alles te riskeren. Dit is waarom je moet oppassen met groeiaandelen. Een veiliger alternatief zijn bijvoorbeeld dividendaandelen of asymmetrisch beleggen.

5. Sociaal-economisch niveau

De sociale en economische status is een van de factoren die van invloed zijn op succes op financieel gebied, in die zin dat men daardoor exclusieve kansen kan krijgen. Op dit punt benadrukt de auteur hoe toegang hebben tot bepaalde kringen van informatie en invloed het mogelijk maakt beslissingen te nemen met een grotere gegevensmatrix.

6. Gedragspatronen

Een ander essentieel punt voor succes in de financiële wereld is de analyse van algemene gedragspatronen. Dit is je concentreren op de casuïstiek, proberen te bepalen wat de algemene trends zijn. Hiervoor kunt u bijvoorbeeld uw conclusies trekken uit statistische regressiemodellen.

7. Tijd

De tijdsfactor is zeer cruciaal in de vermogensgroei. Simpel gezegd, een fortuin groeit niet op magische wijze van het ene moment op het andere. Voorbeelden van grote investeerders getuigen van hard werken, vallen en opstaan, successen en mislukkingen, een leven lang, vanaf de vroege jeugd.

Bij het meten van de rentabiliteit van investeringen moeten wij er rekening mee houden dat plotselinge grote percentages waarschijnlijk met dezelfde snelheid zullen dalen. Daarentegen kunnen lagere groeipercentages die aanhoudend en stabiel zijn in de tijd, grotere winsten mogelijk maken.

Een ander voorbeeld van tijd is het maken van analyses. Een goede aandelen analyse is tijdrovend. Bovendien moet je het bedrijf en de sector leren kennen. Beleg binnen je circle of competence. Dat is hoe je de hoogste rendementen behaald.

8. Planning

Strategische planning is essentieel voor het behalen van succes bij financiële investeringen. Hoewel er veel onberekenbare factoren zijn, leidt prognose tot de ontwikkeling van alternatieve plannen om de negatieve gevolgen van mislukkingen te verminderen. Vandaar het belang van dynamische alternatieve plannen en programma's.

9. Evenwichtige persoonlijkheid

De grote belegger heeft een optimistische persoonlijkheid, maar heeft tegelijkertijd een portie scepsis en paranoia. Een goed evenwicht in de persoonlijkheid stelt de belegger in staat de goede en slechte mogelijkheden in beeld te brengen, waardoor een vollediger analyse van de strategie mogelijk wordt.

10. Visie

De visie van de financiële investeerder moet uitstijgen boven de oppervlakkige zaken, om de verborgen punten te vinden die werkelijk van belang zijn voor de uit te voeren bedrijfsstrategie. Het is zinvol te bedenken dat de belangrijkste gegevens niet precies die zijn die op het eerste gezicht lijken.

Wat geldt voor Happy Investors: uit ervaringen weten wij dat financiële onafhankelijkheid een aantrekkelijk concept is. Zeker voor wie jong is. Zo zijn ook wij begonnen. Maar op het moment dat je financieel bent, en dichtbij het grote doel, dan veranderen je inzichten. Je bent ouder, wijzer, en ziet de wereld ook anders. Je begint te beseffen dat je niet vroegtijdig met pensioen wilt, maar dat je bovenal wilt genieten van het leven. Van je relaties. Van jezelf.

Investeer vandaag. Beleg geld wat je kan missen. En houd dit lange termijn vast. Maar geniet in het hier en nu.

Samenvatting Psychology of Money en conclusie

Dit was een bondige samenvatting van Psychology of Money. Het boek is geschreven in een ongedwongen, conversationele stijl, waardoor het eenvoudig te lezen is. Voor elk van de overlappende thema's legt Morgan Housel het uit aan de hand van zowel korte verhalen als empirisch bewijsmateriaal.

In essentie vat het boek deze kernideeën samen: De beste manier om van beleggingen te profiteren is door compounding, wat zorgt voor gestage rendementen over een lange periode. Daarnaast moet je zich houden aan jouw financiële doelen in plaats van te proberen om andere mensen te imponeren. Realiseer je wanneer je genoeg hebt gehad en dat controle krijgen over je tijd en leven belangrijker is dan het kopen van luxeartikelen.

Het vermogen om goed met geld om te gaan heeft meer te maken met gedrag dan met intelligentie. En zelfs voor echt intelligente mensen is gedrag moeilijk aan te leren.

Wat vind je interessant aan de samenvatting van The Psychology of Money? Laat het ons weten in de reacties hieronder. Het is een nuttig en leerzaam boek om te kopen en te bestuderen!

Meer lezen? Bekijk onze website voor meer samenvattingen van leuke, leerzame boeken zoals Think and Grow Rich, As a Man Thinketh en nog veel meer!

Reacties
Categorieën