DEGIRO Portfolio Dividend en Waarde Aandelen (Oktober 2023)
degiro-portfolio-dividend-aandelen
Beleggen in Aandelen
Happy Investors
Beleggen in Aandelen
10/27/2023
3 min

DEGIRO Portfolio Dividend en Waarde Aandelen (Oktober 2023)

10/27/2023
3 min

In onderstaande video behandelen we onze DEGIRO portfolio met dividendaandelen en waarde aandelen. Wij investeren in zowel dividend- als Value aandelen bij DEGIRO als voorbeeld om aan te tonen hoe onze methodiek voor de beste aandelen werkt. Het is een voorbeeld portfolio. Geen advies. We hebben circa 30 aandelen in deze DEGIRO portfolio: zowel dividend als waardeaandelen. Voor nog hoger rendement zou je kritischer moeten zijn: 7 tot 15 aandelen, bijvoorbeeld. Maar dit werkt alleen als je bedrijven heel goed onderzoekt op haar toekomstige winstgevendheid.

Bekijk hier de video met DEGIRO portfolio dividend en waarde aandelen:

DEGIRO portfolio dividend- en waarde aandelen (samenvatting)

Hieronder volgt een tekstuele samenvatting:

In deze videopresentatie geven we een update van de Happy Value portefeuille. We maken strategische aanpassingen, zoals het afstoten van een positie in "Tech Resources" en het initiëren van een nieuwe investering in "STMicroelectronics". Ons belangrijkste doel is om winstgevendheid te realiseren, zodat we in de toekomst kunnen investeren in verbeterde activa en analytische middelen.

We houden de prestaties van onze portefeuille nauwlettend in de gaten ten opzichte van de S&P 500, een benchmark die we beschouwen als een prestatiemaatstaf. Ons doel is om consequent beter te presteren dan de markt, zelfs wanneer deze daalt.

Binnen onze portefeuille houden we verschillende posities aan. Sommige aandelen blijven sterk presteren en worden daarom behouden, terwijl andere ondanks hun huidige bescheiden prestaties worden beschouwd als aandelen met een aanzienlijk potentieel. Een opmerkelijk voorbeeld is STMicroelectronics, dat, hoewel het momenteel geen opmerkelijke groei laat zien, wordt gezien als een aantrekkelijk beleggingsperspectief.

Onze benadering van aandelenanalyse maakt gebruik van geavanceerde hulpmiddelen en methodologieën, waaronder de Factor Negen score en technische analyse. Deze hulpmiddelen zijn van onschatbare waarde in ons besluitvormingsproces.

We leggen veel nadruk op de groei van de winst per aandeel (WPA) en de waardering en gebruiken deze maatstaven om het potentiële rendement te meten. Verder houden we rekening met dividenden en historische prestaties bij het beoordelen van beleggingsvooruitzichten.

Onze portefeuille omvat een spectrum aan aandelen, waarvan sommige een aanzienlijk succes hebben gekend, zoals Celestica, Coca-Cola Femsa en ZIM Integrated Shipping. Andere, zoals United Airlines, hebben echter tegenslagen gekend, hoewel we voorzichtig optimistisch blijven over hun potentieel op lange termijn.

Naast individuele aandelenposities hebben we ook exchange-traded funds (ETF's) in onze beleggingsstrategie geïntegreerd. Op dit moment richten we ons op de Olie ETF, die lovenswaardige prestaties heeft laten zien. Andere thema ETF's kunnen ook interessant zijn, maar kennen wel hoger risico dan bijvoorbeeld wereldwijde ETF's en dividend ETF's.

Vooruitblikkend overwegen we de introductie van een op uranium gerichte ETF in onze portefeuille. Deze uitbreiding weerspiegelt ons streven naar diversificatie en het nastreven van nieuwe beleggingsmogelijkheden.

Omdat we de inherente volatiliteit van de markt erkennen, benaderen we beleggingsbeslissingen door een combinatie van kwantitatieve analyse en kwalitatieve factoren, waaronder trends in de sector en culturele overwegingen die relevant zijn voor de bedrijven waarin we beleggen.

Onze overkoepelende filosofie is gericht op het creëren van waarde op de lange termijn en we blijven ons inzetten voor zorgvuldig onderzoek en inzicht in de bedrijven die deel uitmaken van onze portefeuille. Het delen van inzichten met onze gemeenschap is een integraal onderdeel van ons streven naar transparantie en educatie op het gebied van beleggen.

Hoe wij Waarde en Dividendaandelen selecteren bij DEGIRO

We leggen sterk de nadruk op risicobeheer door een goed gediversifieerde portefeuille aan te houden, waardoor de potentiële impact van individuele aandelenverliezen wordt beperkt. Hoewel we het inherente risico van aandelenbeleggingen erkennen, gaan we voor bedrijven waarvan we geloven dat ze duurzame waarde kunnen leveren.

Ons evaluatieproces onderzoekt zowel de waardering als het groeipotentieel wanneer we de aantrekkelijkheid van beleggingskansen beoordelen. Hoewel een aandeel momenteel misschien geen explosieve groei vertoont, blijft de waarde op lange termijn van het grootste belang in onze besluitvorming.

Het gebruik van verwachte groeipercentages van de winst per aandeel (WPA) en koers-winstverhoudingen (Koers/Winstverhouding) is een kernonderdeel van onze beleggingsanalyse. Deze maatstaven bieden een vooruitziend inzicht in de prestatievooruitzichten van specifieke aandelen.

Om patronen en potentiële beleggingskansen te illustreren, maken we regelmatig gebruik van historische aandelengrafieken. Deze visuele hulpmiddelen helpen ons te beoordelen hoe een aandeel presteert ten opzichte van zijn historische gegevens, wat een beter geïnformeerde beleggingsbeslissing mogelijk maakt.

Onze beleggingshorizon blijft stevig verankerd op de lange termijn, waardoor we marktschommelingen op de korte termijn kunnen overstijgen en ons streven naar duurzame waarde kunnen handhaven. We zijn vooral geïnteresseerd in bedrijven die over een langere periode een groeipotentieel hebben.

Ons besluitvormingsproces combineert datagestuurde analyse met kwalitatieve elementen, waaronder diepgaand onderzoek en inzicht in industrietrends en de culturele context waarbinnen de bedrijven opereren.

Bovendien is onze portefeuille internationaal georiënteerd, met beleggingen in verschillende geografische regio's en sectoren. Dit mondiale perspectief vormt de basis van onze beleggingsstrategie en erkent de veelzijdige factoren die de prestaties van onze beleggingen kunnen beïnvloeden.

Betrokkenheid bij en interactie met de gemeenschap vormen een centraal onderdeel van onze aanpak. We waarderen de betrokkenheid van onze gemeenschap en hun vragen en nemen actief deel aan het beantwoorden van hun vragen en het delen van inzichten, waarbij we een omgeving van transparantie en educatieve uitwisseling bevorderen.

Samengevat onderstreept onze methodische benadering van aandelenselectie en beleggingsbeslissingen onze toewijding aan waardecreatie op lange termijn en de zorgvuldige afweging van risico en potentieel rendement. Het onderstreept onze toewijding aan gedegen onderzoek en begrip van de bedrijven in onze portefeuille, waardoor we weloverwogen beleggingskeuzes kunnen maken en deze inzichten kunnen delen met onze gemeenschap.


Reacties
Categorieën