Signature Bank Aandelen Kopen? +65% Groei Potentie | Happy Investors
Beleggen in Aandelen
Happy Investors
Beleggen in Aandelen
12/24/2022
9 min

Signature Bank Aandelen Kopen? +65% Groei Potentie | Happy Investors

12/24/2022
9 min

In dit artikel behandelen we een analyse van Signature Bank aandelen. Signature Bank aandelen zijn op dit moment gecrasht tot het koersniveau van 2013. Hoe presteert het aandeel nu, en wat zijn de koersverwachtingen? Deze analyse is gemaakt en geschreven door Freedom24. In een samenwerking met IPObeleggen.nl delen we haar IPO aandelen en aandelen analyses ter inspiratie voor beleggers. Houdt er rekening mee dat dit artikel op geen enkele wijze persoonlijk beleggingsadvies is. Dit is geen koopadvies over Signature Bank aandelen kopen. Het is puur een analyse ter inspiratie. 

Dit artikel wordt gedeeld ter inspiratie voor nader onderzoek. U bent zelf verantwoordelijk voor uw eigen beleggingen. Het is louter een beleggingsidee waarbij in dit geval de Signature Bank aandelen een potentiële groei kunnen vertonen. Download onze gratis tools voor meer kennis over beleggen.

 • Huidige aandelenprijs: 118-122 dollar
 • Richtprijs: $196
 • Groeipotentieel: 65,5%.
 • Potentieel dividendrendement: 1,2%.
 • Tijdshorizon: 12 maanden
 • Risico: Hoog
 • Positiegrootte: 3%

Signature Bank aandelen kopen: samenvatting

Signature Bank (SBNY) is een commerciële bank met 40 kantoren voor particulieren in New York, Connecticut, Californië en North Carolina. De onderneming is actief in twee segmenten: Commercial Banking en Specialty Finance.

 • De markt vreest dat de waardedaling van cryptocurrencies zal leiden tot een aanzienlijke vermindering van de digitale deposito's en tot financiële instabiliteit. De impact van dit risico is echter beperkt.
 • Digitale deposito's vertegenwoordigen slechts 22,9% van de totale bedrijfsdeposito's. De huidige loan-to-deposit ratio biedt een adequate veiligheidsmarge.
 • Tegelijkertijd zou een nieuwe rally op de cryptomarkt, gezien de hoge correlatie van de bank met bitcoin, de Signature-aandelen aanzienlijk kunnen doen stijgen.
 • Signature's hoge niveau van financieel en administratief beheer heeft het in staat gesteld een van de beste efficiëntieverhoudingen in de sector te bereiken.
 • Volgens de consensus op Wall Street bedraagt het opwaarts potentieel meer dan 65,5%. 

Signature Bank: bankzaken en crypto

In 2019 lanceerde de bank haar eigen op blockchain gebaseerde betalingsoplossing, Signet. Het verbindt institutionele spelers in de cryptocurrency markt in één ecosysteem en stelt hen in staat om transacties uit te voeren in real time, 24 uur per dag, zeven dagen per week. Signet heeft aan populariteit gewonnen en verschillende cryptobedrijven zijn zich bij het platform gaan aansluiten: beurzen, bewaarplaatsen, mijnbouwbedrijven, hedgefondsen enzovoort. De activa van cryptobedrijven zijn geplaatst op renteloze depositorekeningen en worden door Signet gebruikt voor operationele activiteiten. Daarnaast biedt de bank als onderdeel van Signature een type lening aan dat wordt gedekt door cryptocurrency. 

Het Signet-platform was een belangrijke factor in de ongebreidelde stijging van het aandeel in 2021, waarbij de waarde tijdelijk $366 per stuk bereikte. Het diende echter ook als een bron van bearish sentiment in 2022. Het aandeel heeft sinds het begin van het jaar meer dan 60% verloren en de correlatie met bitcoin is opgelopen tot 70%. De markt vreest dat de dalende waarde van de cryptocurrencies zal leiden tot een aanzienlijke vermindering van de depositorekeningen die op naam van cryptocurrency-bedrijven worden geopend.

signature-bank-aandelen-analyse

(Correlatie tussen SBNY-aandelen en bitcoin; bron: TradingView)

Vergeet niet dat het bedrijfsmodel van commerciële banken, dat Signature is, gebaseerd is op het renteverschil tussen de kosten van het aangetrokken kapitaal, die tot uiting komen in de balansverplichting, en het rendement op de activa - uitgegeven leningen en kredieten. Als de balansverplichting sterk afneemt (bijvoorbeeld omdat klanten hun deposito's terugtrekken) en de activa een lage liquiditeit hebben, kan de bank in financiële moeilijkheden komen. In het geval van Signature Bank aandelen is de impact van cryptocurrencies echter zeer beperkt.

Op 31 december 2021 had het bedrijf slechts één door digitale activa gedekte lening van in totaal 100 miljoen dollar op zijn balans, tegenover een totale portefeuille van leningen en kredieten van 73,8 miljard dollar.

Aan het einde van de laatste verslagperiode bedroegen de totale deposito's van Signature $102,8 miljard, waarvan slechts $23,5 miljard (22,9%) afkomstig was van digitale deposito's. In de veronderstelling dat alle cryptocurrencies de bank verlaten, wat hoogst onwaarschijnlijk is, zouden de deposito's in totaal $79,3 miljard bedragen, nog steeds meer dan de leningen en voorschotten. De huidige loan-to-deposit ratio (Loans-to-Deposits) is 71,8%; het cijfer gecorrigeerd voor digitale deposito's is 93,1%. Ter vergelijking: in heel 2019 lag de loan-to-deposit ratio tussen 96,4% en 101,6%.

signature-bank-aandelen-kopen-of-niet

(Loan-to-deposit ratio; bron: bedrijfspresentatie

Bovendien slaagt de bank erin een aanzienlijk deel van de uitstroom van digitale deposito's te compenseren. Zo daalden de digitale deposito's in het laatste kwartaal met 3 miljard dollar, maar de totale deposito's daalden slechts met 1,3 miljard dollar, dankzij een instroom van nieuwe klanten uit andere gebieden. 

Tenzij het positieve sentiment op de cryptocurrency markten terugkeert, is het waarschijnlijk dat de digitale deposito's van Signature uiteindelijk zullen worden verdrongen door meer traditionele bronnen van kapitaal. Ondertussen, gezien de hoge correlatie van de bank met bitcoin, zou een nieuwe rally in de cryptomarkt de Signature-aandelen aanzienlijk kunnen doen stijgen. Het is vermeldenswaard dat het klantenbestand van Signet gestaag groeit - het bedrijf voegde 116 nieuwe klanten toe in het laatste kwartaal, wat het totaal op 1439 brengt. Coinbase, een van de grootste cryptobeurzen, kondigde half oktober aan dat het Signet zou gebruiken om af te rekenen met zijn institutionele klanten.  

Analyse Signature Bank Aandelen

Signature Bank aandelen zijn in de loop der jaren gestaag en indrukwekkend gegroeid. In de afgelopen 10 jaar zijn de activa van de bank met 554% en de deposito's met 629% gegroeid. Signature Bank heeft haar geografische aanwezigheid aanzienlijk uitgebreid, haar klantenbestand uitgebreid en een stevige hoeveelheid kapitaal aan haar aandeelhouders teruggegeven via dividenduitkeringen. 

signature-bank-analyse

(dynamiek van bankdeposito's; bron: bedrijfspresentatie)

Het management is erin geslaagd een evenwicht te vinden tussen hoge groei en het handhaven van een conservatieve benadering van kredietverlening. Terwijl crypto-marktconcurrent Silvergate Capital agressief leent tegen digitale activa, waardoor zijn traditionele kredietportefeuille krimpt, heeft Signature een portefeuille opgebouwd met 83% kredietnemers met een AAA-rating (AA - 11%, A - 3%, BBB - 3%). Met name de gemiddelde jaarlijkse netto charge-off ratio van de bank sinds haar oprichting in 2001 was 0,25%, vergeleken met 0,91% voor de top 50 Amerikaanse banken in dezelfde periode.

Dankzij het hoge niveau van financieel en managementbeheer heeft Signature met 31,4% een van de beste efficiëntieratio's in de sector bereikt, waarmee het de Grote Vier banken met meer dan 1,5 biljoen dollar aan activa verslaat: JPMorgan Chase, Bank of America, Wells Fargo en Citibank. De Efficiency Ratio wordt gedefinieerd als het quotiënt van de niet-rentekosten en de totale inkomsten (Efficiency Ratio = niet-rentekosten / inkomsten), d.w.z. hoe lager de ratio, hoe efficiënter de bank is.

analyse-sbny-aandelen

(Vergelijking van de prestaties van Signature en de grootste Amerikaanse banken; bron: samengesteld door de auteur)

Dividend analyse Signature aandelen

De bank keert momenteel $0,56 per aandeel uit aan de aandeelhouders op kwartaalbasis, wat wijst op een dividendrendement in de buurt van 1,9%. Wij verwachten dat de marginale uitbetaling zal toenemen naarmate de tegenwind van de uitstroom van digitale deposito's wordt overwonnen:

 • Signature betaalt sinds het derde kwartaal van 2018 dividend. De uitbetaling ligt sindsdien op een vast niveau van $ 0,56 per aandeel per kwartaal
 • Sindsdien is de verwaterde winst per aandeel met meer dan 120% gestegen en is de uitbetalingsratio bijgevolg gedaald van 24% tot 11%.

signature-bank-dividend-analyse

(Verwaterde winst per aandeel; bron: bedrijfspresentatie

Financiële analyse Signature Bank (SNBY)

De financiële resultaten van de onderneming over de afgelopen 12 maanden kunnen als volgt worden samengevat

 • De rente-inkomsten in de laatste 12 maanden (TTM) bedroegen $2,99 miljard, een stijging van 36,9% op jaarbasis. De stijging was het gevolg van een verstrakking van het monetaire beleid en een stijging van de rentetarieven.
 • De niet-rentebaten stegen in dezelfde periode met 23,5% tot 149 miljoen dollar.
 • De winst vóór belastingen bedroeg $1,73 miljard, een stijging van 38,3% op jaarbasis. De marge op deze maatstaf bedroeg 54,82%, vergeleken met 53,99% voor het jaar.
 • De nettowinst steeg met 43,6% tot $1,31 miljard. De nettomarge steeg met 1,8 procentpunt tot 41,55%.

signature-bank-financiele-resultaten

(Financiële resultaten van de onderneming; bron: samengesteld door de auteur)

sbny-analyse

(dynamiek van de bedrijfsmarges; bron: samengesteld door de auteur)

De financiële resultaten voor het derde kwartaal van 2022 zijn hieronder weergegeven: 

 • De rentebaten bedroegen 977 miljoen dollar, een stijging van 75,7% ten opzichte van de vergelijkbare periode vorig jaar.
 • De niet-rentebaten stegen met 39,5% op jaarbasis tot $43,8 miljoen.
 • De winst vóór belastingen bedroeg $463 miljoen, een stijging van 41,7% op jaarbasis. De marge op deze maatstaf bedroeg 45,4% vergeleken met 55,7% voor het jaar. 
 • Het nettoresultaat steeg met 48,5% tot 359 miljoen dollar. De nettomarge daalde van 41,12% naar 35,13%. De daling is het gevolg van een daling van de nettorentemarge van 85,8% naar 66,1%, als gevolg van een grotere gevoeligheid van de balansverplichting voor een stijging van het basistarief.

Dankzij de hoge marges heeft Signature een recordrendement op activa (ROA) en rendement op eigen vermogen (ROE) behaald. In de afgelopen 12 maanden is de ROA gestegen van 0,95% tot 1,18% en de ROE heeft een indrukwekkende 17,02% bereikt.  

sbny-aandelen-kopen

(Rentabiliteitscijfers van de handtekening; bron: samengesteld door de auteur

Aangezien ongeveer 50% van de bedrijfsleningen een variabele rente heeft, verwachten wij dat de rente-inkomsten zullen blijven stijgen naarmate de rente in de economie stijgt. De marges kunnen echter onder druk komen te staan omdat de balansverplichting gevoeliger is voor een vernauwing van het monetaire beleid. 

Aan het eind van het derde kwartaal van 2022 bedroeg de TTM operationele kasstroom van het bedrijf (Cash from Operations) $1,29 miljard tegen $880 miljoen van het jaar daarvoor. De vrije kasstroom voor dezelfde periode steeg van 847 miljoen dollar naar 1,24 miljard dollar.

De Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC) classificeert Signature als een goed gekapitaliseerde bank. De Total capital to risk-weighted assets ratio is 11,99%, met een standaardratio van 10,00%. Tier 1-kapitaal is goed voor 10,90% van de minimumvereiste van 8,00%. De tier 1-kapitaalratio voor gewone aandelen bedraagt 10,11% bij een vereiste van 6,50%. Tier 1 leverage capital komt overeen met 8,47% met een standaardvereiste van 5,00%. (Financiële soliditeit van de bank; bron: 10-Q Filing)

Financiële waardering Signature Bank aandelen

Ondanks een van de hoogste ROE’s kunnen we Signature aandelen kopen tegen een korting op het sectorgemiddelde: P/Cashflow is 5,80x, P/E is 5,79x, FWD P/E is 5,98x. Banken met ROE's met dubbele cijfers handelen gewoonlijk tegen een premie ten opzichte van de boekwaarde, maar Signature heeft een P/B-multiple van 0,97x. Zijn de Signature aandelen ondergewaardeerd of aantrekkelijk geprijsd, wat denkt u?

signature-bank-aandelen-kopen

(Vergelijkbare schatting; bron: samengesteld door de auteur)

Het minimum koersdoel van investeringsbanken, vastgesteld door Stephens, is $150 per aandeel. Wells Fargo waardeert SBNY dan weer op $250. Volgens de consensus is de reële marktwaarde van het aandeel $196, wat een opwaarts potentieel van 65,5% impliceert. Indien de koersverwachtingen correct zijn, lijkt het kopen van Signature bank aandelen een lucratieve belegging. We dienen echter rekening te houden met de risico’s. 

signature-bank-koersverwachting

(Koersdoelen van investeringsbanken; bron: samengesteld door de auteur)

Belangrijkste risico's SNBY aandelen

 • In de loop van haar geschiedenis heeft Signature regelmatig extra kapitaal aangetrokken door de verkoop van aandelen. De mogelijkheid bestaat dat de onderneming kapitaal zal blijven verwateren naarmate aanvullende financiering nodig is. Opmerkelijk is dat ondanks de toename van het aantal aandelen, het rendement op aandelen en de winst per aandeel gestaag zijn toegenomen.
 • Wij hebben opgemerkt dat digitale deposito's kunnen worden verdrongen door meer traditionele kapitaalbronnen. De kosten van het aangetrokken kapitaal kunnen echter stijgen omdat digitale deposito's rentevrij zijn.
 • Er zijn bepaalde operationele, financiële en regelgevingsrisico's verbonden aan het opereren op de markt voor digitale activa.
 • De stijgende kosten van geld, aangedreven door de hogere rentetarieven in de economie, zouden kunnen leiden tot moeilijkheden om de kredietportefeuille te blijven uitbreiden en de groei van Signature afremmen.

Wat vindt u van Signature Bank aandelen? Deel uw analyse met ons in de opmerkingen hieronder.

Disclaimer: dit artikel is geschreven door Freedom24. Bekijk haar website en het artikel voor de volledige disclaimer. Gebruikte afbeeldingen zijn gepubliceerd onder de aankooprechten van Freedom24. Dit artikel bevat op geen enkele wijze beleggingsadvies. Het kan zijn dat de analyse niet volledig is. U bent zelf verantwoordelijk voor uw beleggingen. Beleggingen in effecten en andere financiële instrumenten houden altijd het risico van verlies van uw kapitaal in. Het kopen van aandelen tegen IPO-prijzen kan extra beperkingen met zich meebrengen. De voorspellingen of prestaties uit het verleden zijn geen garantie voor toekomstige resultaten. 

Reacties
Categorieën