CF Industries Aandelen Kopen of Niet? +32% Analyse | Happy Investors
Beleggen in Aandelen
Happy Investors
Beleggen in Aandelen
02/18/2023
8 min

CF Industries Aandelen Kopen of Niet? +32% Analyse | Happy Investors

02/18/2023
8 min

In dit artikel behandelen we een analyse van CF Industries aandelen. CF Industries aandelen kopen of niet wilt u doen omwille haar groeipotentieel. De markt verwacht een potentieel van +32% groei. Hoe presteert het aandeel nu, en wat zijn de koersverwachtingen? Deze analyse is gemaakt en geschreven door Freedom24. In een samenwerking met IPObeleggen.nl delen we nieuws over IPO aandelen en aandelen analyses ter inspiratie voor beleggers. Houdt er rekening mee dat dit artikel op geen enkele wijze persoonlijk beleggingsadvies is. Dit is geen koopadvies over CF Industries aandelen kopen. Het is puur een analyse ter inspiratie. 

Dit artikel wordt gedeeld ter inspiratie voor nader onderzoek. U bent zelf verantwoordelijk voor uw eigen beleggingen. Het is louter een beleggingsidee waarbij in dit geval de CF Industries aandelen kopen of niet een potentiële groei kunnen vertonen. Download onze gratis tools voor meer kennis over beleggen.

 • Ticker: CF
 • Toegangsprijs: $90,0-$92,0
 • Richtprijs: $120
 • Potentieel: 32,6%
 • Potentieel dividendrendement: 1,8%.
 • Horizon: 12 maanden
 • Risico: Hoog
 • Positiegrootte: 2%
 • Te koop bij: Freedom24, DEGIRO, eToro, Mexem, Easybroker, et cetera

Over het bedrijf

CF Industries (CF) produceert en verkoopt stikstofmeststoffen, waaronder watervrije ammoniak, ureum in korrelvorm, ureumammoniumnitraat (UAN) en ammoniumnitraatproducten (AN). Het bedrijf werd opgericht in 1946 en heeft zijn hoofdkantoor in Deerfield, Illinois.

CF Industries aandelen analyse 2023

 • De meststoffenmarkt is van strategisch belang voor de wereldwijde voedselzekerheid.
 • De sector staat momenteel aan het begin van een opwaartse cyclus die naar verwachting ten minste tot de tweede helft van het decennium zal aanhouden.
 • Vanaf nu tot ongeveer 2025 zal het wereldwijde aanbod van ureum naar verwachting uiterst beperkt zijn.
 • In de komende twee jaar zal CF Industries voor 3,38 miljard dollar aan aandelen terugkopen, wat overeenkomt met ongeveer 19% van de beurswaarde van het bedrijf.
 • CF Industries handelt met korting op het sectorgemiddelde. Volgens onze ramingen heeft het aandeel een opwaarts potentieel van meer dan 32%.

Waarom CF Industries aandelen kopen of niet?

Reden 1. Meststoffen zijn onmisbaar

Volgens Jason Lusk, een voedsel- en landbouweconoom, is het Amerikaanse maïsareaal sinds 1926 onveranderd gebleven en bedraagt het ongeveer 90 miljoen acres. Het totale bebouwde areaal is sindsdien afgenomen tot ongeveer 250 miljoen acres.  

cf-industries-aandelen-analyse

Amerikaans gewasareaal; bron:  Jayson Lusk

De vraag naar landbouwproducten is echter sterk toegenomen. In 1926 woonden er 117,4 miljoen mensen in de VS, terwijl het land momenteel meer dan 334,3 miljoen inwoners telt. De totale wereldbevolking is in dezelfde periode verviervoudigd: van 2 miljard naar 8 miljard mensen. Het gemiddelde voedingspatroon is ook verbeterd - in 1961 bedroeg de dagelijkse hoeveelheid calorieën per persoon in de VS 2.880 kcal, in 2018 was dat 3.782 kcal.

cf-industries-markt-analyse

Dagelijkse hoeveelheid calorieën per persoon in de VS; bron: Onze Wereldgegevens

Met een vermindering van het totale ingezaaide areaal werd de groeiende vraag naar landbouwproducten gedekt door de toegenomen productiviteit van de landbouwindustrie. Hieronder staat een grafiek van de maïsopbrengst per hectare gebruikte grond. Vanaf 1866, toen het US Department of Agriculture voor het eerst schattingen begon te publiceren, tot 1936 bleef de maïsopbrengst vrijwel ongewijzigd, gemiddeld ongeveer 26 bushels per acre (1,6 ton/ha). Van 1937 tot 1955 steeg dit cijfer tot 40 bushels. Daarna begon een opwaartse trend en de gemiddelde maïsopbrengst bereikte 180 bushels/acre. Met andere woorden, de opbrengst werd bijna verzevenvoudigd.

cf-industries-aandelen-analyse-2023

Amerikaanse graanopbrengst sinds 1866; bron: Purdue Universiteit

Een van de belangrijkste factoren achter de hoge opbrengsten is het massale gebruik van meststoffen. Volgens een studie van Goehring & Rozencwajg kan tot 40% van de stijging van de opbrengst van voedergraan sinds 1961 worden toegeschreven aan de hogere stikstofgift. Tegelijkertijd zou een vermindering van het stikstofgebruik met 5% kunnen leiden tot een onmiddellijke vermindering van het wereldwijde graanaanbod met 1%-2%.

Mosaic haalt soortgelijke gegevens aan: zonder stikstofmeststoffen daalt de gemiddelde maïsopbrengst in de VS met 40%. De daling zal nog groter zijn als het gebruik van fosfor en kalium wordt beperkt. Zonder regelmatige toevoeging van stikstof en fosfor daalt de tarweopbrengst met 40%. Uit langetermijnstudies in Kansas blijkt dat 60% van de maïsopbrengst afkomstig is van het gebruik van stikstof- en fosforhoudende meststoffen.

Reden 2. Industrieel potentieel op lange termijn CF aandelen

De meststoffenmarkt is van strategisch belang voor de wereldwijde voedselzekerheid. Maar tegelijk is hij sterk cyclisch: perioden van hoge winstgevendheid en capaciteitsuitbreiding worden gevolgd door perioden van overcapaciteit, lage prijzen en lage winstgevendheid.

Na een snelle groei van 2010 tot 2018 maakte de wereldwijde kunstmestindustrie een periode door van een redelijke vraag en relatief lage prijzen. Volgens GFO-gegevens staat de industrie momenteel aan het begin van een "opwaartse cyclus" die in 2018-2019 begon en naar verwachting zal aanhouden tot ten minste de tweede helft van het decennium, wanneer nieuwe extra capaciteit wordt verwacht om aan de vraag te voldoen.

Een van de belangrijkste uitdagingen voor de markt in de komende jaren houdt verband met het wereldwijde aanbod van ureum. Tot 2020 bevonden de ureumprijzen zich in een langdurige neerwaartse cyclus, hetgeen de meeste bedrijven/landen ervan weerhield te investeren in nieuwe productie. Dit betekent dat het aanbod vanaf nu tot ongeveer 2025 uiterst beperkt zal zijn.

cf-industries-aandelen

Het verwachte tekort aan aanbod op de ureummarkt; bron: Grain Farmers of Ontario  

De instabiliteit op de energiemarkt van de EU kan het ureumaanbod nog verder onder druk zetten. Volgens Progressive Farmer levert Midden-Europa ongeveer 5% van de wereldproductie van ureum, 21% van het aanbod van UAN en 8% van het aanbod van watervrije ammoniak. Aardgas is de belangrijkste grondstof voor de productie van meststoffen. Onderbrekingen in de gastoevoer of onstabiele prijzen bemoeilijken het productieproces aanzienlijk. Zo werd ongeveer 70% van de kunstmestproductiecapaciteit in Europa stilgelegd wegens abnormaal hoge gasprijzen in de zomer van 2022.

Ongeveer 57% van de totale inkomsten van CF Industries zijn afkomstig van ureumkorrels en UAN. De onderneming zou dus een van de belangrijkste begunstigden kunnen worden van het aanbodtekort en de instabiliteit op de ureummarkt.

Reden 3. Dividend met CF aandelen analyse

Van 2014 tot voor kort betaalde CF Industries de aandeelhouders elk kwartaal consequent $0,3 per aandeel. In het tweede kwartaal van 2022 verhoogde het bedrijf de uitbetaling tot $0,40 per aandeel. Hoewel het rendement van 1,8% bescheiden is, kan het bedrijf zijn dividenduitkeringen verhogen gezien de stijgende netto-inkomsten en een lage pay-out ratio van ongeveer 8,5%. Zeker gezien de gunstige marktomstandigheden, het liquide saldo van het bedrijf en de lage leverage.

cf-industries-dividend-analyse 

dividendgeschiedenis van CF; bron: samengesteld door auteur

Met een overschot aan cashflow, gedreven door gunstige marktomstandigheden, beloont CF Industries zijn aandeelhouders via actieve aandeleninkopen. Zo kocht het bedrijf in de eerste negen maanden van 2022 ongeveer 12,7 miljoen aandelen ter waarde van 1,12 miljard dollar terug in het kader van het programma van 1,5 miljard dollar dat in november 2021 van start ging.

In het laatste kwartaal kondigde de bedrijfsleiding de lancering aan van een nieuw programma van 3 miljard dollar, dat van start zal gaan na de voltooiing van het vorige en zal duren tot 2025. In de komende twee jaar zal CF Industries dus voor 3,38 miljard dollar aan aandelen terugkopen, wat overeenkomt met ongeveer 19% van de beurswaarde van het bedrijf.

Financiële prestaties CF aandelen analyse 2023

De financiële resultaten van CF Industries aandelen over de laatste 12 maanden (TTM) kunnen als volgt worden samengevat:

 • De TTM-inkomsten bedroegen $11,1 miljard, een stijging van 70,1% ten opzichte van 2021.
 • De brutowinst steeg van $2,4 miljard naar $5,8 miljard. De brutomarge steeg van 36,51% naar 51,81%.
 • Het bedrijfsresultaat steeg van $1,7 miljard naar $5,3 miljard. De operationele marge bedroeg 47,81% vergeleken met 26,45% voor het jaar.
 • Het nettoresultaat bedroeg 3,2 miljard dollar, tegen 917 miljoen dollar aan het eind van het jaar. De nettomarge steeg van 14,03% naar 28,70%.

cf-industries-kopen-of-niet

Bedrijfsmargedynamiek; bron: samengesteld door auteur

De indrukwekkende groei van de financiële prestaties was het gevolg van een sterke stijging van de kunstmestprijzen, tegen de achtergrond van stijgende gasprijzen in Europa. Naarmate de gasprijzen daalden, daalden ook de kunstmestprijzen. Volgens ons blijft het langetermijnpotentieel echter hoog om de volgende redenen:

 • De Europese gasmarkt blijft instabiel. De regio is er nog niet in geslaagd de continuïteit van de energievoorziening te waarborgen, en schommelingen in vraag en aanbod kunnen leiden tot een nieuwe prijsstijging. Zelfs als binnenkort een levensvatbaar alternatief voor Russisch gas wordt gevonden, zullen de kosten daarvan hoger zijn.
 • Zoals gezegd staat de meststoffenmarkt aan het begin van een opwaartse cyclus die naar verwachting tot in de tweede helft van het decennium zal aanhouden. Ondanks mogelijke schommelingen op korte termijn zien de vooruitzichten op lange termijn er rooskleurig uit.

De financiële resultaten van CF Industries aandelen voor het derde kwartaal van 2022 zijn als volgt:

 • De inkomsten stegen met 70,4% op jaarbasis, van $1,4 miljard naar $2,3 miljard.
 • De brutowinst is meer dan verdubbeld: van 440 miljoen dollar naar 916 miljoen dollar. De brutomarge bedroeg 39,47% tegenover 32,31% vorig jaar.
 • Het bedrijfsresultaat bedroeg 750 miljoen dollar, tegen -97 miljoen dollar een jaar eerder. De operationele marge steeg van -7,12% tot 32,31%.
 • Het nettoresultaat bedroeg 438 miljoen dollar, tegen -185 miljoen dollar een jaar eerder. De nettomarge steeg van -13,58% naar 18,87%.

CF Industries genereert een indrukwekkende cashflow. De bedrijfscashflow bedroeg in de laatste verslagperiode 4,8 miljard dollar, tegenover 2,9 miljard dollar voor het hele jaar. De vrije cashflow steeg van 2,4 miljard dollar naar 4,3 miljard dollar.

Het bedrijf heeft een sterke balans: de totale schuld bedraagt $2,9 miljard, de kasequivalenten en kortetermijninvesteringen zijn goed voor $2,2 miljard, terwijl de nettoschuld $773 miljoen bedraagt, wat overeenkomt met 0,12x van de TTM EBITDA (Net Debt/ EBITDA - 0,12x).

Financiële waardering CF aandelen analyse

CF Industries handelt tegen een korting op het sectorgemiddelde: EV/Sales - 1,90x, EV/EBITDA - 3,30x, P/Cashflow - 3,74x, P/E - 5,94x, FWD P/E - 6,86x.

cf-industries-aandelen-kopen

Vergelijkbare waardering; bron: samengesteld door auteur

Het minimum koersdoel van Credit Suisse is $75 per aandeel. Piper Sandler schat CF op $132 per aandeel. Volgens onze raming is de reële marktwaarde van het aandeel $120 per aandeel, wat een opwaarts potentieel van 32,6% impliceert.

cf-industries-aandelen-koersverwachting

Koersdoelen van investeringsbanken; bron: samengesteld door auteur 

Belangrijkste risico's bij CF Industries aandelen kopen

 • Volgens ons zal de instabiliteit op de Europese energiemarkt de kunstmestprijzen opdrijven en als groeimotor dienen voor CF Industries. Als de politieke conflicten echter worden opgelost en de EU de invoer van Russisch gas hervat, kan de meststoffenmarkt tijdelijk onder druk komen te staan. De langetermijnvooruitzichten van de sector blijven echter ongewijzigd, aangezien ze gebaseerd zijn op de verwachte wanverhouding tussen vraag en aanbod.
 • Als de wereldeconomie in een recessie terechtkomt, zullen de energieprijzen aanzienlijk dalen. Dit zal de producenten van meststoffen ertoe dwingen de prijzen van hun producten eveneens te verlagen. Met andere woorden, bij een economische vertraging kunnen de financiële prestaties van CF Industries aanzienlijk verslechteren.

En, wat denk jij? CF Industries aandelen kopen of niet? Wat is jouw analyse en jouw koersverwachting? Laat het ons weten! 

Disclaimer: dit artikel is geschreven door Freedom24. Bekijk haar website en het artikel voor de volledige disclaimer. Gebruikte afbeeldingen zijn gepubliceerd onder de aankooprechten van Freedom24. Dit artikel bevat op geen enkele wijze beleggingsadvies. Het kan zijn dat de analyse niet volledig is. U bent zelf verantwoordelijk voor uw beleggingen. Beleggingen in effecten en andere financiële instrumenten houden altijd het risico van verlies van uw kapitaal in. IPO beleggen, het kopen van aandelen tegen IPO-prijzen, kan extra beperkingen met zich meebrengen. De voorspellingen of prestaties uit het verleden zijn geen garantie voor toekomstige resultaten. 

Reacties
Categorieën