Atomic Habits Samenvatting | Happy Investors
atomic-habits-samenvatting
Persoonlijke Ontwikkeling
Happy Investors
Persoonlijke Ontwikkeling
09/15/2022
7 min

Atomic Habits Samenvatting | Happy Investors

09/15/2022
7 min

Mensen denken dat je groot moet denken als je je leven wilt veranderen. Maar James Clear, een beroemde specialist op het gebied van gewoonten, heeft een beter alternatief gevonden. In deze samenvatting van Atomic Habits lees je de essentie van zijn boek.

Hij is zich ervan bewust dat echte verandering het resultaat is van de som van vele kleine acties, zoals twee push-ups per dag, vijf minuten eerder opstaan, of een enkel kort telefoontje. Hij noemt ze "atomic habits".

Hij vertelt hier veel over in zijn boek Atomic Habits. In deze samenvatting vind je de belangrijkste concepten en ideeën uit dit boek. Naast de samenvatting is het ook bijzonder waardevol om het boek te kopen en te bestuderen. Atomic Habits kan jouw leven drastisch positief veranderen!

Over Atomic Habits

Atomic habits is een baanbrekende gids voor het veranderen van je leven met kleine gedragsveranderingen.

Het leert je hoe je nu kunt beginnen met zelfs de eenvoudigste veranderingen om je leven te verbeteren.

In dit baanbrekende werk beschrijft Clears hoe deze kleine veranderingen kunnen uitgroeien tot resultaten die je leven drastisch kunnen veranderen.

Binnen onze filosofie van Happy Investors, het bereiken van financiële vrijheid, passen wij eveneens de kracht van gewoonten toe. Denk aan het ontwikkelen van rituelen die bijdragen aan persoonlijke ontwikkeling. Dankzij een groei mindset neemt onze kennis toe, waardoor we meer impact maken en dit resulteert in meer inkomsten. Extra inkomen wat wij kunnen lange termijn beleggen in aandelen, ETF’s, vastgoed en meer.

Ook passen wij gewoonten toe in ons gedrag tot beleggen. Denk aan vaste vuistregels voor het kopen en verkopen van aandelen. Of één vaste datum aanhouden voor maandelijks beleggen in ETF’s en vastgoedfondsen.

Het zijn de kleine gewoonten die op de lange termijn leiden tot exponentieel rendement. Een ware uitkomst van het compound effect. En deze samenvatting van Atomic Habits helpt je dit realiseren.

Over James Clear

James Clear is een schrijver en spreker die zich richt op gewoonten, besluitvorming en voortdurende zelfontwikkeling. Hij is de schrijver van Atomic Habits, een #1 New York Times bestseller. Het boek is vertaald in meer dan 50 talen en er zijn wereldwijd meer dan 7 miljoen exemplaren van verkocht.

James Clear, een van de belangrijkste deskundigen op het gebied van gewoontevorming, staat bekend om zijn vermogen om ingewikkelde concepten te vereenvoudigen tot acties die eenvoudig in het dagelijks leven en op de werkplek kunnen worden uitgevoerd.

In het boek Atomic Habits past hij de meest wetenschappelijk onderbouwde theorieën uit de biologie, psychologie en neurowetenschappen toe om een eenvoudige gids te produceren voor het onvermijdelijk maken van goede gewoonten en het onmogelijk maken van slechte gewoonten.

Wat zijn Atomic Habits?

 samenvatting-atomic-habits

Atomic habits is een door James Clear ontwikkeld concept dat bestaat uit het veranderen van bepaalde gewoonten. Het gaat om gewoonten die, wanneer ze gewijzigd worden, de kwaliteit van het leven zullen verbeteren, en dit vanuit een wetenschappelijk standpunt.

Concreet verwijst de auteur naar de kleine gewoonten die deel uitmaken van een veel hoger geheel. In die zin bevestigt hij dat handelingen een onderdeel vormen van een systeem van overtuigingen en veronderstellingen die deel uitmaken van de identiteit van elke persoon.

Duidelijke voorstellen gedetailleerd werk om de dagelijkse gewoonten te verbeteren. Te beginnen met de kleine dingen om op lange termijn grote stappen te zetten. Al deze activiteiten zijn dus met elkaar verbonden om tot voortdurende verbetering te komen.

Enkele van de punten die Clear aan de orde stelt zijn:

1. Zelfverbetering

De noodzaak om gewoonten te veranderen is een kwestie van zelfverbetering. Daarom begint het met kleine stapjes, dat wil zeggen dagelijks slechts 1%. De atoomnaam is gemaakt als een metafoor die verwijst naar de atomen in de natuur die de moleculen vormen.

2. Opbouw van een systeem

In elke organisatie, ongeacht haar omvang en activiteit, is het doel de winst te maximaliseren. Toch stelt Clear voor de traditionele aanpak opzij te zetten.

Meestal was het uitgangspunt de vaststelling van de visie, de missie, de strategie en de doelstellingen op lange, korte en middellange termijn. In tegenstelling hiermee ondersteunt de door Clear voorgestelde methode de mogelijkheid om de ontwikkeling van doelstellingen en doelen in de eerste fase van de strategische planning achterwege te laten.

Zo beschouwt hij dat doen als een beperking of begrenzing. Bijvoorbeeld, als we zeggen: "Als ik dit of dat bereik, zal ik gelukkig zijn". Zo wordt geluk beperkt tot een andere zaak, terwijl talloze andere dingen ook geluk kunnen verschaffen zonder dat je een luxe auto of huis, of enig ander goed hoeft te kopen.

Vanuit het perspectief van Clear zal het dus nodig en handig zijn om gewoonten te veranderen door de nadruk te leggen op wat je wilt bereiken en niet op traditionele doelen of doelstellingen. Zo is het mogelijk om via verschillende wegen de gewenste positie te bereiken, zonder de noodzaak om elk van de vervulde stadia als succes of mislukking te voelen.

Het voorstel bestaat uit de systemische visie van verlangens, waarbij het eindproduct buiten beschouwing wordt gelaten. Het zal op dezelfde manier worden bereikt, maar tevredenheid en vreugde vinden in elk van de stadia die worden afgelegd om het te bereiken. Atomic Habits zijn wat deelneemt aan de opbouw van deze systemen.

3. Stel vast wat je wilt zijn

In de systemische visie op verlangens die Clear voorstelt, bepaal je wat voor persoon je wilt worden. Je maakt kleine veranderingen die voortkomen uit de atomaire gewoonten die je in staat stellen te bereiken wat je wilt zijn.

Als je bijvoorbeeld een boek wilt lezen, overweeg dan de mogelijkheid om dagelijks een bladzijde te lezen, om het totale aantal bladzijden te bereiken. Je hoeft je niet te laten ontmoedigen door de mogelijkheid om het al uit te lezen. Zet kleine stapjes in de juiste richting.

Of wanneer je wilt met beleggen. Je hoeft niet in één keer de perfecte beleggingsstrategie te formuleren. Uit onze ervaring weten wij dat jouw beleggingsstrategie contant evolueert. Wie jong is, zou willen beginnen met groeiaandelen. Maar wie pensioen nadert, zal zijn portfolio willen richten met lager-risico activa als obligaties en dividend ETF’s.

Waar het om gaat is dat je gewoon begint. In de loop der tijd doe je kennis op. Natuurlijk is het wel noodzakelijk om eerst goede cursussen beleggen te volgen. Dit geeft je de juiste basis om een goede start te maken. Immers, beleggen kent risico’s tot geld verlies. Maar je wilt het begin niet uitstellen totdat het leidt tot afstel. Want het beste begin is vandaag, om je geld op lange termijn te laten renderen.

4. Gevolgen voor de identiteit

De verandering van atomaire gewoonten heeft een directe invloed op de identiteit, aangezien zij impliceert dat deze opnieuw wordt uitgelijnd. Elke routine van dagelijkse taken heeft er een direct verband mee, aangezien zij repetitief is.

Jouw routine zorgt ervoor dat je hersenen reacties creëren op verschillende situaties, door hetzelfde gedrag aan te nemen. Dit wordt een gewoonte die de mate van stress en kennis direct positief beïnvloedt, waardoor je welzijn toeneemt.

Op termijn veranderen deze gewoonten in een identiteit. Stel dat je iedere dag 30 minuten sport (dit is iets wat ikzelf al jarenlang doe). Wanneer men vraagt waarom je dit doet, zal je initieel antwoorden “ik wil een fit lichaam”. Maar op een gegeven moment, na jarenlang volhouden, zal je reageren met “omdat ik een sporter ben”. Je identiteit is verandert. Je sport, omdat je een sporter bent. Dat is wie je bent.

Vanuit dit perspectief kunnen kleine gewoonten leiden tot een identiteit met (hoge) standaarden. Dit is een van de belangrijkste lessen uit een samenvatting van Atomic Habits. Je bent zoals hoe je denkt. Gedachten leiden tot acties. Maar veel dezelfde acties uitvoeren zullen ook je gedachten beïnvloeden. Totdat je niet anders meer denkt.

Ik ben een sporter. Ik ben succesvol. Ik ben sociaal. Ik ben gelukkig. Ik ben vrij.

5. Stabiliteit van de omgeving

Als je slechte gewoonten wilt uitbannen, moet je alle signalen wegnemen die ze uitlokken. Zo vermijden we de verleiding om door te gaan met slecht gedrag. In die zin is een stabiele omgeving van fundamenteel belang. Dit zorgt voor duidelijke en concrete signalen die bijdragen tot de verandering van atomaire gewoonten.

Het is een goed idee om te zoeken naar nieuwe omgevingen die het mogelijk maken de signalen op te vangen die bijdragen tot de verbetering van gewoonten.

Simpele voorbeelden: leg een boek klaar. Trek je sportkleren voordat je gaat avondeten. Ruim troep direct op voor een schone omgeving.

De wetten van gedrag in kleine gewoonten

Het veranderen van (kleine) gewoonten impliceert het ontwikkelen van deugden als doorzettingsvermogen, tijd, inspanning en toewijding. Uitgaande van deze basis moet je enkele gedragsregels ontwikkelen die daartoe bijdragen.

1. Maak het duidelijk

Om duidelijk te zijn en je de gewoonte waaraan je werkt gemakkelijk te kunnen herinneren, moet je een duidelijk idee schetsen. Vervolgens moet je iets bedenken dat precies, duidelijk en concreet is. Het moet volledig aangepast zijn aan de gebruikelijke omgeving, zodat men altijd onthoudt waarvoor het bedoeld is.

Dit is gebaseerd op de kenmerken van de werking van de hersenen die informatie kunnen opnemen, doorleefde ervaringen kunnen waarnemen en signalen uit de omgeving kunnen herkennen. Zo worden situaties die zich herhalen gestandaardiseerd. Om de verandering door te voeren zal het dus nodig zijn het gedrag te rationaliseren.

En andere manier om dit uit te leggen is dat je een trigger nodig hebt. Trigger jezelf om consequent kleine gewoonten uit te voeren totdat het een ritueel wordt.

2. Maak het aantrekkelijk

Als je je gewoonten wilt verbeteren, moet je het niet zien als een last, of iets wat je ongewild doet. Verandering moet aangenaam zijn, en aantrekkelijk. Het moet aangenaam zijn, zodat je je geïnteresseerd voelt in verandering en er in al je handelingen aan bijdraagt.

3. Maak het gemakkelijk

Het is noodzakelijk mogelijkheden te creëren om gewoonten te veranderen die gemakkelijk en eenvoudig zijn. Wanneer de betrokken taken aan dit soort kenmerken voldoen, zijn ze niet eng. De persoon raakt snel betrokken en neemt de noodzakelijke stappen voor verandering en maakt ze iteratief.

4. Maak het bevredigend

Bij elke inspanning is het cruciaal om te zien dat we iets bereiken. Dat wil zeggen, het gevoel hebben dat we door het bereiken van een verandering in gewoonten een soort beloning krijgen. Dit hoeft niet noodzakelijkerwijs te bestaan uit materiële goederen of geld.

Tegelijkertijd werkt het mee aan de continuïteit van de taak om gewoonten te veranderen, waardoor voortdurende verbetering wordt bevorderd. Zo wordt het proces zelf steeds aangenamer.

Vond je deze samenvatting van Atomic Habits nuttig? Heb jij aanvullingen of vragen omtrent deze samenvatting of het boek? Laat je reactie hieronder achter!

Reacties
Categorieën