14x Denkfouten Beleggen Vermijden: Tips Verlies Voorkomen
14x Denkfouten Beleggen Vermijden: Tips Verlies Voorkomen
Geld Investeren
Happy Investors
Geld Investeren
06/06/2021
7 min

14x Denkfouten Beleggen Vermijden: Tips Verlies Voorkomen

06/06/2021
7 min

Beste Happy Investors, mensen en, op haar beurt, beleggers zijn onderhevig aan denkfouten. Bijgevolg ben je als belegger vatbaar voor beleggingsfouten als gevolg van dergelijke denkfouten. En natuurlijk willen we dit vermijden. In dit gastartikel van Jorgo leer je hoe je jouw beleggingsresultaten kan verbeteren, simpelweg door het vermijden van denkfouten bij beleggen.

De eerste, en belangrijkste, stap is dat je bewust bent van je denkfouten als belegger. Ten tweede geef ik enkele richtlijnen om denkfouten beleggen te vermijden.

Een denkfout, oftewel bias, is een systematische neiging om af te wijken van een rationele besluitvorming. Daarom somt dit artikel vooral op hoe je rationeel kan handelen in 14 veel voorkomende omstandigheden.

Inhoudsopgave:

Deel 1 Denkfouten Beleggen Vermijden: Aversie (4)
Risicoaversie
Verliesaversie
Spijtgevoel
Teleurstellingsvermijding
Deel 2 Denkfouten Beleggen Vermijden: Vooroordelen (6)
Vooringenomenheid heden
Home bias
Herdingvooroordeel
Framing bias
Waarschijnlijkheidsafweging & Overmoed
Deel 3 Denkfouten Beleggen Vermijden: Effect (4)
Dispositie-effect
Verankeringseffect
Kalendereffect
Gewoontevorming

Deel 1 Denkfouten Beleggen Vermijden: Aversie (4)

Aversie is een intens gevoel van afkeer van iets, met de wens het te vermijden of zich ervan af te keren. Aversie kan leiden tot (4) grote denkfouten bij beleggen die je kan vermijden

Denkfout Beleggen: Risicoaversie

Risicoaversie is een veelvoorkomende denkfout bij beleggen die we willen vermijden. Het is onze neiging om risico’s uit de weg te gaan wanneer dat mogelijk is. Aan de andere kant suggereert de financiële theorie dat het nemen van risico’s een hoger rendement oplevert. Dit is de klassieke afweging tussen risico en rendement, waarbij risico’s worden gedefinieerd als de volatiliteit van een belegging. Als belegger kan het dus de moeite waard zijn om een zeker beleggingsrisico te nemen om winstgevende winsten te behalen. Als je de voorkeur geeft aan een risicoloze belegging, dan kan je sparen op een bankrekening, maar de rentevoeten zijn tegenwoordig bijna nul of zelfs negatief.

Dit heeft geen zin, en daarom kan je beter kiezen voor laag-risico investeringen waarover je meer leest in dit artikel over beleggen met weinig risico. Of je kiest ervoor om hoger risico te nemen in ruil voor hoger rendement.

Denkfout Beleggen: Verliesaversie

De pijn van het verliezen van geld is psychologisch ongeveer twee keer zo krachtig als het plezier van het winnen van geld. Helaas kan het behoorlijk moeilijk zijn om met deze neiging om te gaan. In veel situaties helpt het om als belegger aan de lange termijn te denken. Daardoor zal je niet worden beïnvloed door verliezen op korte termijn. Een andere mogelijkheid is om beleggingen met een lage volatiliteit te doen, zoals obligaties of ETF’s. Een meer geavanceerde strategie is om bepaalde beleggingen af te dekken. Dit kan bijvoorbeeld met een ‘stop loss’ order.

Denkfout Beleggen: Spijtgevoel

Spijt is een basisemotie, en je ervaart spijt als je verwacht dat de beleggingsbeslissing in de toekomst verkeerd zou kunnen uitpakken. Wees voorzichtig met deze sterke emotie. Sommige beleggers houden verliezende beleggingen te lang vast of beleggen zelfs meer bij verlies, in de hoop dat hun effect zich herstelt. Het resultaat is dat je uiteindelijk alleen maar meer geld verliest dan wanneer je de belegging op een eerder moment had afgebouwd.

Aan de andere kant kan het lager bijkopen van aandelen leiden tot hogere rendementen. Je hebt hier echter wel gevorderde kennis voor nodig, waarbij je een aandeel kan waarderen op koersprijs vs. intrinsieke waarde.

Denkfout Beleggen: Teleurstellingsvermijding

Teleurstelling is het gevoel van ontevredenheid dat u ervaart wanneer je niet aan jouw beleggingsverwachtingen of -hoop voldoet. Het vermijden van teleurstelling is dus eenvoudig: stel beleggingsdoelen die realistisch en haalbaar zijn. Schep geen al te optimistische verwachtingen, anders kan de belegging je teleurstellen.

Zo is een gemiddeld jaarlijks rendement van 8% prima mogelijk, wanneer je kiest voor een gediversifieerde beleggingsportefeuille met dividendaandelen, ETF’s, P2P Lending, en vastgoedfondsen zoals SynVest en Corum Investments.

vastgoed beleggen met weinig geld

Deel 2 Denkfouten Beleggen Vermijden: Vooroordelen (6)

Een vooroordeel is de neiging om situaties of uitkomsten in een bepaalde richting te beoordelen. Vooringenomenheden leiden tot de grootste beleggingsfouten, in vergelijking met rationele besluitvorming.

Denkfout Investeren: Vooringenomenheid heden

Een belegger met een vooringenomenheid ten aanzien van het heden richt zich te veel op de korte termijn dan op de lange termijn. Wij hebben de neiging het heden te overwaarderen. Bijgevolg verwaarlozen we de toekomst te veel. De beste manier om present bias bij beleggen te vermijden, is jezelf vast te leggen op beleggen op de lange termijn. Je kan dit doen door ETF’s te kopen of, nog beter, door target-date fondsen die speciaal zijn ontworpen als pensioenproducten voor de lange termijn. Natuurlijk bieden deze laatste wel lager rendement, maar ook weer meer “zekerheid”.

Denkfout Investeren: Home bias

Home bias is de neiging om slechts bescheiden bedragen aan buitenlandse activa aan te houden. Met andere woorden, beleggers hebben de neiging om meer te beleggen in bedrijven in hun eigen land dan in het buitenland. Hierdoor mis je bepaalde risicoposities en dus rendementen omdat je portefeuille niet goed gediversifieerd is. Je kan home bias eenvoudig vermijden door een goed gespreide portefeuille samen te stellen, of door een vooraf samengestelde multi-asset ETF te kopen (d.w.z. wereldwijd gespreid over aandelen, bedrijfsobligaties, staatsobligaties en onroerend goed).

Zo vind ik VWRL beleggen daartoe een prima optie. VWRL is een ETF met wereldwijd meer dan 3500 aandelen. Maar let wel dat je niet 100% van je geld in VWRL investeert. Kies voor spreiding, zoals ook andere ETF’s en andere type investeringen.

Denkfout Investeren: Herdingvooroordeel

Herding is het gedrag van beleggers die collectief als groep handelen zonder enige centrale sturing. Voorbeelden zijn beurszeepbellen (collectieve aankopen) en beurscrashes (collectieve verkopen). Herding wordt gedreven door irrationaliteit en emotie, dus het controleren van de fundamentele waarden van je effecten blijft essentieel in deze omstandigheden. Soms kan je kuddegedrag uitbuiten door tegen de markt in te handelen. Tijdens een beurscrash kan je effecten kopen of (vóór de crash) bijvoorbeeld put-opties kopen. Wees voorzichtig wanneer je dit doet, je hebt misschien veel liquiditeit nodig om het winstgevend te maken.

Denkfout Investeren: Framing bias

Het framing effect treedt op wanneer beleggers beslissingen nemen op basis van de manier waarop informatie wordt gepresenteerd, in plaats van op de feiten zelf. Je vermijdt deze vooringenomenheid eenvoudig door zelf de cijfers, data en rendementen op feiten te controleren.

Denkfouten Investeren: Waarschijnlijkheidsafweging & Overmoed

Uit het Nobelprijswinnende onderzoek van Kahneman blijkt dat mensen kleine waarschijnlijkheden overschatten, maar grote waarschijnlijkheden onderschatten. Bijvoorbeeld, een objectieve waarschijnlijkheid van 5% wordt subjectief geïnterpreteerd als 15%. Word niet te overmoedig wanneer je een verliezende belegging hebt. Je kan hopen dat je belegging herstelt en subjectief denken dat de kans op herstel groot is omdat je denkt dat je over superieure kennis beschikt, terwijl het herstel op basis van de fundamentals laag kan zijn. Waarschijnlijkheidsafweging en overmoed leiden ons naar het kopen van loterijbriefjes. Statistisch gezien zijn de kansen om te winnen extreem laag, maar steeds weer denken mensen dat ze deze keer zullen winnen.

Tip: een goed begin is cruciaal voor succesvol beleggen met hoger rendement en vermijd geld verliezen

Wie succesvol wilt beleggen (of vermogen opbouwen) dient goed te beginnen. Een goed begin is het halve werk. Je wilt immers voorkomen dat je geld verliest, en er zeker van zijn dat je positief rendement haalt op de langer termijn. Dit is het verschil tussen rijker of armer worden. Begin daarom 100% goed door in jezelf (continue) te investeren!

Hieronder mijn persoonlijke tips om in jezelf te investeren voor succesvoller beleggen:

Deel 3 Denkfouten Beleggen Vermijden: Effect (4)

Naast aversies en vooroordelen zijn er vier sterke beleggerseffecten waargenomen op de financiële markten.

Dispositie-effect

Beleggers houden doorgaans te lang vast aan verliezende beleggingen, maar verkopen winnende beleggingen te snel. Het is uiterst moeilijk om de markt te timen. Er zijn twee tegengestelde manieren om het dispositie-effect te vermijden. In sommige situaties kan het de moeite waard zijn om uw verliezende belegging gewoon te verkopen in plaats van aan te houden, wat nog grotere verliezen zou veroorzaken (verliesaversie zegt ons gewoonlijk om aan te houden). Aan de andere kant kan het ook de moeite waard zijn om wat langer vast te houden aan een winnende belegging (risicomijding leidt ertoe dat we winsten te snel vastzetten). U moet zich goed voelen bij de acties die u onderneemt. U hebt de eerste stap al gezet: u bewust zijn van deze tegengestelde effecten.

Verankeringseffect

Je gebruikt een doel, zoals een streefgetal of rendementswaarde, waarop je je fixeert bij beleggen. Dit doel werkt als een anker. Beleggers gebruiken bijvoorbeeld onbewust de aankoopkoers als anker: “Ik zal mijn belegging niet lager verkopen dan de aankoopprijs, laten we vasthouden”. Terwijl het kan lonen om je asset gewoon te verkopen. Teleurstelling volgt bij het creëren van onrealistische ankers.

goedkoop-aandelen-beleggen

Kalendereffect

Door gedragsbiases, vraag- en aanbodeffecten en institutionele settings is het gedrag van de aandelenmarkten gerelateerd aan de kalender, zoals dag van de week, tijd van de maand of tijd van het jaar. Deze kalendereffecten kunnen grote gevolgen hebben voor uw beleggingen. Aandelen stijgen bijvoorbeeld gemiddeld in januari (het januari-effect). Historische gegevens vertellen ons dus dat het verkopen van beleggingen in januari gemiddeld winstgevend is.

Gewoontevorming

Ten eerste hebben wij de neiging onze huidige prestaties te evalueren aan de hand van prestaties uit het verleden (een anker), omdat wij vandaag beter af willen zijn dan gisteren. Ten tweede hebben wij de neiging onze beleggingsprestaties te evalueren met die van anderen (vrienden, buren, collega’s), omdat wij graag beter af zijn dan zij. Dit zijn de twee vormen van gewoontevorming. Gewoonten zijn uiterst moeilijk te doorbreken. De eerste stap is om bewust na te denken over wanneer en waarom je een gewoonte aanneemt. Waarom wil je een betere belegger zijn dan alle andere beleggers? Statistisch gezien presteert u gemiddeld als ieder ander. Het is onmogelijk dat alle beleggers bovengemiddeld presteren 😉.

Als je dit wilt realiseren, zal je voldoende kennis moeten opdoen. Zo ben je altijd welkom op de Happy Investors Community om te leren hoe je meer succesvol kan beleggen.

Reacties
Categorieën