Array Technologies Aandelen Kopen of Niet? +45% Groeipotentie | Happy Investors
Beleggen in Aandelen
Happy Investors
Beleggen in Aandelen
02/18/2023
7 min

Array Technologies Aandelen Kopen of Niet? +45% Groeipotentie | Happy Investors

02/18/2023
7 min

In dit artikel behandelen we een analyse van Array Technologies aandelen. Array Technologies aandelen kopen of niet wilt u doen omwille haar groeipotentieel. De markt verwacht een potentieel van +45% groei. Hoe presteert het aandeel nu, en wat zijn de koersverwachtingen? Deze analyse is gemaakt en geschreven door Freedom24. In een samenwerking met IPObeleggen.nl delen we nieuws over IPO aandelen en aandelen analyses ter inspiratie voor beleggers. Houdt er rekening mee dat dit artikel op geen enkele wijze persoonlijk beleggingsadvies is. Dit is geen koopadvies over Array Technologies aandelen kopen. Het is puur een analyse ter inspiratie.

Dit artikel wordt gedeeld ter inspiratie voor nader onderzoek. U bent zelf verantwoordelijk voor uw eigen beleggingen. Het is louter een beleggingsidee waarbij in dit geval de Array Technologies aandelen kopen of niet een potentiële groei kunnen vertonen. Download onze gratis tools voor meer kennis over beleggen.

 • Ticker: ARRY
 • Huidige prijs: $20.7
 • Richtprijs: $30
 • Potentiële toename: 45%
 • Investeringshorizon: 12 maanden
 • Risico: hoog
 • Positiebepaling: 2%
 • Te koop bij: Freedom24, DEGIRO, MEXEM, eToro, Easybroker, et cetera

Over het bedrijf

Array Technologies, Inc. is actief in de sector hernieuwbare energie. Het bedrijf levert technologie voor het volgen van zonnepanelen en aanvullende goederen. Haar belangrijkste product is een geïntegreerd systeem van stalen steunen, elektromotoren, tandwielkasten en elektronische regelaars. Met zijn trackers kan één motor meerdere rijen zonnepanelen aandrijven. De bedrijfssoftware gebruikt locatie-specifieke historische weer- en energieproductiegegevens in combinatie met algoritmen voor machinaal leren om de positie van een zonnepaneel in realtime te bepalen om de energieproductie ervan te verbeteren.

Array Technologies aandelen kopen of niet?

 • Positieve externe factoren stimuleren de vraag naar zonne-energie.
 • Overheidssteun stimuleert het opzetten van nieuwe projecten en kan worden gebruikt om de belastinguitgaven van de onderneming te verminderen.
 • De uitbreiding van de productlijn en de internationale aanwezigheid dragen bij tot de groei van Array Technologies.
 • Grootschalige plannen voor de ontwikkeling van zonne-infrastructuur in 2023 kunnen aanzienlijke gevolgen hebben voor het bedrag van de grote deals van het bedrijf.

Analyse Array Technologies aandelen: de groeikansen

Reden 1. Positieve trends in zonne-energie

De snelle stijging van de prijzen van fossiele brandstoffen in 2022 heeft wereldwijd de aandacht gevestigd op het belang van de uitbreiding van hernieuwbare energiebronnen. Zonne-energie profiteert ook van de technologische vooruitgang, waardoor elektriciteit uit dergelijke installaties goedkoper is dan uit minder milieuvriendelijke bronnen. De enorme groei van de zonne-energiecapaciteit (gele lijn in de grafiek hieronder) blijkt uit de energievooruitzichten op korte termijn van de Energy Information Administration (EIA).

Moeilijkheden in de toeleveringsketen verstoren echter het proces - aan het eind van het jaar was de groei van de zonnecapaciteit met 23% gedaald ten opzichte van 2021. We hebben eerder de prognose van Sea Intelligence geciteerd die voorspelt dat het herstel van de toeleveringsketen in de loop van 2023 zal doorzetten. Nu verwacht de EIA dat een deel van de uitgestelde projecten dit jaar van start zal gaan. Als alle projecten zoals gepland in 2023 van start gaan, zal de totale zonnecapaciteit toenemen tot een nieuwe recordhoogte, wat twee keer zoveel zou zijn als de recordcijfers in 2021. Zoals de onderstaande infographic laat zien, zal meer dan de helft van de nieuwe energiebronnen in 2023 zonne-energie zijn.

array-technologies-aandelen-analyse

Bron: https://www.eia.gov/todayinenergy/detail.php?id=55419

Een andere externe groeimotor is overheidssteun. Aangezien 79% van de inkomsten van Array Technologies uit de Verenigde Staten komt, is de nieuwe Inflation Reduction Act essentieel voor het bedrijf. Volgens het document zal in de komende 10 jaar ongeveer 370 miljard dollar aan overheidssteun worden toegewezen aan de initiatieven op het gebied van klimaatverandering en schone energie. Het legt een geweldige basis voor het versnellen van de verspreiding van zonne-energiecentrales.

Op grond van andere industriële factoren kunnen wij concluderen dat het aantal potentiële klanten voor Array Technologies op lange termijn zal blijven toenemen, wat het bedrijf ruime groeimogelijkheden biedt.

Reden 2. Uitbreiding van productlijn en internationale aanwezigheid

Array Technologies' spant zich in om zijn aandeel in de voortdurend groeiende markt te vergroten:

 • Op 19 september kondigdehet bedrijf de lancering van twee nieuwe producten aan:
  • De OmniTrack-oplossing maakt de aanleg van sites met zonnepanelen op moeilijk terrein mogelijk. Het kan de arbeidskosten bij de bouw van zonneparken verlagen en het rendement van dergelijke projecten positief beïnvloeden.
  • De STI H250 is een oplossing voor de installatie van zonnepanelen met een grote hellingshoek en versnippering, die de mogelijkheden voor de bouw van complexe zonnesites kan uitbreiden.

De uitbreiding van de productlijn zal Array Technologies helpen zijn potentiële klantenbestand te vergroten en zal een positieve invloed hebben op zijn inkomsten.

 • Op 2 februari kondigde Array Technologies aan dat het de eerste lokaal geproduceerde leverancier van zonnetrackers in Australië is geworden en een leveringscontract heeft gekregen voor een lokaal zonne-energieproject van 130 MWdc. Internationale expansie stelt het bedrijf in staat zijn activiteiten te diversifiëren en markten met minder concurrentie te veroveren, wat de groei van het bedrijf versnelt.

Reden 3. Potentiële nieuwe grootschalige zakendeals in 2023

Op 7 november kreeg Array Technologies een contract toegewezen voor de levering van zijn trackers voor een project in Ohio. Het project zal worden uitgerust met meer dan 1,4 miljoen modules op meer dan 13.000 rijen trackers. Het wordt naar verwachting een van de grootste zonneprojecten in de VS. Het contract toont het vermogen van het bedrijf om grote hoeveelheden producten te leveren. Het zal Array Technologies onderscheiden van concurrenten wanneer potentiële klanten leveranciers voor hun projecten kiezen. Er staan veel projecten gepland in 2023: zoals in de onderstaande infographic te zien is, zullen in bijna het hele land op grote schaal zonne-energieprojecten (blauwe kleur) van start gaan. Deelname aan dergelijke grote initiatieven kan een aanzienlijke positieve impact hebben op de financiële resultaten van het bedrijf in 2023.

Financiële prestaties Array Technologies aandelen

Hieronder staan de resultaten van Array Technologies in de afgelopen 12 maanden (trailing 12 months, TTM):

 • Inkomsten TTM: gestegen van $0,81 miljard naar $1,46 miljard, groei van 80%.
 • Bedrijfsresultaat TTM: gestegen van $-7,0 mln naar $-2,8 mln:
  • de operationele marge steeg van -0,9% tot -0,2%, als gevolg van een daling van de VAA-kosten van 9,7% tot 8,6%.
 • Nettoresultaat TTM: gestegen van $-38,3 miljoen naar $-8,4 miljoen:
  • in termen van nettowinstmarge, een stijging van -4,7% tot 0,6%.
 • Bedrijfskasstroom: de uitstroom daalde van $-61,5 miljoen naar $-53,3 miljoen
 • Vrije kasstroom: onbeduidende daling van de uitstroom van $-64,5 miljoen naar $-61,1 miljoen
 • De resultaten van de onderneming in de laatste verslagperiode zijn als volgt:
 • Inkomsten: gestegen van 188,7 miljoen dollar naar 515,0 miljoen dollar, een groei van 173%.

array-technologies-aandelen-kopen-analyse

Bron: https://ir.arraytechinc.com/static-files/0317aa33-19f1-4efc-9bf2-1eee8c2e7d8b

 • Bedrijfsresultaat: gestegen van $-19,5 miljoen naar $61,3 miljoen:
  • in termen van operationele marge, een stijging van 10,3% tot 11,9%, dankzij een daling van de kosten van inkomsten van 96,9% tot 84,4%, en de optimalisering van de VAA-kosten van 9,8% tot 7,6%.
 • Nettowinst: gestegen van 27,6 miljoen dollar naar 40,8 miljoen dollar:
  • in termen van nettowinstmarge, een stijging van -14,6% tot 7,9%.
 • Operationele kasstroom: toegenomen van $-31,7 miljoen tot $104,8 miljoen, als gevolg van de toegenomen winstgevendheid en positieve veranderingen in het werkkapitaal.
 • Vrije kasstroom: toegenomen van $-32,8 miljoen tot $102,0 miljoen

Array Technologies heeft zowel in de afgelopen 12 maanden als in de laatste verslagperiode een uitstekende dynamiek van financiële prestaties laten zien. Het bedrijf verhoogt agressief zijn inkomsten en optimaliseert zijn activiteiten, waardoor het geleidelijk positieve financiële resultaten behaalt. Positieve kasstromen wijzen ook op een toename van de duurzaamheid van het bedrijf. In de huidige omstandigheden heeft Array Technologies dus grote mogelijkheden voor verdere expansie.

 • Geldmiddelen en kasequivalenten: $63 miljoen
 • Nettoschuld: 997,6 miljoen dollar
 • Netto schuld / adj. EBITDA: 8.6x

De onderneming heeft een vrij hoge schuld. Er zij echter op gewezen dat de adj. EBITDA in de vorige kwartalen laag was. Als de adj. EBITDA in de afgelopen 12 maanden op het niveau van Q3 lag, dan zou de nettoschuld / adj. EBITDA 3,2x bedragen. Opmerkelijk is dat Array Technologies zijn nettoschuld voor convenantdoeleinden lager berekent ($261 miljoen) en een totale liquiditeitsbuffer heeft van $329 miljoen. Wij verwachten een daling van het schuldniveau van het bedrijf op de investeringshorizon door de toenemende winstgevendheid.

Financiële waardering Array Technologies aandelen

In termen van marktveelvouden is Array Technologies ondergewaardeerd ten opzichte van marktgenoten op basis van EV/S en P/CF. Het bedrijf handelt op het mediane niveau in termen van P/E en P/B, maar is overgewaardeerd op basis van EV/EBITDA. De hoge multiplicatorwaarden worden verklaard door het feit dat Array Technologies een groeibedrijf is en zijn bedrijfsprocessen nog worden geoptimaliseerd.

array-technologies-aandelen-kopen

Bron: Refinitiv

Het management van het bedrijf verwacht dat de omzet aan het eind van het jaar tussen $1,50 miljard en $1,60 miljard zal liggen, wat overeenkomt met een stijging van 75,8%-87,6% op jaarbasis. Volgens ons is de raming correct en zijn er geen redenen voor een significante afwijking. Wij verwachten dat de snelle omzetgroei van het bedrijf in 2023 zal aanhouden.

Ratings van andere beleggingsmaatschappijen

Het minimum koersdoel van Truist Securities is $17 per aandeel. Credit Suisse heeft op haar beurt een koersdoel van $62 per aandeel vastgesteld. De consensusschatting voor een reële waarde van het aandeel is $27,75 per aandeel, wat een opwaarts potentieel van 34,1% impliceert.

koersverwachting-array-technologies-aandelen

Bron: Refinitiv 

Belangrijkste risico's bij Array Technologies aandelen kopen

 • Momenteel is het moeilijk in te schatten hoeveel de wet op de inflatievermindering zal bijdragen tot de groei van het bedrijf, aangezien sommige details van de wet nog moeten worden verduidelijkt.
 • Dalende prijzen voor fossiele energie kunnen negatieve gevolgen hebben voor de vraag naar hernieuwbare energiebronnen.
 • Het is onmogelijk om nauwkeurig te voorspellen hoeveel van de geplande zonne-energieprojecten in 2023 zullen worden voltooid. Als het aantal projecten daalt, kunnen ook de inkomsten van Array Technologies dalen.

En, wat denk jij? Array Technologies aandelen kopen of niet? Wat is jouw analyse en jouw koersverwachting? Laat het ons weten!

Disclaimer: dit artikel is geschreven door Freedom24. Bekijk haar website en het artikel voor de volledige disclaimer. Gebruikte afbeeldingen zijn gepubliceerd onder de aankooprechten van Freedom24. Dit artikel bevat op geen enkele wijze beleggingsadvies. Het kan zijn dat de analyse niet volledig is. U bent zelf verantwoordelijk voor uw beleggingen. Beleggingen in effecten en andere financiële instrumenten houden altijd het risico van verlies van uw kapitaal in. IPO beleggen, het kopen van aandelen tegen IPO-prijzen, kan extra beperkingen met zich meebrengen. De voorspellingen of prestaties uit het verleden zijn geen garantie voor toekomstige resultaten. 

Reacties
Categorieën