TaskUs Aandelen Kopen of Niet? +50% Analyse | Happy Investors
Beleggen in Aandelen
Happy Investors
Beleggen in Aandelen
02/11/2023
8 min

TaskUs Aandelen Kopen of Niet? +50% Analyse | Happy Investors

02/11/2023
8 min

In dit artikel behandelen we een analyse van TaskUs aandelen. TaskUs aandelen kopen of niet wilt u doen omwille haar groeipotentieel. De markt verwacht een potentieel van +50% groei. Hoe presteert het aandeel nu, en wat zijn de koersverwachtingen? Deze analyse is gemaakt en geschreven door Freedom24. In een samenwerking met IPObeleggen.nl delen we nieuws over IPO aandelen en aandelen analyses ter inspiratie voor beleggers. Houdt er rekening mee dat dit artikel op geen enkele wijze persoonlijk beleggingsadvies is. Dit is geen koopadvies over TaskUs aandelen kopen. Het is puur een analyse ter inspiratie. 

Dit artikel wordt gedeeld ter inspiratie voor nader onderzoek. U bent zelf verantwoordelijk voor uw eigen beleggingen. Het is louter een beleggingsidee waarbij in dit geval de TaskUs aandelen kopen of niet een potentiële groei kunnen vertonen. Download onze gratis training beleggen voor meer kennis over beleggen.

 • Ticker: TASK
 • Toegangsprijs: $18.65
 • Richtprijs: $28,00
 • Potentieel: 50,13%
 • Horizon: 12 maanden
 • Risico: Hoog
 • Positiegrootte: 2%
 • Te koop bij: Freedom24, DEGIRO, MEXEM, EasyBroker, eToro, et cetera

Over het bedrijf TaskUs

TaskUs (TASK) levert digitale outsourcingdiensten aan snelgroeiende technologiebedrijven. De diensten van het bedrijf omvatten customer experience management, online content moderatie en implementatie van kunstmatige intelligentie. TaskUs werd opgericht in 2008 en heeft zijn hoofdkantoor in New Braunfels, Texas.

Waarom TaskUs aandelen kopen of niet?

 • De technologische integratie van alle bedrijfs- en consumentenactiviteiten biedt een aanzienlijk groeipotentieel voor de sector van het digitale beheer van klantervaringen.
 • TaskUs is een prominente speler in de snelgroeiende en opkomende markten voor content moderatie en data annotatie.
 • Door zich te richten op technologiebedrijven kan TaskUs meegroeien met haar klanten. Dit verklaart de omzetretentie van 141%.
 • Hoewel techbedrijven het grootste deel van het klantenbestand van TASK vormen, wordt het bedrijf geconfronteerd met een groeiende vraag van meer traditionele bedrijven.
 • Het bedrijf vertoont een indrukwekkende omzetgroei, positieve marges en een solide kasstroom.
 • TaskUs wordt verhandeld tegen een korting op het sectorgemiddelde. Volgens onze ramingen bedraagt het opwaarts potentieel van het aandeel meer dan 50%.

Er zijn een aantal redenen om het kopen van TaskUs aandelen te overwegen. Let echter ook goed op de risico’s. Beleggen in individuele bedrijven en haar aandelen kopen kent meer risico tot geld verlies. In deze TaskUs aandelen analyse bekijken we meer details. 

Redenen voor TaskUs aandelen kopen

Hieronder enkele argumenten voor het investeren in TaskUs aandelen. Let op dat dit geen koopadvies is. Let er ook op goede spreiding aan te brengen. IPO, ICO Crypto, Small Cap aandelen, groeiaandelen, dit soort investeringen met hoog-risico moeten gebalanceerd worden door lager-risico investeringen zoals ETF beleggen in aandelen, vastgoed en obligaties.

Reden 1. Groeipotentie van TaskUs

Het segment Digital Customer Experience zorgt voor 64% van de totale omzet van TaskUs. Binnen dit segment biedt het bedrijf haar klanten klantenondersteuning via chat, SMS, sociale netwerken en applicaties. Daarnaast biedt TaskUs digitale adviesdiensten, helpt bedrijven bij de lancering van nieuwe producten, analyseert hun vermogen om klanten aan te trekken en te behouden, en biedt bedrijven de kritische ondersteuning die ze nodig hebben om gebruikers te beschermen en fraude op te sporen en te elimineren.

Met de actieve integratie van technologie in alle bedrijfs- en consumentenactiviteiten groeit de rol van digitaal klantervaringsbeheer. Volgens het The 2022 State of Digital Customer Experience Report van Verint is 59% van de respondenten van mening dat digitale klantbetrokkenheid momenteel een topprioriteit is voor het bedrijfsleven.

Volgens Grand View Research wordt de customer experience management-markt gewaardeerd op 10,65 miljard dollar en zal deze naar verwachting groeien met een samengesteld jaarlijks percentage (CAGR) van 15,4% tot 2030. Naar verwachting zal de marktomvang aan het einde van de prognoseperiode 33,50 dollar bedragen.

customer-experience-management-beleggen

Verwachte dynamiek van de markt voor customer experience management; bron: samengesteld door auteur

Het tweede belangrijkste segment van TaskUs is Content Security, goed voor 22% van de totale omzet van het bedrijf. Binnen dit segment biedt TaskUs klanten content moderatiediensten aan.

Door de verspreiding van desinformatie op sociale media neemt de vraag naar content moderatie gestaag toe. Bedrijven als Twitter en Facebook doen dit doorgaans niet zelf, maar besteden het uit aan bedrijven als TaskUs. Allied Market Research schat dat de markt voor moderatiediensten tot 2031 zal groeien met een CAGR van 12,2% tot 26,30 miljard dollar.

analyse-taskus-aandelen

Verwachte dynamiek van de markt voor inhoudsbeheersdiensten; bron: samengesteld door auteur

Als onderdeel van het segment AI Services biedt TaskUs klanten oplossingen voor data-annotatie. Het bedrijf annoteert video's, foto's, audio en tekst. Het segment is goed voor 14% van de totale omzet van TaskUs.

Door de invoering van AI zal de vraag naar gegevensannotatie naar verwachting toenemen, omdat gegevens de katalysator zijn voor het trainen van AI-modellen en systemen voor machinaal leren. Met andere woorden, de implementatie van machinaal leren vereist door mensen gelabelde (geannoteerde) gegevensreeksen. Volgens Grand View Research zal de markt voor AI-gegevensannotatie groeien met een CAGR van 26,6% tot 5,3 miljard dollar in 2030.

Reden 2. Focus op groeibedrijven

TaskUs ontstond aan het begin van het smartphonetijdperk en richtte zich onmiddellijk op de meest veelbelovende markten. Vandaag de dag heeft het bedrijf klanten uit een breed scala aan sectoren, waaronder ride-sharing, e-commerce, voedsellevering, streaming media en online marktplaatsen. TaskUs voert outsourcingdiensten uit voor grote namen als Zoom, Netflix, Uber en Coinbase.

Door zich te richten op het bedienen van technologiebedrijven kan TaskUs meegroeien met haar klanten. Dit verklaart de indrukwekkende omzetretentie van 141%, waaruit blijkt dat het bedrijf de monetisatie van zijn klanten voortdurend verhoogt naarmate hun bedrijven groeien.

In het derde kwartaal verhoogden de 17 grootste klanten van TaskUs hun uitgaven voor de diensten van het bedrijf met 26% op jaarbasis. De inkomsten van ontvangers van diensten buiten de top 20 groeiden met meer dan 46% op jaarbasis. Het bedrijf breidt actief zijn samenwerking uit met bestaande klanten uit de reissector, on-demand vervoer, gezondheidszorg en financiële technologie. Meer dan 70% van alle nieuwe overeenkomsten in het derde kwartaal werden gesloten met bestaande klanten.

Hoewel innovatieve technologiebedrijven het leeuwendeel van het klantenbestand van TaskUs blijven uitmaken, wordt het bedrijf geconfronteerd met een groeiende vraag van meer traditionele bedrijven. In het eerste kwartaal tekende het bedrijf een contract met een van de grootste Amerikaanse luchtvaartmaatschappijen. In het tweede kwartaal werd een contract gesloten met een groot zakenreisbureau. In het derde kwartaal tekende het bedrijf een overeenkomst met de e-commercedivisie van 's werelds grootste retailer (waarschijnlijk Walmart).

Opmerkelijk is dat TaskUs ook actief nieuwe klanten aantrekt. Van 2018 tot 2021 groeide het bedrijf zijn klantenbestand met een CAGR van 19,5%. Het aantal klanten met meer dan 10 miljoen dollar omzet verdubbelde van 2020 tot 2021 tot 16.

taskus-aandelen-kopen-of-niet

Groeiend klantenbestand van het bedrijf; bron: Bedrijfspresentatie

De focus op technologiebedrijven biedt TaskUs dus belangrijke kansen, omdat het bedrijf kan inspelen op de ontwikkeling van zijn klanten en met hen kan meegroeien. Naast het te gelde maken van het bestaande klantenbestand, trekt TaskUs actief nieuwe klanten aan, die eveneens overwegend uit groeiende industrieën komen. Uiteindelijk biedt deze strategie het bedrijf een aanzienlijke groeibaan.

Financiële analyse TaskUs aandelen

De resultaten van TaskUs over de afgelopen 12 maanden kunnen als volgt worden samengevat:

 • De omzet in de trailing 12 months (TTM) bedroeg $945,1 miljoen, een stijging van 24,2% ten opzichte van 2021. De grootste groei van 31,2% werd waargenomen in het segment AI Services (voornamelijk ADC).
 • De brutowinst steeg van 329,0 miljoen dollar naar 398,3 miljoen dollar. De brutomarge daalde van 43,25% naar 42,14%.
 • Het bedrijfsresultaat steeg van -$54,3 miljoen naar $80,9 miljoen. De operationele marge bedroeg 8,56% tegenover -7,14% voor het jaar.
 • Het nettoresultaat bedroeg 43,8 miljoen dollar, tegen -58,7 miljoen dollar aan het eind van het jaar. De nettomarge steeg van -7,72% naar 4,63%.

taskus-aandelen-analyse

Dynamiek van de financiële resultaten van de onderneming; bron: samengesteld door auteur

De inkomsten voor het jaar zullen naar verwachting tussen $949 miljoen en $951 miljoen liggen, wat neerkomt op een groei van ongeveer 25% op jaarbasis. De aangepaste EBITDA-marge zal 23,1% bedragen tegenover 25% in 2021.

De verwachte daling van de marges is te wijten aan hogere personeelskosten. Waarschijnlijk zullen we een impuls zien om de indicator te herstellen. Tijdens een recente conference call merkte het management op dat nieuwe contracten met grote klanten uit traditionele sectoren het bedrijf hogere brutomarges opleveren.

De financiële resultaten voor het derde kwartaal van 2022 zijn als volgt:

 • De inkomsten stegen met 15,4% op jaarbasis, van $201,1 miljoen naar $232,1 miljoen. De grootste groei van 20,9% deed zich voor in het segment Digital Customer Experience.
 • De brutowinst steeg met 10,0% op jaarbasis: van 88,7 miljoen dollar naar 97,6 miljoen dollar. De brutomarge bedroeg 42,05% tegenover 44,11% vorig jaar.
 • Het bedrijfsresultaat bedroeg $20,7 miljoen tegenover $16,1 miljoen een jaar eerder. De operationele marge steeg van 8,01% naar 8,92%.
 • Het nettoresultaat bedroeg $5,4 miljoen tegen $11,6 miljoen een jaar eerder. De nettomarge bedroeg 2,33% vergeleken met 5,77% vorig jaar. De daling van de nettowinst was het gevolg van een aanzienlijke stijging van de overige kosten door de realisatie van het valutarisico in verband met activiteiten in andere regio's.

taskus-aandelen

Tendensen in de financiële resultaten van de onderneming; bron: samengesteld door auteur

De kasstroom uit bedrijfsactiviteiten (TTM) bedroeg $145,2 miljoen in de laatste verslagperiode, vergeleken met -$32,7 miljoen voor het hele jaar. De vrije kasstroom steeg van -$92,0 miljoen tot $88,4 miljoen. De groei van de indicatoren is te danken aan een aanzienlijke stijging van de nettowinst.

Het bedrijf heeft een sterke balans: de totale schuld bedraagt $268,1 miljoen, de totale cash en kortetermijninvesteringen bedragen $122,5 miljoen, en de nettoschuld bedraagt $145,6 miljoen, wat iets meer is dan de TTM EBITDA (Net Debt/EBITDA - 1,06x).

Financiële waardering Value TaskUs aandelen

TaskUs wordt verhandeld tegen een premie ten opzichte van het sectorgemiddelde op een EV/Sales van 2,13x. Dit is te danken aan de relatief hoge winstgevendheid van het bedrijf, die tot uiting komt in de respectieve multiples: EV/EBITDA - 14.44x, P/Cashflow - 10.05x. Bovendien wordt TaskUs verhandeld tegen een korting op multiples die de verwachte groei weerspiegelen: Forward P/E - 13,66x, P/E/G - 0,92x

taskus-financiele-waardering

Vergelijkbare waardering; bron: samengesteld door auteur

Het minimum koersdoel van Wells Fargo is $17 per aandeel. BTIG schat TASK op zijn beurt op $30 per aandeel. Volgens onze waardering is de reële marktwaarde van het aandeel $28 per aandeel, wat een opwaarts potentieel van 45,1% impliceert.

taskus-aandelen-vergelijken

Koersdoelen van investeringsbanken; bron: samengesteld door auteur

Belangrijkste risico's TaskUs aandelen kopen

 • TaskUs heeft een hoge omzetconcentratie: de top 10-klanten zijn goed voor 56% van de totale omzet. Het verlies van één van deze klanten kan de financiële prestaties van de onderneming aanzienlijk beïnvloeden.
 • Een verslechterende macro-economische omgeving zou kunnen leiden tot een vermindering van de uitgaven voor digitale transformatie, wat waarschijnlijk de vraag naar de diensten van TaskUs zal beïnvloeden en zal leiden tot een verslechtering van de financiële prestaties van het bedrijf.

Wat denkt u: TaskUs aandelen kopen of niet? Er is groeipotentie, maar let goed op de risico’s. Wij zijn benieuwd naar uw analyse!

Disclaimer: dit artikel is geschreven door Freedom24. Bekijk haar website en het artikel voor de volledige disclaimer. Gebruikte afbeeldingen zijn gepubliceerd onder de aankooprechten van Freedom24. Dit artikel bevat op geen enkele wijze beleggingsadvies. Het kan zijn dat de analyse niet volledig is. U bent zelf verantwoordelijk voor uw beleggingen. Beleggingen in effecten en andere financiële instrumenten houden altijd het risico van verlies van uw kapitaal in. IPO beleggen, het kopen van aandelen tegen IPO-prijzen, kan extra beperkingen met zich meebrengen. De voorspellingen of prestaties uit het verleden zijn geen garantie voor toekomstige resultaten. 

Reacties
Categorieën