Samenvatting 7 Habits of Highly Effective People
samenvatting-7-habits-of-highly-effective-people
Persoonlijke Ontwikkeling
Happy Investors
Persoonlijke Ontwikkeling
05/23/2022
7 min

Samenvatting 7 Habits of Highly Effective People

05/23/2022
7 min

Wat we elke dag doen, bepaalt wat we in ons hele leven doen. Succesvolle mensen bereiken de top dankzij hun gewoonten. Stephen R. Covey's boek, The 7 Habits of Highly Effective People, is nog steeds een bestseller sinds de eerste publicatie in 1989. Het inspireert lezers van over de hele wereld om fundamentele veranderingen in hun leven aan te brengen en hun doelen te bereiken.

In dit artikel vind je een beknopte samenvatting van 7 Habits of Highly Effective People. Het is een must-read voor wie persoonlijke groei nastreeft.

Overzicht en samenvatting van The 7 Habits of Highly Effective People

Covey schreef dit boek geïnspireerd door zijn overtuiging dat hoe we de wereld waarnemen volledig afhankelijk is van onze subjectiviteit. We moeten onszelf veranderen om een omstandigheid te veranderen, en we moeten in staat zijn om onze overtuigingen en percepties te veranderen om onszelf te veranderen. Dat is waar persoonlijke ontwikkeling begint.

Dat is waar de zeven habits om de hoek komen kijken.

Habits 1 t/m 3 gaan allemaal over zelfbeheersing en de overgang van afhankelijkheid naar onafhankelijkheid. De overtuiging dat jij verantwoordelijk bent voor het resultaat van je leven. Dat je kracht hebt om te reageren op de situatie, en zodoende je leven te sturen in de richting die je wilt.

Habits 4, 5, en 6 hebben te maken met het verbeteren van teamwork, samenwerking, en communicatie vaardigheden, evenals de overgang van onafhankelijkheid naar onderlinge afhankelijkheid.

Habit 7 gaat over voortdurende groei en verbetering en omvat alle andere gewoonten.

Deze gewoonten kunnen iedereen helpen om zijn perspectieven te veranderen en zichzelf te verbeteren. Volgens Covey is het belangrijk dat je eerst habits 1 tot 3 beheerst, alvorens je de transitie naar habits 4 tot 6 kan maken.

Habit 1: Wees pro-actief

Gewoonte 1: Wees Proactief gaat over het nemen van de leiding over je leven. Proactieve mensen begrijpen dat ze "verantwoordelijk" zijn voor hun leven. Zij geven niet de schuld van hun acties aan omstandigheden, voorwaarden of conditionering. Ze weten dat ze hun gedrag kunnen kiezen.

Reactieve mensen daarentegen worden vaak beïnvloed door hun omgeving. Ze zoeken iemand anders om de schuld te geven van hun daden. Ze geven de schuld aan de overheid, de economie, hun familie, de maatschappij, hun partner, hun achtergrond, et cetera.

Wil je proactief zijn? Richt je dan op wat je zelf in de hand hebt en neem de leiding over de situatie. Wacht niet op iemand of iets om je te redden. Focus op oplossingen in plaats van problemen. Neem volledige verantwoordelijkheid voor alles wat je doet (zie ook het boek “Extreme Ownership”).

Meer hierover lees je in dit artikel over de circle of influence.

Habit 2: Begin With the End in Mind

Begin elke dag, taak, of project met een duidelijke visie van wat je wilt bereiken, en zorg dan dat het gebeurt.

Het is onvermijdelijk dat andere mensen en omstandigheden jou en je leven vorm geven als je geen bewuste inspanning doet om je voor te stellen wie je bent en wat je wilt in het leven. Het gaat erom je individualiteit te herontdekken en vervolgens de persoonlijke, morele en ethische richtlijnen vast te stellen die je in staat zullen stellen jezelf volledig te uiten en te vervullen.

Covey suggereert dat het schrijven van een persoonlijke missieverklaring een van de meest effectieve methoden om deze gewoonte in je leven te integreren is. Het helpt je te focussen op wie je wilt zijn en wat je wilt bereiken. Het is je strategie om je doelen te bereiken. Het versterkt je gevoel van eigenwaarde, verduidelijkt je doelen en brengt je ideeën tot leven. Jouw mission statement positioneert je als een leider. Je hebt de leiding over je lot en de toekomst die je wenst.

Dit principe is herleidbaar uit de filosofie van het boek Think and Grow Rich door Napoleon Hill. Een boek wat ik veelvuldig heb gelezen gedurende het begin van mijn reis naar financiële onafhankelijkheid. Het doel van de mission statement is om jezelf richting te geven over wat je sterk verlangt in het leven. Een goede visie is allesomvattend. Vanuit persoonlijke ervaring kan ik je als tip geven om niet te veel op geld te focussen. Zie geld als een middel. Laat geld voor je werken. Investeer zoveel mogelijk. Maar richt je mission statement op hetgeen wat er werkelijk toe doet: liefde, relaties, voldoening, vrijheid en plezier.

cursus-beleggen-aandelen

Habit 3: Put First Things First

Gewoonte 3 gaat over het organiseren van je leven: je doelen, overtuigingen, rollen, en prioriteiten. De eerste dingen zijn de dingen waar u de meeste waarde aan hecht. Je plant en beheert tijd en gebeurtenissen in overeenstemming met de persoonlijke prioriteiten die je in gewoonte 2 hebt gesteld.

Hier presenteert Covey De Vier Kwadranten van Timemanagement, een diagram dat laat zien hoe we met tijd omgaan, afhankelijk van hoe urgent of belangrijk de activiteit is.

Twee kwaliteiten definiëren een activiteit: dringend of belangrijk. "Dringend" verwijst naar iets dat onmiddellijke aandacht vereist. Dringende zaken raken ons en liggen meestal voor de hand. Een rinkelende telefoon, bijvoorbeeld, is dringend.

Aan de andere kant hebben belangrijke dingen te maken met resultaten. Het ondersteunt onze missie, overtuigingen, en doelstellingen met hoge prioriteit.

Belangrijke maar niet-urgente onderwerpen vereisen meer initiatief en pro-activiteit. Dit is Q2 van de vier kwadranten. Typische zaken binnen de Q2 zijn: belangrijke doelen, planning, relaties opbouwen en leren. Het is de bedoeling dat je bewust tijd inplant om te werken aan Q2. Omdat dit een samenvatting van The 7 Habits of Highly Effective People is, gaan we er niet in detail op in. Een volledige uitleg vind je in het boek.

gratis-cursus-beleggen

Habit 4: Denk Win-Win

Wanneer je win-win denkt, zie je het leven eerder vol met kansen tot samenwerking dan bedreigingen van concurrentie. In alle menselijke interacties, is win-win een staat van geest en hart die wederzijds voordeel nastreeft. Win-win overeenkomsten en oplossingen zijn nuttig en aangenaam voor beide partijen.

Om een win-win situatie te bereiken, moet je zowel medelevend als zelfverzekerd zijn. Je moet niet alleen hoffelijk en empathisch zijn, maar je moet ook moedig en sterk zijn. Echte volwassenheid is een evenwicht tussen moed en consideratie, wat essentieel is voor win-win situaties.

Covey noemt drie essentiële eigenschappen van dit paradigma: integriteit, volwassenheid en overvloed.

Integriteit verwijst naar het vasthouden aan je ware gevoelens, waarden en verplichtingen. Volwassenheid betekent dat je je ideeën en gevoelens met moed uitdrukt en rekening houdt met de ideeën en gevoelens van anderen. Tenslotte is het essentieel om een overvloedmentaliteit te hebben of te geloven dat er genoeg is voor iedereen.

Als je dit kunt bereiken, kan je gemakkelijk win-win situaties creëren.

Als aanvulling willen wij de tip van dankbaarheid geven. Als je dankbaar bent met hetgeen je hebt, zal je eerder openstaan voor samenwerkingen met anderen. Wees niet bang om te verliezen, maar denk in kansen om samen te groeien. Verplaats je in de situatie van een ander. Wat wilt deze persoon werkelijk? Adresseer die emoties en bekom een voorstel waar jullie beide van profiteren. Win-Win!

Habit 5: Seek First to Understand, Then to Be Understood

Goede communicatie is een van de belangrijkste gewoonten van zeer effectieve mensen. De meeste mensen willen eerst en vooral gehoord worden en hun punt overbrengen. We kunnen de ander volledig negeren, doen alsof we luisteren of selectief alleen specifieke delen van het gesprek aanhoren. We kunnen zelfs luisteren naar wat de ander zegt, maar de boodschap volledig missen.

Waarom gebeurt dit? Omdat de meeste mensen luisteren met de bedoeling te antwoorden, niet om te begrijpen.

Covey beschrijft het volgende scenario: Je luistert naar jezelf terwijl je mentaal voorbereidt wat je zult zeggen, welke vragen je zult stellen, enzovoort. Alles wat je hoort is gefilterd via je levenservaringen en referentiekader. Je vergelijkt wat je hoort met je autobiografie of dogma's. Het resultaat is dat je veronderstellingen maakt over wat de ander zegt voordat hij uitgesproken is. Doet één van de volgende uitspraken een belletje rinkelen?

Zeer effectieve mensen zijn empathische luisteraars. Empathisch luisteren vereist het begrijpen van het referentiekader van een andere persoon om hen echt te begrijpen. Begrijpen hoe andere mensen zich voelen komt door de wereld te zien door hun ogen.

beste-nederlandse-vastgoedfondsen

Habit 6: Synergize

Synergie is de daad van creatieve samenwerking.  Het gaat om samenwerking, ruimdenkendheid en effectiviteit. Het gebeurt echter niet vanzelf. Het is een proces, en mensen brengen al hun individuele ervaringen en vaardigheden naar de tafel als een deel van het.

Als groep kunnen zij aanzienlijk betere resultaten bereiken dan individueel. Synergie stelt ons in staat samen dingen te ontdekken die we in ons eentje veel minder snel zouden doen. Het is het concept dat het geheel groter is dan de som van de delen.

Dus, denk er eens over na: in hoeverre neem jij creatieve partnerschappen op in je projecten?

Een aanvulling vanuit de principes uit het boek Great At Work van Morten T. Hansen, is om niet te veel te willen samenwerken. Er dient een juiste balans te zijn met gedisciplineerde samenwerkingen. Doe het zeker niet te weinig, maar ook niet te veel.

periodiek-beleggen

Habit 7: Sharpen the Saw

‘Sharpen the Saw’ houdt in dat je het meest waardevolle bezit beschermt en versterkt: jezelf. Het behelst een evenwichtig zelfvernieuwingsprogramma in op alle vier de gebieden van je leven: fysiek, sociaal/emotioneel, mentaal, en spiritueel. Je brengt ontwikkeling en transformatie in je leven teweeg als je jezelf op elk van de vier gebieden vernieuwt.

Het “slijpen van de zaag” helpt je in vorm te blijven zodat je de andere zes gewoonten kunt blijven beoefenen. Je verbetert je vermogen om te produceren en om te gaan met de uitdagingen die je tegenkomt. Dit is waarom nieuwe dingen leren en ervaren een belangrijke Q2 is om prioriteit aan te geven.

In Covey's woorden: zonder vernieuwing wordt het lichaam zwak, de geest wordt mechanisch, de emoties worden rauw, de geest wordt ongevoelig, en het individu wordt egoïstisch.

Je kunt jezelf ook volledig uitputten door te veel tegelijk te doen. Ontspanning stelt je in staat jezelf te verfrissen. De tijd nemen om de zaag te slijpen is een onderdeel van een evenwichtig leven. Zo kan even niets doen en genieten van het leven sterk bijdragen aan een gelukkiger leven en gelukkig zijn.

Dit zijn de 7 gewoonten in de samenvatting van The 7 Habits of Highly Effective People van Stephen R. Covey. Vragen of opmerkingen? Laat het ons weten in de reacties hieronder.

Reacties
Categorieën