Dividendaandelen Portfolio 2023 | Happy Investors
dividendaandelen-portfolio-opstellen
Beleggen in Aandelen
Happy Investors
Beleggen in Aandelen
01/13/2023
4 min

Dividendaandelen Portfolio 2023 | Happy Investors

01/13/2023
4 min

Beste Happy Investors, onze Happy Dividend Aandelen van 2022 hebben hoger dan gemiddeld rendement én dividend behaald. In dit bericht delen we onze stappenplan tot het selecteren van interessante dividendaandelen. Zoals we weten kent beleggen risico’s tot geld verlies. Onze strategie voor dividendaandelen is erop gericht om verlies te vermijden én toegang te krijgen tot interessante dividendaandelen.

Hieronder leggen we uit hoe, opdat we er mogelijk met zijn allen van mogen leren. We houden het beknopt. Dit betekent dat er haken en ogen aan zitten. Al kan je er de essentie vast en zeker uithalen.

Dividendaandelen portfolio resultaten van Happy Investors – een momentopname

dividendaandelen-portfolio-voorbeeldMomentopname van Happy Dividendaandelen 

Allereerst ter verduidelijking: de huidige resultaten van onze dividendaandelen zijn een momentopname. We gebruiken deze strategie al wel langere tijd bij onze Value aandelen, maar sinds kort richten wij ons ook specifiek op dividendaandelen.

De afbeelding van hierboven toont het resultaat van onze Happy Dividend aandelen. Het gemiddeld rendement is 11,33%. Het gemiddeld dividend 6,47%.

De S&P 500 heeft in hetzelfde tijdbestek een rendement van circa 7% behaald. Het dividend is circa 1%.

De Happy Dividend Aandelen scoren op dit moment beter op zowel rendement als dividend.

We kunnen hier echter nog geen conclusie aan verbinden. Allereerst is de looptijd nog veel te kort voor een goede vergelijking. We zijn deze specialisatie pas begonnen vanaf medio 2022. Daarnaast bevat de S&P 500 een portfolio met 500 bedrijven. Dat betekent veel meer diversificatie van een portfolio met, bijvoorbeeld, 10, 20 of 50 dividendaandelen. En ook hebben onze dividendaandelen van de afgelopen drie maanden de tijd nodig om te kunnen groeien (of dalen, de tijd zal het ons leren).

We blijven bescheiden met een klein beetje enthousiasme omtrent deze specialisatie: een focus op dividendaandelen die hoog scoren op factoranalyse én dividendscore.

Hoe wij een dividendaandelen portfolio opstellen

Onze strategie voor het selecteren van dividendaandelen werkt als volgt:

 • We filteren interessante aandelen op basis van factoranalyse
 • Uit deze selectie filteren we de aandelen met de hoogste dividendscore
 • Uit deze selectie maken we een (beperkte) fundamentele analyse
 • We investeren een maximaal percentage per dividendaandeel
 • Omwille diversificatie participeren we binnen de portfolio in diverse sectoren
 • Idealiter houden we zo lang mogelijk vast, met een 6- of 12-maandelijkse check op basis van punt 1, 2, en 3.

Stap 1. Dividendaandelen analyseren op basis van factoranalyse

Aandelen die hoog scoren op factoranalyse vertonen karakteristieken met een grotere kans op een hoger rendement dan marktgemiddeld.

Grote banken hebben hun eigen databases om een factoranalyse uit te voeren. Wij hebben dit niet. Daarom maken wij gebruik van een betaalde database. Op basis van de factoranalyse kunnen we interessante aandelen selecteren op relatieve financiële waardering. Dit betekent hoe de financiële waardering van bedrijf A zich verhoudt in relatie tot vergelijkbare bedrijven uit dezelfde sector en industrie. 

Factoranalyse bestaat uit: 

 • Financiële waardering
 • Groei 
 • Winstgevendheid 
 • Momentum
 • EPS Revisies

Stap 2. Dividendaandelen analyseren op basis van dividendscore

De dividendscore waar wij naar kijken is een gecombineerde score op basis van dividend yield (%), dividendgroei, dividend zekerheid (safety) en dividend consistentie (history).

Aandelen met een hoge dividendscore tonen aan dat zij een hogere kans bieden tot dividenduitkering en -groei op de lange termijn. Het is geen zekerheid, maar het verhoogt onze kans om de “eendagsvlieg” met eenmalig hoog dividend te scheiden van (toekomstige) dividendaristocraten of gewoon bedrijven met een sterk dividendbeleid.

Stap 3. Dividendaandelen analyseren op basis van fundamentele analyse

Tot slot filteren we op basis van fundamentele analyse. Dit kan je natuurlijk zelf ook. Onderzoek een bedrijf en kijk naar diverse elementen, zoals:

 • Bedrijfsstrategie
 • Management & Visie
 • Investeringsbeleid
 • Financieel beleid en schuldenposities
 • Invloeden vanuit meso- en macro-omgeving

Wat je wilt achterhalen is of een bedrijf duurzaam competitief voordeel bezit. Dit noemen ze ook wel “moat”. Denk maar aan grote bedrijven, zoals een McDonalds. Haar concept is niet makkelijk te kopiëren. Ze heeft een uitgekiende supply chain. Een zeer sterk merk. Ze blijven continue innoveren. En tot slot hebben ze een unieke positie, namelijk haar vastgoedposities op cruciale plekken, steden en landen. 

Als we McDonalds op een aantrekkelijk moment (factoranalyse) kunnen kopen. En uit ons onderzoek blijkt dat zij consequent dividendgroei realiseert. Dan is dat misschien wel een interessant dividendaandeel. 

Stap 4. Allocatiebeleid

De volgende stap in het opstellen van een dividendaandelen portfolio is allocatiebeleid. We kunnen wel denken dat McDonalds een interessant dividendaandeel is, maar we kunnen er ook naast zitten. Of de markt kan gradueel veranderen. Denk aan macro-economische factoren, zoals politiek, wetgeving of een toenemende afkeur aan fastfood.

Om risico te spreiden willen we niet enkel diversifiëren in sectoren. Ook willen we een maximaal percentage toekennen aan één dividendaandeel. Laten we realistisch zijn. We zijn geen wereldbeleggers. De beste belegger koopt 3, 5 of misschien 10 aandelen. Dat moet ieder voor zich weten. Wij kiezen in ieder geval voor meer spreiding.

Stap 5. Diversificatie in sectoren

Naast allocatiebeleid willen we dus ook verschillende dividendaandelen kopen uit verscheidende sectoren. Dit geeft een andere dimensie van risicospreiding (op de lange termijn). In aanvulling daarop kunnen we ook nadenken over geografische risicospreiding.

Ja, natuurlijk is het beter om grotendeels te investeren in aandelen van sectoren met sterk momentum. Zoals grondstofaandelen die in het afgelopen jaar sterk zijn gestegen t.o.v. groeiaandelen. Maar ook hier geldt: als je geen expert bent in macro-economische tendensen, wereldwijd, dan is het wellicht verstandig om hier voorzichtig mee te zijn.

Naast dividendaandelen hanteren wij eenzelfde onderzoeksmethodiek voor Value- en Groeiaandelen. Bekijk ons aandelen abonnement voor meer informatie.

Stap 6. Lange termijn vasthouden voor dividend-op-dividend

Tot slot, de laatste stap voor het beheren van een dividendaandelen portfolio. Onze voorkeur ligt bij lange termijn beleggen. Omdat we dividendaandelen selecteren op basis van factoranalyse, kunnen we ook meer korte termijn handelen. Een poging tot extra hoog rendement. Toch prefereren wij lange termijn vasthouden omwille dividend-op-dividend. En omdat de Happy Dividend aandelen worden geselecteerd op basis van dividendscore, verhoogt dit onze kans op “dividendzekerheid”.

Conclusie over onze dividendaandelen portfolio

Zoals aangegeven omschrijven we onze strategie beknopt. Ook is het tijdsbestek van onze resultaten nog té korte termijn om er conclusies aan te kunnen verbinden. Dit is geen allesomvattend verhaal. Er zullen ongetwijfeld hiaten in zitten. Ook genoeg ruimte tot verbetering. Dat is mooi, daar zijn we dankbaar voor. Beleggen is een spel waarbij ons vermogen risico loopt. Wij proberen te genieten van het spel. Anders kunnen we net zo goed volledig kiezen voor ETF beleggen, vastgoedfondsen, obligaties, en diverse andere lager-risico assets 😉.

Reacties
Categorieën