Kinross Gold Aandelen Kopen of Niet? +59,7% Groei Potentie | Happy Investors
Beleggen in Aandelen
Happy Investors
Beleggen in Aandelen
01/21/2023
6 min

Kinross Gold Aandelen Kopen of Niet? +59,7% Groei Potentie | Happy Investors

01/21/2023
6 min

In dit artikel behandelen we een analyse van Kinross Gold aandelen. Kinross Gold aandelen kopen of niet wilt u doen omwille haar groeipotentieel. De markt verwacht een potentieel van +59,7% groei. Hoe presteert het aandeel nu, en wat zijn de koersverwachtingen? Deze analyse is gemaakt en geschreven door Freedom24. In een samenwerking met IPObeleggen.nl delen we nieuws over IPO aandelen en aandelen analyses ter inspiratie voor beleggers. Houdt er rekening mee dat dit artikel op geen enkele wijze persoonlijk beleggingsadvies is. Dit is geen koopadvies over Kinross Gold aandelen kopen. Het is puur een analyse ter inspiratie.

Dit artikel wordt gedeeld ter inspiratie voor nader onderzoek. U bent zelf verantwoordelijk voor uw eigen beleggingen. Het is louter een beleggingsidee waarbij in dit geval de Kinross Gold aandelen kopen of niet een potentiële groei kunnen vertonen. Download onze gratis tools voor meer kennis over beleggen.

 • Ticker: KGC.US
 • Huidige prijs: 4,07 dollar
 • Richtprijs: $6,50
 • Groeipotentieel: 59,7%
 • Dividendrendement: 2,8%
 • Tijdshorizon: 12 maanden
 • Risico: Hoog
 • Positiegrootte: 1%

Samenvatting Kinross Gold Corporation

Kinross Gold Corporation houdt zich bezig met goudwinning en aanverwante activiteiten, waaronder exploratie, verwerving en sanering van goudeigendommen, winning en verwerking van goudhoudende ertsen. De onderneming heeft activiteiten in de Verenigde Staten, Brazilië, Chili, Mauritanië en Canada.

Kinross Gold aandelen analyse: de groeipotentie

 1. Een vertraging van de Amerikaanse inflatie zou het bedrijf moeten helpen zijn bedrijfsresultaten te verbeteren en de waarde van het goud positief te beïnvloeden.
 2. De projecten in de pijplijn hebben een goed potentieel voor waardegroei van Kinross.
 3. Adequate schuldniveaus stellen het bedrijf in staat belangrijke projecten voort te zetten, zelfs in turbulente omstandigheden.

Waarom zou de beurskoers van Kinross Gold aandelen stijgen?

Reden 1: Verwachting van versoepeling van het monetaire beleid van de Fed

Hoewel goud vooral wordt beschouwd als een instrument ter bescherming tegen inflatie, is het goed te bedenken dat goud in dollars wordt uitgedrukt, wat betekent dat de waarde ervan omgekeerd evenredig is met de waarde van die munt, zoals te zien is in de onderstaande grafiek. Een lagere inflatie in de VS en de verwachte versoepeling van het monetaire beleid in 2023, die wij eerder beschreven, zouden ertoe kunnen leiden dat beleggers naar andere valuta's overstappen, waardoor de huidige hoge waarde van de dollar afneemt en de goudprijs dus stijgt.

kinross-gold-aandelen-analyse

Bron: US Dollar Index | Goud | Verzameling | MacroMicro 

Aangezien de hogere prijzen voor grondstoffen, energie en arbeid zich vertalen in hogere kapitaal- en bedrijfskosten voor het bedrijf, zou de mogelijke versnelde daling van de inflatie in de eerste helft van 2023 een positief effect moeten hebben op de bedrijfsprestaties van Kinross Gold Corporation.

kinross-gold-aandelen-kopen

Bron: Kinross 22 november presentatie voor investeerders

Reden 2. Veelbelovende projecten

 1. Kinross Gold Corporation kondigde op 24 februari aan dat het Great Bear Resources overneemt en daarmee hoogwaardige activa toevoegt aan zijn portefeuille in een toonaangevend mijnbouwgebied. Great Bear heeft al ongeveer 160.000 meter van de voor 2022 geplande 200.000 meter geboord en meldt dat de boorresultaten een hoogwaardige afzetting en goudmineralisatie van wereldklasse bevestigen, wat het potentieel voor een groot, langdurig mijnbouwcomplex daar zou kunnen betekenen. Wij menen dat het grootste deel van de positieve impact van de afzetting nog niet in de aandelenprijs is ingeprijsd: de markt wacht op het rapport over de hulpbronnen en het technisch rapport in februari 2023, alsook op nieuws over de vergunningen om een uitgebreid exploratieprogramma te starten.me in 2024.
 2. Ook het Tasiast 24k-project vordert: de belangrijkste aankopen zijn voltooid, de nodige belangrijke uitrusting is reeds aanwezig of zal tegen het einde van het jaar aankomen, en de bouwwerkzaamheden zijn aan de gang. Zodra het project is voltooid, zal het naar verwachting de capaciteit van de Tasiast-mijn verhogen van 21 kt/d tot 24 kt/d tegen medio 2023 en de operationele levensduur met vier jaar verlengen tot 2033.
 3. Op 27 juli 2022 kondigde het bedrijf aan dat het zijn Manh Choh-project, dat voor 70% in handen is, verder zal ontwikkelen. Het project, dat gericht is op de tweede helft van 2024, zal naar verwachting de productie verhogen met ongeveer 640 k Au eq. oz. over de levensduur van de mijn. Als onderdeel van het project is in het derde kwartaal al een vergunning voor het gebruik van moerasgebieden verleend.
 4. Ook wordt verder gewerkt aan de projecten Lobo-Marte (vergunningverlening) en Curlew Basin (gepland om begin 2023 boorinformatie te verstrekken).

Het bedrijf voert onder meer de productie op: Kinross produceerde 529.155 Au eq. oz. goud, een stijging van 9,5% op jaarbasis en 17% op kwartaalbasis.

 Reden 3. Terugkoopprogramma en dividenden

Het in september aangekondigde programma voor de terugkoop van aandelen, waarbij in 2023 en 2024 tot 75% van de overtollige middelen (vrije kasstroom na rente- en dividendbetalingen) zal worden besteed aan de terugkoop van aandelen, mits de schuldenlast onder de 1,7x blijft en er geen negatieve gevolgen zijn voor de beleggingsrating van het bedrijf, biedt extra steun bij het teruggeven van geld aan beleggers. Ter illustratie: in 2020 bedroeg de vrije kasstroom na dividenduitkeringen $857,9 miljoen en 75% daarvan $643 miljoen (~12% van de huidige marktkapitalisatie).

Het dividendprogramma van de onderneming, dat momenteel een jaarlijks rendement van ongeveer 2,8% heeft, zal beleggers ook helpen hun betalingen te verhogen.

Financiële aandelen analyse Kinross Gold

De resultaten van het bedrijf over de laatste 12 maanden:

 • TTM-inkomsten: van 3,55 miljard dollar naar 3,33 miljard dollar.
 • TTM bedrijfswinst: gedaald van $1,31 miljard naar $322,3 miljoen
  • in termen van operationele marges, daling van 36,8% tot 9,7% als gevolg van een hoog basiseffect en stijging van de kosten van inkomsten van 66,3% tot 75,1% als gevolg van inflatiedruk
 • TTM nettowinst: gedaald van 906,7 miljoen dollar naar 135,3 miljoen dollar
  • in termen van nettomarge, van 25,6% naar 4,1%.
 • Bedrijfskasstroom: gedaald van $1,62 miljard naar $773,2 miljoen door lagere winstgevendheid
 • Vrije kasstroom: daling van 754,6 miljoen dollar naar -$46,8 miljoen door overnamekosten

Op basis van de resultaten van de meest recente verslagperiode:

 • Inkomsten: gestegen van 582,4 miljoen dollar naar 856,5 miljoen dollar
 • Bedrijfsresultaat: gestegen van -23,7 miljoen dollar tot 111,3 miljoen dollar:
  • in termen van operationele marge, gestegen van -4,1% tot 13,0% dankzij een daling van de kosten van inkomsten van 79,5% tot 75,9% en verbeteringen in andere operationele kosten
 • Nettowinst: gestegen van -45,9 miljoen dollar tot 64,8 miljoen dollar:
  • in termen van nettomarge, gestegen van -7,9% naar 7,6%.
 • Bedrijfskasstroom: gestegen van 140,3 miljoen dollar naar 173,2 miljoen dollar
 • Vrije kasstroom: gestegen van -$63,5 miljoen tot -24,1 miljoen dollar

Kinross Gold aandelen kende in 2022 een stressvolle bedrijfsomgeving, die de financiële resultaten negatief beïnvloedde. Sinds het derde kwartaal is het bedrijf echter jaar op jaar blijven groeien en neemt de inflatiedruk af. Wij denken dat het ergste voorbij kan zijn en dat het bedrijf in 2023 goede resultaten zal boeken.

 1. Geldmiddelen en kasequivalenten: 321,7 miljoen dollar
 2. Nettoschuld: 2,12 miljard dollar
 3. Netto schuld / Normalised EBITDA: 1.45x

De schuldenlast van de onderneming ligt binnen een adequate marge, hetgeen betekent dat haar financiële stabiliteit geen probleem vormt.

In termen van multiples is het bedrijf ondergewaardeerd ten opzichte van de industriemediaan voor alle indicatoren behalve P/CF (18,50x tegen 13,01x).

kinross-aandelen-kopen-of-niet

Bron: Refinitiv

Ratings van Kinross Gold Corp. andere beleggingsinstellingen

Het minimum koersdoel van Credit Suisse is 4,4 dollar.0 per aandeel. Beacon Securities heeft op zijn beurt een koersdoel van $7,33 per aandeel vastgesteld. Volgens de consensus is de reële waarde van het aandeel $5,70 per aandeel, wat een opwaarts potentieel van 41% inhoudt.

kinross-aandelen-kopen

Bron: Refinitiv

Belangrijkste risico's Kinross Gold aandelen

 • De daling van de inflatie zou trager kunnen zijn dan verwacht als gevolg van escalerende geopolitieke conflicten of verslechterende betrekkingen tussen de OPEC en westerse landen. Dergelijke ontwikkelingen zullen de markt verder onder druk zetten, wat ook gevolgen zal hebben voor de aandelenkoers van het bedrijf.
 • Kinross heeft projecten die tot dusver onzeker zijn - als er iets misgaat (moeilijkheden bij het verkrijgen van een vergunning, negatieve exploratieresultaten, enz.

 Wat is uw analyse? Wilt u Kinross Gold aandelen kopen of niet? Let goed op de risico's. Beleggen kent risico's tot geld verlies.

Disclaimer: dit artikel is geschreven door Freedom24. Bekijk haar website en het artikel voor de volledige disclaimer. Gebruikte afbeeldingen zijn gepubliceerd onder de aankooprechten van Freedom24. Dit artikel bevat op geen enkele wijze beleggingsadvies. Het kan zijn dat de analyse niet volledig is. U bent zelf verantwoordelijk voor uw beleggingen. Beleggingen in effecten en andere financiële instrumenten houden altijd het risico van verlies van uw kapitaal in. IPO beleggen, het kopen van aandelen tegen IPO-prijzen, kan extra beperkingen met zich meebrengen. De voorspellingen of prestaties uit het verleden zijn geen garantie voor toekomstige resultaten. 

Reacties
Categorieën