Bridge Investment Aandelen: Analyse +43% Groei | Happy Investors
Beleggen in Aandelen
Happy Investors
Beleggen in Aandelen
12/24/2022
9 min

Bridge Investment Aandelen: Analyse +43% Groei | Happy Investors

12/24/2022
9 min

In dit artikel behandelen we een analyse van Bridge Investment aandelen. Bridge Investment heeft recentelijk haar Initial Public Offering achter de rug. Hoe presteert het aandeel nu, en wat zijn de koersverwachtingen? Deze analyse is gemaakt en geschreven door Freedom24. In een samenwerking met IPObeleggen.nl delen we haar IPO aandelen en aandelen analyses ter inspiratie voor beleggers. Houdt er rekening mee dat dit artikel op geen enkele wijze persoonlijk beleggingsadvies is. Dit is geen koopadvies over Bridge Investment aandelen kopen. Het is puur een analyse ter inspiratie.

Dit artikel wordt gedeeld ter inspiratie voor nader onderzoek. U bent zelf verantwoordelijk voor uw eigen beleggingen. Het is louter een beleggingsidee waarbij in dit geval de Bridge Investment aandelen een potentiële groei kunnen vertonen. Download onze gratis tools voor meer kennis over beleggen.

 • Ingangsprijs: $12,50-13.50
 • Richtprijs: $18,80
 • Groeipotentieel: 42,6%
 • Potentieel dividendrendement: 8%
 • Tijdshorizon: 9 maanden
 • Risico: Hoog
 • Positiegrootte: 1%

Samenvatting: Bridge Investment aandelen kopen of niet?

Bridge Investment Group (BRDG) is gespecialiseerd in het beheer van Amerikaanse vastgoedactiva. De onderneming beheert kapitaal namens meer dan 180 wereldwijde instellingen en 10.000 individuele beleggers met een beheerd vermogen van 43,8 miljard dollar (AUM). 62% van het AUM zit in drie soorten vastgoed: schuld), meergezinswoningen en Workforce & Affordable Housing. Bridge is opgericht in 2009 en heeft zijn hoofdkantoor in Salt Lake City, Utah.

 • Verwacht wordt dat de alternatieve beleggingssector de komende jaren met dubbele cijfers zal groeien. Vastgoed is de grootste activaklasse in alternatieve beleggingen.
 • Bridge staat in de top 25% van vermogensbeheerders met het beste rendement. Hoge prestaties geven het bedrijf een sterke positionering en vergemakkelijken een succesvolle fondsenwerving.
 • In het afgelopen jaar heeft Bridge vijf nieuwe beleggingsstrategieën gelanceerd die een extra groeimotor kunnen vormen.
 • Het bedrijf wordt verhandeld met een korting op het sectorgemiddelde. Volgens de consensus op Wall Street heeft het aandeel een opwaarts potentieel van meer dan 40%.

Volgens onze analyse kan het kopen van Bridge Investment aandelen leiden tot hoog koersrendement. Ook keren de aandelen momenteel hoog dividend uit. Gezien het risicoprofiel zouden wij echter niet te veel geld alloceren.

Marktanalyse vastgoed beleggingen in Verenigde Staten

Volgens de studie 2022 Global Alternatives van Preqin hebben beheerders van alternatieve activa nu $ 13 biljoen aan activa onder beheer (AUM). Het AUM zal naar verwachting groeien met een samengesteld jaarlijks groeipercentage van 15,4% (CAGR) tot 23,2 biljoen dollar in 2026.

vastgoed-investeringen-markt-analyse

Vastgoed is de grootste activaklasse in alternatieve beleggingen. Volgens de National Association of Real Estate Investment Trusts (NAREIT) werd de totale omvang van de commerciële vastgoedmarkt geschat op 20,7 biljoen dollar in 2021.

Gezien het feit dat Bridge Investment Group nu $43,8 miljard beheerd vermogen heeft, is de onderneming goed voor minder dan één procent van het totale vermogen in de sector. Dit wijst op een aanzienlijk groeipotentieel voor verdere organische groei voor Bridge Investment aandelen

Sterke positionering Bridge Investment Group

Veel van de door het bedrijf beheerde fondsen staan in het topkwartiel van de Preqin-ranglijst, wat betekent dat Bridge tot de top 25% behoort van de vermogensbeheerders met het beste rendement. Hoge prestaties geven het bedrijf een sterke positionering en vergemakkelijken een succesvolle fondsenwerving zelfs in de huidige macro-economische onzekerheid. Zo is het beheerd vermogen sinds het begin van het jaar met 20,7% toegenomen tot $43,8 miljard en de voorraad zogenaamd 'droog poeder' (ongebruikte liquide activa die klaar zijn voor belegging) naar $3,9 miljard. Opmerkelijk is dat het AUM gemiddeld 7,9 jaar wordt aangehouden, wat Bridge Investment Group beschermt tegen een mogelijke uitstroom van activa.

De sterke prestaties van de onderneming hebben geleid tot een aanzienlijke loyaliteit onder beleggers en een hoge retentiegraad: 72,9% van het AUM zijn terugkerende beleggers en 56,4% van hen belegt in meer dan één fonds.

bridge-investment-aandelen-analyse

(Behoud van investeerders; bron: bedrijfspresentatie)

Met name de structuur van het AUM per type belegger is veranderd ten gunste van de institutionele beleggers. Terwijl institutionele beleggers in het eerste kwartaal 32% van de activa voor hun rekening namen, was dat aan het eind van het derde kwartaal 37%. Deze trend zal zich waarschijnlijk voortzetten, aangezien 65% van de beleggingsverplichtingen in het derde kwartaal afkomstig was van institutionele beleggers en slechts 35% van individuele beleggers (bron: bedrijfspresentatie)

De hoge prestaties van de fondsen onder beheer, een groot aantal terugkerende beleggers en een voorraad "droog kruit" zullen ervoor zorgen dat het bedrijf relatief gemakkelijk door ongunstige marktomstandigheden zal navigeren. Een groter aandeel institutionele beleggers zal de financiële prestaties van Bridge op lange termijn ten goede komen, aangezien zij een leidende rol op de kapitaalmarkt spelen.

Strategie en groei van Bridge Investment Group

Bridge Investment Group breidt zijn internationale aanwezigheid actief uit. De onderneming heeft haar kantoren in Luxemburg en Zuid-Korea uitgebreid en tevens een Europese vergunning verkregen voor het beheer van een fonds voor alternatieve activa (AIFM). Deze initiatieven moeten de onderneming in staat stellen actiever vermogen in het buitenland aan te trekken. Het aandeel internationale beleggers steeg van 32% in het eerste kwartaal tot 34% in het derde kwartaal. 43% van de investeringsverplichtingen in het laatste kwartaal was afkomstig van internationale beleggers.

Volgens het management heeft Bridge Investment nogal wat investeerders uit het Midden-Oosten. De huidige olieprijzen zullen naar verwachting de instroom van kapitaal uit de regio stimuleren. Daarnaast kondigde het bedrijf een breed strategisch partnerschap aan met KB Asset Management, het grootste financiële conglomeraat van Zuid-Korea, waarbij Bridge de belangen van KB op de Amerikaanse vastgoedmarkt zal behartigen.

In het afgelopen jaar heeft Bridge vijf nieuwe beleggingsstrategieën gelanceerd die het potentieel hebben om extra groeimotoren te worden: Solar, Ventures, Single Family Rental, Logistics en Net Lease Income.

 • Als onderdeel van zijn strategie is Solar Bridge, in samenwerking met Lumen Energy, van plan om infrastructuur voor hernieuwbare energie te bouwen en te exploiteren op bestaande commerciële eigendommen.
 • Als onderdeel van haar Ventures-strategie is het bedrijf van plan te investeren in transformerende vastgoedtechnologieën die de efficiëntie en operationele prestaties van vastgoed kunnen verbeteren.
 • Bridge heeft een meerderheidsbelang verworven in Gorelick Brothers Capital en een strategie voor eengezinsverhuur gelanceerd als onderdeel van haar Bridge Homes-aanbod. Bridge Homes heeft een portefeuille van ongeveer 2700 woningen in 14 markten, geconcentreerd in de Sun Belt en het Midwesten van de VS, en wil beleggers recessiebestendigheid bieden.
 • De logistieke strategie is gericht op logistieke activa die een hoog rendement en groeipotentieel kunnen opleveren. De primaire focus ligt op markten met toenemende bevolkingsdichtheid, hoge e-commerce penetratie en een beperkt aanbod.
 • De Net Lease Income-strategie richt zich op kritieke infrastructuur voor industrieel, productie- en logistiek vastgoed die wordt verworven en verhuurd.

Tot op heden dragen slechts drie strategieën reeds bij aan de financiële prestaties - Single Family Rental, Logistics en Net Lease Income. Opgemerkt wordt dat het aandeel van deze strategieën in het totale AUM in de laatste verslagperiode is toegenomen.

Het effect van Solar en Ventures moet nog blijken. Het is duidelijk dat zonne-energie een aanzienlijk potentieel vertegenwoordigt, aangezien het gaat om investeringen in een enorme en groeiende markt voor groene energie, die wordt gevoed door de gevoeligheid voor hoge koolwaterstofprijzen en initiatieven van verschillende landen.

Al met al tonen Bridge Investment aandelen een groeipotentieel aan.

Dividendaandeel Bridge Investment Group

Als het uitdagende macro-economische klimaat aanhoudt, zal de aandelenkoers van Bridge Investment worden ondersteund door hoog dividend. Momenteel biedt het bedrijf aandeelhouders een dividend van circa 8%, een van de beste dividenden in de sector alternatieve beleggingen.

Let er echter op dat het beleid van de onderneming is om vrijwel de gehele nettowinst aan de aandeelhouders uit te keren, waardoor de dividenden potentieel volatiel zijn. Het is niet het beste dividendaandeel om basis van consistent dividend. Wel bieden de Bridge Investment aandelen aantrekkelijk hoog dividend. En indien het bedrijf goed blijft presteren zal dat naar verwachting zo blijven.

Financiële analyse Bridge Investment aandelen

De financiële resultaten van Bridge over de afgelopen 12 maanden kunnen als volgt worden samengevat:

 • De grootste inkomstenpost van Bridge zijn de vergoedingen voor fondsbeheer, die worden berekend over het totale belegde kapitaal en onafhankelijk zijn van de prestaties. Deze stegen met 38,6% tot $ 216,1 miljoen aan het einde van de laatste verslagperiode.
 • De vastgoedbeheervergoedingen bedroegen 72,9 miljoen dollar, een stijging van 4,6% ten opzichte van 2021.
 • De transactiekosten stegen met 10,3% tot 82,8 miljoen dollar, tegen 75,1 miljoen dollar aan het eind van het jaar.
 • De totale inkomsten bedroegen $420,7 miljoen vergeleken met $330 miljoen van het jaar daarvoor.

bridge-investment-group-aandelen

De totale inkomsten uit beleggingen bleven vrijwel onveranderd op $334,7 miljoen vergeleken met $334,2 miljoen voor het jaar.

 • De grootste componenten van de inkomsten uit beleggingen zijn gerealiseerde winsten en ongerealiseerde winsten op de verworven activa. De gerealiseerde winsten bedroegen $73,6 miljoen, vergeleken met $81 miljoen voor het jaar.
 • De ongerealiseerde groei steeg met 3,5% tot $257,3 miljoen van $248,6 miljoen aan het eind van het jaar.

Bridge Investment heeft de nettowinst de afgelopen jaren gestaag zien groeien. Aan het eind van de laatste verslagperiode bedroeg het cijfer voor de laatste 12 maanden (TTM) 419,9 miljoen dollar. million, een stijging van 2,8% op jaarbasis. De nettowinstmarge daalde van 61,52% naar 55,59%, als gevolg van een stijging met 47,3% van de personeelsvergoedingen en -beloningen in de eerste negen maanden van 2022.

bridge-investment-group-analyse

De financiële resultaten voor het derde kwartaal van 2022 zijn hieronder weergegeven:

 • De totale inkomsten bedroegen $110,4 miljoen, een stijging van 19,7% op jaarbasis, dankzij de groei van het beheerde vermogen en bijgevolg van de beheersvergoedingen.
 • De totale inkomsten uit beleggingen vertoonden een aanzienlijke daling: van $ 84,9 miljoen vorig jaar tot $6,8 miljoen. Dit is opvallend.
 • Het nettoresultaat bedroeg $32,2 miljoen, vergeleken met $118,9 miljoen een jaar eerder. De daling was te wijten aan een daling van de totale beleggingsopbrengsten. Dit toont aan hoe volatiel Bridge Investment aandelen zijn, alsook het verhoogde risicoprofiel.

bridge-investment-aandelen-kopen

De bekendmaking van de resultaten voor het derde kwartaal van 2022 werd gevolgd door een negatieve reactie van de markt, als gevolg van een aanzienlijke daling van de beleggingsopbrengsten en het nettoresultaat. Wij blijven echter optimistisch over de potentievolle Bridge Investment aandelen, aangezien de belangrijkste factor achter de underperformance de vermindering van de ongerealiseerde groei is. De waarde van ongerealiseerde activa wordt bepaald op basis van de interne methodologie van het bedrijf en heeft geen invloed op de kasstroom.

De resultaten van bedrijven in de vermogensbeheersector zijn zeer volatiel, waarbij de inkomsten uit beleggingen dalen in perioden van pessimisme, maar zich net zo snel weer herstellen als de markt zich positief ontwikkelt. Met een gemiddelde aanhoudingsperiode van 7,9 jaar is Bridge beschermd tegen uitstroom van activa en zal het provisies blijven ontvangen, wat de financiële prestaties van de onderneming zal ondersteunen.

Bovendien maakt de huidige voorraad "droog kruit" de aankoop van activa op de huidige markt in een relatief lage prijsomgeving mogelijk. Investeren in de huidige omgeving kan een belangrijke drijfveer zijn voor de toekomstige prestaties van de onderneming.

In de laatste verslagperiode bedroeg de TTM operationele kasstroom (Cash from operations) $238,7 miljoen tegen $ 209,2 miljoen van het jaar daarvoor. De vrije kasstroom naar eigen vermogen steeg van $208,1 miljoen tot $238,0 miljoen De groei was te danken aan een toename van het beheerd vermogen en daarmee van de provisie-inkomsten.

Bridge Investment Group heeft een gezonde balans, met een totale schuld van $ 297,2 miljoen. En een totaal aan liquide middelen en investeringen van $200,5 miljoen.. De netto schuld bedraagt $96,7 miljoen, wat 2,5 keer minder is dan de operationele cashflow.

Financiële waardering Bridge Investment Group

Bridge Investment aandelen lijken momenteel relatief ondergewaardeerd. Het aandeel handelt met korting op het sectorgemiddelde:

ipo-bridge-investment

Het minimum koersdoel van investeringsbanken, vastgesteld door Credit Suisse, is $13,50 per aandeel. J.P. Morgan daarentegen waardeert BRDG op $23. Volgens de consensus is de reële marktwaarde van het aandeel $18,80, wat een opwaarts potentieel van 42,6% suggereert. Alle banken lijken een positief signaal af te geven omtrent het kopen van Bridge Investment aandelen. Let er echter op dat u eigen keuzes maakt en rekening houdt met de risico’s tot geld verlies.

bridge-investment-aandelen-koersverwachting

Belangrijkste risico's Bridge Investment aandelen

 • De vermogensbeheersector is zeer conjunctuurgevoelig. Als de economie in een recessie terechtkomt, kan Bridge te maken krijgen met een verdere vertraging van de fondsenwerving en zouden de inkomsten aanzienlijk dalen.
 • Bridge moet concurreren met marktgiganten zoals Blackstone en Apollo Global Management, niet alleen voor beschikbare activa, maar ook voor vastgoedbeleggingen. Deze factor kan het vermogen van de onderneming aantasten om op lange termijn autonoom te groeien.

Wat vindt u van Bridge Investment aandelen? Deel uw analyse met ons in de opmerkingen hieronder.

Disclaimer: dit artikel is geschreven door Freedom24. Bekijk haar website en het artikel voor de volledige disclaimer. Gebruikte afbeeldingen zijn gepubliceerd onder de aankooprechten van Freedom24. Dit artikel bevat op geen enkele wijze beleggingsadvies. Het kan zijn dat de analyse niet volledig is. U bent zelf verantwoordelijk voor uw beleggingen. Beleggingen in effecten en andere financiële instrumenten houden altijd het risico van verlies van uw kapitaal in. Het kopen van aandelen tegen IPO-prijzen kan extra beperkingen met zich meebrengen. De voorspellingen of prestaties uit het verleden zijn geen garantie voor toekomstige resultaten. 

Reacties
Categorieën