Rijk Worden met Beleggen [2023] Beste Tips + 3 Scenarios!
Rijk worden met beleggen? Deze tips mag je niet missen!
Beleggen in Aandelen
Happy Investors
Beleggen in Aandelen
01/03/2020
13 min

Rijk Worden met Beleggen [2023] Beste Tips + 3 Scenario's!

01/03/2020
13 min

Beste Happy Investor, wil je rijk worden met beleggen? Goede keuze! Beleggen is de perfecte manier om geld voor je te laten werken. Waarom zou je hard werken, als je dankzij de magische kracht van rendement op rendement heel rijk kan worden met beleggen zonder hier zelf te hard voor moeten werken. Klinkt allemaal mooi, alleen is er natuurlijk ook een “maar”. En die “maar” is risico.

Rijk worden met beleggen is perfect mogelijk, maar je moet wel weten hoe je het risico tot geld verlies beheersbaar maakt.

In dit artikel gaan we het uitgebreid hebben over hoe we rijk kunnen worden met beleggen. Daarbij starten we met enkele basisprincipes. Daarna gaan we kijken naar scenario’s over hoe je met relatief weinig geld een vermogen van boven de 500K kan opbouwen.

Inhoudsopgave:

 1. Basisprincipes van rijk worden met beleggen
 2. Methode 1: relatief veilig, lange termijn
 3. Methode 2: veel risico, korte termijn
 4. Methode 3: mix van risico en duurtijd

Laten we snel doorgaan naar enkele basisprincipes om te onthouden!

Rijk worden met beleggen: de basisprincipes voor financieel succes in 2023 en de lange termijn

Laten we het kort houden. Er zijn drie basisprincipes die ik met je wil doornemen. Er zijn er vast nog meer, maar deze drie belangrijk voor de basis. Ik heb het dan over:

 1. Waarom wil je rijk worden, en definieer rijk worden
 2. Het speelveld tussen rendement en risico
 3. Het speelveld tussen korte en lange termijn

Laten we verder gaan.

De cruciale vraag: wat wil je bereiken? Hoe RIJK wil je worden?

Rijk worden met beleggen is een doel. En doelen moeten concreet zijn, oftewel SMART (specifiek, meetbaar, actueel, realistisch en tijdsgebonden). Je plan van aanpak, je keuzes, je verwachtingen, alles is afhankelijk van je doelstelling. Ook de methodes voor beleggen van hieronder zijn afhankelijk van je doelstelling. Als jij op korte termijn bijvoorbeeld een miljoen wilt hebben, dan zal je veel meer risicovolle beleggingen met hoge rendementen moeten begaan. Maar als jij de tijd hebt, en bijvoorbeeld over twintig jaar met vervroegd pensioen wilt op je 55e, dan kan je beter beleggen met heel laag risico.

Rijk worden met beleggen doe je door zo vroeg mogelijk te beginnen, waarbij je geld voor lange termijn investeert in een gediversifieerde beleggingsportefeuille

Daarom is mijn vraag aan jou: schrijf op papier hoeveel geld je precies wilt hebben, en binnen welk termijn. Een voorbeeld is: ik zal over 20 jaar, op mijn 55e, een totaal vermogen van 500.000 euro hebben.

Stel dat je 10% rendement krijgt over 500.000 euro. Dan heb je ofwel ieder jaar 50.000 euro rendement (excl. belasting), of je kan de 500.000 euro gewoon uitgeven. Ik kies voor het eerste 😉.

Baseer de doelstelling op wat je wilt bereiken. Wat wil je in het leven, wanneer ben je succesvol?

Zo is mijn waarom het bereiken van financiële vrijheid. Daar staat deze website ook voor: Happy Investors Mindset (zie logo). Mijn doel is om met het rendement uit mijn totaal vermogen, mijn uitgaven te bekostigen. Hierdoor heb ik de vrijheid om niet meer te hoeven werken. Dat wil ik niet, want dat is saai. Maar daardoor kan ik wel parttime gaan werken (2 of 3 dagen). En ook werken aan dit kennisplatform, meer tijd investeren in mijn vriendin, familie en vrienden, en meer tijd voor sporten en ondernemen. Mijn doel is dus niet om miljonair te worden, maar wel om financieel vrij te zijn zodat ik een gelukkiger leven met meer voldoening kan hebben.

Update 2023: mijn vermogen is gegroeid naar boven de 200K. Heb mijn goedbetaalde loondienst reeds opgezegd om fulltime te gaan werken aan de Happy Investors Community. Zo help ik Nederlandse beleggers naar hoger rendement. Momenteel richt ik mij met name op beleggen in Value aandelen (waardebeleggen) en ETF's.

gratis-aandelen-kopen

Rijk worden met beleggen: het speelveld tussen rendement en risico

Het tweede basisprincipe bij rijk worden met beleggen, is het speelveld tussen rendement en risico. De relatie tussen deze twee is simpel: als het risico stijgt, stijgt ook het rendement. Als het risico daalt, dan daalt het rendement. Als belegger wil je namelijk een hoger rendement (eisen), als het risico ook stijgt. Je wilt een hogere beloning in ruil voor het hogere risico dat je loopt. Wat hier belangrijk aan is, is om de winnaars te zoeken.

Met winnaars doel ik op beleggingen die een relatief hoog rendement hebben tegen een relatief laag risico. Sommige beleggingen zijn beter dan anderen, dat heeft alles te maken met de verhouding rendement en risico. Meer hierover lees je in het kennisartikel over de beste tips voor investeren.

Naast goede beleggingen heb je nog een tweede, aanvullende manier om het risico verder te verlagen: spreiding. Dankzij spreiding, ook wel diversificatie genoemd, kan je het rendement hetzelfde houden terwijl je het risico omlaag brengt. Of: het rendement hoger maken, terwijl je het risico gelijk houdt.

Zo kan je spreiden binnen de aandelenmarkt, of binnen de vastgoedmarkt. Denk hier niet aan vijf verschillende aandelen of huizen kopen, maar aan een portfolio met 30 aandelen én vastgoed én leningen én .... Hier kom ik zo direct op terug wanneer we de verschillende beleggingsmethode gaan bekijken voor rijk worden met beleggen.

vastgoedfondsen-vergelijker

Rijk worden met beleggen: het speelveld tussen korte en lange termijn

Rijk worden met beleggen op de lange termijn is aanzienlijk makkelijker dan op korte termijn. Het speelveld is heel eenvoudig: hoe langer je de tijd hebt, hoe rijker je kan worden met beleggen. De achterliggende oorzaak hiervan is tweeledig.

Enerzijds heb je de economische cyclus van hoog en laag conjunctuur. In simpele woorden betekent dit: een economie gaat eerst een paar jaar heel goed, vervolgens vlakt de groei een beetje af, totdat de economie steeds minder snel gaat groeien. Op een gegeven moment komt de economie in een krimp, wat men recessie noemt. Om vervolgens weer aan te trekken en economische groei te doormaken. Deze cyclus herhaalt zich iedere 8 tot 10 jaar voor de afgelopen tientallenjaren. Dankzij lange termijn beleggen kan je deze cyclus “overleven” en aandelen verkopen wanneer de economie weer op haar top is.

De andere reden dat je met lange termijn beleggen rijker kan worden dan korte termijn, is doordat je wordt beloond voor het aanhouden van aandelen die het heel goed doen. Ja, je kan ook te lang vasthouden, dat is een valkuil voor beginnende beleggers. Maar als je goede (en zeker de beste) aandelen lang vasthoudt, ontstaat rendement op rendement waardoor de koerswinsten exponentieel verhogen.

Rijk worden met beleggen op korte termijn is echter een ander verhaal. Hiervoor moet je veel meer risico nemen, en dat behelst ook een veel hogere kans op geld verliezen. Want stel dat jij net op een verkeerde moment aankoopt, de economie krimpende is en je over 2 of 3 jaar weer moet verkopen. Grotere kans dat je dan koersverlies maakt simpel en alleen doordat de economie “even” slecht gaat.

Advies: beleg zoveel mogelijk voor de lange termijn van minimaal > 15 jaar. Zeker wanneer je gaat beleggen in aandelen. Want de aandelenmarkt beweegt deels mee met de economische cyclus van goede en slechte tijden. Hetzelfde geldt voor vastgoed, ook in deze beleggingssector heb je goede en slechtere tijden.

beste-aandelen-laag-risico

Rijk worden met beleggen voorbeeld 1: Relatief veilig en lange termijn > 20 jaar

We gaan nu naar drie verschillende voorbeelden voor rijk worden met beleggen kijken. Laten we voor een goede vergelijking dezelfde uitgangspunten aanhouden voor alle drie de scenario’s. De doelstelling is 400.000 euro. En als aanname stellen we dat we iedere maand 750 euro netto kunnen investeren in beleggingen.

Bij het eerste scenario voor rijk worden met beleggen moeten we dus 400.000 euro halen binnen 20 jaar. Om te berekenen hoeveel % rendement we jaarlijks gemiddeld moeten behalen om over 20 jaar 400.000 euro te hebben, maak ik begrijp van een tool voor eindkapitaal berekenen. Ik kom uit op de volgende input:

Dit betekent dat als we over 20 jaar 4 ton willen hebben, we iedere maand 750 euro moeten beleggen tegen 7,4% rendement. Als je dit doet, is je totale eigen inleg 180.000 euro. De overige 220.000 euro heb je dus verdient middels rendement. Mooi en aardig allemaal, maar hoe kan je rijk worden met beleggen volgens deze relatief veilige manier?

Beginnen op de beste beleggingsplatformen is het halve werk

Wil jij weten wat de allerbeste beleggingsplatformen zijn? Klik dan nu op deze link naar de beste beleggingsplatformen vergelijken. Hierin lees je mijn onafhankelijke vergelijking van de beste online brokers voor aandelen, en ook voor vastgoed en particuliere leningen. Want spreid je kansen over meerdere markten en beleg dus niet enkel in alleen de aandelenmarkt.

hoe rijk worden met beleggen

Samenstellen beleggingsportefeuille voor relatief veilig lange termijn beleggen

Rijk worden met beleggen doe je door het samenstellen van een gediversifieerde beleggingsportefeuille. Ook dien je hierbij tijd in jouw voordeel te gebruiken.

Als je op lange termijn gaat beleggen kan je de tijd voor jou laten werken. Dit betekent dat je een minder hoog rendement nodig hebt. (of een lagere maandelijkse inleg tegen hoger rendement 😉.) Hierboven hadden we het al over het speelveld tussen rendement en risico. Als het rendement daalt, daalt het risico meestal mee.

Hieronder geef ik je een paar goede tips over hoe je een beleggingsportefeuille kan samenstellen, en waar je rekening mee moet houden. Houd er wel rekening mee dat het een voorbeeld is, en dat je zelf kan spelen met de verhoudingen.

Zo is het belangrijkste om op een relatief veilige manier rijk te worden. Dit betekent maximale spreiding van ons geld. We gaan ons geld dus verdelen over verschillende beleggingen, en het liefst beleggingen met een mooi rendement rond de 8% die toch relatief laag risico hebben. In de onderstaande cirkeldiagram heb ik zo’n voorbeeld gemaakt, waarbij we 180.000 euro eigen inleg hebben (750 euro per maand over 20 jaar).

Hierboven zie je een voorbeeld van een mogelijke verdeling bij beleggingsportefeuille voor gemiddeld 7,6% rendement per jaar. Dit is een verwacht rendement, dat hoger of lager kan zijn. Zo kan je in slechte jaren ook verlies maken door negatief rendement. Als dit het geval is doordat het slecht gaat met de economie, dan kan je de portefeuille aanhouden totdat de economie weer op volle sterkte is (buy & hold). Maar dit alles is een versimpeling van de praktijk. Bovendien is dit puur een voorbeeld. De essentie is dat je verschillende beleggingen met elkaar kan combineren, om zo tot een gemiddeld rendement te komen waarbij risico verspreid is over meerdere beleggingen.

Voordat we doorgaan naar scenario 2 (hoog risico, hoog rendement), geef ik je eerst een beknopte uitleg over de bovenstaande beleggingen.

Soorten beleggingen voor een gediversifieerde portefeuille

Er zijn behoorlijk wat verschillende beleggingen die je kan doen. Als je een portefeuille neemt waarin je het geld verspreidt over enkele beleggingen, noem je dat een gediversifieerde portefeuille. Diversificatie houdt in dit geval in dat je risico spreidt over verschillende beleggingen. Een aantal voorbeelden van soorten beleggingen zijn:

 1. Vastgoedfondsen: dit zijn fondsen met vele huurpanden, zodat je geld wordt verspreidt over meerdere panden voor een lager risico
 2. Indexfondsen: dit zijn de grote aandelenmarkten zoals de S&P 500, Nasdaq en de AEX
 3. Obligaties: leningen van bedrijven, overheden, enzovoorts
 4. P2P Lending: een vorm waarbij je hoge rentes krijgt op je lening, vaak zo’n 8 – 11% bij Mintos of IUVO.
 5. Dividend aandelen: dit zijn individuele aandelen waarbij je jaarlijks ook een dividend (rendement) krijgt uitgekeerd. Typisch hebben dividend aandelen een meer stabielere koers dan normale aandelen
 6. Groeiaandelen: dit zijn heel snel groeiende bedrijven die hoge omzetgroei doormaken maar nog niet winstgevend zijn. Door hun snelle groei kunnen ze veel rendement opleveren, maar kies je de verkeerde groeiaandelen dan kan je veel geld verliezen.
 7. ETF’s: dit staat voor Exchange Traded Fund en is een fonds waarin verschillende aandelen zijn opgenomen. Het voordeel aan ETF’s is dat je een grote “mand” met aandelen van een specifieke sector kan kopen. Zo is een van mijn favoriete ETF’s voor de sector Automation & Robotica. Dit is duidelijk een groeimarkt waarin het verstandig is om te beleggen.
 8. Mixfondsen: dit is een combinatie van fondsen voor extra veel risicospreiding. Typisch kan je dit laten doen door bedrijven die voor je beleggen, denk daarbij aan SaxoBank, Robeco of Centraal Beheer. Het voordeel is dat je geld laat beleggen en hier zelf geen tijd aan kwijt bent.
 9. Investeringsprojecten: voorbeelden hiervan zijn windmolenparken, duurzaamheidsprojecten, et cetera. Typisch een lager rendement, maar heeft ook een ethische waarde.

970x250

Rijk worden met beleggen voorbeeld 2: Veel risico en korte termijn

Terug naar ons doel. We willen 400.000 euro verdienen dankzij beleggen. We hebben gezegd dat we een maandelijkse inleg van 750 euro doen. Dat is 9.000 euro per jaar. Als we maar vijf jaar de tijd hebben, kunnen we dus eigenlijk maar 45.000 euro inleggen. Om ons doel te behalen in 5 jaar, moeten we onze inleg met een factor 9 vermenigvuldigen. Dat is zeer hoog rendement, en dat betekent dat we extreem hoge risico’s moeten nemen.

Om ons doel binnen vijf jaar te bereiken zullen we jaarlijks 100% rendement moeten halen! Nu is niks onmogelijk, maar dit vraagt om extreem hoge risico’s waarbij de kans op verlies enorm hoog wordt. De enige manier om dit te bereiken is dankzij groeiaandelen, turbo’s en hefbomen (CFD’s) of dankzij cryptocurrency zoals de Bitcoin of een of andere nieuwe beleggingshype. Ik heb zelf geen ervaring met CFD’s, maar ik raad het je ook sterk af.

Een CFD is een vorm van “gokken” (niet beleggen, vind ik) waarbij je een inleg tot een factor 30 kan vermenigvuldigen. Als de koers dan met 10% stijgt, krijg je 300% rendement. Maar andersom ook: bij -10% wordt het -300%. En voor je het weet is je bankrekening leeg! Bij Plus500 kan je in CFD’s handelen, maar geloof mij maar dat Plus500 niet betrouwbaar is.

Let op: bij deze methode kan je ook zomaar al je geld verliezen. Onnodig veel risico nemen is nooit goed. Beleg altijd met geld dat je kan missen, al helemaal wanneer je veel risico gaat nemen. Te allen tijde raad ik je deze manier van beleggen af. De essentie van dit artikel is om te laten zien dat rijk worden met beleggen het relatief veiligste is wanneer je lange termijn investeringen doet. Methode 3 is een tussenweg van methode 1 en 2.

Rijk worden met beleggen voorbeeld 3: Mix van risico en duurtijd > 15 jaar

We kunnen er ook voor kiezen om meer doch acceptabel risico te nemen, bij een kortere maar alsnog lange termijn belegging. 15 jaar is lang genoeg om economische slechtere tijden te overleven. En lang genoeg om rendement het werk te laten doen. Toch zien we dat we bij 750 euro maandelijkse inleg, een relatief hoog rendement van 13,5% moeten halen:

Maar stel nu dat we een beginnen met een eenmalige inleg van 25.000 euro. Een spaarpotje dat je hebt gereserveerd maar in principe wel kan missen. In dat geval hebben we nog maar 10% rendement nodig:

Een voorbeeld van een beleggingsportefeuille om 10% rendement te halen is door meer te beleggen in groeiaandelen en ETF’s, en minder in obligaties. Zo krijgen we een variatie op de beleggingsportefeuille bij methode 1, waarbij onderstaande portefeuille meer risico bevat:

In deze samenstelling investeren we niet langer in de relatief veilige obligaties, maar beleggen we meer in groeiaandelen en ETF’s. Die hebben een hoger rendement, maar ook meer risico. En toch kan je ook anders rederneren. Want als je lange termijn beleggingen doet, kan je ook meer risico permitteren. Immers, je neemt langer de tijd om je investeringen te laten groeien. Stel dat ze nu heel lang slecht gaan, dan nog kunnen ze in de laatste jaren toch behoorlijk stijgen.

Maar aan de andere kant: waarom risico nemen als we het rendement voor ons kunnen laten werken op de lange termijn (methode 1)? Bovendien zijn er ook beleggingen met relatief weinig risico maar toch mooi rendement.

Dit zijn de keuzes die je moet maken. Je ziet, rijk worden met beleggen is prima mogelijk. De vraag is alleen voor welk pad je kiest.

Dat is nu het leuke aan beleggen! Je kan er alle kanten mee op, en er zijn verschillende manieren afhankelijk van je keuzes binnen de speelvelden van tijd en rendement/risico-verhouding. Mijn persoonlijke advies is om alleen te beleggen met geld dat je kan missen. Zet dit geld vast voor de komende 20 jaar, en laat het rendement haar werk doen.

Conclusie rijk worden met beleggen: begin zo vroeg mogelijk en investeer voor de lange termijn

Na dit uitgebreide kennisartikel over rijk worden met beleggen kan ik de conclusie kort maar krachtig houden. Rijk worden met beleggen doe je door zo vroeg mogelijk te beginnen, waarbij je het geld investeert in lange termijn beleggingen (met relatief laag risico). Denk daarbij niet alleen aan jezelf, maar ook juist aan je kinderen. Maak investeringspotjes voor hun aan, en laat rendement op rendement de potjes uitgroeien tot hoge bedragen. Over 30 of 40 jaar zijn je kinderen welvarend dankzij een slimme moeder of vader die op jonge leeftijd voor hun eenmalig een beleggingspotje heeft aangemaakt. Dit geldt ook voor jezelf. Hoe jonger je bent, hoe beter. Begin klein, experimenteer en maak je bekend met de wereld van beleggen. En zodra je het onder de knie hebt, stel dan je eigen beleggingsportefeuille samen voor de lange termijn.

Reacties
Categorieën