Asymmetrisch beleggen: Uitleg, Voorbeelden, Tips & Ervaringen
Asymmetrisch beleggen: Uitleg, Voorbeelden, Tips & Ervaringen
Beleggen in Aandelen
Happy Investors
Beleggen in Aandelen
06/26/2021
7 min

Asymmetrisch beleggen: Uitleg, Voorbeelden, Tips & Ervaringen

06/26/2021
7 min

Beste Happy Investor, in dit artikel gaan we het hebben over asymmetrisch beleggen. Dit is een gespecialiseerde beleggingsstrategie waarbij je met minimaal risico een zo hoog mogelijk rendement tracht te halen. Oftewel, met een kleine inleg wil je veel geld realiseren. Maar hoe doe je dit? Hieronder gaan we het hebben over voorbeelden van asymmetrische beleggingen. Ook zal ik je tips geven over hoe je hiermee kan starten.

Wil je meer van dit soort inzichten? Volg mij via deze website, de nieuwsbrief en Instagram voor updates omtrent Mindset & lange termijn beleggen naar financiële onafhankelijkheid.

Laten we beginnen!

Inhoudsopgave:

Wat zijn asymmetrische beleggingen? Uitleg en voorbeelden
4 Voorbeelden van asymmetrisch beleggen
Tips bij asymmetrisch beleggen

Wat zijn asymmetrische beleggingen? Uitleg en voorbeelden

asymmetrisch-beleggen-uitleg

De beste uitleg van asymmetrisch beleggen kan ik doen aan de hand van bovenstaande afbeelding. In essentie betekent het dat je opzoek gaat naar investeringen die een laag neerwaarts risico hebben en een hoog opwaarts potentieel rendement. Asymmetrisch beleggen betekent niet dat je geen risico hebt. Het risico is simpelweg lager in verhouding tot het potentieel rendement.

Asymmetrische beleggingen zijn vaak “afgestrafte”, “gehate” of nog “onbekende” investeringen.

Bekijk eens de linkerkant van de afbeelding. Kan je beleggingen bedenken die een hoog neerwaarts risico hebben en een laag potentieel rendement?

Denk aan overgewaardeerde aandelen. Deze ontstaan vaak na een hype, zoals met Tesla die van 2020 naar 2021 met +1800% rendement is gestegen. Op haar hoogste punt was Tesla een zeer overgewaardeerd aandeel. En toch stappen onervaren beleggers op dat moment nog steeds in, omdat zij gedreven worden door FOMO en gebrek aan kennis (om aandelen te waarderen).

Dat wilt niet zeggen dat een overgewaardeerd aandeel geen rendement meer kan opleveren. Het betekent wel dat de kans tot rendement lager is in verhouding tot het risico op koersverlies. Tevens kan het, in geval van Tesla, wel eens jaren duren alvorens deze weer boven haar vorige piek uitkomt.

Asymmetrische beleggingen zijn het tegenovergestelde. Dit zijn “afgestrafte”, “gehate” of nog “onbekende” investeringen. Wanneer de markt haar vertrouwen verliest in een bedrijf, kan de koersdaling oneindig lang doorzetten. Soms tot wel -99%. Zo’n afstraffing begint vaak vanuit rationeel perspectief zoals slechte toekomstige vooruitzichten. Om vervolgens jarenlang aan te houden waarbij dan vooral de emotie heerst (verlies van vertrouwen).

In dit soort gevallen kan een aandeel of asset onterecht te veel waarde verliezen. Tot een punt waarop je zo’n aandeel of asset voor, bijvoorbeeld, 1 euro kan kopen terwijl het bedrijf 2 euro waard is. Oftewel, je zou een bedrijf voor 1 miljoen kunnen kopen terwijl het alleen al aan machines en voorraad aan 2 miljoen euro bezit.

Meer informatie? Download het gratis e-boek over asymmetrisch beleggen


Hoe vind ik asymmetrische beleggingen?

Ik ben niet gespecialiseerd in asymmetrisch beleggen. Het is een domein op zich, wat om specifieke skills vraagt. Wel heb ik er grote interesse in en heb ik een deel van mijn portefeuille ingericht op asymmetrisch beleggen. Immers, de voordelen van deze beleggingsstrategie spreken voor zich: met weinig geld kan je potentieel heel veel geld maken. Ik zal je hieronder mijn tips voor asymmetrisch beleggen geven.

De belangrijkste tip is dat je succesvol asymmetrisch beleggen niet zelf kan. Iedereen kan een toevalstreffer hebben, maar asymmetrisch beleggen op een lange termijn vergt enorm veel kennis. Nu heb ik deze kennis zelf ook niet, maar je kan deze wel kopen. Sinds 1,5 jaar ben ik aangesloten op een abonnement van Capitalist Exploits. Dit is een gespecialiseerd team in asymmetrisch beleggen en waarmee ik tot op heden succesvol rendement heb mogen behalen.

Lees hier meer over mijn Capitalist Exploits ervaringen.

4 Voorbeelden van asymmetrisch beleggen

Asymmetrische beleggingen zijn “afgestrafte”, “gehate” of nog “onbekende” investeringen. Laten we eens kijken naar enkele voorbeelden zodat het meer tastbaar wordt.

De afgestrafte sector van Natural Gas

In 2014 bereikte het bedrijf EQT Corporation haar hoogste koersnotering. Dit energiebedrijf is de grootste Natural Gas producent in de Verenigde staten. Het bedrijf maakte destijds een omzet van circa 2,4 miljard en een winst van circa 380 miljoen. Vanaf dat moment ging het echter berg afwaarts. In 2016 halveerde de omzet. Daarna klom de omzet weer omhoog, maar de winst resulteerde in een fors verlies. Zo maakte het bedrijf 2 miljard verlies in 2018!

Het gevolg van deze desastreuze ontwikkeling is een afgestrafte EQT Corporation. En het ging niet alleen om dit bedrijf, maar om vele andere bedrijven actief in de Natural Gas sector. Dit heeft alles te maken met de drijvende factor: de prijs voor natuurlijke gassen.

Vanaf 2020, waarbij de dip werd versterkt door de covid-19 crisis, is de prijs voor natuurlijke gassen weer aan het stijgen. De eens afgestrafte sector lijkt weer te kunnen gaan opbloeien. Bedrijven als EQT Corporation zien een verbetering van de winst. Recentelijk hebben ze zelfs enkele overnames verricht.

Het interessante is dat dit bedrijf, wat een voorbeeld is, een marktwaarde van 6 miljard heeft. Terwijl zij op de balans een waarde van 16 miljard hebben aan machines, eigendommen en fabrieken. Natuurlijk werkt dit niet helemaal zo, omdat de aandelenprijs ook een toekomstige omzet- en winstgroei of verlies representeert. Maar dit laatste is een verwachting, en daar ligt de kans tot asymmetrisch beleggen.

Als de markt van Natural Gas inderdaad blijft aantrekken, en EQT in de komende jaren het verlies kan omzetten naar een winst, dan zal de koers zichzelf fors gaan herstellen. De beste beleggers zijn deze trend voor, zoals we zien op onderstaande afbeelding. Het neerwaartse risico van dit aandeel was in 2020 lager dan het opwaartse potentieel.

asymmetrische-beleggingen-voorbeelden

Value Investing

hoe-asymmetrisch-beleggen

Value Investing is mijns inziens een vorm van asymmetrisch beleggen. Zo is bovenstaand voorbeeld over EQT eigenlijk een uiting van Value Investing. De intrinsieke waarde van het bedrijf (alle bezittingen) is op dit moment hoger dan de aandelenprijs. Ook lijkt het bedrijf weer winst te gaan maken. Dit leidt ertoe dat het bedrijf ondergewaardeerd is, en derhalve is het neerwaarts risico lager dan het opwaarts potentieel.

Wel is het bij Value Investing van belang dat je niet alleen kijkt naar de huidige waarde van een bedrijf. Ook de toekomstige waarde is van belang, wat je kan bepalen door te kijken naar de verwachtte omzet- en winstgroei.

value-aandelen

Unieke groeiaandelen

Unieke groeiaandelen beschouw ik eveneens als een voorbeeld van potentiële asymmetrische beleggingen. Stel dat je een relatief klein bedrijf hebt met een unieke technologie. Uit diepgaand onderzoek weet je dat dit bedrijf een enorme groeipotentie heeft. Uiteraard is de aandelenprijs deels hierop geprijsd, maar uit jouw onderzoek blijkt dat het bedrijf zeer waarschijnlijk harder gaat groeien dan de heersende verwachting.

Stel dat het bedrijf momenteel is gewaardeerd op een toekomstige jaarlijkse groei van 30% voor de aankomende drie jaar. Uit jouw onderzoek blijkt echter dat deze groei niet 30%, maar 50% is. Laten we voor het gemak aannemen dat de winstgroei gelijk is aan de verwachting.

In dit geval is het neerwaarts risico lager dan het opwaarts potentieel. Immers, je verwacht dat het bedrijf met 50% gaat groeien. Mocht dit waar zijn, dan zal de aandelenkoers in de loop der tijd behoorlijk stijgen omdat de markt deze potentiële groei over het hoofd heeft gezien.

Als het bedrijf niet 50%, maar bijvoorbeeld 30% stijgt, dan kan alsnog de aandelenkoers geleidelijk aan stijgen omdat de verwachtingen worden waargemaakt en men hier enthousiast over wordt.

Dit voorbeeld van asymmetrisch beleggen kijkt dus vooral naar de toekomstige ontwikkeling. Je kan dit zien als een “onontdekte” of “onderschatte” beleggingskans. Het is evident dat je hier alleen achter komt door veel kennis, ervaring en heel veel onderzoek.

De beste asymmetrische beleggingen vind je binnen het Insider-lidmaatschap. Lees hier meer over Insider aandelen onderzoek.

Bitcoin & cryptomunten

asymmetrische-beleggingen-tips

Bron: Coinmarketcap.com – grafiek vanaf 2013 waarbij de Bitcoin al boven de 100 dollar stond

Een laatste voorbeeld van een unieke asymmetrische belegging was de Bitcoin en cryptomunten. In de beginjaren van de Bitcoin was het een onontdekte beleggingskans. Alleen futuristen en IT-gasten waren destijds bekend met dit fenomeen. In die tijd was het opwaarts potentieel nog heel hoog, omdat de Bitcoin nog niet de massa had bereikt.

Het risico was bovendien laag. Stel dat je destijds voor 500 euro aan 500 Bitcoins had gekocht. Het potentieel verlies is 500 euro. Vandaag de dag weten we echter dat je potentiële winst tien miljoen euro was geweest in de piek van 2018. En die 500 Bitcoins waren in de piek van 2021 zelfs dertig miljoen euro waard.

En dat met een kleine investering van 500 euro.

Ja, dit is een uitzonderlijk geval. Het is ook pure speculatie. Weinigen hadden destijds kunnen voorspellen dat een enkele Bitcoin zoveel waard zou kunnen worden. Anders had die ene Amerikaan niet twee pizza’s aangekocht voor 13.000 Bitcoin!

En dat is nu exact asymmetrisch beleggen: met heel weinig geld (laag risico) toch enorme potentiële winsten (hoog rendement) kunnen behalen.

Let op: ik vind de blockchaintechnologie geweldig, maar ben geen voorstander van veel geld beleggen in cryptomunten. Ik zou zelf voor max. 5% inleggen. Dit ligt aan de grote gevaren van crypto beleggen.

Tips bij asymmetrisch beleggen

Als je zo kijkt naar de voorbeelden van asymmetrisch beleggen dan begrijp je wel dat het enorm veel kennis, ervaring en onderzoek vraagt om dit soort investeringen te herkennen. Als particuliere belegger is dit niet te doen. Alhoewel iedereen wel eens een toevalstreffer kan hebben.

Dit zijn tips bij asymmetrisch beleggen:

  • Heb heel veel geduld (louter lange termijn!)
  • Zet niet al je geld in op asymmetrische beleggingen. Stel voor jezelf een grens, zoals bijvoorbeeld 30%.
  • Kies binnen die 30% voor evenredige spreiding. Stel dat die 30% in totaal €000 is. Verdeel dit geld over bijvoorbeeld tien sectoren. En binnen die tien sectoren spreid je evenredig €1000 over bijvoorbeeld vijf aandelen.

Dit laatste is van groot belang. Bij asymmetrisch beleggen kan je er natuurlijk ook naast zitten. Dan verlies je geld. En daarbij is het goed om je kansen te spreiden.

Stel dat je €1000 over vijf aandelen verdeelt. Vier daarvan gaan failliet, je verliest €800. Dat andere aandeel gaat echter x10 (+1100% rendement). Die levert €200 x 10 = €2000 op. Je totale winst komt uit op €1200, desondanks de andere vier aandelen failliet zijn gegaan.

Dit is het einde van het artikel. Heb je vragen/opmerkingen? Laat het mij zeker weten in een reactie hieronder 😊.

Wil je meer van dit soort inzichten? Volg mij via deze website, de nieuwsbrief en Instagram voor updates omtrent Mindset & lange termijn beleggen naar financiële onafhankelijkheid.

Reacties
Categorieën