Risico en Rendement: Rendementsverhouding bij Beleggen
risico-en-rendement
Geld Investeren
Happy Investors
Geld Investeren
02/26/2022
10 min

Risico en Rendement: Rendementsverhouding bij Beleggen

02/26/2022
10 min

Beste Happy Investor, in dit artikel gaan we dieper in op de relatie tussen risico en rendement. We bekijken dit concept allereest vanuit de economie. Wat leren economische theorieën ons over risico en rendement? En belangrijk: hoe passen we dit toe in de praktijk. Zo is het essentieel om te begrijpen wat het risico en rendementsverhouding is bij beleggen. Dit zullen we uitleggen per type asset. Van de risico’s bij obligaties en aandelen tot aan het risico en rendement van cryptocurrency. Tot slot behandelen we manieren om (hoog) rendement te halen tegen weinig risico.

Het doel van dit artikel is om te leren hoe we optimaal gebruik maken van risico en rendement.

Op naar duurzaam (financieel) succes!

Inhoudsopgave

Risico en rendement: de basis vanuit economie

risico-en-rendement-beleggenBron: Morningstar. Data afkomstig van het boek “Stocks, Bonds, Bills and Inflation Yearbook”. 

Er zijn talloze economische theorieën omtrent risico en rendement bij beleggen. Het lijkt mij overbodig om te spreken over de wiskundige formules van gemiddeld rendement, standaarddeviatie, covarianties, et cetera. Laten we het praktisch houden.

Wellicht meest bekend is de Modern Portfolio Theorie (MPT) van Markowitz. Hij kreeg hier de Nobelprijs voor. Zijn theorie is complex en zal in praktijk door weinig mensen perfect worden uitgevoerd. Immers, beleggers zijn mensen en mensen zijn niet altijd even rationeel. Hoe dan ook, een van de belangrijkste pilaren binnen zijn theorie is diversificatie. Zijn wijsheid is het samenstellen van een zo efficiënt mogelijke beleggingsportfolio met een optimale mix tussen risico en rendement (op de efficient frontier). Hedendaags klinkt dit intuïtief vanzelfsprekend maar binnen de theorie is het destijds ook wiskundig bewezen (en dat is een ander verhaal).

De theorie is geschikt voor risicomijdende beleggers die een hoger rendement willen. De praktijk is eenvoudig: stel een gediversifieerde beleggingsportfolio samen met een mix aan verschillende assets, van small cap aandelen tot aan een gedeelte op de spaarrekening.

De afbeelding van hierboven is waardevol. Neem small cap aandelen als voorbeeld. Het historisch gemiddelde rendement ligt aanzienlijk hoger dan andere assets. De korte termijn volatiliteit echter ook. Stel dat je begon met beleggen in 1930, 1946, 1967 of 2008. Vanaf dat moment zou je 1 – 2 jaar later op -30% tot zelfs -70% verlies hebben gestaan.

Kortom: het historisch gemiddelde rendement van assets is aannemelijk voor de zeer lange termijn, maar op de korte termijn kunnen er enorme verschillen zijn. Dit is waarom risicomijdende beleggers altijd spreiding moeten aanbrengen.

Hoe werkt dit? Laten we dieper in gaan op de risico en rendementsverhouding bij beleggen.

Risico rendementsverhouding bij beleggen

risico-rendementsverhouding-beleggen

Risico valt uiteen in twee componenten:

  1. Niet-systeemrisico: dit is bedrijfsspecifiek risico oftewel het risico dat een individueel aandeel ondermaats presteert. Denk aan ontslag CEO, concurrentie, schandalen tot aan faillissement
  2. Systeemrisico: macro-economisch risico in relatie tot de markt. Denk aan hogere inflatie, oorlog, wisselkoersen, en regulering

De gouden regel bij beleggen in relatie tot risico en rendement is diversificatie (risicospreiding). Diversificatie leidt ertoe dat het niet-systeem risico verdwijnt binnen grotere portefeuilles. Dit is waarom ETF beleggen de beste keuze is voor beginnende beleggers. Hiermee voorkom je bedrijfsspecifiek risico opdat een van je aandelen, ondanks veel onderzoek, toch permanent naar beneden keldert.

Het systeemrisico kan ook deels gemitigeerd worden. Indien we louter aandelen kopen hebben we alsnog risico tot het systeem van aandelen. Risico kan deels gespreid worden door ook investeringen te maken in andere markten, zoals obligaties, vastgoed, cryptomunten, grondstoffen en diversen waaronder P2P Lending.

Belangrijk is dat er nog altijd een (lichte) correlatie tussen de markten is. Als aandelen dalen, zien we dat ook crypto’s dalen. Het heeft echter al in mindere mate effect op vastgoed. En grondstoffen, zoals goud of hout, kunnen zelfs stijgen ondanks een flinke daling binnen de aandelenmarkt. Nu vallen grondstoffen ook deels binnen de aandelenmarkt, maar er is dus sprake van neutrale of zelfs negatieve correlatie tussen bepaalde assets.

In simpele taal: beleggen in verschillende assets zal op de lange termijn leiden tot een meer stabiel koersverloop van je portfolio. De Modern Portfolio Theorie suggereert zo’n mix.

Volgens de efficiëntietheorieën bij beleggen zouden we alleen beloond worden door het lopen van systeemrisico. Hoe hoger het risico, hoe potentieel hoger (of lager) het rendement. Daarbij zien we verschillende historische rendementen tussen verschillende assets, zoals small cap aandelen vs. large cap aandelen (zie afbeelding). Bepaal voor jezelf de gewenste risico en rendementsverhouding.

cursus-beleggen-aandelen

Obligaties risico en rendement

Het risico en rendement bij obligaties is significant lager dan aandelen. Toch zijn er grote verschillen in obligaties. Het risico en rendement wordt gemeten aan de hand van een kredietrating. Als bedrijf A een hoge kredietwaardigheid heeft (veel cashflow, winst, etc.) dan zal zij een obligatie uitgeven met een lagere rente. Immers, bedrijf A toont aan de obligatie met hoge mate van zekerheid te kunnen terugbetalen. Het risico is derhalve klein. En daartegenover staat een lagere couponrente.

Sommige obligaties zijn niet veilig. Er zijn bijvoorbeeld junk bonds. Obligaties met hoog risico uitgegeven door niet-kredietwaardige bedrijven. Sommige beleggers wagen zich hieraan, maar kopen het altijd in bundels. Daarmee verminderen ze de negatieve impact van het individuele risico van één obligatie.

Volgens de Modern Portfolio Theorie willen we niet louter in obligaties beleggen. In dit geval lopen we rendement (op de lange termijn) mis. Anderzijds zou een risicomijdende belegger altijd een kleine of grote positie tot obligaties willen innemen. Dit is mede afhankelijk van je leeftijd, risicoprofiel, houdperiode (holding period), situatie en financiële doelen.

En Markowitz? Hij heeft eens aangegeven 50/50 te investeren in aandelen en obligaties.

Dit was echter wel een andere tijdsperiode. Hedendaags is de inflatie hoog en de rente relatief laag. Obligaties zijn niet of minder interessant. Een meer risicovolle benadering kan op de lange termijn beter uitpakken, maar hier komt meer bij kijken. Hiervoor heb je een beleggingsstrategie nodig zoals wij die hanteren binnen de Happy Investors Community.

Lees hier alles over hoe en wat in relatie tot obligatie kopen.

gratis-aandelen-kopen

Aandelen risico en rendement

risico-rendement-aandelen-uitleg

Aan het begin van dit kennisartikel vind je een afbeelding. Deze afbeelding toont het verschil in risico en rendement aan bij aandelen. Omdat het systeemrisico van aandelen groter is dan bij obligaties, is er per definitie een verhoogd risico. Daarnaast zijn er verschillen in het soort asset.

Large cap aandelen zijn van grote bedrijven. Vaak betreft dit multinationals die beschikken over een goede financiële gezondheid. Sommigen keren zelfs dividend uit. Large cap aandelen bieden doorgaans lager rendement. Immers, grote bedrijven kunnen minder snel groeien. Daartegenover staat een lager risico in vergelijking tot kleinere bedrijven, zoals small cap aandelen.

Wat leert de economische theorie ons over aandelen? Het leert ons dat zelfs als we besluiten om louter in aandelen te investeren, we altijd nog diversificatie moeten willen aanbrengen.

Voorbeeld: er zijn beleggers die uitsluitend investeren in dividendaandelen. De risicomijdende dividendbelegger kiest bijvoorbeeld alleen voor large cap dividendaandelen. Alhoewel dit als rationeel klinkt, is dat het statistisch gezien niet. Statistisch gezien is het rationeel om een goede mix aan te brengen tussen large cap (dividend) aandelen en small cap (groei) aandelen. Op de lange termijn biedt zo’n portfolio meer rendement.

Er is alleen een essentiële uitdaging. Iets waar we onze Happy Investors-leden regelmatig bij ondersteunen. De economische theorie is wiskunde en statistiek. Beleggen is echter ook een mentale uitdaging.

Hoe acteer je wanneer je portfolio met -50% daalt? Vanuit de economische theorie suggereert men om bij te kopen binnen de gediversifieerde portfolio. Maar in praktijk voelt dit gewoon hartstikke k*t. Menig (beginnende) belegger panikeert, verkoopt haar aandelen en zweert nooit meer te beleggen.

Wil je succesvol beleggen? Train dan ook je Mindset. Louter opereren op basis van een weldoordachte beleggingsstrategie is niet voldoende. Je moet haar ook consistent uitvoeren.

Meer weten? Lees hier alles over beleggen in aandelen.

Vastgoed risico en rendement

Het risico en rendement bij aandelen biedt een aantrekkelijk rendement voor lange termijn beleggers. Zoals uitgelegd is het nadeel dat zij ook hevige koersvolatiliteit vertoont. Dit is waarom veel beleggers liever investeren in vastgoed. Het systeemrisico is relatief lager, omdat er in ieder geval geen koersvolatiliteit is. Er is wel risico op waardedaling (van het pand), maar dat is iets wat je pas merkt bij verkoop.

Vastgoed beleggers veronderstellen dat de risico en rendementsverhouding gunstiger is dan bij aandelen. Het rendement ligt gemiddeld genomen iets lager dan bij aandelen. Bij vastgoed is 6 – 9% (zonder waardestijging) gemiddeld. Bij aandelen 8 – 10%.

Dit wilt echter niet zeggen dat vastgoed geen risico kent. Het grote gevaar is schuld (leverage). Het klinkt geweldig: maximaal geld lenen, investeren met andermans geld, en in ruil daarvoor rendement ontvangen. Dit is inderdaad hét voordeel aan vastgoed.

Maar wat gebeurt er in tijden zoals de financiële crisis?

Jouw vastgoedbelegging kan leiden tot desastreus verlies indien je de zaken niet goed onder controle hebt. En bovendien kan je op dit moment niet profiteren van unieke kansen op dat moment. Dus ook bij vastgoed is het belangrijk om een goede financieel buffer aan te houden en rekenen op slechte tijden. Als deze niet manifesteren, dan is dat een zeer aangename meevaller.

Meer weten? Lees hier alles over beleggen in vastgoed.

laten-beleggen-vergelijker-2022vastgoedfondsen-vergelijker

Cryptocurrency risico en rendement

risico-en-rendement-cryptocurrency

Dan hebben we nog cryptocurrency. Het risico en rendement is bizar te noemen. Dit is een groot probleem, omdat veel (jonge) crypto beleggers totaal niet begrijpen welk risico zij daadwerkelijk lopen. Want, in tegenstelling tot obligaties, aandelen en vastgoed, is het systeemrisico bij cryptocurrency bijzonder groot.

De markt van cryptocurrency is heel pril. Er bestaan nog altijd serieus grote risico’s dat deze totale markt implodeert. Denk aan regulering vanuit de overheid, of het verbieden van crypto mining vanwege de energieconsumptie. Ook de economische ontwikkeling van cryptomunten is zeer twijfelachtig, aangezien >95% waardeloze troep is.

Is het risico en rendement van cryptocurrency dan onaantrekkelijk?

Nee.

Cryptocurrency kent momenteel het hoogste risico onder alle assets. Het hoogste risico betekent twee zaken: zeer veel verlies of zeer veel winst.

Als je het mij vraagt is het potentiële rendement dusdanig aantrekkelijk dat het risico aanvaardbaar is. Persoonlijk zou ik ervoor kiezen om maximaal 5% tot idealiter 3% van mijn totale vermogen te investeren in cryptocurrency. En uiteraard alleen op basis van een gediversifieerde crypto portefeuille.

Meer weten? Lees hier alles over beleggen in crypto.

Rendement zonder risico, bestaat dat?

We hebben in dit artikel het uitvoerig gehad over de relatie tussen risico en rendement. Veel mensen vragen zich af of rendement zonder risico bestaat. Je weet nu dat dit niet mogelijk is. Risico is inherent aan rendement. Hoe hoger het risico, hoe hoger het potentiële rendement of verlies.

Toch bestaan er een paar manieren waarbij we het risico aanzienlijk kunnen verlagen en toch hoger rendement behalen. Hiertoe zijn mijns inziens twee manieren:

  1. Op basis van (veel) onderzoek kan je inschatten dat een bepaald risico lager is dan verwacht, terwijl het potentieel rendement zeer hoog is. Voorbeelden: insider trading, beleggen in Value aandelen, et cetera
  2. Investeren in projecten waarbij de terugverdientijd vrijwel gegarandeerd is. Voorbeelden: projecten binnen je onderneming, zonnepanelen, et cetera

Er is nog een belangrijke denkwijze over rendement en risico. Wij zijn geneigd om lineaire te denken. Dat 1 + 1 = 2. Maar bij beleggen werkt het op termijn exponentieel. Hoe langer je geld de tijd geeft om rendement op rendement te accumuleren, hoe exponentieler je vermogen groeit. Denk hier eens goed over na.

Wil je meer ideeën over investeringen met weinig risico? Lees hier alles over geld beleggen zonder risico.

Hieronder vertel ik je wat mijns inziens de beste manier is tot zeer hoog rendement tegen relatief weinig risico.

Wat is het hoogste rendement zonder risico?

Allereerst is het onmogelijk om heel hoog rendement te halen zonder risico. Er is altijd risico bij rendement. De kunst is om dit risico zo laag mogelijk te houden, terwijl je het rendement maximaliseert. Als je het mij vraagt is dit alleen mogelijk door iets te weten wat maar heel weinig mensen weten. Het is niet eenvoudig om in deze positie te komen. Denk aan het hebben van inside knowledge. Dit is echter strafbaar.

Hoe kunnen we iets weten wat nog maar weinig mensen weten? Dit is de manier voor heel hoog rendement tegen relatief acceptabel risico. Het antwoord: expertise combineren met heel veel onderzoek.

Beleggen is hard werken. Hoe harder je werkt, hoe hoger de waarschijnlijkheid op hoog rendement. Het blijft echter moeilijk om de markt te verslaan.

Weet dat ik via mijn aandelen abonnement onderzoek aanbiedt. Mijn specialiteit ligt in technologie- en groeiaandelen. 8+ jaar ervaring, waarvan de laatste 3 jaar zeer fanatiek. Vanaf 2021 zelfs fulltime. Maar dit maakt mij, in alle eerlijkheid, nog geen expert. Daarom blijf ik veel leren van experts en maak ik gebruik van betaalde abonnementen.

Als je hoog rendement wilt halen met weinig risico, dan moet je veel kennis hebben. Als je deze kennis niet hebt, en er ook geen tijd voor wil/kan vrijmaken, dan kan je deze kennis kopen.

Een van de beste abonnementen om expertise te kopen is mijns inziens Capitalist Exploits. Dit team zoekt naar asymmetrische beleggingen met (deep) Value. De essentie hiervan is beleggen in Value aandelen met een zo laag mogelijk risico tegen zo hoog mogelijk rendement. Sinds 2020 ben ik lid bij hen. En ze zijn dermate goed dat ik alles op alles heb gezet om met hen te kunnen samenwerken. Met succes: sinds 2021 is Happy Investors officieel partner van Capitalist Exploits en mogen wij voor onze lezers $1000 korting aanbieden.

Hoe dit abonnement werkt lees je in mijn Capitalist Exploits review waar je ook de link met korting vindt.

beste-aandelen-laag-risico

Reacties
Categorieën