CRH Aandelen Kopen of Niet? +28% Analyse | Happy Investors
Beleggen in Aandelen
Happy Investors
Beleggen in Aandelen
02/18/2023
6 min

CRH Aandelen Kopen of Niet? +28% Analyse | Happy Investors

02/18/2023
6 min

In dit artikel behandelen we een analyse van CRH aandelen. CRH aandelen kopen of niet wilt u doen omwille haar groeipotentieel. De markt verwacht een potentieel van +28% groei. Hoe presteert het aandeel nu, en wat zijn de koersverwachtingen? Deze analyse is gemaakt en geschreven door Freedom24. In een samenwerking met IPObeleggen.nl delen we nieuws over IPO aandelen en aandelen analyses ter inspiratie voor beleggers. Houdt er rekening mee dat dit artikel op geen enkele wijze persoonlijk beleggingsadvies is. Dit is geen koopadvies over CRH aandelen kopen. Het is puur een analyse ter inspiratie. 

Dit artikel wordt gedeeld ter inspiratie voor nader onderzoek. U bent zelf verantwoordelijk voor uw eigen beleggingen. Het is louter een beleggingsidee waarbij in dit geval de CRH aandelen kopen of niet een potentiële groei kunnen vertonen. Download onze gratis tools voor meer kennis over beleggen.

 • Ticker: CRH
 • Huidige prijs: 46,95 dollar
 • Richtprijs: $60
 • Potentieel: 28%
 • Dividendrendement: 2,5%
 • Horizon: 9-12 maanden
 • Risico: hoog
 • Positiegrootte: 1%
 • Te koop bij: Freedom24, Mexem, eToro, DEGIRO, Easybroker, et cetera

Over het bedrijf

CRH PLC is een Ierse onderneming die actief is in de bouwmaterialensector in Noord-Amerika en Europa. De activiteiten van CRH zijn onderverdeeld in verschillende segmenten:

 • Americas Materials - asfalteringsdiensten, alsmede de vervaardiging en levering van materialen waaronder cement, aggregaten, beton en asfalt in de VS.
 • Building Products - een portfolio van bouwproducten met betrekking tot architectuur en infrastructuur, bouwaccessoires en omheiningen.
 • Europe Materials - productie en levering van cement, kalk, aggregaten, asfalt, stortklaar beton en betonproducten, alsmede asfalt- en bouwdiensten. De activiteit omvat activiteiten in West-, Centraal- en Oost-Europa en op de Filippijnen in Azië. 

CRH aandelen kopen of niet? Samenvatting 

 • De steun van de regering voor infrastructuurprojecten zal de vraag van de potentiële klanten van het bedrijf doen toenemen.
 • De noodzakelijke wederopbouw van de infrastructuur in Turkije en Syrië zal de vraag naar CRH-producten stimuleren.
 • Fusies en overnames zullen de anorganische groei versnellen, en de nieuwe durfkapitaaleenheid zal het potentieel voor snelle groei door nieuwe ontdekkingen toevoegen.
 • Dividenduitkeringen en een inkoopprogramma zorgen voor extra rendement voor de beleggers.

Waarom beleggen in CRH aandelen (of niet)?

Reden 1. Potentieel van bedrijfssegmenten

CRH PLC heeft een internationaal bedrijf, maar 75% van zijn EBITDA wordt gegenereerd door het Amerikaanse segment. Dankzij deze blootstelling kan het bedrijf profiteren van de stimuleringsmaatregelen van de Amerikaanse overheid:

 1. Bipartisan Infrastructure Law of 2021 wijst 350 miljard dollar toe voor wegeninfrastructuurprogramma's tot 2026, evenals 25 miljard dollar voor de ontwikkeling van luchthaven- en terminalinfrastructuur. Nog eens $ 8 miljard aan financiering wordt toegewezen aan de haven- en waterwegbouwprojecten.
 2. De in 2022 gepubliceerde wet ter vermindering van de inflatie voorziet in 370 miljard dollar om de ontwikkeling van energie-infrastructuur en energie-efficiënte bouw te financieren. Bovendien wordt meer dan 3,2 miljard dollar uitgetrokken voor de verbetering van de wegeninfrastructuur. Een deel van deze middelen kan naar CRH vloeien, dat asfaltbestratingsdiensten aanbiedt.

De overheidssteun heeft een algemeen positief effect op de bedrijfsactiviteit van de potentiële klanten, en een deel van de in het kader van de programma's toegekende middelen kan naar CRH gaan, die de bouwmaterialen en bestratingsdiensten levert die voor dergelijke infrastructuurprojecten nodig zijn. Bovendien zou een verlichting van de macro-economische druk sommige potentiële klanten kunnen aanmoedigen: een verbetering van het inflatieklimaat zou kunnen leiden tot een versoepeling van het monetaire beleid door de Federal Reserve, waardoor de financiering van bedrijfsprojecten betaalbaarder wordt. Wij verwachten dat de groei van het bedrijf in 2023 zal versnellen door de verbeterende externe omstandigheden.

CRH Europe brengt nog eens ~25% van de EBITDA aan de onderneming. Het management van CRH verwacht dat het Europese deel van zijn activiteiten zal groeien dankzij de invoering van "groene" oplossingen en de veerkracht van de infrastructuursector. De recente aardbeving in het Midden-Oosten zou kunnen dienen als een andere aanjager van omzetgroei voor CRH. De grootschalige verwoesting in Turkije en Syrië wordt geschat op meer dan 1 miljard dollar en er zouden meer dan 3.000 gebouwen zijn verwoest. De onderzoekers sluiten in hun rapport sterke naschokken, die binnen enkele weken of zelfs maanden nog meer schade zouden kunnen veroorzaken, niet uit. Deze landen zouden bouwmaterialen uit CRH Europe kunnen importeren voor de wederopbouw van de verwoeste infrastructuur.

Wat de totale markt betreft, zijn de vooruitzichten voor CRH ook positief: volgens Business Research Company zal de wereldwijde cement- en betonmarkt tot 2027 naar verwachting groeien met een samengesteld jaarlijks groeipercentage (CAGR) van 7,6%.

Reden 2. Bedrijfsuitbreiding en lancering van een nieuwe eenheid

CRH PLC ondersteunt haar bedrijfsgroei bovendien door middel van investeringen:

 1. Medio vorig jaar kondigde CRH de afronding aan van de overname van Barrette Outdoor Living ter waarde van 1,9 miljard dollar. Het bedrijf levert railing- en hekwerkoplossingen voor residentiële toepassingen. De overname zal CRH's portfolio van architecturale oplossingen uitbreiden en de financiële prestaties van zijn segment Building Products helpen verbeteren. Volgens Grand View Research wordt verwacht dat de Amerikaanse markt voor omheiningen tot 2030 zal groeien met een CAGR van 5%. Wij verwachten dat de vraag naar CRH's producten zal meegroeien met de renteverlagingen van de Fed naarmate de vraag naar woningen toeneemt.
 2. Daarnaast voerde het bedrijf in de eerste negen maanden van 2022 20 bolt-on overnames uit voor een totaalbedrag van ongeveer 1,1 miljard dollar.
 3. In december 2022 kondigde CRH de oprichting aan van een durfkapitaalafdeling die zich zal richten op nieuwe technologieën en innovaties. De divisie zal toegang hebben tot een fonds van 250 miljoen dollar en werken met bedrijven in de sectoren bouw en klimaattechnologie. Durfkapitaalinvesteringen dragen het risico in zich dat middelen verloren gaan, maar bij een goede diversificatie is één succesvol project vaak voldoende om alle investeringen terug te betalen.

Reden 3.   Dividenden en inkoopprogramma

Beleggers zouden hun rendement op CRH PLC verder kunnen verhogen dankzij de inspanningen van het bedrijf om middelen terug te geven aan beleggers:

 1. CRH betaalt dividenden met een jaarlijks rendement van ongeveer 2,5%.
 2. Het aandeleninkoopprogramma wordt voortgezet - op 19 december kondigde CRH PLC haar plannen voor de inkoop van aandelen aan voor een bedrag van maximaal $300 miljoen (ongeveer 1% van de marktkapitalisatie), dat op 30 maart 2023 moet zijn voltooid. Hoewel de terugkoop zal plaatsvinden via het platform van Euronext Dublin, zal deze ook gevolgen hebben voor de waarde van de aandelen van het bedrijf die in de VS worden verhandeld. Gezien de frequentie van dergelijke programma's die de onderneming onlangs lanceerde, veronderstellen wij dat een nieuwe machtiging kan worden aangekondigd na 30 maart.

Financiële indicatoren CRH aandelen analyse

Hieronder de resultaten van CRH over de laatste 12 maanden (trailing 12 months, TTM):

 • TTM-inkomsten: gestegen van 28,54 miljard dollar naar 31,04 miljard dollar
 • Bedrijfsresultaat TTM: gestegen van $2,52 miljard naar $3,69 miljard:
  • in termen van operationele marges, groei van 8,8% tot 11,9%.
 • TTM netto inkomen: gestegen van $1,50 miljard naar $3,87 miljard:
  • in termen van nettomarge, een stijging van 5,3% tot 12,5%.
 • TTM operationele kasstroom: gedaald van $4,58 miljard naar $3,27 miljard
 • TTM vrije kasstroom: gedaald van $3,41 miljard naar $1,70 miljard

De onderneming rapporteert op halfjaarlijkse basis. Haar resultaten voor de meest recente verslagperiode eindigend op 30 juni 2022 zijn als volgt:

 • Inkomsten: gestegen van $13,17 miljard naar $15,00 miljard.
 • Bedrijfsresultaat: een stijging van $1,03 miljard naar $1,39 miljard:
  • wat de exploitatiemarges betreft, een stijging van 7,8% tot 9,2% als gevolg van hogere prijzen in combinatie met een verbeterde bedrijfsefficiëntie 
 • Netto inkomen: gestegen van $0,79 miljard naar $2,09 miljard:
  • in termen van nettomarge, gestegen van 6,0% tot 14,0%.
 • Bedrijfskasstroom: daling van $1,57 miljard naar $0,62 miljard door negatieve veranderingen in het werkkapitaal
 • Vrije kasstroom: een daling van $ 978 miljoen naar $ 25 miljoen door lagere operationele kasstromen terwijl de operationele kosten stabiel blijven

Het bedrijf heeft een goede dynamiek van financiële prestaties laten zien, zowel voor de laatste 12 maanden als voor de laatste verslagperiode.

 • Geldmiddelen en kasequivalenten: 6,83 miljard dollar 
 • Nettoschuld: 5,02 miljard dollar 
 • Netto schuld/EBITDA: 0.92x

CRH heeft een vrij laag schuldniveau en is, zoals geïllustreerd in de onderstaande infographic, van plan de leverage tegen eind 2022 op ongeveer 1x te houden. 

Financiële waardering CRH aandelen analyse

In termen van handelsveelvouden is CRH ondergewaardeerd ten opzichte van zijn concurrenten op alle indicatoren behalve P/CF TTM en P/B, waarvoor het op het mediane niveau handelt.

crh-aandelen-analyse

Bron: Refinitiv

Ratings van andere beleggingsinstellingen

Volgens Refinitiv zijn er negen aanbevelingen voor CHR, waarvan vijf Kopen en vier Sterk Kopen. De auteurs van de ramingen zijn niet bekendgemaakt, maar het gemiddelde koersdoel op de ramingen sinds begin december is $55,30, wat een opwaarts potentieel van 18% suggereert.

Koersverwachting CRH aandelen

Als we het bedrijf beoordelen in termen van de gemiddelde waarde van de handelsveelvouden over de afgelopen 10 jaar en deze vergelijken met de huidige waarden, waarbij we gewichten toepassen volgens onderstaande illustratie, krijgen we dat er bij de huidige prijs van $46,95 nog een opwaarts potentieel van 30% is tot $61.

crh-aandelen-kopen-of-niet 

Gegevensbron: Refinitiv

Belangrijkste risico's bij CRH aandelen kopen

 • De economische onzekerheid is nog steeds groot, waardoor de groei van de onderneming kan vertragen indien een negatief macro-economisch scenario wordt uitgevoerd.
 • Indien de regelgevende autoriteit de versoepeling van het monetaire beleid uitstelt, kan de groei van de inkomsten uit nieuwbouw lager uitvallen dan verwacht.
 • Een eventuele recessie kan een negatief effect hebben op de financiële resultaten en de aandelenkoers van de onderneming.

En, wat denk jij? CRH aandelen kopen of niet? Wat is jouw analyse en jouw koersverwachting? Laat het ons weten!

Disclaimer: dit artikel is geschreven door Freedom24. Bekijk haar website en het artikel voor de volledige disclaimer. Gebruikte afbeeldingen zijn gepubliceerd onder de aankooprechten van Freedom24. Dit artikel bevat op geen enkele wijze beleggingsadvies. Het kan zijn dat de analyse niet volledig is. U bent zelf verantwoordelijk voor uw beleggingen. Beleggingen in effecten en andere financiële instrumenten houden altijd het risico van verlies van uw kapitaal in. IPO beleggen, het kopen van aandelen tegen IPO-prijzen, kan extra beperkingen met zich meebrengen. De voorspellingen of prestaties uit het verleden zijn geen garantie voor toekomstige resultaten. 

Reacties
Categorieën