Perdoceo Aandelen Kopen of Niet? +34,3% Groeipotentieel | Happy Investors
perdoceo-aandelen-kopen
Beleggen in Aandelen
Happy Investors
Beleggen in Aandelen
03/24/2023
6 min

Perdoceo Aandelen Kopen of Niet? +34,3% Groeipotentieel | Happy Investors

03/24/2023
6 min

In dit artikel behandelen we een analyse van Perdoceo aandelen. Perdoceo aandelen kopen of niet willen we doen omwille haar groeipotentieel. De markt verwacht een interessant groeipotentieel. Hoe presteert het aandeel nu, en wat zijn de koersverwachtingen? In deze analyse lees je relevante informatie ter kennisgeving.

Dit artikel is gemaakt en geschreven door Freedom24. Houdt er rekening mee dat dit artikel op geen enkele wijze persoonlijk beleggingsadvies is. In samenwerking met Freedom24 mogen wij van Happy Investors als enige in Nederland haar content publiceren. Dit doen wij louter ter inspiratie en vermaak. Op onze website vind je diverse onderwerpen, van ETF beleggen tot aan informatie over vastgoedfondsen of beleggen in aandelen en beleggen in crypto.

Wil je meer inspiratie omtrent aandelen analyses? Bekijk dan de Happy Investors analyse naar de beste aandelen. Of bekijk onze cursussen beleggen indien je wilt leren succesvol investeren in lange termijn vermogensopbouw.

Bent u nog niet bekend met Freedom24? Klik hier voor meer informatie over deze partij.

Over Perdoceo Education, toonaangevende onderwijsdienstverlener

Perdoceo Education (PRDO) biedt postsecundair onderwijs aan via online, campus en gemengde onderwijsprogramma's in de Verenigde Staten. Het bedrijf bezit en exploiteert geaccrediteerde academische instellingen. Perdoceo is opgericht in 1994 en heeft zijn hoofdkantoor in Schaumburg, Illinois. 

 • Ticker: PRDO
 • Toegangsprijs: $12.95
 • Richtprijs: $17,4
 • Potentieel: 34,3%
 • Horizon: 12 maanden
 • Risico: Hoog
 • Positiegrootte: 2%

Perdoceo aandelen kopen of niet?

 1. Perdoceo heeft een sterke concurrentiepositie op de enorme en gevestigde Amerikaanse onderwijsmarkt.
 2. Academische programma's verschaffen het bedrijf reputatie en cash flow, waardoor Perdoceo zijn aanbod uitbreidt en strategische M&A deals nastreeft.
 3. De onderneming beschikt over overtollig kapitaal, waarvan de deskundige toewijzing een belangrijke katalysator voor de herwaardering van het aandeel zou kunnen zijn.
 4. Het bedrijf vertoont hoge marges, genereert een solide kasstroom en heeft een sterke balans.
 5. Perdoceo handelt met een korting op het sectorgemiddelde. Volgens onze raming bedraagt het opwaarts potentieel van het aandeel 29,7%.

Analyse Perdoceo aandelen

Reden 1. Sterke positionering in een gevestigde markt

Volgens Custom Market Insights werd de Amerikaanse onderwijsmarkt in 2021 gewaardeerd op 1,4 biljoen dollar en zal deze in 2030 naar verwachting een kolossale 3,1 biljoen dollar bereiken, wat een groei inhoudt met een samengesteld jaarlijks groeipercentage (CAGR) van 4,2% tijdens de prognoseperiode.

perdoceo-marktanalyse

Verwachte groei van de Amerikaanse onderwijsmarkt; bron: samengesteld door auteur

Perdoceo heeft een sterke concurrentiepositie. In tegenstelling tot de meeste industriële spelers, die cursussen voor permanente educatie of professionele ontwikkeling aanbieden, exploiteert Perdoceo geaccrediteerde academische instellingen: Colorado Tech University, American Intercontinental University, Trident International University en California Southern University. De instellingen hebben een sterke marktpositie. Zo stond Trident University op de 80e plaats in de 2019 Washington Monthly National University rankings en op de 19e plaats in de Military Times Best rankings.

Perdoceo biedt een verscheidenheid aan programma's, variërend van cursussen voor permanente educatie tot doctorale graden. De meeste studenten, 66%, zijn undergraduate studenten. Tegelijkertijd is, in tegenstelling tot de meeste onderwijsinstellingen, 65% van de Perdoceo-studenten ouder dan 30 jaar. Dit is te wijten aan de brede blootstelling van het bedrijf aan programma's zoals Bedrijfskunde.

Academische programma's verschaffen Perdoceo een sterke reputatie en een solide cashflow, die het bedrijf helpen zijn aanbod actief uit te breiden en strategische fusies en overnames na te streven.

In december 2022 nam Perdoceo Coding Dojo over, een aanbieder van cursussen voor softwareontwikkeling, en breidde daarmee zijn aanbod voor professionele ontwikkeling op het gebied van software en technologie uit. Deze markt zal naar verwachting groeien met een CAGR van 18% tot 2027. In juli 2022 nam Perdoceo de California Southern University over. In 2021 sloot het bedrijf de overnames af van DigitalCrafts en Hippo Education, ook prominente spelers in de markt voor technologieonderwijs.

Reden 2. Potentieel voor kapitaaltoewijzing

Hoewel Perdoceo geen dividend uitkeert, heeft de onderneming de aandeelhouders de afgelopen jaren consequent beloond door middel van terugkoop van aandelen. De inkoopvolumes waren echter onbeduidend in verhouding tot de kasstromen van de onderneming. Zo wees Perdoceo in 2022, 2021 en 2020 respectievelijk 23,1 miljoen dollar, 25,3 miljoen dollar en 17,9 miljoen dollar toe aan buyouts. Ter vergelijking: de vrije kasstroom voor dezelfde periode bedroeg respectievelijk $135,6 miljoen, $180,7 miljoen en $170,2 miljoen. Bijgevolg heeft Perdoceo een behoorlijke hoeveelheid liquide middelen op zijn balans staan. Volgens de financiële resultaten van de laatste verslagperiode bedroegen de geldmiddelen, kasequivalenten en kortetermijninvesteringen $518,2 miljoen, met totale activa van $957,4 miljoen en een marktkapitalisatie van $902,8 miljoen.

Terwijl Perdoceo blijft investeren in de verbetering van zijn technologische infrastructuur, wordt verwacht dat de kapitaaluitgaven in 2023 slechts 1%-2% van de inkomsten zullen bedragen. Het bedrijf zal dus over overtollig kapitaal beschikken, waarvan de deskundige toewijzing een belangrijke katalysator voor de herwaardering van het aandeel zou kunnen zijn. Perdoceo zou kapitaal kunnen besteden aan de uitvoering van strategische fusies en overnames, nieuwe markten kunnen betreden of zijn aanwezigheid op de bestaande markten kunnen uitbreiden. Theoretisch, als Perdoceo ten minste de helft van de beschikbare middelen gebruikt voor de opkoop, zou de kapitalisatie van de onderneming met bijna een derde kunnen groeien. Onder het huidige terugkoopprogramma is Perdoceo van plan $26,8 miljoen te besteden, of ongeveer 3% van de marktwaarde.

Financiële analyse Perdoceo aandelen

De financiële resultaten van Perdoceo voor 2022 waren als volgt:

 • De omzet bedroeg 695,2 miljoen dollar, een stijging van 0,3% ten opzichte van een jaar eerder.
 • De brutowinst bedroeg $578,5 miljoen tegen $584,3 miljoen een jaar eerder. De brutomarge daalde van 84,31% naar 83,21%.
 • Het bedrijfsresultaat daalde van $149,0 miljoen naar $129,6 miljoen, als gevolg van een stijging van educatieve diensten en faciliteiten en hogere algemene en administratieve kosten.
 • Het nettoresultaat bedroeg 95,9 miljoen dollar tegen 109,6 miljoen dollar een jaar eerder. De nettomarge daalde van 15,82% naar 13,79%.

perdoceo-aandelen-analyse

Dynamiek van de financiële resultaten van de onderneming; bron: samengesteld door auteur

Hoewel de winstgevendheid van Perdoceo onder druk is komen te staan, zullen de prestaties zich waarschijnlijk gedeeltelijk herstellen omdat de stijging van de algemene en administratieve kosten het gevolg was van tijdelijke posten, zoals die voor de integratie van overnames en de juridische kosten in verband met de bescherming van kredietnemers tegen terugbetalingseisen van voormalige studenten. Perdoceo heeft nog steeds relatief hoge en stabiele marges.

Daarnaast genereert Perdoceo een solide kasstroom. Eind 2022 bedroegen de kasmiddelen uit operaties $148,2 miljoen tegen $191,1 miljoen een jaar eerder. De vrije kasstroom daalde van $180,7 miljoen naar $135,6 miljoen.

perdoceo-aandelen-kopen-of-niet

Kasstroom van de onderneming; Bron: samengesteld door auteur

Perdoceo heeft een sterke balans: het bedrijf heeft geen schuldenlast, kasequivalenten en kortetermijninvesteringen zijn goed voor $518,2 miljoen en de nettoschuld is met -$518,2 miljoen diep negatief.

Koersverwachting Perdoceo aandelen

Perdoceo handelt tegen een korting op het sectorgemiddelde: EV/Sales - 0,57x, EV/EBITDA - 2,86x, P/Cashflow - 6,09x, P/E - 9,70x, Forward P/E - 7,60x.

perdoceo-aandelen-kopen-analyse

Vergelijkbare waardering; bron: samengesteld door auteur

Het bedrijf wordt nauwelijks gedekt door grote investeringsbanken. Barrington Research schat PRDO op $19 per aandeel, wat een opwaarts potentieel van 41,4% impliceert.

perdoceo-koersverwachting

Koersdoelen van investeringsbanken; bron: samengesteld door auteur 

Onze waardering is gebaseerd op gemiddelde historische Perdoceo multiples. Over de afgelopen vijf jaar is de EV/Sales multiple 0,87x (+34,18% tot de huidige prijs), EV/EBITDA is 4,10x (+30,24% tot de huidige prijs), P/Cashflow is 10,00x (+39,11%), P/E is 11,65x (+16,75%), en Forward P/E is 10,59x (+28,23%). Aan elke gegeven multiplicator hebben wij een specifiek gewicht van 0,20 toegekend.

Zo hebben wij de reële marktwaarde van het aandeel vastgesteld op $17,4 per aandeel, wat een opwaarts potentieel van 34,36% inhoudt.


Voorraadwaardering PRDO; bron: samengesteld door auteur

Belangrijkste risico's bij Perdoceo aandelen kopen

 • Aangezien Perdoceo academische instellingen bezit en exploiteert, staat het in belangrijke mate bloot aan regelgevingsrisico's. Intrekking van licenties of wijzigingen in het regelgevend beleid voor commerciële universiteiten kunnen een negatieve invloed hebben op de financiële prestaties van het bedrijf.
 • Een belangrijke focus op acquisities brengt risico's voor de aandeelhouderswaarde met zich mee. De mogelijkheid bestaat dat Perdoceo te veel betaalt voor een bepaald actief, of dat de fundamentele kwaliteiten van de verworven activa slechter blijken te zijn dan de aanvankelijke ramingen.

En, wat denk jij? Perdoceo aandelen kopen of niet? Wat is jouw analyse en jouw koersverwachting? Laat het ons weten! 

Disclaimer: beleggingen in effecten en andere financiële instrumenten houden altijd het risico van verlies van uw kapitaal in. De prognoses en prestaties uit het verleden zijn geen betrouwbare indicatoren voor toekomstige prestaties. Het is essentieel dat u uw eigen analyse uitvoert voordat u een belegging doet. Indien nodig dient u zorgvuldig onafhankelijk beleggingsadvies in te winnen bij een erkende professional. Het kopen van aandelen tegen IPO-prijzen kan extra beperkingen met zich meebrengen. Alle content en afbeeldingen zijn van Freedom24. Dit artikel bevat op geen enkele wijze koopadvies.

Reacties
Categorieën