Darling Ingredients Aandelen Kopen of Niet? +66% potentie | Happy Investors
Beleggen in Aandelen
Happy Investors
Beleggen in Aandelen
01/14/2023
9 min

Darling Ingredients Aandelen Kopen of Niet? +66% potentie | Happy Investors

01/14/2023
9 min

In dit artikel behandelen we een analyse van Darling Ingredients aandelen. Darling Ingredients kopen of niet wilt u doen omwille haar groeipotentieel. De markt verwacht een potentieel van +66% groei. Hoe presteert het aandeel nu, en wat zijn de koersverwachtingen? Deze analyse is gemaakt en geschreven door Freedom24. In een samenwerking met IPObeleggen.nl delen we nieuws over IPO aandelen en aandelen analyses ter inspiratie voor beleggers. Houdt er rekening mee dat dit artikel op geen enkele wijze persoonlijk beleggingsadvies is. Dit is geen koopadvies over Darlin Ingredients aandelen kopen. Het is puur een analyse ter inspiratie.

Dit artikel wordt gedeeld ter inspiratie voor nader onderzoek. U bent zelf verantwoordelijk voor uw eigen beleggingen. Het is louter een beleggingsidee waarbij in dit geval de Darling Ingredients (DAR) aandelen een potentiële groei kunnen vertonen. Download onze gratis tools voor meer kennis over beleggen.

 • Ticker: DAR.US
 • Toegangsprijs: $60-$62       
 • Richtprijs: $101
 • Groeipotentieel: 66,1%
 • Tijdshorizon: 9 maanden
 • Risico: Matig
 • Positiegrootte: 2%

Het bedrijf

Darling Ingredients (DAR) produceert en verkoopt natuurlijke ingrediënten op biologische basis. Het bedrijf is actief in drie segmenten: Feed Ingredients, Food Ingredients en Fuel Ingredients. Darling biedt ingrediënten en oplossingen op maat aan klanten in de farmaceutische, voedings-, voeder-, biobrandstof- en meststoffenindustrie.

Samenvatting Darling Ingredients aandelen kopen of niet

 • Een toenemende bevolking en economische groei in de opkomende markten zullen de veehouderij stimuleren, hetgeen een groeimotor zal zijn voor het segment voedingsingrediënten.
 • Het management verwacht dat de markt voor collageenpeptiden de komende vijf jaar zal verdubbelen.
 • Het bedrijf zal naar verwachting al begin 2023 over extra collageenproductiecapaciteit beschikken.
 • Wij verwachten dat het segment brandstofingrediënten zal blijven groeien dankzij gunstige marktomstandigheden en capaciteitsuitbreiding.
 • Doelmarkten zijn weinig gevoelig voor economische cycli, wat de veerkracht van Darling zelfs bij een diepe recessie kan garanderen.
 • Volgens de consensus op Wall Street bedraagt het opwaarts potentieel van het aandeel meer dan 66%.

Of u Darling Ingredients aandelen wilt kopen of niet kopen is geheel afhankelijk van uw eigen analyse, uw beleggingsstrategie en -portfolio en uw risicoprofiel. Aandelen analyseren is belangrijk. Koop alleen op basis van feiten en data, niet op gevoelens. Houdt rekening met de risico’s.

Waarom kan DAR aandelen in koers stijgen?

Waarom zou iemand willen beleggen in DAR aandelen? Welke redenen zijn er om aan te nemen dat Darling Ingredients aandelen kopen een koerswinst kan opleveren? Laten we dit nader onderzoeken, met voor- en nadelen.

Reden 1. Potentieel van het segment voedermiddelen

Binnen het segment voedermiddelen verwerkt Darling dierlijke bijproducten alsmede afgewerkte plantaardige oliën en bakkerijproducten. De resulterende niet-voedingsoliën, vetten en eiwitmeel, bloedplasmapoeder en hemoglobine worden verkocht aan derden voor gebruik als ingrediënten in diervoeder en aquacultuur. Het segment voedermiddelen is goed voor 64% van de totale inkomsten van de onderneming.

Tussen 1961 en 2020 is de wereldwijde vleesproductie met een factor 4,9 gestegen tot 342,5 miljoen ton. Dit feit is te danken aan de wereldwijde economische groei en de daaruit voortvloeiende toename van de welvaart van de bevolking.

analyse-darling-ingredients-aandelen

Wereldwijde vleesproductie, in miljoen ton; bron: Our World in Data

Ondanks de populariteit van vegetarisme en veganisme neemt de vleesconsumptie per hoofd van de bevolking in de VS en elders in de wereld toe. De opkomende Aziatische economieën dragen het meest bij aan de groei van de wereldwijde consumptie en productie. Van 1998 tot 2018 steeg de vleesconsumptie per hoofd van de bevolking in Indonesië en China bijvoorbeeld met respectievelijk 89% en 54%. In de VS steeg dit cijfer in dezelfde periode met 8%.

analyse-vleesconsumptie-bevolking-voor-beleggers

Vleesconsumptie per hoofd van de bevolking; bron: Australisch Bureau voor de Landbouw

De toenemende bevolking en de economische groei in de opkomende markten zullen de veeteeltproductie stimuleren, wat een drijvende kracht zal zijn voor het segment van de voederingrediënten. Enerzijds zal de groei van de veeteeltproductie Darling voorzien van grondstoffen en anderzijds van vraag naar eindproducten in de vorm van voederingrediënten. Het is vermeldenswaard dat de veehouderij relatief weinig gevoelig is voor economische cycli, wat de financiële prestaties van Darling zelfs in geval van een diepe recessie zou kunnen garanderen.

Reden 2. Hoge vraag naar collageen

Binnen het segment Voedingsingrediënten verwerkt Darling varkens- en rundvleesbotten, huiden en vetten, vissenhuid en andere dierlijke producten. De verwerking van het bedrijf levert collagenen, eetbare vetten en andere producten op die gebruikt worden in de farmaceutische, nutraceutische en voedingsindustrie. Het segment Voedingsingrediënten is goed voor 26,8% van de totale inkomsten van het bedrijf. Opmerkelijk is dat collagenen 77% van de omzet van het segment uitmaken.

Dankzij de sterke groei van de vraag naar collageenproducten op de wereldwijde gezondheids- en voedingsmarkt verwacht het management dat de markt voor collageenpeptiden de komende vijf jaar zal verdubbelen. Maar zelfs volgens relatief bescheiden prognoses van Precedence Research zal de collageenmarkt tot 2030 naar verwachting groeien met een samengesteld jaarlijks groeipercentage van 8,3% en aan het eind van de prognoseperiode 20 miljard dollar bereiken.

analyse-collageen-groei-aandelen

Verwachte marktdynamiek voor collageen; bron: Precedence Research

Het bedrijf breidt zijn aanbod actief uit. Begin 2022, bijvoorbeeld, opende Rousselot, het gezondheidsmerk van Darling, een nieuwe productielijn voor varken collageen in zijn fabriek in België. Het bedrijf onthulde dit voorjaar op Vitafoods Europe 2022 een nieuw gezondheidsingrediënt voor gewrichten, Colartix. Begin december kreeg Rousselot in de VS patent op een gelatinetechnologie die de productie van nutraceutische kauwgom verbetert.

Het bedrijf zal naar verwachting al begin 2023 over extra collageenproductiecapaciteit beschikken. Naast organische groei is Darling echter actief bezig zijn aanwezigheid op de markt te vergroten door middel van fusies en overnames. Half oktober kondigde het bedrijf aan dat het de Braziliaanse producent van rundercollageen Gelnex wil overnemen voor 1,2 miljard dollar. De deal zal naar verwachting in het eerste kwartaal van 2023 worden gesloten.

Reden 3. Potentieel van het segment brandstofingrediënten

Meer dan 80% van de inkomsten van Darling's Fuel Ingredients segment komt van haar 50% aandeel in Diamond Green Diesel Holdings LLC (DGD), een joint venture met Valero Energy om dierlijke vetten, afgewerkte plantaardige olie, non-food maïsolie en andere grondstoffen te verwerken tot hernieuwbare dieselbrandstoffen. De onderneming ging in juni 2013 van start en sindsdien zijn de inkomsten van DGD meer dan vertienvoudigd, van 213,6 miljoen dollar tot 2,24 miljard dollar.

Opmerkelijk is dat Diamond Green Diesel, in tegenstelling tot de meeste bedrijven voor hernieuwbare brandstoffen, nettomarges met dubbele cijfers heeft geboekt. Het bedrijf is zelfs in 2020 winstgevend gebleven, terwijl de meeste conventionele energiebedrijven kolossale verliezen hebben geleden.

darling-ingredients-aandelen-kopen

Financiële resultaten van Diamond Green Diesel; bron: samengesteld door de auteur.

Wij verwachten dat deze trend zich zal voortzetten. Ten eerste heeft de markt voor hernieuwbare brandstoffen een aanzienlijk potentieel. Volgens Precision Reports wordt deze markt gewaardeerd op 18,69 miljard dollar en zal hij tegen 2027 naar verwachting 51,68 miljard dollar bereiken, wat neerkomt op een samengesteld jaarlijks groeipercentage (CAGR) van 18,48%.

Ten tweede is in het laatste kwartaal, zes maanden eerder dan gepland, de nieuwe Diamond Green Diesel III-fabriek in Texas opgestart met een capaciteit van 470 miljoen gallon hernieuwbare diesel per jaar. Wanneer de volledige capaciteit is bereikt, zal de totale productie van DGD met ongeveer 67% toenemen.

Financiële analyse Darling Ingredients aandelen

De resultaten van de onderneming over de afgelopen 12 maanden kunnen als volgt worden samengevat

 • TTM genereerde een omzet van $6,07 miljard, een stijging van 28,1% op jaarbasis ten opzichte van 2021. Het segment Voedingsingrediënten liet met 37,2% de grootste groei zien.
 • De brutowinst steeg van $1,24 miljard naar $1,46 miljard. De brutomarge daalde van 26,2% naar 24,07% als gevolg van inflatoire factoren.
 • De bedrijfswinst steeg van 885 miljoen dollar naar 991 miljoen dollar, met een bedrijfsmarge van 16,31% tegenover 18,65% voor het jaar.
 • De nettowinst bedroeg 737 miljoen dollar vergeleken met 651 miljoen dollar voor het jaar. De nettowinstmarge daalde van 13,73% naar 12,13%..

analyse-darling-ingredients-aandelen-kopen-of-niet

Dynamiek van de bedrijfsmarges; bron: samengesteld door de auteur.

Sinds 2018 heeft Darling de marges gestaag verbeterd door een succesvolle combinatie van activiteiten en schaalvoordelen. Hoewel de hoge inflatie de marges onder druk heeft gezet, verwachten we dat de prestaties terugkeren naar een groeitraject naarmate de inflatie afneemt. Een dubbelcijferige omzetgroei en een verlaging van de administratieve kosten als percentage van de inkomsten zullen bijdragen tot de groei van de winstgevendheid. Bovendien vertoont het meer winstgevende segment voedselingrediënten de hoogste groei, wat zal bijdragen tot de algemene margeverbetering van Darling.

De financiële resultaten voor het derde kwartaal van 2022 zijn als volgt

 • De inkomsten stegen met 47,4% op jaarbasis, van $1,19 miljard naar $1,75 miljard, met de grootste stijging in het segment Voedingsingrediënten, namelijk 65,4%.
 • De brutowinst steeg met 15,4% op jaarbasis: van $326 miljoen naar $376 miljoen. De brutomarge daalde met 6 procentpunten: van 27,51% naar 21,54%.
 • Het bedrijfsresultaat bedroeg 268 miljoen dollar, vergeleken met 206 miljoen dollar een jaar eerder. De operationele marge daalde van 17,35% naar 15,35%.
 • De nettowinst bedroeg 191 miljoen dollar, vergeleken met 147 miljoen dollar een jaar eerder. De nettomarge daalde van 12,38% naar 10,93%.

darling-ingredients-aandelen-groei

Tendensen in de financiële resultaten van de onderneming; bron: samengesteld door de auteur 

De TTM operationele kasstroom bedroeg $891 miljoen voor de laatste verslagperiode, vergeleken met $704 miljoen voor het hele jaar. De vrije kasstroom naar eigen vermogen steeg van $ 430 miljoen naar $ 551 miljoen. De stijging was het gevolg van hogere netto-inkomsten.

Door de actieve fusies en overnames nam de schuldenlast van het bedrijf aanzienlijk toe. Zo bedroeg de totale schuld aan het eind van het derde kwartaal $3,28 miljard tegen $1,46 miljard voor het jaar, stegen de kasequivalenten en korte termijn investeringen van $69,1 miljoen tot $126,1 miljoen en verdubbelde de nettoschuld meer dan van $1,39 miljard tot $3,16 miljard. Er is echter geen risico voor de financiële stabiliteit, aangezien de verhouding nettoschuld/EBITDA op een redelijk niveau ligt - met de verwachte jaarlijkse EBITDA van $1,55-$1,6 miljard is de multiplicator 2,0x.

Darling Ingredients aandelen analyseren

Darling handelt met een premie ten opzichte van gelijken in termen van EV/Sales multiples - 2,14x en EV/EBITDA - 12,38x, en op het niveau van het industriegemiddelde in termen van earnings multiples: P/Cashflow - 10,94x, P/E - 13,60x. Er zij op gewezen dat Darling een hoger groeipercentage en betere marges heeft, zoals blijkt uit de forward multiple: FWD P/E - 9,32x versus het sectorgemiddelde van 13,71x.

darling-ingredients-koersverwachting

Vergelijkbare schatting; bron: samengesteld door de auteur.

Het minimum koersdoel van investeringsbanken dat door Wolfe Research is vastgesteld is $117 per aandeel. Cowen daarentegen waardeert DAR op $79 per aandeel. Volgens de consensus is de reële marktwaarde van het aandeel $101 per aandeel, wat een opwaartse trend van 66,1% suggereert.

darling-ingredients-aandelen-koersverwachting

Koersdoelen van investeringsbanken; bron: samengesteld door de auteur

Belangrijkste risico's bij DAR aandelen kopen

 • Door een reeks succesvolle fusies en overnames heeft Darling een transformatie ondergaan van een middelmatige verwerker van dierlijke bijproducten tot een leverancier van ingrediënten met toegevoegde waarde. In de afgelopen vijf jaar heeft het bedrijf negen overnames gedaan, die stuk voor stuk positief hebben bijgedragen aan de aandeelhouderswaarde. In dezelfde periode is de aandelenkoers met meer dan 250% gestegen. Er bestaat echter een risico dat Darling te veel betaalt voor een bepaald bedrijf of dat de fundamentele kwaliteiten van de overgenomen bedrijven slechter blijken dan oorspronkelijk ingeschat.
 • De industrie voor de verwerking van dierlijke bijproducten is onderworpen aan een aanzienlijke regelgevende invloed van de Food and Drug Administration (FDA). Dit feit creëert regelgevingsrisico's voor Darling Ingredients.
 • Download haar jaarverslagen en kwartaalverslagen voor alle risico's van DAR aandelen

Conclusie over Darling Ingredients (DAR) aandelen kopen of niet

In dit artikel onderzoeken we het vraagstuk over Darling Ingredients aandelen kopen of niet. Er zijn een aantal redenen voor- en tegen. Enerzijds wilt men overwegen tot het kopen van Darling Ingredients aandelen omwille haar groeipotentie. Anderzijds zijn er risico’s aan verbonden. U wilt alleen aandelen kopen wanneer u hiermee een hoger rendement kan behalen. In andere gevallen kunt u beter kiezen voor een gediversifieerd fonds, zoals een ETF of een vastgoedfonds.

Wat denkt u: Darling Ingredients kopen of niet omwille haar groeipotentie?

Disclaimer: dit artikel is geschreven door Freedom24. Bekijk haar website en het artikel voor de volledige disclaimer. Gebruikte afbeeldingen zijn gepubliceerd onder de aankooprechten van Freedom24. Dit artikel bevat op geen enkele wijze beleggingsadvies. Het kan zijn dat de analyse niet volledig is. U bent zelf verantwoordelijk voor uw beleggingen. Beleggingen in effecten en andere financiële instrumenten houden altijd het risico van verlies van uw kapitaal in. IPO beleggen, het kopen van aandelen tegen IPO-prijzen, kan extra beperkingen met zich meebrengen. De voorspellingen of prestaties uit het verleden zijn geen garantie voor toekomstige resultaten. 

Reacties
Categorieën