Aandelen of Crypto Beleggen? Groot Verschil in Verlies & Winst | Happy Investors
aandelen-of-crypto
Beleggen in Aandelen
Happy Investors
Beleggen in Aandelen
12/24/2021
9 min

Aandelen of Crypto Beleggen? Groot Verschil in Verlies & Winst | Happy Investors

12/24/2021
9 min

Beste lange termijn belegger, vraag jij je af wat beter is: aandelen of crypto beleggen? Recentelijk is er veel aandacht omtrent “finfluencers”. Met name omtrent onervaren beleggers die promotie maken over crypto, zonder werkelijk te begrijpen waar zij over spreken. Zoals te weinig besef over de werkelijke risico’s van crypto. Al jaren schrijf ik over de risico’s bij crypto beleggen, en waarom het beter is om te investeren in aandelen. Er zijn cruciale verschillen. Verschillen die jouw financiële toekomst in gevaar (kunnen) brengen.

De belangrijkste les bij aandelen of crypto beleggen is dit: crypto is met name speculatie op grote winst of verlies in een korte periode, waar bij aandelen wordt belegd voor duurzame winst op de lange termijn.

Inhoudsopgave

Aandelen of cryptomunten beleggen: verschil in risico en rendement

crypto-of-aandelen-beleggen

Er zijn grote verschillen tot aandelen of crypto beleggen. In essentie komt dit neer op een verschil in risico en rendement. Dit verschil wordt versterkt doordat met name beginnende beleggers (van jonge leeftijdscategorie) zich wagen aan cryptomunten. Dit is goed. Vernieuwing komt meestal niet uit oude structuren. Echter, specifiek bij beleggen in aandelen of crypto geeft dit een verhoogd risico omdat kennis en ervaring van belang zijn. Met name bij crypto.

Cryptomunten gedragen zich als aandelen op “anabolen”. Ze kunnen in rap tempo groeien, maar slinken snel bij afnemende vraag. Dit versterkte effect betekent een hogere volatiliteit. Volatiliteit betekent koersschommeling.

Hoe heviger koersschommelingen, hoe sterker de emotionele reactie.

Dit is waarom zoveel beginnende crypto beleggers geld verliezen: het is een emotionele achtbaan waarin het rationeel denken (de prefrontale cortex) minder controle heeft.

Minder controle bij beleggen leidt tot meer speculatie. En speculatie leidt op termijn meestal tot veel verlies en minder vaak tot veel winst.

Aandelen of crypto beleggen verschil 1. Speculeren ≠ beleggen

verschil-aandelen-crypto

Het grote verschil tussen aandelen of crypto is het feit dat crypto vooralsnog geen beleggen is. Crypto is ook nu nog altijd speculeren. Dit hoeft niet verkeerd te zijn, zolang men maar begrijpt dat speculatie véél meer risico bevat dan beleggen in aandelen.

Ik speculeer ook wel eens. Dat is leuk én het kan leiden tot hoge rendementen. Ook in aandelen speculeer ik in snelgroeiende doch verliesgevende groeibedrijven. Echter koop ik alleen op basis van een uitgebreide fundamentele analyse. Dit behelst dat we zaken zoals strategie, management, productkwaliteit, innovatiegraad en het verdienmodel onderzoeken. Indien ik concludeer dat dit snelgroeiende bedrijf de potentiële marktleider van morgen kan zijn, dan beleg ik voor de lange termijn.

Net als cryptomunten zijn ook kleine groeibedrijven heel volatiel (en risicovol). Er is alleen één cruciaal verschil: merendeel van alle cryptomunten creëren geen economische waarde.

Een klein groeibedrijf kan bij correct management en goede marktomstandigheden uitgroeien tot een winstgevend bedrijf. Zij creëren economische waarde. Bij cryptomunten is hier geen sprake van(?).

Nu stellen cryptobeleggers dat we kunnen investeren in de onderliggende technologie, de blockchain. En ja, ook voor mij was dit de reden om in 2017 te investeren in Ethereum. Maar wat ik toen nog niet wist, is dat dit eigenlijk een vorm van speculatie is.

Ik weet niet of Ethereum over 5 jaar van nu meer economische waarde creëert. Ik speculeer (lees: hoop) dat de vraag in de toekomst gaat toenemen. Maar dit kunnen we op minder feiten onderbouwen. Terwijl we bij aandelen op meerdere feiten kunnen onderbouwen en zodoende meer berekende conclusies trekken. Dat is beleggen.

Nu is Ethereum nog oké, maar wat te denken van kansloze cryptomunten die geen Use Case kennen?   

Kopen omdat je denkt dat zo’n munt x10 gaat, is een vorm van speculatie die op termijn leidt tot groot verlies.

value-aandelen

Aandelen of crypto beleggen verschil 2. Winst/verlies in verhouding tot tijd

Een ander verschil tussen aandelen of crypto beleggen, is dat cryptomunten meer spektakel geven. Er is verschil in wint/verlies in relatie tot tijd. Cryptomunten geven op korte termijn véél meer winst/verlies dan aandelen. Dit spektakel geeft een adrenaline rush. Het is leuk, nieuw en spannend.

Sommige aandelen hebben dit overigens ook (zoals groeiaandelen):

aandelen-crypto-risico

Laten we eerlijk zijn: crypto beleggen is leuker dan beleggen in aandelen.

Waar aandelen gemiddeld zo’n 1 – 4% stijgen of dalen, is dat bij cryptomunten misschien wel 6 – 10%. Dit verschil in volatiliteit versterkt het speculatiegedrag. Want ja, zo is rijk worden met 100 euro werkelijk mogelijk met cryptomunten. Iets wat met aandelen vrijwel onmogelijk is. En deze denkwijze leidt tot het nemen van nog meer risico onder crypto beleggers.

Maar juist wie geduld heeft, zal met zekerheid rijk worden.

Wie streeft naar snel rijk worden moet veel risico nemen. Dit kan leiden tot succes. De nieuwe SHIBU-miljonair. Maar van die ene persoon die het wel lukt, zijn er tientallen die falen. Zij hebben veel geld verloren, maar je hoort ze er zelden over.   

Mijn tip aan jou: gebruik crypto in haar kracht. Begrijp dat het heel risicovol is en vol speculatie(gedrag). Anderzijds biedt het een kans tot exponentieel rendement. Beleg daarom met hele kleine bedragen, die je 100% kan missen. In dit geval blijft het een leuk spel. En wie weet kan je daardoor veel rendement maken zonder je financiële toekomst te riskeren.

De richtlijn is om met max. 3% van je geld te speculeren. De overige 97% dient te worden belegd.

commissievrij-aandelen-kopen

Aandelen of crypto beleggen verschil 3. Circle of Influence

Onze realiteit lijkt een aantal waarheden te bevatten. Van natuurkundige wetten als zwaartekracht tot aan meer twijfelachtige ideologieën zoals de “law of attraction”, “geld” of “god”. Als iemand 100% gelooft in haar ideologie, is dat voor haar waarheid. Dit kan leiden tot grote valkuilen, waaruit we lessen kunnen trekken in relatie tot aandelen of crypto beleggen. Zoals “ik geloof in dit bedrijf/cryptoproject en dus blijf ik bijkopen, ook wanneer de koers (tot nul) daalt”.

Een andere “waarheid” in het leven lijkt die van eigenaarschap te zijn. Hiermee bedoel ik: als ik 100% eigenaarschap neem over mijn [relatie/carrière/ontwikkeling/…] dan zal ik hierop vooruitgaan. Dit lijkt waar te zijn. Maar helaas heb je niet overal invloed over. Waar je wel invloed over hebt, valt binnen de Circle of Influence. In zowel het leven, carrière als bij beleggen kunnen we deze circle of influence vergroten.

Nu komen we tot het punt: het verschil in aandelen of crypto beleggen is de mate waarin wij de circle of influence kunnen vergroten.  

Bij aandelen kunnen we meer eigenaarschap nemen om onze invloed op het eindresultaat te verhogen. Niet het eindresultaat of een bedrijf wel of niet groeit, maar op het eindresultaat van winst of verlies. Als belegger heb je geen controle over het koersverloop, maar wel over het moment waarop je koopt. Wie op het juiste moment koopt, verhoogt haar winstkans en minimaliseert het risico.

Bij cryptomunten kunnen we geen intrinsieke waarde berekenen(?). Vaak is het “management” anoniem en de “strategie” onduidelijk. Cijfers over marktgroei ontbreken. Wat blijft er dan over? Giswerk en technische analyse? Slechts een enkele cryptomunt heeft meer in haar mars. Misschien wel 95% (of meer) van alle altcoins zijn gebakken lucht.

Bij aandelen kunnen we het bedrijf fundamenteel onderzoeken. We kunnen zelfs het hoofdkantoor bezoeken om de werkcultuur te ervaren en de werknemers te spreken.

Het punt is dit: bij beleggen in aandelen krijg je meer controle door het verrichten van onderzoek. Zo kan je bij benadering berekenen hoeveel een bedrijf waard is (intrinsieke waarde) en inschatten wat haar toekomstpotentie is. Koop op momenten dat de aandelenprijs onder de intrinsieke waarde ligt en toekomstpotentieel gunstig lijkt. Dit verlaagt risico en verhoogt de winstkans.

cursus-beleggen-aandelen

Aandelen of cryptovaluta: wat is de beste investering?

Er zijn grote verschillen tussen beleggen in aandelen of cryptovaluta. Wat de beste investering is kan alleen jij voor jezelf bepalen. Voor beginnende beleggers kunnen we wel spreken in termen van zekerheid. Met aandelen ligt de zekerheid op een positief eindresultaat hoger dan bij cryptovaluta. Beide assets zijn risicovol, maar zoals hierboven uitgelegd kunnen we onze winstkans verhogen middels onderzoek.

Op basis van onderzoek kan de zekerheid worden verhoogd.

Nu, wat is de beste investering wanneer ik met zekerheid vermogen wil opbouwen? Aandelen of crypto?

Hoe meer zekerheid je wenst, hoe minder risico je dient te nemen. Dit gaat van investeren met vast rendement tot beleggen zonder risico. Het voordeel aan deze strategie is dat de financiële toekomst meer zeker wordt. Stel dat we kunnen voor een bundeling van laag-risico ETF’s in aandelen en obligaties. In zo’n samenstelling wordt het gemiddelde rendement meer zeker. Dit is geen natuurwet (helaas), maar de historie wijst uit dat de waarschijnlijkheid op rendement op de lange termijn toeneemt. Zolang de wereldeconomie toeneemt, lijkt dit ook in de toekomst zo te zijn.

Oftewel: een geduldige belegger die 20 jaar lang gespreide ETF’s koopt, mag redelijkerwijze aannemen dat zij gemiddeld 6 – 8% per jaar realiseert.

Bij het beleggen in aandelen of crypto wordt dit gemiddelde rendement meer onzeker. Immers, bij verkeerde aandelen of crypto kan het gemiddelde rendement aanzienlijk lager liggen. Deze onzekerheid leidt tot een minder accurate aanname tot gemiddeld rendement. Dit kan ik het beste illustreren met een afbeelding:

aandelenCrypto = rood, aandelen = blauw, ETF = groen

Op korte termijn kan een aandelenbelegger (blauw) wellicht -10% tot +30% gemiddeld rendement behalen. Op de lange termijn convergeert dit meer naar het gemiddelde (bijvoorbeeld 0 – 11%). Bij crypto (rood) is dit spectrum breder, omdat het meer onzeker is of het een goede lange termijn belegging is. Bij ETF’s (groen) is dit spectrum kleiner, omdat hier meer zekerheid over bestaat.

De afbeelding is niet 100% accuraat. Het gaat erom dat meer risicovolle beleggingen meer onzekerheid over rendement kennen. En dat louter de factor ‘tijd’ dit risico verlaagt doordat beleggingen meer naar het gemiddelde convergeren. Factoren als ‘kennis, ervaring en onderzoek’ leiden ertoe dat je meer naar de rechterkant van het spectrum beweegt (bovengemiddeld presteren). Zo behalen de beste beleggers structureel >15% rendement per jaar.   

commissievrij-aandelen-kopen

Waarom beter beleggen in aandelen dan crypto

In potentie kan crypto leiden tot veel hoger rendement dan aandelen. En toch zou mijn tip zijn om vooral te beleggen in aandelen, en minder in crypto. Zoals hierboven geïllustreerd draait het altijd om balans tussen risico en rendement.

Wil je succesvol lange termijn beleggen? Stel een gediversifieerde beleggingsportefeuille samen met posities in meerdere investeringsmarkten. Hoe hoger het risico (crypto), hoe kleiner de positie.

Beleggen is een marathon. Een sprinter gaat harder, maar loopt ook meer risico op falen (blessures, vermoeidheid, vallen). Een marathonloper doseert haar krachten en loopt stabiel, van begin tot eind, op een langzamer tempo.

In termen van beleggen: breng veel spreiding aan en streef naar een mooi gemiddeld rendement. Bij 10% zou je het al goed doen. Hoe jonger je bent, hoe meer risico je kan nemen omwille de lange termijn. Dit bekent niet 100% in crypto of aandelen, maar bijvoorbeeld 7,5% in crypto in plaats van 3% (geen advies).

Naast rendement is ook de maandelijkse inleg en de lange termijn belangrijk. Hoe hoger de laatste twee factoren, hoe beter het financiële eindresultaat. Deze afbeelding toont dat aan:

 aandelen-of-crypto-beleggenBron: rekentool Happy Investors. Download de tool gratis via ‘menu’ > ‘gratis training beleggen

Beleggen gaat niet in een mooie, rechte lijn zoals de afbeelding doet vermoeden. Maar op de lange termijn neemt het vermogen wel sneller toe omwille het rendement-op-rendement effect.

Kortom: kies voor een gezonde dosis tot beleggen in aandelen én crypto. Vul aan met lager-risico beleggingen zoals vastgoed en wellicht obligaties. Beleg met geld dat je 100% kan missen, houd lange termijn vast en herinvesteer de winst. Ook jij wordt dan financieel vrij.

Reacties
Categorieën