Jackson Financial aandelen kopen? +8,4% Dividend en +30% Groei | Happy Investors
jackson-financial-groeiaandelen-analyse
Aandelen Analyse
Happy Investors
Aandelen Analyse
06/05/2023
10 min

Jackson Financial aandelen kopen? +8,4% Dividend en +30% Groei | Happy Investors

06/05/2023
10 min

In dit artikel behandelen we een analyse van Jackson Financial aandelen. Jackson Financial aandelen kopen of niet willen we doen omwille haar groeipotentieel. De markt verwacht een interessant groeipotentieel. Hoe presteert het aandeel nu, en wat zijn de koersverwachtingen? In deze analyse lees je relevante informatie ter kennisgeving.

Dit artikel is gemaakt en geschreven door Freedom24. Houdt er rekening mee dat dit artikel op geen enkele wijze persoonlijk beleggingsadvies is. In samenwerking met Freedom24 mogen wij van Happy Investors als enige in Nederland haar content publiceren. Dit doen wij louter ter inspiratie en vermaak. Op onze website vind je diverse onderwerpen, van ETF beleggen tot aan informatie over vastgoedfondsen of beleggen in aandelen en beleggen in crypto.

Wil je meer inspiratie omtrent aandelen analyses? Bekijk dan de Happy Investors analyse naar de beste aandelen. Of bekijk onze cursussen beleggen indien je wilt leren succesvol investeren in lange termijn vermogensopbouw.

Ben je nog niet bekend met Freedom24? Klik hier voor meer informatie over deze partij.

Over Jackson Financial, Toonaangevende aanbieder van pensioendiensten

Jackson Financial (JXN) is een financieel bedrijf dat pensioenoplossingen biedt via de verkoop van lijfrentes. Jackson is leider op de markt voor variabele lijfrentes en een van de belangrijkste spelers op de markt voor vaste lijfrentes. Het bedrijf is ontstaan uit een spin-off van verzekeringsgigant Prudential plc in september 2021. Het bedrijf heeft ongeveer $ 300 miljard aan vermogen onder beheer.

 • Ticker: JXN
 • Toegangsprijs: $27,7
 • Richtprijs: $38,6
 • Potentieel: 30,1%
 • Potentieel dividendrendement: 8,4%
 • Horizon: 12 maanden
 • Risico: Hoog
 • Positiegrootte: 2%
 • Te koop bij: vergelijk de beste beleggingsplatformen

Analyse Jackson Financial aandelen met groeipotentie 

 • Ondanks macro-economische tegenwind blijven de langetermijnvooruitzichten van het bedrijf positief.
 • Demografische trends zullen naar verwachting de vraag naar de financiële producten van het bedrijf stimuleren.
 • Jackson Financial biedt beleggers een solide dividendrendement dat de aandelenkoersen kan ondersteunen in het geval van een marktcorrectie.
 • Jackson Financial heeft actief aandelen ingekocht. Met het huidige inkoopprogramma kan het bedrijf het aantal vrij verhandelbare aandelen met meer dan 18% verminderen.
 • Ondanks een sterk rendement op eigen vermogen wordt Jackson Financial verhandeld tegen een aanzienlijke korting op de boekwaarde.
 • Volgens de consensus op Wall Street heeft het aandeel een opwaarts potentieel van meer dan 30%.

Jackson Financial kan een interessant waardeaandeel zijn. Let bij Value beleggen echter goed op een juiste financiële analyse. Ligt de huidige intrinsieke waarde (ver) onder de toekomstige waarde? In dat geval is er opwaarts potentieel. Leer aandelen analyseren, en beleg alleen op basis van uitgebreid onderzoek. Zo niet? Dan kan je als beginner wellicht beter passief investeren in wereldwijde ETF’s, dividend ETF’s, REITs en REIT ETF’s, et cetera. 

Waarom Jackson Financial groeiaandelen kopen of niet?

Reden 1. Tijdelijke tegenwind en vooruitzichten op lange termijn

Een lijfrente is een verzekeringscontract dat door een belegger wordt gekocht om in de toekomst contante betalingen te ontvangen. Lijfrentes worden voornamelijk gebruikt om pensioendoelstellingen te halen en stellen de koper in staat om een stabiele en eeuwigdurende kasstroom te ontvangen. Door het product te verkopen, garandeert de lijfrenteprovider bepaalde toekomstige betalingen en zijn belangrijkste taak is om de "premie" effectief te beleggen zodat het rendement op de belegging hoger is dan de kosten van het opgehaalde kapitaal. Het bedrijfsmodel van lijfrenteproviders lijkt dus op dat van een bank waar een depositohouder zijn deposito niet kan opnemen, maar de voorwaarden van het deposito vastliggen en niet kunnen worden gewijzigd, terwijl de omstandigheden op de kapitaalmarkten extreem volatiel kunnen zijn.

Aangezien Jackson Financial middelen belegt in liquide instrumenten, heeft het bedrijf geprofiteerd van het zachte monetaire beleid en de bloeiende aandelenmarkt in 2021. Toen de aandelenmarkt in 2022 een neerwaartse fase inging, dreef de toegenomen volatiliteit de afdekkingskosten op en drukte de rentemarges. Het beheerd vermogen (AUM) van de onderneming daalde gestaag in het vierde kwartaal.jackson-financial-aandelen

Wij denken echter dat de tegenwind tijdelijk is en dat de langetermijnvooruitzichten van Jackson veelbelovend blijven. Het bedrijf profiteert van de huidige hoge rente, waardoor het zijn rendement op investeringen kan verhogen terwijl de kosten van het aangetrokken kapitaal gelijk blijven. Demografische trends zorgen ook voor rugwind, aangezien het bedrijf het grootste deel van zijn bedrijfsopbrengsten genereert uit het lijfrentesegment voor particulieren, dat zich richt op gepensioneerden in de VS.

Volgens het US Census Bureau waren er in 2020 ongeveer 56 miljoen Amerikanen van 65 jaar en ouder, wat overeenkomt met 17% van de bevolking van het land. Tegen 2030 zal deze bevolkingsgroep naar verwachting met 17 miljoen mensen toenemen tot ongeveer 73 miljoen, wat overeenkomt met 21% van de bevolking. Ondanks de kortetermijngevolgen van COVID-19 zal de technologische vooruitgang in de gezondheidszorg de levensverwachting helpen verhogen. Bijgevolg moeten ouder wordende mensen financieel voorbereid zijn op een pensioenperiode die langer zal duren dan bij vorige generaties. Het management van Jackson gelooft dat deze trend de vraag naar de kernproducten van het bedrijf zal stimuleren.jackson-financial-groeiaandelenDemografische trends hebben gezorgd voor een aanzienlijke rugwind voor bedrijven in de lijfrente- en levensverzekeringssector. Volgens Statista zijn de totale inkomsten van de sector gestegen van $ 776,7 miljard in 2009 tot $ 945,7 miljard in 2021. Volgens gegevens van Market Research zal de lijfrentemarkt tot 2026 groeien met een samengesteld jaarlijks percentage (CAGR) van 4,7%, grotendeels als gevolg van de vergrijzing.jackson-financial-analyseJackson is de grootste speler op de markt voor variabele lijfrentes en een meerderheid op de markt voor vaste lijfrentes. Vaste lijfrente biedt regelmatige periodieke betalingen aan de lijfrentehouder. Bij variabele lijfrente kan de houder grotere uitkeringen ontvangen als het lijfrentefonds goed presteert, en kleinere uitkeringen als het fonds verlies lijdt (lees hier meer over variabele lijfrentes).

Wij geloven dat het marktleiderschap de sterke positionering van Jackson zal verzekeren in een omgeving met hoge rentetarieven. Het bedrijf kan profiteren van de nieuwe macro-economische realiteit en de huidige demografische trends.

Reden 2. Kapitaalallocatie

Dankzij de stabiele kasstroom kan Jackson Financial een agressief beleid voeren op het gebied van kapitaalallocatie. Sinds de beursnotering heeft het bedrijf meer dan $ 800 miljoen teruggegeven aan de aandeelhouders via dividenden en aandeleninkoop.jackson-financial-aandelen-analyseIn 2021 keurde de raad van bestuur van het bedrijf een inkoopprogramma goed voor maximaal $300 miljoen. In maart 2022 werd het programma echter uitgebreid met nog eens $300 miljoen. In minder dan een jaar tijd had Jackson het grootste deel van het programma uitgevoerd. Daarom breidde de raad van bestuur de goedkeuring uit met nog eens $450 miljoen in Q1 2023.

In het eerste kwartaal kocht het bedrijf 1,7 miljoen aandelen in ter waarde van $ 70 miljoen. Onder het huidige programma is er nog een ongebruikt bedrag van $457 miljoen, wat overeenkomt met 18,6% van de huidige marktkapitalisatie van het bedrijf. Gezien Jacksons financiële prestaties en eerdere activiteiten is het waarschijnlijk dat het bedrijf het programma op korte termijn zal afronden.

Jackson betaalt momenteel een kwartaaldividend van $ 0,62 per aandeel, wat een jaarlijks dividendrendement van 8,4% betekent op basis van de huidige marktwaarde van het aandeel. We verwachten dat het bedrijf netto-inkomsten zal blijven uitkeren via dividenden om de volgende redenen:

 • Eind 2022 betaalde Jackson in totaal $186 miljoen uit aan de aandeelhouders, wat overeenkomt met 3,6% van de operationele kasstroom van het bedrijf. Met andere woorden, de uitbetalingsratio impliceert een aanzienlijke veiligheidsmarge en stelt het bedrijf in staat om de dividenduitkeringen te vermenigvuldigen.
 • De uitbetalingsratio daalt autonoom door actieve inkoop en het dalende aantal aandelen in free float. In 2022 betaalde Jackson elk kwartaal $0,55 per aandeel uit. De totale uitbetalingen daalden echter van $ 52 miljoen in het eerste kwartaal tot $ 35 miljoen in het vierde kwartaal als gevolg van inkoopacties.

Financiële analyse Jackson Financial aandelen

Opbrengsten en nettoresultaat volgens GAAP zijn niet representatief voor de prestaties van Jackson Financial. Deze statistieken zijn volatiel omdat Jackson de derivaten die het gebruikt om zijn investeringsposities af te dekken, opneemt in de winst- en verliesrekening. De werkelijke herwaardering van derivaten heeft echter geen invloed op de activiteiten van het bedrijf. Daarom zijn de meest representatieve maatstaven voor het analyseren van Jacksons financiële prestaties de bedrijfsopbrengsten, het aangepaste bedrijfsresultaat vóór belastingen en de kasstroom uit bedrijfsactiviteiten.

De aangepaste bedrijfswinst vóór belastingen is gelijk aan de nettowinst, gecorrigeerd voor de invloed van de volgende factoren:

 • Netto afdekkingsresultaten;
 • Netto gerealiseerde beleggingswinsten en -verliezen;
 • Waardeveranderingen van in fondsen ingehouden embedded derivaten en netto-investeringsinkomsten op in fondsen ingehouden activa;
 • Overige posten (de invloed van de investeringen die in de jaarrekening worden geconsolideerd als gevolg van US GAAP boekhoudvereisten, zoals investeringen in collateralized loan obligations);

Deze uitgavenposten kunnen van periode tot periode aanzienlijk verschillen als gevolg van kortetermijnmarktschommelingen en zijn daarom mogelijk niet vergelijkbaar en geven niet de onderliggende resultaten van het bedrijf weer. Wij zijn van mening dat deze benadering beleggers een beter beeld geeft van de factoren die ten grondslag liggen aan de prestaties van het bedrijf.

Jackson's resultaten voor 2022 kunnen als volgt worden samengevat:

 • De totale bedrijfsopbrengsten bedroegen $ 6,39 miljard, een daling van 15,5% ten opzichte van een jaar eerder. De daling was het gevolg van een daling in provisies en netto beleggingsinkomsten in het lijfrentesegment voor particulieren.
 • Het aangepaste bedrijfsresultaat voor belastingen daalde van $2,78 miljard naar $1,63 miljard door lagere inkomsten en stabiele bedrijfskosten.jackson-financial-analyse-aandelen
 • Jackson heeft indrukwekkende resultaten op het gebied van rendement op eigen vermogen (ROE) en rendement op geïnvesteerd vermogen (ROIC). Aan het einde van het jaar bedroeg de ROIC 28,58% tegenover 17,88% een jaar eerder. Het ROE steeg in dezelfde periode van 32,81% naar 56,75%.aandelen-jackson-financial-analyse

De bedrijfsresultaten voor Q1 2023 worden hieronder weergegeven:

 • De totale bedrijfsopbrengsten bedroegen $1,55 miljard, een daling van 11,1% ten opzichte van een jaar eerder. De negatieve dynamiek is het gevolg van lagere provisie-inkomsten en een lagere gemiddelde waarde van individuele rekeningen vergeleken met vorig jaar.
 • Het aangepaste bedrijfsresultaat vóór belastingen daalde van $445 miljoen naar $302 miljoen.analyse-jackson-financial-aandelenDe daling van de prestatie-indicatoren voor het jaar en de laatste verslagperiode was te wijten aan een daling van de provisie en netto beleggingsinkomsten in het segment lijfrentes voor particulieren, die het gevolg was van lagere gemiddelde waarden van individuele rekeningen vergeleken met het voorgaande jaar. Nu de negatieve AUM-trend is doorbroken, verwachten we dat de resultaten van Jackson zich ten minste zullen stabiliseren. In het geval van een ommekeer in de markt kan het bedrijf terugkeren naar een dubbelcijferig groeitraject.

Jackson genereert een aanzienlijke kasstroom. Aan het einde van de laatste verslagperiode bedroegen de kasstromen uit bedrijfsactiviteiten $5,83 miljard, vergeleken met $5,21 miljard in 2022. De groei is te danken aan hogere netto beleggingsopbrengsten.aandelen-jackson-financial

Jackson Financial heeft een sterke financiële positie. Volgens de laatste rapporten van grote ratingbureaus, waaronder A.M. Best, Fitch, Moody's en S&P, hebben het bedrijf en zijn dochterondernemingen een hoge kredietwaardigheid.analyse-jackson-financialFinancial strength ratings weerspiegelen het oordeel van ratingbureaus over het vermogen van een onderneming om haar verplichtingen onder een verzekeringspolis of herverzekeringscontract na te komen en zijn doorgaans gebaseerd op kwantitatieve en kwalitatieve indicatoren van de financiële toestand en prestaties.

Waardering Jackson Financial aandelen

Jackson Financial heeft geen directe concurrenten voor een vergelijkbare waardering. Onze steekproef omvat verzekeringsmaatschappijen met de meest vergelijkbare aard van activiteiten en interne risico's, namelijk Corebridge Financial, Equitable Holdings, Globe Life, Primerica, Reinsurance Group of America en Voya Financial.

Ondanks een relatief hoog rendement op eigen vermogen, wordt Jackson verhandeld tegen een aanzienlijke korting op de boekwaarde en is het ook goedkoper dan zijn sectorgenoten op de belangrijkste multiples: P/E - 1,90x, FWD P/E - 2,04x, P/B - 0,30x.jackson-financial-groei-analyseHet minimale koersdoel van investeringsbanken dat is vastgesteld door Evercore is $37 per aandeel. Jefferies waardeert JXN echter op $42 per aandeel. Volgens de consensus op Wall Street is de reële marktwaarde van het aandeel $38,6, wat een opwaarts potentieel van 30,1% impliceert.groei-jackson-financial-aandelen

Belangrijkste risico's Jackson Financial aandelen kopen

 • De resultaten van Jackson hangen grotendeels af van de dynamiek op de financiële markten. Als het dalende sentiment in de markt overheerst, kunnen de financiële resultaten van Jackson onder druk blijven staan.
 • Omdat het bedrijf op een spread verdient, wordt het gedwongen om een balans te vinden tussen de kosten van het aangetrokken kapitaal en het rendement van de financiële markten. Om dit te doen, maakt Jackson actief gebruik van financiële derivaten. Derivaten zijn instrumenten met een hoog risico omdat ze een ingebouwde financiële hefboomwerking hebben. Als het management van het bedrijf investeringsfouten maakt, kan dit een risico vormen voor de financiële stabiliteit van het bedrijf.

En, wat denk jij? Jackson Financial aandelen kopen of niet? Wat is jouw analyse en jouw koersverwachting? Laat het ons weten! 

Disclaimer: beleggingen in effecten en andere financiële instrumenten houden altijd het risico van verlies van uw kapitaal in. De prognoses en prestaties uit het verleden zijn geen betrouwbare indicatoren voor toekomstige prestaties. Het is essentieel dat u uw eigen analyse uitvoert voordat u een belegging doet. Indien nodig dient u zorgvuldig onafhankelijk beleggingsadvies in te winnen bij een erkende professional. Het kopen van aandelen tegen IPO-prijzen kan extra beperkingen met zich meebrengen. Alle content en afbeeldingen zijn van Freedom24. Dit artikel bevat op geen enkele wijze koopadvies.

Reacties
Categorieën