Generac Holdings Aandelen Kopen of Niet? Analyse +60,3% | Happy Investors
Beleggen in Aandelen
Happy Investors
Beleggen in Aandelen
01/21/2023
7 min

Generac Holdings Aandelen Kopen of Niet? Analyse +60,3% | Happy Investors

01/21/2023
7 min

In dit artikel behandelen we een analyse van Generac Holdings aandelen. Generac Holdings aandelen kopen of niet wilt u doen omwille haar groeipotentieel. De markt verwacht een potentieel van +59,7% groei. Hoe presteert het aandeel nu, en wat zijn de koersverwachtingen? Deze analyse is gemaakt en geschreven door Freedom24. In een samenwerking met IPObeleggen.nl delen we nieuws over IPO aandelen en aandelen analyses ter inspiratie voor beleggers. Houdt er rekening mee dat dit artikel op geen enkele wijze persoonlijk beleggingsadvies is. Dit is geen koopadvies over Generac Holdings aandelen kopen. Het is puur een analyse ter inspiratie. 

Dit artikel wordt gedeeld ter inspiratie voor nader onderzoek. U bent zelf verantwoordelijk voor uw eigen beleggingen. Het is louter een beleggingsidee waarbij in dit geval de Generac Holdings aandelen kopen of niet een potentiële groei kunnen vertonen. Download onze gratis tools voor meer kennis over beleggen.

 • Ticker: GNRC.US
 • Toegangsprijs: $94-$96       
 • Richtprijs: $152
 • Groeipotentieel: 60,3%
 • Tijdshorizon: 12 maanden
 • Risico: Hoog
 • Positiegrootte: 1%

Generac Holdings aandelen

Generac Holdings (GNRC) produceert en verkoopt stationaire en mobiele noodstroomaggregaten voor woningen in het segment Residential Products en voor commerciële en industriële markten in het segment Commercial & Industrial Products. Het bedrijf levert ook oplossingen voor de opslag van zonne-energie. 

Waarom Generac Holdings aandelen kopen of niet?

 1. Hoewel Generac marktleider is op het gebied van noodstroomgeneratoren, bedraagt de huidige penetratiegraad van het bedrijf slechts 5,5%. 
 2. Een stijging van de penetratie met één procentpunt kan Generac ongeveer 3 miljard dollar aan extra inkomsten opleveren.
 3. Wij verwachten dat het bedrijf met zijn geavanceerde opslagoplossingen een van de begunstigden zal zijn van de groeiende markt voor zonne-energie.
 4. De raad van bestuur van Generac heeft een nieuw aandeleninkoopprogramma van 500 miljoen dollar goedgekeurd, dat binnen 24 maanden moet worden uitgevoerd.
 5. Generac wordt verhandeld met een korting op het sectorgemiddelde. Volgens de consensus op Wall Street heeft de koers een opwaarts potentieel van meer dan 60%.

Groeipotentie van Generac Holdings aandelen

Reden 1. Marktkansen voor stand-by generatoren

Reservegeneratoren zijn momenteel goed voor 91% van de totale inkomsten van Generac, terwijl schone energietechnologieën slechts 9% voor hun rekening nemen. Hoewel de waarde van de generatormarkt momenteel slechts 4,43 miljard dollar bedraagt, wordt verwacht dat deze in 2030 7,01 miljard dollar zal bedragen, met een samengesteld jaarlijks groeipercentage (CAGR) van 5,34%. 

generac-holdings-aandelen-analyse

Verwachte marktdynamiek voor stand-by generatoren; bron: Precedence Research

Door de opwarming van de aarde en de veroudering Amerikaanse energiesysteem komen stroomonderbrekingen steeds vaker voor. Dit probleem is bijzonder acuut in regio's die gevoelig zijn voor natuurrampen, zoals Florida, Texas en Californië. Zo waarschuwde Californië in de vroege herfst voor stroomuitval als gevolg van een recordhittegolf. Door de relatief frequente uitval is er een groeiende vraag naar noodaggregaten omdat huishoudens streven naar energieonafhankelijkheid. 

Hoewel Generac marktleider is op het gebied van generatoren, bedraagt de huidige penetratiegraad van het bedrijf slechts 5,5%. In de eerder genoemde markten van Florida, Texas en Californië is dat slechts 3,5%, terwijl het in sommige staten wel 15%-20% is. Wij verwachten dat de penetratiegraad van Generac zal blijven groeien naarmate de vraag naar stand-by generatoren toeneemt. Volgens het management zou een stijging van de penetratiegraad met één procentpunt ongeveer 3 miljard dollar aan extra inkomsten voor het bedrijf kunnen opleveren.

Reden 2. Potentieel voor oplossingen voor de opslag van zonne-energie

Generac heeft zijn doelmarkt aanzienlijk uitgebreid door organische groei en actieve fusies en overnames. Volgens het bedrijf werd de doelmarkt gewaardeerd op $14 billion 2018 en zal naar verwachting tegen 2025 72 miljard dollar bedragen, wat een meer dan vijfvoudige groei suggereert. De verwachte marktexpansie wordt gedreven door groei in de segmenten Energietechnologie en Smart Grid Ready.

Zoals eerder opgemerkt zijn de schone energieoplossingen goed voor slechts 9% van de inkomsten van Generac. Verwacht wordt echter dat de inkomstenmix de komende jaren aanzienlijk zal veranderen. Tijdens een recente investeerdersdag voorspelde het bedrijf dat het aandeel van schone energie in 2024 26% zal bedragen. De belangrijkste groeimotor zullen naar verwachting oplossingen voor de opslag van zonne-energie zijn.

generac-holdings-strategie-analyse

Verwachte inkomstenstructuur van Generac; bron: Bedrijfspresentatie

Volgens Vantage Market Research wordt de zonne-energiemarkt gewaardeerd op 85,1 miljard dollar en zal deze tegen 2028 naar verwachting 255,3 miljard dollar bereiken, wat neerkomt op een samengesteld jaarlijks groeipercentage van 20,1% tijdens de voorspellingsperiode. Wij verwachten dat Generac een van de begunstigden zal zijn van deze groei door haar geavanceerde opslagoplossingen.

Reden 3. Een massaal terugkoop programma van Generac Holdings aandelen

In het derde kwartaal heeft Generac 536.600 gewone aandelen ingekocht voor $123,9 miljoen. terugkoop programmame. In juli van dit jaar keurde de raad van bestuur van het bedrijf echter een nieuw programma ter waarde van $500 miljoen goed, dat binnen 24 maanden moet worden uitgevoerd.

Met de huidige marktkapitalisatie van het bedrijf van ongeveer 6 miljard dollar vermindert het programma het aantal uitstaande aandelen met 8,3%. Aangezien het programma binnen de gestelde tijdschema verwachten wij dat het in de komende kwartalen wordt uitgevoerd.

Financiële analyse Generac aandelen

De resultaten van Generac aandelen over de afgelopen 12 maanden kunnen als volgt worden samengevat

 1. TTM behaalde een omzet van $4,58 miljard, een stijging van 22,6% ten opzichte van 2021. Het segment Residential Products groeide met 23,9% tot $3,04 miljard, terwijl Commercial & Industrial Products met 18,5% steeg tot $1,18 miljard.
 2. De brutowinst steeg van $1,36 miljard naar $1,54 miljard. De brutomarge daalde van 36,39% naar 33,64% als gevolg van inflatoire factoren.
 3. Het bedrijfsresultaat daalde van 721 miljoen dollar naar 635 miljoen dollar, voornamelijk door een stijging van de eenmalige kosten (belastingkosten, voorzieningen voor oninbare vorderingen voor een failliete klant). De operationele marge daalde van 19,3% naar 13,85% voor het jaar. 
 4. De nettowinst bedroeg 471 miljoen dollar tegenover 551 miljoen dollar aan het eind van het jaar. De nettowinstmarge daalde van 14,73% naar 10,29%.

analyse-generac-holdings-aandelen

Dynamiek van de bedrijfsmarges; bron: samengesteld door de auteur.

Sinds de beursgang in 2010 zijn de inkomsten van Generac met gemiddeld 18% per jaar gegroeid. Verwacht wordt dat de totale omzet aan het einde van het jaar met 22%-24% op jaarbasis zal groeien. Wij verwachten dat de brutomarges geleidelijk zullen herstellen naarmate de impact van de inflatie afneemt. Ook de bedrijfsmarges zouden weer de opwaartse lijn moeten volgen naarmate wij de tegenwind van extra bedrijfskosten te boven komen. 

De financiële resultaten voor het derde kwartaal van 2022 zijn als volgt

 1. De omzet steeg met 15,4% op jaarbasis, van $943 miljoen naar $1,09 miljard, waarbij Residential Products met 9,1% toenam tot $664 miljoen en Commercial & Industrial Products met 20,5% tot $311 miljoen.
 2. De brutowinst steeg met 7,5% op jaarbasis: van $336 miljoen naar $361 miljoen. De brutomarge daalde met 2,5 procentpunten: van 35,64% naar 33,18%.
 3. De bedrijfswinst bedroeg 88 miljoen dollar, vergeleken met 174 miljoen dollar een jaar eerder. De operationele marge daalde van 18,42% naar 8,04%.
 4. De nettowinst bedroeg 58 miljoen dollar, vergeleken met 132 miljoen dollar een jaar eerder. De nettomarge daalde van 13,96% naar 5,36%.

generac-holdings-aandelen-kopen

Dynamiek van de financiële resultaten van de onderneming; bron: samengesteld door de auteur 

De belangrijkste factor achter de koersdaling in de afgelopen maanden was een aanzienlijke toename van de voorraden en de daaruit voortvloeiende daling van de kasstroom. In de laatste verslagperiode bedroeg de operationele TTM-kasstroom $19 miljoen tegenover $411 miljoen voor het jaar. De vrije kasstroom naar eigen vermogen daalde van $ 301 miljoen naar -$ 68 miljoen. 

Het management van het bedrijf schreef de groei van de voorraden toe aan het cyclische karakter van de business en gaf de prognose dat de omstandigheden zich in de tweede helft van 2023 zouden moeten herstellen. De markt lijkt sceptisch te staan tegenover dit soort verwachtingen. Wij blijven echter optimistisch over Generac omdat:

 1. Het bedrijf is de onbetwiste marktleider op de generatormarkt, hetgeen het opportunistische karakter van de verwachte daling van de vraag bevestigt.
 2. De trends die de groei in de doelmarkten van Generac bepalen zijn fundamenteel en zullen daarom op middellange termijn waarschijnlijk niet veranderen.
 3. De markt lijkt de verwachte daling van de vraag ruimschoots te hebben weerspiegeld in de prijs. Als de prognose van het management juist blijkt en de voorraden in de tweede helft van het jaar beginnen te dalen, zullen we een aanzienlijke herwaardering van de voorraad zien.

Generac heeft een sterke balans: het bedrijf heeft een totale schuld van 1,36 miljard dollar kasequivalenten en korte termijn investeringen van $ 230 miljoen en een nettoschuld van $ 1,13 miljard, wat 1,4 keer TTM EBITDA is (Nettoschuld/EBITDA - 1,39x).

Generac Holdings aandelen kopen of niet op financiële waardering

Generac wordt verhandeld tegen een korting ten opzichte van de meest nabijgelegen bedrijven: EV/Sales - 1,57x, EV/EBITDA - 8,92x, P/Cashflow - 309,21x, P/E - 14,36x, FWD P/E - 13,00x.

generac-holdings-aandelen-concurrentie-vergelijken

Vergelijkbare schatting; bron: samengesteld door de auteur.

Het minimum koersdoel van investeringsbanken dat door Roth Capital is vastgesteld is $75 per aandeel. Guggenheim waardeert GNRC dan weer op $180 per aandeel. Volgens de consensus is de reële marktwaarde van het aandeel $152 per aandeel, wat een opwaarts potentieel van 60,3% impliceert.

generac-holdings-analyse-aandelen

Koersdoelen van investeringsbanken; bron: samengesteld door de auteur

Belangrijkste risico's Generac Holdings

 1. Zoals eerder opgemerkt is Generac zeer cyclisch. Een diepe en langdurige recessie zou kunnen leiden tot een daling van de financiële prestaties van de onderneming en bijgevolg tot een herwaardering van haar aandelen.
 2. De mogelijkheid bestaat dat de buitensporige voorraadvorming eerder het gevolg is van meer fundamentele tegenwind dan van de marktomstandigheden. Dit houdt risico's in voor onze stelling over de tijdelijke aard van de verwachte vertraging.

Wat is uw analyse? Wilt u Generac Holdings aandelen kopen of niet? Let goed op de risico's. Beleggen kent risico's tot geld verlies.

Disclaimer: dit artikel is geschreven door Freedom24. Bekijk haar website en het artikel voor de volledige disclaimer. Gebruikte afbeeldingen zijn gepubliceerd onder de aankooprechten van Freedom24. Dit artikel bevat op geen enkele wijze beleggingsadvies. Het kan zijn dat de analyse niet volledig is. U bent zelf verantwoordelijk voor uw beleggingen. Beleggingen in effecten en andere financiële instrumenten houden altijd het risico van verlies van uw kapitaal in. IPO beleggen, het kopen van aandelen tegen IPO-prijzen, kan extra beperkingen met zich meebrengen. De voorspellingen of prestaties uit het verleden zijn geen garantie voor toekomstige resultaten. 

Reacties
Categorieën