LSB Industries Aandelen kopen? Analyse +62% Groei | Happy Investors
lsb-industries-aandelen-groei
Aandelen Analyse
Happy Investors
Aandelen Analyse
05/16/2023
10 min

LSB Industries Aandelen kopen? Analyse +62% Groei | Happy Investors

05/16/2023
10 min

In dit artikel behandelen we een analyse van LSB Industries aandelen. LSB Industries aandelen kopen of niet willen we doen omwille haar groeipotentieel. De markt verwacht een interessant groeipotentieel. Hoe presteert het aandeel nu, en wat zijn de koersverwachtingen? In deze analyse lees je relevante informatie ter kennisgeving.

Dit artikel is gemaakt en geschreven door Freedom24. Houdt er rekening mee dat dit artikel op geen enkele wijze persoonlijk beleggingsadvies is. In samenwerking met Freedom24 mogen wij van Happy Investors als enige in Nederland haar content publiceren. Dit doen wij louter ter inspiratie en vermaak. Op onze website vind je diverse onderwerpen, van ETF beleggen tot aan informatie over vastgoedfondsen of beleggen in aandelen en beleggen in crypto.

Wil je meer inspiratie omtrent aandelen analyses? Bekijk dan de Happy Investors analyse naar de beste aandelen. Of bekijk onze cursussen beleggen indien je wilt leren succesvol investeren in lange termijn vermogensopbouw.

Ben je nog niet bekend met Freedom24? Klik hier voor meer informatie over deze partij.

Over LSB Industries, Grote ammoniakproducent

LSB Industries (LXU) is een belangrijke producent van ammoniak, stikstofmeststoffen en andere chemische producten. Het bedrijf werd opgericht in 1968 en heeft zijn hoofdkantoor in Oklahoma, VS.

 • Ticker: LXU
 • Toegangsprijs: 9,55 dollar
 • Richtprijs: $15,50
 • Potentieel: 62,3%
 • Horizon: 12 maanden
 • Risico: gemiddeld
 • Positiegrootte: 2%

Waarom investeren in LSB Industries aandelen?

 • Een stijging van de productie met meer dan 15% als gevolg van de voltooiing van de onderhoudswerkzaamheden in de productie-installaties van het bedrijf.
 • Potentiële toename van het ammoniakverbruik met een factor 3 tegen 2050 om de doelstellingen van het klimaatakkoord van Parijs te bereiken.
 • Verwachte voltooiing van twee "groene" en "blauwe" ammoniakprojecten, waardoor LSB Industries het aandeel van koolstofarme en koolstofvrije ammoniakproductie kan verhogen tot meer dan 50%.
 • Belangrijke risico's van een investering in LSB Industries kunnen zich voordoen indien het gebruik van ammoniak als schone brandstof geen algemene trend wordt, indien de onderneming niet de nodige vergunningen verkrijgt voor de produktie van "blauwe" ammoniak, alsmede in geval van een verdere daling van de prijzen voor meststoffen.

Let op dat LSB Industries aandelen hoge volatiliteit kunnen vertonen. Wat ons betreft valt het onder de grondstofaandelen. Grondstofaandelen kennen een hoger risicoprofiel, en kunnen aanzienlijk snel stijgen of dalen. Er zijn alternatieven voor beleggen met weinig risico, zoals bijvoorbeeld de lager-risico grondstoffen ETF’s. Een grondstof ETF, ook wel commodity ETF genoemd, biedt lager risico maar omvat alsnog een bundeling van hoger-risico aandelen met verhoogde koersvolatiliteit. Indien u hiertoe niet bereidt bent is het verstandiger om te kijken naar dividend ETF’s en/of wereldwijde ETF’s. 

LSB Industries aandelen kopen of niet?

Reden 1. Geplande toename van de ammoniakproductie in 2023

LSB Industries is een chemisch bedrijf dat een breed gamma van ammoniakproducten produceert:

 • voor de landbouw: ureumammoniumnitraat (UAN), ammoniumnitraat met hoge dichtheid (HDAN) en ammoniak, die voornamelijk als meststof worden gebruikt;
 • voor de industrie: salpeterzuur, ammoniak, zwavelzuur, koolstof, enz., gebruikt bij de productie van halfgeleiders, papier, en bij de verwerking van metalen;
 • voor de mijnbouw: ammoniumnitraat met hoge en lage dichtheid (HDAN, LDAN), gebruikt als explosieven.

Het grootste deel van de inkomsten van de onderneming is afkomstig van salpeterzuur, terwijl ammoniak en ammoniumnitraat ongeveer een gelijk aandeel hebben.

lsb-industries-aandelen


Tegelijkertijd bereikten de kunstmestprijzen in 2022 lokale hoogtepunten, waardoor kunstmestbedrijven extra winst konden maken. In april 2022 bereikte de PPI (producentenprijsindex) van chemische bedrijven 218,6 punten, maar begon daarna geleidelijk te dalen, voornamelijk door de verwachting van een prijsdaling. Daardoor staat de index momenteel op 142 punten, wat 35% lager is dan het maximumniveau van vorig jaar.

lsb-industries-aandelen-analyseDit beïnvloedde de waarde van het aandeel LSB Industries, dat met 61% daalde. De daling van de kunstmestprijzen is dus al weerspiegeld in de waarde van het bedrijf.

Er zijn echter verschillende positieve factoren die de aandelenkoers hoger zouden kunnen drijven. Een daarvan is het voornemen van het bedrijf om de productie in 2023 te verhogen.

Volgens het financieel verslag van LSB Industries verwacht de directie van het bedrijf dat het in 2023 gemiddeld 340 ton ammoniak zal produceren, een stijging van 23% ten opzichte van 2022, en 540 ton ammoniumnitraat, een stijging van 20% ten opzichte van 2022.

LSB Industries produceert chemische producten in drie productiefaciliteiten (Cherokee, Eldorado en Pryor). Door de gelijktijdige onderhoudswerkzaamheden in twee van de fabrieken produceerde het bedrijf in 2022 732.000 ton ammoniak tegenover 765.000 ton in 2021. Door de voltooiing van de onderhoudswerkzaamheden verwacht het bedrijf in 2023 geen stilstand in zijn drie fabrieken en voorspelt het een ammoniakproductie op het niveau van 830.000-850.000 ton, een stijging van ~15% ten opzichte van 2022.

Naast de cyclische groei van de productie als gevolg van de voltooiing van tijdelijk onderhoud, streeft LSB Industries naar een verhoging van de totale productie op middellange termijn. Zo wil het bedrijf tegen 2027 de productie van carbamidemoniumnitraat met meer dan 50% verhogen als gevolg van investeringen in de Cherokee en Pryor installaties. .lsb-industries-analyse-aandelen-1

De gasprijzen kunnen een bijkomende positieve factor zijn voor de financiële prestaties van het bedrijf. In 4Q22 kocht LSB Industries gas aan tegen een gemiddelde prijs van $6,95 per mBTU. Sinds het begin van het jaar zijn de gasprijzen echter met 68% gedaald van $7,15 mBTU tot $2,17 per mBTU. Een dergelijke aanzienlijke daling van de gasprijzen zou een positief effect moeten hebben op de marges van LSB Industries. Bovendien behoudt het bedrijf een concurrentievoordeel ten opzichte van Europese meststofproducenten, die gas kopen tegen Europese prijzen die verschillende malen hoger liggen dan de Amerikaanse gasprijzen.

lsb-industries-analyse

Daarnaast ontwikkelt LSB Industries ook verschillende koolstofneutrale projecten, die hieronder nader worden besproken. Volgens de prognose van het bedrijf zullen de algemene productie-uitbreiding en de "groene" initiatieven naar verwachting een positieve invloed hebben op de financiële prestaties. Volgens gegevens, die door de CFO van LSB Industries op de beleggersdag van 14 maart 2023 werden bekendgemaakt, plant LSB Industries een stijging van de aangepaste EBITDA tot 325 miljoen dollar in 2026-2027, tegenover 191 miljoen dollar in 2021. Dankzij de recordprijzen voor ammoniak in 2022 heeft het bedrijf zijn doelstellingen al ruimschoots overtroffen: Adjusted EBITDA bedroeg $ 415 miljoen in 2022.

Reden 2. Toenemend gebruik van ammoniak als brandstof

Volgens BP maken fossiele brandstoffen in 2021 meer dan 80% van de mondiale energiemix uit, wat wijst op ernstige uitdagingen voor de geplande vermindering van de koolstofemissies in de atmosfeer. Volgens deskundigen moet de mensheid actief overschakelen op het gebruik van koolstofvrije brandstoffen om de doelstellingen van het klimaatakkoord van Parijs te halen.

Het belangrijkste alternatief voor olie, gas en kolen is waterstof, dat geen koolstof bevat en dus niet vrijkomt bij de verbranding.

Voor praktische toepassingen moet waterstof vloeibaar worden gemaakt, wat mogelijk is wanneer het wordt afgekoeld tot -253℃. Het vervoer van waterstof bij een dergelijke temperatuur is uiterst moeilijk (ter vergelijking: aardgas wordt vloeibaar bij -160℃). Ammoniak kan het probleem helpen oplossen, omdat het ook geen koolstof bevat, uit waterstof wordt geproduceerd en tot slechts -33℃ moet worden afgekoeld om vloeibaar te worden.

Ammoniak is momenteel de belangrijkste bron voor de productie van stikstofmeststoffen. Meer dan 85% van de wereldwijde productie van ammoniak wordt voor dit doel gebruikt. Om bovengenoemde redenen wordt echter steeds vaker gesproken over het gebruik van ammoniak als brandstof. Als dit een trend wordt, zal de mondiale productie van ammoniak aanzienlijk toenemen.

Volgens het rapport "Ammonfuel - an Industrial View of Ammonia as a Marine Fuel" bijvoorbeeld, zal het wereldwijde verbruik van ammoniak bijna verdubbelen als slechts 30% van de brandstofbehoefte van de scheepvaart door ammoniak wordt vervangen. Volgens een onderzoek van het Internationaal Agentschap voor hernieuwbare energie (IRENA) zal het actieve gebruik van ammoniak als brandstof al in 2027 beginnen, en zal tegen 2035 ongeveer een derde van alle ammoniak als brandstof worden verbruikt. Bovendien voorspelt IRENA dat het wereldwijde verbruik van ammoniak tegen 2050 bijna 700 miljoen ton zal bedragen, wat neerkomt op een meer dan verdrievoudiging ten opzichte van het huidige niveau.aandelen-lsb-industries

Terzelfder tijd merkt LSB Industries op dat de wereldwijde ammoniakproducenten momenteel meer dan 80% van hun projectproductiecapaciteit benutten, wat dicht bij het historische maximumniveau ligt. Volgens de gegevens van het bedrijf duurt de bouw van een nieuwe ammoniakfabriek gemiddeld ongeveer 4 jaar. Met andere woorden, als de ammoniakproducenten nu beginnen met de bouw van nieuwe fabrieken, zal de wereldeconomie nog steeds met een ernstig tekort aan het product voor zijn gebruik als brandstof worden geconfronteerd. Aangezien er momenteel geen andere alternatieven voor het product zijn dan fossiele brandstoffen, zullen de ammoniakprijzen waarschijnlijk blijven stijgen.

Reden 3. "Groene" ammoniakinitiatieven

Het toenemende gebruik van ammoniak als brandstof om de doelstellingen van het klimaatakkoord van Parijs te bereiken, heeft alleen zin als bij de productie van het product geen fossiele brandstoffen worden gebruikt. Vandaag wordt echter meer dan 94% van de ammoniak geproduceerd met behulp van aardgas en steenkool. In dit opzicht zullen bedrijven die investeren in de productie van koolstofarme ammoniak volgens ons bijzonder interessant zijn voor beleggers.

LSB Industries voert momenteel twee van dergelijke projecten uit. In mei 2022 sloot het bedrijf een overeenkomst om zijn fabriek in Pryor te moderniseren, zodat het kan beginnen met de productie van 30.000 ton "groene", d.w.z. volledig koolstofneutrale, ammoniak. Dat is ongeveer 4% van de totale huidige productie van het bedrijf.

In april 2022 ondertekende LSB Industries een overeenkomst voor de ontwikkeling van een project voor de opvang en opslag van koolstof in de El Dorado-fabriek. Dankzij dit initiatief zal het bedrijf de koolstof die vrijkomt bij de productie van ammoniak kunnen injecteren in ondergrondse reservoirs, waardoor de koolstofvoetafdruk aanzienlijk wordt verminderd. Het product dat met behulp van de technologie voor koolstofafvang en -opslag wordt vervaardigd, wordt "blauwe" ammoniak genoemd.analyse-lsb-industries

 Verwacht wordt dat het project in 2025 voltooid zal zijn. Daardoor zal LSB Industries ongeveer 375.000 ton "blauwe" ammoniak kunnen produceren, meer dan de helft van de huidige productie.

Indien de initiatieven met succes worden uitgevoerd, kan LSB Industries een belangrijke producent worden van koolstofneutrale ammoniak, die volgens deskundigen zal worden verkocht met een premie ten opzichte van gewone kwaliteiten. Wij menen dat de markt LSB Industries momenteel uitsluitend waardeert als kunstmestproducent en geen rekening houdt met het potentieel van het bedrijf om een koolstofneutrale ammoniakproducent te worden. Naarmate het bedrijf de lancering van "groene" en "blauwe" projecten nadert, zal de markt de aandelenprijs waarschijnlijk opnieuw evalueren.

Financiële analyse LSB Industries aandelen 

De financiële resultaten van LSB Industries voor 2022 kunnen als volgt worden samengevat:

 • De inkomsten bedroegen 902 miljoen dollar, een stijging van 62,11% op jaarbasis.
 • De aangepaste EBITDA steeg van 191 miljoen dollar naar 415 miljoen dollar. De aangepaste EBITDA-marge steeg van 34,34% naar 46,02%.
 • De nettowinst bedroeg 230 miljoen dollar tegen 44 miljoen dollar vorig jaar. De nettomarge steeg van 7,83% naar 25,55%.

Inkomsten en winst stegen dankzij een grotere vraag in alle segmenten en hogere meststofprijzen. Een lichte stijging van de administratieve kosten zette de marges van het bedrijf niet onder druk. Dit feit toont de goede operationele efficiëntie van het bedrijf aan.analyse-lsb-industries-aandelen

 • Aan het einde van de laatste verslagperiode steeg de operationele kasstroom tot 346 miljoen dollar, tegenover 88 miljoen dollar in 2021.
 • De vrije kasstroom steeg van 52 miljoen dollar naar 300 miljoen dollar eind 2022.

De operationele en vrije kasstroom stegen dankzij een hoger nettoresultaat, ondanks een stijging van de kapitaaluitgaven met 28,6%.

aandelen-lsb-industries-analyseHet bedrijf heeft een gezonde balans:

 • De totale schuld bedraagt 728,4 miljoen dollar.
 • Kasequivalenten en financiële kortetermijninvesteringen zijn goed voor 394,3 miljoen dollar.
 • De nettoschuld bedraagt $ 334 miljoen, 1,6x 2022 Aangepaste EBITDA (Netto/adj. EBITDA van 1,60x).
 • De rentedekkingsratio bedraagt 6,59x.

Dit schuldniveau wijst op een goede financiële stabiliteit van de onderneming.

Waardering LSB Industries groeiaandelen

LSB Industries handelt op het gemiddelde niveau van de sector op EV/Sales - 1,35x, EV/EBITDA - 2,94x en op een gedisconteerd niveau op P/E - 3,54x en P/FCF - 2,39x.groeiaandelen-lsb-industries

Het gemiddelde koersdoel van de top-7 investeringsbanken van Wall Street is $17,9 per aandeel. Volgens onze consensus is het aandeel ondergewaardeerd volgens historische multiples; de reële marktwaarde bedraagt $15,5, wat een opwaarts potentieel van 62,3% inhoudt.lsb-industries-groeiaandelen

Belangrijkste risico's LSB Industries aandelen kopen

 • Indien ammoniak in de toekomst niet actief wordt gebruikt als brandstof in de "groene" economie, zal de vraag naar het product niet zo snel groeien als hierboven beschreven. Dit kan de onderneming minder aantrekkelijk maken voor beleggers.
 • Verstoring van het "blauwe" ammoniakproject van het bedrijf. Hoewel er nog geen reden voor is, heeft LSB Industries nog geen toestemming gekregen van de bevoegde autoriteiten om CO2 te injecteren in ondergrondse reservoirs.
 • Het missen van 2023 productie begeleiding. Het bedrijf zegt dat het dit jaar geen onderhoudswerkzaamheden in zijn fabrieken plant. Eventuele stilstand zal leiden tot een daling van de productie.
 • Een eventuele verdere daling van de prijzen voor meststoffen zou een negatief effect hebben op de inkomsten en marges van LSB Industries. Hoewel de onderneming van plan is haar productie aanzienlijk te verhogen, zou de prijsdaling haar financiële resultaten aantasten.

En, wat denk jij? LSB Industries   aandelen kopen of niet? Wat is jouw analyse en jouw koersverwachting? Laat het ons weten! 

Disclaimer: beleggingen in effecten en andere financiële instrumenten houden altijd het risico van verlies van uw kapitaal in. De prognoses en prestaties uit het verleden zijn geen betrouwbare indicatoren voor toekomstige prestaties. Het is essentieel dat u uw eigen analyse uitvoert voordat u een belegging doet. Indien nodig dient u zorgvuldig onafhankelijk beleggingsadvies in te winnen bij een erkende professional. Het kopen van aandelen tegen IPO-prijzen kan extra beperkingen met zich meebrengen. Alle content en afbeeldingen zijn van Freedom24. Dit artikel bevat op geen enkele wijze koopadvies.

Reacties
Categorieën