10 Veelvoorkomende Beleggingsfouten & Tips om te Vermijden!
10 Veelvoorkomende Beleggingsfouten & Tips om te Vermijden!
Beleggen in Aandelen
Happy Investors
Beleggen in Aandelen
06/25/2021
8 min

10 Veelvoorkomende Beleggingsfouten & Tips om te Vermijden!

06/25/2021
8 min

Beste Happy Investor, beleggingsfouten maken deel uit van het beleggingsproces. Als je weet hoe ze beginnen en wat ze zijn, en hoe je ermee om kan gaan, zal je een meer succesvolle belegger worden. In dit artikel, geschreven door Jorgo, schetsen we tien beleggingsfouten die vaak leiden tot geldverlies. Uiteraard willen we dit zoveel mogelijk voorkomen, en derhalve geven we ook suggesties om deze veelvoorkomende beleggingsfouten te verminderen en te overwinnen.

Wil je meer van dit soort inzichten? Volg mij via deze website, de nieuwsbrief en Instagram voor updates omtrent Mindset & lange termijn beleggen naar financiële onafhankelijkheid.

Laten we beginnen!

Inhoudsopgave:

10 Grote Beleggingsfouten die wij niet willen maken
Beleggingsfouten 1. Bevestiging vooringenomenheid
Beleggingsfouten 2. Valse consensus bias
Beleggingsfouten 3. Gokkers denkfout
Beleggingsfouten 4. Myopisch gedrag (kortzichtig)
Beleggingsfouten 5. Myopische verliesaversie
Beleggingsfouten 6. Selectieve waarnemingen (salience)
Beleggingsfouten 7. Vertrouwdheidsvooringenomenheid
Beleggingsfouten 8. Het bandwagon effect (groepsdenken)
Beleggingsfouten 9. Overmoed
Beleggingsfouten 10. Niet diversifiëren (overconcentratie van beleggingen)

10 Grote Beleggingsfouten die wij niet willen maken

grote-beleggingsfouten

Om een succesvolle lange termijn belegger te zijn, geloven wij dat het cruciaal is om de cognitieve en psychologische vooroordelen te begrijpen die vaak onbewust tot slechte beleggingsbeslissingen leiden. Vooroordelen zijn ‘hard wired’, en we zijn ons meestal niet bewust van de ‘short-cuts’ die onze hersenen maken. Het is van fundamenteel belang dat u zich bewust bent van uw onbewuste beleggingsfouten, omdat dit na verloop van tijd kan leiden tot een betere afweging tussen risico en rendement, wat een hogere winst oplevert.

Beleggingsfouten 1. Bevestiging vooringenomenheid

Als mens hebben we de neiging om informatie te onthouden, te interpreteren en te zoeken op een manier die onze eerder bestaande overtuigingen of waarden bevestigt of ondersteunt. We hechten minder waarde aan tegengestelde informatie of tegengestelde overtuigingen. Bijgevolg zijn we ons niet bewust van zwakke punten of fouten in ons investeringsbeslissingsproces.

Confirmation bias moedigt je (onbewust) aan vast te houden aan je vooroordelen en in de comfortzone te blijven. Het gevolg kan zijn dat je te snel nieuwe beleggingsstrategieën of -kansen terzijde schuift. Meer bepaald kan je te zeer geobsedeerd raken door één of enkele bedrijven en zo het fundamentele idee van diversificatie negeren.

Je kan jouw confirmation bias verminderen door tegengesteld advies te zoeken (d.w.z., creëer bewustzijn van jouw confirmation bias) en door bevestigende vragen te vermijden (d.w.z., stel geen vragen die je conclusie over jouw belegging bevestigen).

Van alle baises bij beleggen is de confirmation bias een hardnekkige! Zo zien we dit bijvoorbeeld ook veel terugkomen bij crypto beleggers, waarbij mensen te enthousiast zijn en de feiten negeren. Het gevolg is dat zij forse verliezen boeken.

Beleggingsfouten 2. Valse consensus bias

Mensen, en dus ook beleggers, hebben de neiging om het aantal mensen te overschatten dat een gelijkaardige beslissing zal nemen als de beslissing die jij hebt genomen. Jouw beslissing werkt als een anker en je zoekt bevestiging zodat je vertrouwen krijgt in de gemaakte beslissing.

Stel dat je long gaat in Tesla, Inc. Hoeveel beleggers zouden het eens zijn met deze beslissing? Wanneer een dergelijke vraag wordt gesteld, blijkt uit experimenteel bewijs dat je typisch het aantal investeerders overschat dat ook in Tesla heeft geïnvesteerd. Veel andere analisten zouden echter tot de conclusie kunnen komen dat Tesla overgewaardeerd is. Dus, om het valse consensus effect tegen te gaan, wees altijd sceptisch over je investeringsbeslissing en probeer het zoeken naar bevestiging te vermijden.

Het forum Reddit kan deze beleggingsfout versterken. In bepaalde topics worden mensen te fanatiek, wat leidt tot meme stocks zoals GameStop en AMC. Het gevolg is dat mensen massaal als schapen instappen, terwijl het aandeel enorm overgewaardeerd is. Het neerwaartse risico is gigantisch, waardoor beginnende beleggers al haar geld kunnen verliezen!

Blijf naar de feiten kijken, zoals financiële ratio’s en toekomstige ontwikkelingen.

Tip: een goed begin is cruciaal voor financieel succes

Wie succesvol wilt beleggen (of vermogen opbouwen) dient goed te beginnen. Een goed begin is het halve werk. Je wilt immers voorkomen dat je geld verliest, en er zeker van zijn dat je positief rendement haalt op de langer termijn. Dit is het verschil tussen rijker of armer worden. Begin daarom 100% goed door in jezelf (continue) te investeren!

Hieronder mijn persoonlijke tips om in jezelf te investeren voor succesvoller beleggen:

  • Cursus Financiële Onafhankelijkheid – met €200 per maand financieel vrij worden
  • Cursus Beginnen met Beleggen – hoger rendement én later risico
  • Cursus ETF & Dividend – beter dan gemiddeld beleggen in ETFs & dividend
  • Aandelen abonnement – unieke aandelen met potentieel x5 – x10 rendement
  • Happy Investors Community – krijg alle HIM cursussen + aandelen abonnement +  coaching + community met 75% korting.

Meer weten over deze cursussen en aandelen abonnementen? Lees hier alles over de cursussen beleggen.

Beleggingsfouten 3. Gokkers denkfout

Een van de meest bekende bedriegers is de zin: “in het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.” Onervaren en onwetende gokkers in een casino zijn geneigd te denken dat als het balletje bij het spelen van roulette 10 keer achter elkaar rood raakt, het balletje de 11e keer zwart moet zijn. Dit is natuurlijk onzin, want elke keer dat roulette wordt gespeeld, zijn de kansen op rood en zwart identiek en onafhankelijk.

De denkfout van de gokker geldt rechtstreeks in een beleggingscontext. Na een reeks verliezen (winsten), geloven beleggers meestal ten onrechte dat toekomstige aandelenprestaties winsten (verliezen) moeten opleveren.  Wees ervan bewust dat toekomstige rendementen in veel gevallen geen voorspelling zijn voor toekomstige prestaties (hoewel er in sommige situaties momentum of een ommekeer op lange termijn mogelijk is).

Persoonlijk tracht ik deze beleggingsfout te vermijden door te investeren in unieke bedrijven met een duurzaam competitief voordeel. Deze strategische positie leidt namelijk tot duurzame winstgevendheid die hoger ligt dan de concurrentie, waardoor het bedrijf sneller kan groeien dan de rest en daarmee stabiele groei kan realiseren. Dit wilt echter niet zeggen dat je zo nu en dan de feiten moet valideren middels een gedegen aandelen analyse.

Beleggingsfouten 4. Myopisch gedrag (kortzichtig)

grote-investeringsfouten

Beleggers geven meestal blijk van een gebrek aan geduld, wat voor lange termijn beleggers rampzalig kan zijn. Wij willen vandaag een goed en vruchtbaar leven leiden en willen later schulden aflossen. Met andere woorden, beleggers geven over het algemeen alleen om prestaties op korte termijn (bv. we willen vandaag een luxe auto) zonder rekening te houden met de toekomst (bv. we negeren onze pensioenvoorziening).

Om myopisch beleggingsgedrag te ondervangen, kan je realistische (!) beleggingsdoelen stellen. Bijvoorbeeld door gebruik te maken van een target-date fonds dat uitkeert bij pensionering of door te committeren aan meer lange termijn beleggingsproducten zoals ETF’s.

Bij individuele aandelen is het raadzaam om de focus op een gemiddeld jaarlijks rendement te leggen, en dit op basis van vijf jaar te evalueren. Aandelen zijn namelijk heel volatiel, maar uiteindelijk gaat het om het gemiddelde jaarlijks rendement. Haal je daadwerkelijk een hoger rendement dan beleggingsfondsen? Zo niet, dan kan het slim zijn om over te stappen naar fondsen en ETF’s, omdat dit meer passieve beleggingen zijn met een lager risicoprofiel.

Probeer ook te voorkomen dat je dagelijks naar jouw beleggingsportefeuille kijkt. Waarom? Lees over myopic loss aversion!

vastgoed beleggen met weinig geld

Beleggingsfouten 5. Myopische verliesaversie

De pijn van geld verliezen is twee keer zo groot als een gelijke winst. Deze psychologische bias staat bekend als verliesaversie en in combinatie met kortzichtig gedrag vormt het een dodelijke cocktail. De behavioral finance Nobelprijswinnaar Richard Thaler toonde aan dat beleggers die hun beleggingen te vaak bekijken (zeg op dagelijkse, wekelijkse of zelfs maandelijkse basis), te negatief reageren op korte termijn verliezen, wat hun beleggingsresultaten op lange termijn schaadt.

Met andere woorden, als je jouw beleggingsresultaten te vaak bekijkt, dan probeer je de verliezen op korte termijn te corrigeren, wat onnodig is vanuit een beleggingsperspectief op lange termijn. Vermijd dus om te vaak naar je beleggingsresultaten te kijken.

Beleggingsfouten 6. Selectieve waarnemingen (salience)

We zien iets gebeuren en we denken meteen dat dit vaker zal gebeuren. Je koopt bijvoorbeeld aandelen van een bedrijf dat kweekvlees produceert (d.w.z. vlees dat in laboratoria wordt gekweekt in plaats van dat er dieren worden geslacht) omdat je denkt dat kweekvlees de voedingsindustrie zal gaan domineren. Plotseling valt het je op hoe vaak je dit onderwerp tegenkomt in het nieuws, de politiek of in onderzoek.

Het zou kunnen dat er echte fundamentele belangstelling voor dit onderwerp is, maar veel van je waarnemingen proberen te bevestigen wat je wilt en hoopt te zien. De twee methoden die de bevestigingsbias verminderen, verminderen ook uw selectieve waarnemingen!

Ook hier is geldt weer dat je naar de feiten moet kijken. Stel een gedegen analyse op die naar zowel de financiële als toekomstige situatie kijkt. Neem daarbij mijn Beyond Meat analyse als voorbeeld wanneer we over “kweekvlees” spreken.

goedkoop-aandelen-beleggen

Beleggingsfouten 7. Vertrouwdheidsvooringenomenheid

We houden van vertrouwdheid en gewoonten. Psychologisch en evolutionair is dat heel logisch: als we iets op de automatische piloot doen, dan hoeven onze hersenen geen energie te verspillen aan complexe nieuwe gedachten.

Misschien heb je een belegging al heel lang in portefeuille, omdat die vertrouwd aanvoelt. Maar zo’n vertrouwdheidsvooroordeel kan leiden tot suboptimale diversificatie omdat je vasthoudt aan de vertrouwde ‘to go’-activa in plaats van nieuwe opties te verkennen.

Een typisch voorbeeld uit het verleden is de “veilige” Shell. Na de covid-19 crisis weet men inmiddels wel beter dat geen enkel aandeel ooit veilig is!

Beleggingsfouten 8. Het bandwagon effect (groepsdenken)

veelvoorkomende-beleggingsfouten-vermijden

Het bandwagon effect is het fenomeen dat wij in iets investeren vooral omdat andere mensen het doen, ongeacht onze eigen overtuigingen of waarden, die wij eenvoudigweg terzijde schuiven of negeren. Deze neiging om onze overtuigingen af te stemmen op die van anderen leidt tot kuddegedrag (ook bekend als groepsdenken). Op collectief niveau kan dergelijk kuddegedrag kwetsbaar zijn voor veel beleggers.

Bijvoorbeeld de Dot.com zeepbel rond de jaren 2000: alles wat met internet te maken had, werd verondersteld hoge winsten op te leveren. Maar in feite hadden veel bedrijven geen businessplannen of producten. Ondanks het gebrek aan plannen, fundamentals en visie trokken al deze “dot.com-bedrijven” veel investeerders en dollars aan, wat leidde tot de dot.com-crisis.

Drie manieren om herding te vermijden zijn: begrijpen waarom herding gebeurt (bv. hebben al deze mensen een geheim dat jij niet hebt, of reageren al deze mensen op emotie), de menigte negeren (bv. wanneer mensen zeggen dat een investering geweldig is zonder iets te zeggen over de fundamenten, loop dan weg) en een stap terug doen en rationeel naar de situatie kijken.

Beleggingsfouten 9. Overmoed

Overmoed is de cognitieve neiging van mensen en beleggers om hun eigen capaciteiten te overschatten. Anders gezegd, het leidt ertoe dat je denkt dat je een belegger bent die beter is dan het gemiddelde, wat natuurlijk gewoon door de regels van de statistiek onmogelijk is (niemand kan bijvoorbeeld bovengemiddeld zijn). Een van de typische nadelen van overmoed is dat je te riskante beleggingen doet.

Om overmoed tegen te gaan, geef ook hier ruimte aan de perspectieven van andere mensen, zoals familie en vrienden. We zijn geneigd ons objectiever te gedragen als we rekening houden met de inbreng van anderen. Een andere mogelijkheid is om vroegere beleggingen te bestuderen en te kijken hoe ze hebben uitgepakt. Ga na of je in bepaalde situaties geneigd was tot overmoed en wat de resultaten zouden zijn geweest als je rationeler had gehandeld.

Beleggingsfouten 10. Niet diversifiëren (overconcentratie van beleggingen)

De laatste maar cruciale beleggingsfout is dat je er niet in slaagt te diversifiëren, of dat jouw beleggingen te zeer concentreert is in een bepaalde categorie, zoals de sector (technologie of nutsvoorzieningen) of de regio (Noord-Amerika). Het psychologische concept van narrow framing (local bias) en home bias zijn hier in het geding (evenals de familiarity bias).

Vooral wanneer je een portefeuille samenstelt door te beleggen in individuele aandelen, obligaties en grondstoffen is een slechte spreiding een ernstig probleem, omdat dit leidt tot een concentratie van één bepaald soort risico (zoals alleen aandelen uit ontwikkelde landen in plaats van ook opkomende markten op te nemen).

Door beleggingsfondsen of ETF’s te kopen kan je de overconcentratie van beleggingen in één sector of regio eenvoudig ondervangen, omdat deze producten doorgaans goed gediversifieerd beleggen in veel bedrijven tegelijk. Let wel, diversificatie is van essentieel belang voor elke belegger, aangezien het de meeste risico’s in jouw portefeuille afdekt.

En, welke van deze veelvoorkomende beleggingsfouten maak jij wel eens? Laat het mij weten in een reactie hieronder!

Reacties
Categorieën